2018-07-27

Lasītprieks rodas bibliotēkā


Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/lasitprieks-rodas-biblioteka.htmlNīls Geimens ir teicis: „Vienkāršākais veids, kā izaudzināt izglītotus bērnus, ir iemācīt viņiem lasīt un atklāt, ka lasīšana ir patīkama nodarbe. Vienkārši atrodiet grāmatas, kas viņiem patīk, dodiet pieeju šīm grāmatām un ļaujiet tās izlasīt”.

Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa piedāvā dažādas lasīšanas aktivitātes saviem lasītājiem. Gribi uzvarēt Vasaras lasīšanas akcijā, droši nāc pie mums, izvēlies grāmatu, saņem pūcīti un ielīmē to savā veidlapā!

Klāt ir visa jaunā Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas (BJVŽ) grāmatu kolekcija - 2018. Nāc pie mums un kļūsti par grāmatu ekspertu! Daudzi bērni un vecāki jau ir iesaistījušies šajā lasīšanu veicinošā projektā. Vari sākt meklēt jau šobrīd kādu interesantu tekstu no grāmatas Skaļās lasīšanas konkursam, kas turpināsies arī šogad. Iespēju interesanti baudīt vasaru ir daudz, vaļasbrīžus bibliotēkā var pavadīt arī ar draugiem, izspēlējot kādu galda spēli.

Kāpēc ir tik svarīgi lasīt, un kas šajos gados mainījies Latvijas bērnu, jauniešu un viņu vecāku lasīšanas paradumos? Par to savu viedokli pauž Latvijas Nacionālas bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova savā rakstā „Esam summa no cilvēkiem un izlasītā”. Lasi šo rakstu saitē http://www.la.lv/esam-summa-no-cilvekiem-un-izlasita/ vai „Latvijas Avīzē” (24.jūlijs. 2018. Nr. 140).

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu sarakstu meklē saitē https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2466-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2018

Viktorija Urbanoviča,Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja 
 

2018-06-28

Radoši un kreatīvi "Hello"!


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/radosi-un-kreativi-hello.html


Angļu valodas gaisotnē jūnija mēnesis Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā iesākās kreatīvi un ar vārdiņu „Hello!” angļu valodā nelielam bērnu skaitam, taču ar katru nedēļu mūsu kļuva arvien vairāk. Tas nozīmēja, ka papildus iknedēļas mērķiem nāca klāt vēl viens ļoti nozīmīgs uzdevums – sadraudzēties ar pārējiem, neskatoties uz to, ka bija gan lielāki bērni, gan mazāki. Tādēļ vēl vairāk attīstījās komandas gars (to centāmies izkopt jau kopš paša sākuma), jo vecākajiem dalībniekiem nereti nācās palīdzēt jaunākajiem, kuri dažreiz sastapās ar grūtībām, veicot dažādus uzdevumus. Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad, lai izvairītos no haotiskuma darbā, katrai nedēļai bija sava lielā tēma ar konkrēti nospraustiem mērķiem.

Pirmā nedēļa bija veltīta komunikācijas prasmēm un Anglijas pētīšanai. Pirmajā dienā izveidojām savu karogu saules formā. Bērni zīmēja pašportretus, pildīja dažādas darba lapas, kurās izklāstīja savas intereses un hobijus, stāstīja par sevi un mācījās klausīties un sadzirdēt citus, jo komandas darbā taču ir svarīgi sadzirdēt un atbalstīt vienam otru. Kad iepazināmies viens ar otru, sākām pētīt Anglijas skaistākās pilsētas. Vienu dienu veltījām arī ļoti interesantai angļu tradīcijai – tējas dzeršanai. Bērni pētīja dažādas tējas, izdomāja savas un pildīja dažādus uzdevumus.

