2018-05-31

Zīmējumu izstāde „Latvija ir kā ģimene”


Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/zimejumu-izstade-latvija-ir-ka-gimene.html
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā var apskatīt Krāslavas vispārizglītojošo skolu 1.-8. klašu skolēnu zīmējumu Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai veltītu izstādi „Latvija ir kā ģimene”. Vairāk nekā 60 zīmējumi tika atnesti uz bibliotēku.
 
Pirmā, kas atsaucās, bija Veronika Lebedoka, 2. klases skolniece no Varavīksnes vidusskolas, kura kopā ar tēti atnāca uz bibliotēku un atnesa zīmējumu.
 
Īpaši pateicamies skolotājām, kuras ierosināja skolēnus uzzīmēt savu skatījumu par Latviju kā ģimeni, un rezultātā tapa šī izstāde. Paldies par atsaucību un atbalstu skolotājām Olitai Truskovskai, Innai Sevostjanovai, Aļonai Čiževskai, Vijai Plotkai un Jeļenai Kļimovai.

Zīmējumus var apskatīt līdz 1. jūlijam.

Lai mūs visus sargā Ģimenes un Dzimtenes mīlestība!

Viktorija Urbanoviča,
KNCB BLN vadītāja2018-05-22

Ģimenes vērtības


Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/gimenes-vertibas.htmlLai uzrakstītu savas pirmās grāmatas, Anna Krumpāne vairākas reizes sēdusies ar pildspalvu un papīra lapu pie galda, bet tad atlikusi visu malā. Krāslava, mīļie krāslavieši - šos vārdus mūsu novadniece, ārste ginekoloģe sirsnīgi, vairākas reizes izrunāja Ģimenes dienai veltītajā pasākumā, kas notika Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā 14. maijā. Tie bija arī grāmatu „Sieviete priekos un bēdās” un „Dvēseles sāpes” atvēršanas svētki, tās tapušas sadarbībā ar dakteri un skolotāju Igoru Dobrjakovu. Anna Krumpāne ir nostrādājusi 45 gadus dzemdību nodaļā, un, protams, viņai ir, ar ko dalīties pārdomās par dzīvību, tās svētumu no ieņemšanas brīža līdz laimīgām un veiksmīgām dzemdībām. Bet ne vienmēr dzīvē viss norit tik gludi, kā gribētos. Jauki, ja ģimenē ir bērns, bet arī ir ļoti svarīgi, lai tas būtu ļoti gaidīts un lolots. Kā māte garīgi ir sagatavojusies sagaidīt bērniņu, ko viņa domā? Vai bērniņš viņai ir vajadzīgs, un kāds māmiņai ir psiholoģiskais un fizioloģiskais stāvoklis?  Daudzām nepieciešamas speciālista konsultācijas un medikamentozā ārstēšana. Par to un daudz ko citu topošās māmiņas un viņu dzīvesbiedri varēs uzzināt, izlasot Annas Krumpānes prezentētās grāmatas. Tās jau pavisam drīz būs bibliotēkas krājumā. Mūsu bibliotēka ir starp pirmajām šo grāmatu saņēmējām. Paldies dakterei par uzdrīkstēšanos pievērsties šai vajadzīgajai, bet ne ļoti plaši atspoguļotai tēmai Latvijā, kā arī par atsaucību un sadarbību.
 
Viktorija Slesare, Krāslavas novada Centrālā bibliotēka
Annas Bartušas foto
 
 

 

2018-05-21

Eiropas dienas pasākumi Krāslavā


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/eiropas-dienas-pasakumi-kraslava.html

Apzināt Latvijas dabas bagātību, izceļot Krāslavas novada dabas objektus un veicinot sabiedrības izglītošanu un interesi par Eiropas ainavu, piedāvā Krāslavas novada Centrālā bibliotēka, ik gadu atzīmējot Eiropas dienu, kas ir veltīta mieram un vienotībai Eiropā. Dažādas aktivitātes Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā un Robežnieku pagasta bibliotēkā notika 9. un 10. maijā, ko līdzfinansēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un atbalstīja Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP).

Šogad akcents tika likts uz Eiropas Kultūras mantojuma gadu, tāpēc aktivitāšu ciklam tika dots nosaukums „Latvijas dabas spēks Eiropas ainavā”. Kā parasti, pasākumā tika aicināti Krāslavas un kaimiņu novadu iedzīvotāji, interesenti un zinoši eksperti, kā arī attālināti vērotāji - sociālās vietnes „facebook” atbalstītāji.
 
Pasākumi notika divos pieturpunktos – Krāslavas pilsētā un Krāslavas novada Robežnieku pagastā.

