2015-05-18

Cerībā un mīlestībā dzīvojot


Bibliotēkas foto
Publicēts:
Krāslavas Vēstis - Nr.9 (2015, 15. maijs), 4. lpp.

2015-05-06

Erudīcijas konkurss bibliotēkā

Bibliotēkas foto

 


Bibliotēkas foto