Otrajā nedēļā pievērsāmiem mākslai un literatūrai. Šī nedēļa bija tā, kura iedvesmoja bērnus, jo komandas vairākumam zīmēšana ir sirdslieta. Bērni pētīja budisma simbolus - mandalas, relaksējās un guva mierīgas sajūtas, krāsojot tās un veidojot pašiem savas. Pēc tā, kad palasījām pasakas, atradām laiku arī apmeklēt mākslinieces un rokdarbnieces Maijas Šuļģas izstādi Krāslavas Kultūras namā un Krāslavas mākslas skolas audzēkņu diplomdarbus. Šīs izstādes visiem ļoti patika un iedvesmoja zīmēt un veidot rokdarbus – krāsainas medūzas no papīra šķīvjiem, lapsiņas no kartona.

Trešo nedēļu pavadījām ļoti koši, katru dienu nākot kādas konkrētas krāsas apģērbā. Zilajā pirmdienā runājām par jūras un okeānu radībām, sarkanajā otrdienā par vasaras ogām un vitamīniem, baltajā trešdienā par aitiņu Šonu no multfilmas, veidojām arī paši savas aitiņas, dzeltenajā ceturtdienā par sauli kā siltuma elementu un kā kosmosa objektu, bet zaļajā piektdienā devāmies dabā, parunāt par vasaras saulgriežiem, paēst sieru un padzert kvasu, kā arī bērni veidoja ar svētkiem saistītus plakātus no dabas materiāliem.
 
Ceturtā nedēļa ir noslēdzošā, tādēļ veltam to mazliet nenopietnākām lietām. Zīmējam dzīvniekus un citas radības ar noslēpumu, mācāmies ne tik pazīstamo, bet populāro „cup song” jeb dziesmu no krūzītēm (katrs ar krūzēm sit konkrētu ritmu, kopā veidojoties melodijai). Izmēģinājām arī visiem pazīstamo orientēšanos, taču neparastā veidā – bērnu literatūras nodaļas telpā, izmantojot grāmatu vākus un lappuses. Noslēgumā plānojam doties nelielā piknikā pie skatu torņa, kur arī sumināsim dalībniekus par piedalīšanos Krāslavas NC bibliotēkas vasaras lasītāju ostā „Creative and English”.
 
Četru nedēļu laikā visi sadraudzējās, iemācījās uzklausīt citus un darboties komandā, kas noteikti noderēs viņiem arī turpmāk. Jūnijs bērniem iezīmējās kā jautrs un radošš mēnesis, par kuru būs daudz ko stāstīt saviem draugiem, kuri, iespējams, nākamgad arī vēlēsies pievienoties Krāslavas NC bibliotēkas „Creative and English” pulciņam. Savukārt man kā skolotājai ir gandarījums par to, ka bērni vienmēr devās mājup labā garastāvoklī un ar smaidu sejā, kas liecina par ļoti labi paveiktu darbu. Laiks pagāja nemanāmi ātri un teikt bērniem „Goodbye!” ir diezgan skumji.
 
Jolanta Marķeviča,
“Creative and English” radošās darbnīcas trenere, Krāslavas novada domes pasākuma "Par jauniešu nodarbināšanu 2018.gada vasaras periodā" dalībniece
 

2018-05-31

Zīmējumu izstāde „Latvija ir kā ģimene”


Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/zimejumu-izstade-latvija-ir-ka-gimene.html
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā var apskatīt Krāslavas vispārizglītojošo skolu 1.-8. klašu skolēnu zīmējumu Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai veltītu izstādi „Latvija ir kā ģimene”. Vairāk nekā 60 zīmējumi tika atnesti uz bibliotēku.
 
Pirmā, kas atsaucās, bija Veronika Lebedoka, 2. klases skolniece no Varavīksnes vidusskolas, kura kopā ar tēti atnāca uz bibliotēku un atnesa zīmējumu.
 
Īpaši pateicamies skolotājām, kuras ierosināja skolēnus uzzīmēt savu skatījumu par Latviju kā ģimeni, un rezultātā tapa šī izstāde. Paldies par atsaucību un atbalstu skolotājām Olitai Truskovskai, Innai Sevostjanovai, Aļonai Čiževskai, Vijai Plotkai un Jeļenai Kļimovai.

