2021. gada 15. jūn.

Bērnu zīmējumu konkursa rezultāti

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/bernu-zimejumu-konkursa-rezultati.html
Zīmējumu konkursā „Mana bērnība mūsdienīgā Eiropā”, kuru organizēja Krāslavas novada Centrālā bibliotēka sadarbībā ar „Europe Direct Austrumlatgalē”, piedalījās 62 bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Konkursam tika iesniegti 67 zīmējumi. Savos iespaidos un priekā dalījās Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” audzēkņi, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Varavīksnes vidusskolas skolēni, Dagdas vidusskolas un Krāslavas grāfu Plāteru v.n. Poļu pamatskolas un arī Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi. Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore Valentīna Magidas pateicās visiem konkursa dalībniekiem, skolotājiem un vecākiem par līdzdalību konkursā un apsveica uzvarētājus: Anželiku Naumovu, Lāsmu Rubeni, Elzu Ahromkinu, Nikolu Žukovu, Elizabeti Žurovu, Gļebu Čumiku, Diānu un Annu Žuras.

Pasaule bērnu un jauniešu redzējumā ir skaista un droša, uzticības pilna.

Bērna dvēsele saredz un sajūt visas dabas stihijas - Gaisu, Ūdeni, Zemi, Uguni.

Bērnu zīmējumos attēloti saule, debess, varavīksne, upes un jūra, meži, pļavas, puķu košums, putni, taureņi un bites, daba un izklaide dabā.

Daudz, daudz balonu, rotaslietas, māja un mājas mīluļi, velosipēds, traktors un lauku darbi, ugunskurs un kopā būšana ar vecākiem, brāļiem, māsām un draugiem.

Prieks, ka bērni ir uzzīmējuši grāmatu un bibliotēku.

Redzam arī gadžetus, kā tad bez tiem.

Skatoties uz zīmējumiem, rodas sajūta, ka bērns mūsdienīgajā Eiropā, neskatoties uz visām likstām, izjūt pasaules labestību un jutās tajā drošs un pasargāts.

Zīmējumu izstādi var apskatīt Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā Bērnu literatūras nodaļā līdz 30. jūlijam, zīmējumu virtuālo izstādi varēs apskatīt sociālajos tīklos no 18. jūnija.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas NC bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Jurija Rogas foto


2021. gada 14. jūn.

Tiešsaistes tikšanās "Videi draudzīga dzīvesveida labvēlīgā ietekme" ar zaļā dzīvesveida aktīvisti un rakstnieci Zani Nuts

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/tiessaistes-tiksanas-videi-draudziga-dzivesveida-labveliga-ietekme-ar-zala-dzivesve.html
2021. gada 26. maijs

SKALA-2021

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/skala-2021.htmlKrāslavas novada reģionālā bibliotēka jau ceturto gadu pēc kārtas iesaista skolēnus Nacionālajā Skaļās lasīšanas sacensībā.

Mēs ar lepnumu klausījāmies mūsu reģiona čempionu lasījumus no lielās skatuves Ziedoņa zālē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā:

2018. gadā veiksmīgi uzstājās Jurģis Jākobsons no Indras pamatskolas,

2019. gadā - Paula Plivča no Dagdas vidusskolas,

2020. gadā - Emīls Grišāns no Krāslavas Valsts ģimnāzijas.

Šogad reģionālajā sacensībā virtuāli piedalījās Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Varavīksnes vidusskolas un gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas skolēni.

Sarežģītajā pandēmijas laikā šķēršļu lasīšanai nebija. 5. klašu skolēni veidoja savus ierakstus un dalījās ar tiem sociālajos tīklos. Atsūtītos videoierakstus vērtēja žūrija: Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore Valentīna Maģidas, KNCB metodiķe Žaneta Moiseja un Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča.

Pateicības tika pasniegtas Tomasam Bergam, Annai un Diānai Žurām, kā arī Milānai Milaševičai. Par skaļās lasīšanas reģionālo čempionu vienbalsīgi tika atzīts Krāslavas Valsts ģimnāzijas 5. klases skolēns Rihards Jermolajevs.

KNCB direktore Valentīna Maģidas pateicās skolotājām Lolitai Dzalbei, Valentīnai Purpišai un Innai Sevostjanovai par skaļās lasīšanas popularizēšanu un veiksmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu Skaļās lasīšanas sacensībā.

Visi novēlēja Rihardam veiksmīgi konkurēt valsts līmenī un kļūt par valsts lasīšanas čempionu.

Valsts fināls plānots 25. septembrī Gaismas pilī, tā laikā tiks izraudzīts valsts lasīšanas čempions. Ja pulcēšanās noteikumi to atļaus, uz finālu tiks uzaicināta visa klase.

Viktorija Urbanoviča,
sacensības reģionālais kurators

Jurija Rogas foto