2021. gada 12. janv.

2020. gadā lasītākās grāmatas

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/2020-gada-lasitakas-gramatas.html2021. gada 7. janv.

Čaklākie lasītāji 2020

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/caklakie-lasitaji-2020.html,,No visiem pasaules brīnumiem visbrīnumainākā ir grāmata, un šajos brīnumos tu vari brīvi ieiet. Tu vari sevī uzņemt visu, ko cilvēki gadu tūkstošos domājuši un jutuši. Tā ir tik liela laime, ka tādēļ vien ir vērts dzīvot,” rakstīja Zenta Mauriņa.

2020. gada garumā mūsu čaklākie lasītāji lasītprieku meklēja Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā. Visvairāk grāmatu bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā izlasīja Inese Kleščinska ar meitu Arianu, Miroslavs Baženovs, Armands Vagalis, Samanta un Markuss Adamoviči.

Pateicoties viņiem, 392 grāmatas no grāmatu plauktiem laimīgi aizceļoja pie lasītāja. 

Mēs pateicamies arī vecākiem, kuri stiprina bērnos un jauniešos pārliecību par grāmatu lasīšanas vērtību.

 Tā kā šobrīd ir aizliegti klātienes bibliotēkas apmeklējumi, atgādinām par iespēju aktīvi izmantot Letonikas datubāzi

Datubāzi LETONIKA (daļēji) arī ārpus bibliotēkas var brīvi izmantot ikviens Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas lietotājs, pieejas datus saņemot centrālajā bibliotēkā, Dīķu ielā 5, vai pa e-pastu. 

LETONIKA - Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, jauns interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Patlaban šie resursi ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes.

Letonika.lv resursi nemitīgi tiek papildināti, tie ir sagrupēti 9 sadaļās:

Eniklopēdijas 
Vārdnīcas 
Lasītava 
Multivide 
Valoda 
Ceļvedis
Pasakas
Latvijas Kultūras kanons
Mācībām

Ja rodas jautājumi, zvaniet 65681100

Viktorija Urbanoviča, Krāslavas NCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

2020. gada 28. dec.

Tiešsaistes tikšanās ar Sanitu Reinsoni

 Avots:

http://ezerzeme.lv/lv/zinas/kultura/19722/tiessaistes-tiksanas-ar-sanitu-reinsoni
Šis dīvainais ierobežojumu laiks sniedz iepriekš neizmantotas iespējas. Ja pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas, uz tikšanos Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā, es būtu devusies, ņemot līdzi diktafonu un fotoaparātu, tad tagad, bija nepieciešams dators un interneta pieslēgums. Tikšanās tiešsaitē ir gana ērta, tomēr salīdzināt to ar atrašanos klātienē ir grūti. Katrai situācijai ir savi plusi un mīnusi, bet atrodoties pašizolācijā, tas bija vērtīgs ieguvums.

Sanita Reinsone ir latviešu folkloras, dzīvesstāstu un digitālo humanitāro zinātņu pētniece, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece, bērnu literatūras rakstniece.


Tikšanās laikā pētniece demonstrēja prezentāciju “Dzīves pierakstīšanas tradīcijas un autobiogrāfisko materiālu krājums”. Pastāstīja, ka Latviešu folkloras krātuve (LFK) ir dibināta 1924. gada 2. decembrī un ir uzskatāma par senāko akadēmisko pētniecības iestādi Latvijas Republikā.Iveta LEIKUMA


Raksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.52