Zīmējumus var apskatīt līdz 1. jūlijam.

Lai mūs visus sargā Ģimenes un Dzimtenes mīlestība!

Viktorija Urbanoviča,
KNCB BLN vadītāja2018-05-22

Ģimenes vērtības


Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/gimenes-vertibas.htmlLai uzrakstītu savas pirmās grāmatas, Anna Krumpāne vairākas reizes sēdusies ar pildspalvu un papīra lapu pie galda, bet tad atlikusi visu malā. Krāslava, mīļie krāslavieši - šos vārdus mūsu novadniece, ārste ginekoloģe sirsnīgi, vairākas reizes izrunāja Ģimenes dienai veltītajā pasākumā, kas notika Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā 14. maijā. Tie bija arī grāmatu „Sieviete priekos un bēdās” un „Dvēseles sāpes” atvēršanas svētki, tās tapušas sadarbībā ar dakteri un skolotāju Igoru Dobrjakovu. Anna Krumpāne ir nostrādājusi 45 gadus dzemdību nodaļā, un, protams, viņai ir, ar ko dalīties pārdomās par dzīvību, tās svētumu no ieņemšanas brīža līdz laimīgām un veiksmīgām dzemdībām. Bet ne vienmēr dzīvē viss norit tik gludi, kā gribētos. Jauki, ja ģimenē ir bērns, bet arī ir ļoti svarīgi, lai tas būtu ļoti gaidīts un lolots. Kā māte garīgi ir sagatavojusies sagaidīt bērniņu, ko viņa domā? Vai bērniņš viņai ir vajadzīgs, un kāds māmiņai ir psiholoģiskais un fizioloģiskais stāvoklis?  Daudzām nepieciešamas speciālista konsultācijas un medikamentozā ārstēšana. Par to un daudz ko citu topošās māmiņas un viņu dzīvesbiedri varēs uzzināt, izlasot Annas Krumpānes prezentētās grāmatas. Tās jau pavisam drīz būs bibliotēkas krājumā. Mūsu bibliotēka ir starp pirmajām šo grāmatu saņēmējām. Paldies dakterei par uzdrīkstēšanos pievērsties šai vajadzīgajai, bet ne ļoti plaši atspoguļotai tēmai Latvijā, kā arī par atsaucību un sadarbību.
 
Viktorija Slesare, Krāslavas novada Centrālā bibliotēka
Annas Bartušas foto
 
 

 

2018-05-21

Eiropas dienas pasākumi Krāslavā


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/eiropas-dienas-pasakumi-kraslava.html

Apzināt Latvijas dabas bagātību, izceļot Krāslavas novada dabas objektus un veicinot sabiedrības izglītošanu un interesi par Eiropas ainavu, piedāvā Krāslavas novada Centrālā bibliotēka, ik gadu atzīmējot Eiropas dienu, kas ir veltīta mieram un vienotībai Eiropā. Dažādas aktivitātes Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā un Robežnieku pagasta bibliotēkā notika 9. un 10. maijā, ko līdzfinansēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un atbalstīja Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP).

Šogad akcents tika likts uz Eiropas Kultūras mantojuma gadu, tāpēc aktivitāšu ciklam tika dots nosaukums „Latvijas dabas spēks Eiropas ainavā”. Kā parasti, pasākumā tika aicināti Krāslavas un kaimiņu novadu iedzīvotāji, interesenti un zinoši eksperti, kā arī attālināti vērotāji - sociālās vietnes „facebook” atbalstītāji.
 
Pasākumi notika divos pieturpunktos – Krāslavas pilsētā un Krāslavas novada Robežnieku pagastā.