Krāslavas novada Robežnieku pagasta bibliotēka pulcēja vairākus lielus un mazus interesentus no tuvākās un kaimiņu apkaimes – Robežnieku un Indras pagastu iedzīvotājus un viesus. Visi interesenti varēja klausīties un vērot Velgas Vītolas aizraujošu prezentāciju bildēs par Latvijas dabas spēku – Līgatnes dabas parkā mītošiem dzīvniekiem un putniem. Diskusija, viedokļu apmaiņa, smiekli un līdzpārdzīvojums tika saskatāms klātesošo sejās.
 
Velga Vītola ir Līgatnes dabas parka zvērkope, kā arī vairāku grāmatu autore. Velgu varētu dēvēt par lāču mammu un aļņu aprūpētāju, meža dzīves zinātāju, stāstnieci un fotogrāfi, ko viņa pati atklāj savās grāmatās, piemēram, „Mirkļi Latvijas dabā”, „Latvijas dzīvnieki ar mazuļiem” u.c.

Turpinājumā visi klātesošie varēja doties draudzīgā pastaigā uz mini ZOO z/s „Akati” kopā ar unikālu cilvēku, eksotisko putnu un dzīvnieku zinātāju Viesturu Gabrusānu . Saimnieka skatījums un ekskluzīvs stāstījums ļāva gan bērniem, gan pieaugušajiem saņemt zināšanas par Latvijā mītošām eksotiskām dzīvnieku un putnu sugām.
 
Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā (KNCB) pasākuma aktivitātes ar Velgu Vītolu turpinājās arī dienas otrajā pusē. Arī šeit ieradās interesenti no Krāslavas skolām, kā arī tie, kam ikdienā Latvijas daba ir tuva un mīļa. Dienas noslēgumā tika organizēta pastaiga Krāslavas pils parka teritorijā. Tika iepazītas dažādas augu sugas no vēsturiskā skatījuma, ko prata stāstīt pils teritorijas pārvaldnieks E. Danovskis.

10. maijā sadarbībā ar Krāslavas PII „Pīlādzītis” audzēkņiem un skolotāju Rasmu Krumpāni, skolotāju palīdzi Ilonu Plintu tika gatavotas diegu mandalas Eiropas dabas ainavas krāsās un apzināta Eiropas dabas bagātība. Visi interesenti saņēma priekšstatu par Eiropas dienas svarīgumu Latvijā, tās vērtībām, veidojot vienotības sajūtu pasākuma dalībnieku vidū. Apvienojot Krāslavas novada aktīvistu rosību, tika izzināta Latvijas dabas bagātība kopā ar interesantiem ekspertiem.
 
 Nedēļas garumā Krāslavas un Dagdas novadu pagastu bibliotēkās bija skatāmas tematiskās grāmatu, suvenīru un attēlu izstādes. Krāslavas novada Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Krāslavas ESIP saņēma metodisko materiālu „Vitamīns ES”. „Vitamīns ES” mērķis ir sekmēt mūsdienīgu mācību procesu, pilnveidojot skolēnu zināšanas un izpratni par Eiropas Savienību (ES) un Latviju, stiprināt skolēnu pilsoniskuma un līdzdalības apziņu un prasmes. Materiāli ir veidoti, ļaujot bērniem iepazīt un runāt par sev tuviem un interesantiem tematiem – katrs pats, daba, vide, valoda, dzīve sabiedrībā, Latvija un citas ES dalībvalstis. „Vitamīns ES” ietver materiālus - Eiropas alfabēts, mērlenta „Augu Latvijā un Eiropā”, Eiropas domino, bingo, spēļu kārtis u.c., kā arī metodiskos ieteikumus darbam. Ar visiem materiāliem visi interesenti var iepazīties Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā, kā arī izmantot tos savu pasākumu organizēšanā.

Paldies visiem pasākuma atbalstītājiem un aktīvistiem par atbalstu un interesi svinēt Eiropas dienu Latvijā kopā ar Krāslavas novada Centrālo bibliotēku!

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas metodiķe

Skolēnu interešu darbnīca “Creative and English!”

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/skolenu-interesu-darbnica-greative-and-english.html
Arī šogad Krāslavas novada centrālā bibliotēka gaida Krāslavas novada jauniešus aizraujoši pavadīt siltās jūnija dienas skolēnu interešu darbnīcā “Greative and English!”.
Jūs sagaida:
  • Tematiskas un radošas aktivitātes
  • Izzinošas ekskursijas pa Krāslavu
  • Jautri piedzīvojumi kopā ar jauniem draugiem
Tiekamies 4. jūnijā - jauni piedzīvojumi un jautrība garantēta!

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas metodiķe