Krāslavas novada Robežnieku pagasta bibliotēka pulcēja vairākus lielus un mazus interesentus no tuvākās un kaimiņu apkaimes – Robežnieku un Indras pagastu iedzīvotājus un viesus. Visi interesenti varēja klausīties un vērot Velgas Vītolas aizraujošu prezentāciju bildēs par Latvijas dabas spēku – Līgatnes dabas parkā mītošiem dzīvniekiem un putniem. Diskusija, viedokļu apmaiņa, smiekli un līdzpārdzīvojums tika saskatāms klātesošo sejās.
 
Velga Vītola ir Līgatnes dabas parka zvērkope, kā arī vairāku grāmatu autore. Velgu varētu dēvēt par lāču mammu un aļņu aprūpētāju, meža dzīves zinātāju, stāstnieci un fotogrāfi, ko viņa pati atklāj savās grāmatās, piemēram, „Mirkļi Latvijas dabā”, „Latvijas dzīvnieki ar mazuļiem” u.c.

Turpinājumā visi klātesošie varēja doties draudzīgā pastaigā uz mini ZOO z/s „Akati” kopā ar unikālu cilvēku, eksotisko putnu un dzīvnieku zinātāju Viesturu Gabrusānu . Saimnieka skatījums un ekskluzīvs stāstījums ļāva gan bērniem, gan pieaugušajiem saņemt zināšanas par Latvijā mītošām eksotiskām dzīvnieku un putnu sugām.
 
Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā (KNCB) pasākuma aktivitātes ar Velgu Vītolu turpinājās arī dienas otrajā pusē. Arī šeit ieradās interesenti no Krāslavas skolām, kā arī tie, kam ikdienā Latvijas daba ir tuva un mīļa. Dienas noslēgumā tika organizēta pastaiga Krāslavas pils parka teritorijā. Tika iepazītas dažādas augu sugas no vēsturiskā skatījuma, ko prata stāstīt pils teritorijas pārvaldnieks E. Danovskis.

10. maijā sadarbībā ar Krāslavas PII „Pīlādzītis” audzēkņiem un skolotāju Rasmu Krumpāni, skolotāju palīdzi Ilonu Plintu tika gatavotas diegu mandalas Eiropas dabas ainavas krāsās un apzināta Eiropas dabas bagātība. Visi interesenti saņēma priekšstatu par Eiropas dienas svarīgumu Latvijā, tās vērtībām, veidojot vienotības sajūtu pasākuma dalībnieku vidū. Apvienojot Krāslavas novada aktīvistu rosību, tika izzināta Latvijas dabas bagātība kopā ar interesantiem ekspertiem.
 
 Nedēļas garumā Krāslavas un Dagdas novadu pagastu bibliotēkās bija skatāmas tematiskās grāmatu, suvenīru un attēlu izstādes. Krāslavas novada Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Krāslavas ESIP saņēma metodisko materiālu „Vitamīns ES”. „Vitamīns ES” mērķis ir sekmēt mūsdienīgu mācību procesu, pilnveidojot skolēnu zināšanas un izpratni par Eiropas Savienību (ES) un Latviju, stiprināt skolēnu pilsoniskuma un līdzdalības apziņu un prasmes. Materiāli ir veidoti, ļaujot bērniem iepazīt un runāt par sev tuviem un interesantiem tematiem – katrs pats, daba, vide, valoda, dzīve sabiedrībā, Latvija un citas ES dalībvalstis. „Vitamīns ES” ietver materiālus - Eiropas alfabēts, mērlenta „Augu Latvijā un Eiropā”, Eiropas domino, bingo, spēļu kārtis u.c., kā arī metodiskos ieteikumus darbam. Ar visiem materiāliem visi interesenti var iepazīties Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā, kā arī izmantot tos savu pasākumu organizēšanā.

Paldies visiem pasākuma atbalstītājiem un aktīvistiem par atbalstu un interesi svinēt Eiropas dienu Latvijā kopā ar Krāslavas novada Centrālo bibliotēku!

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas metodiķe