2022. gada 1. dec.

Lūkot pieredzi Kuldīgā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/lukot-pieredzi-kuldiga.htmlLai uzlabotu publisko bibliotēku pakalpojumu kvalitāti un veicinātu inovatīvu risinājumu ieviešanu bibliotekārā darba procesā, veicinot pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņu starp Latvijas novadu bibliotēkām, Krāslavas, Jelgavas un Kuldīgas novadu bibliotēku speciālisti vienojās par sadarbības iespējām lokālās kultūrvides informācijas resursu pārvaldīšanā.

Pasākuma tiešā mērķa grupa bija Krāslavas, Jelgavas un Kuldīgas novadu bibliotēku pārstāvji – reģiona galveno bibliotēku speciālisti, t.sk. bibliotekāri, metodiķi, vietējās nozīmes bibliotēku vadītāji.

Apzinot nozares aktualitātes novadpētniecības informācijas resursu un krājuma organizēšanā, pārvaldīšanā un popularizēšanā, š.g. 19. oktobrī notika tiešsaistes seminārs Krāslavas novada bibliotekāriem, kuru vadīja Kuldīgas galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece metodiskajā darbā Gunta Grundmane. Savukārt Krāslavas novada bibliotekāri izvērtēja Kuldīgas novada vietējās nozīmes bibliotēku speciālistu veidotās virtuālās izstādes 2022 par tēmu „Bibliotēku vēsture”.

24. novembrī Krāslavas un Jelgavas novadu bibliotekāri tika uzaicināti uz Kuldīgas novada bibliotēku metodisko semināru Kuldīgā. Semināra laikā Kuldīgas novada pagastu publisko bibliotēku vadītājas dalījās ar virtuālo izstāžu veidošanas pieredzes stāstiem – ieguvumiem un grūtībām. Bibliotekāru atzinums: „Daudz tika apgūts, taču vēl ir jāpilnveidojas, apgūstot mūsdienīgas dizaina tendences un to tehniskos risinājumus.”

Atlasot labākos virtuālo izstāžu darbus, ņemot vērā tēmas aktualitāti, tehnisko risinājumu un vizuālo noformējumu, no 24 pretendentiem tika izvirzīti 4 nominanti, kuri saņēma Krāslavas un Dagdas suvenīrus un atzinības.

Turpinājumā semināra dalībniekiem bija iespēja klausīties Starpnozaru mākslas grupas „SERDE” tradicionālās kultūras pētnieces un kultūras pasākumu producentes Signes Pucenas lekciju. Starpdisciplinārā mākslas grupa „SERDE” ir publiska biedrība Latvijā, kuras misija ir attīstīt reģionālo un starptautisko sadarbību starp dažādām kultūras jomām, organizācijām un profesionāļiem.

Noslēgumā Krāslavas novada bibliotēku speciālisti - Anna Bartuša (Krāslavas novada Centrālā bibliotēka), Dace Zeiza (Dagdas bibliotēka) un Ludmila Paskačima (Svariņu pagasta bibliotēka) dalījās ar lokālās kultūrvides dokumentu krājuma pārvaldības labās prakses piemēriem un aktīvi iesaistījās diskusijās ar kolēģiem.

Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ilona Bronka apliecina: „Pasākuma tēmai bibliotēku vēstures apzināšanā un saglabāšanā šodien ir ļoti nozīmīga loma arī sabiedrībā un īpaši vietējā kopienā. Un tas, ka paši bibliotekāri spēj to mūsdienīgi un kvalitatīvi pasniegt, sniedz gandarījumu un rezultātus bibliotekārā darba novērtēšanai.”

Izbraukuma laikā tika apskatīta Kuldīgas Galvenās bibliotēka, tās struktūrvienības un izieta ekskursija pa Kuldīgas vecpilsētas skaistākām vietām. Kā atzīst Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēkas vadītāja Diāna Maksimova: „Svarīgi ir apzināt un saglabāt mūsu kultūrvesturisko mantojumu, bibliotekārā piedāvājuma pilnveidošanai, ne tikai šodien, bet arī nākotnē. Vienmēr ir ļoti vērtīgi piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos, lai pilnveidotos un rastu jaunas radošas idejas.”

Ar Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības atbalstu tika realizēts kārtējais labās prakses apmaiņas brauciens uz Kuldīgu bibliotēku attīstības un sadarbības veicināšanas jomā.

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas metodiķe
Autores foto

2022. gada 29. nov.

Jaunās grāmatas Krāslavas novads centrālajā bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/noderiga-informacija/article/4/jaunas-gramatas-kraslavas-novada-centralaja-biblioteka-30.html

Ar jaunajām grāmatām var iepazīties šeit.

Ilustratīvs foto no https://momenti.lv

2022. gada 17. nov.

Rītausmas lasījumi PII „Pīlādzītis” un „Pienenīte”

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/ritausmas-lasijumi-pii-piladzitis-un-pienenite.htmlNovembris ir Latvijas mēnesis. Novembris ir sveču mēnesis un arī Ziemeļvalstu literatūras lasījumu laiks. No 14. līdz 20. novembrim jau 24. reizi Latvijā notiek Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļas tēma „Daba Ziemeļvalstīs”.

Kad dabā ir vistumšākais laiks, Krāslavas pirmsskolas iestādes ,,Pīlādzītis” un ,,Pienenīte” audzēkņi kopā ar skolotājām un Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas bibliotekāriem Viktoriju un Margaritu iededzina sveci un dodas kopīgā literārā piedzīvojumā, lai labāk iepazītu Ziemeļvalstu literatūru un kultūru. Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs nedēļas laikā skanēja vieni un tie paši teksti.

Rītausmas stundās mazie lasītāji pārlapoja bilžu grāmatu „Ja tu satiec lāci” (dāņu rakstnieks Martins Glass Serups un Somijas zviedriete Mālina Kivele ir sacerējuši grāmatas tekstu, bet Somijas zviedriete Linda Bundestama - uzzīmējusi ilustrācijas.) Ar sirsnīgu humoru bilžu grāmata pēta jautājumu par to, kas jādara, ja ceļā satiec lāci.

Bērni apskatīja skandināvu rakstnieku grāmatas, salika puzli un uzzināja Ziemeļvalstu nosaukumus un karogus, nodziedāja dziesmu lācim, pārliecinājās, ka ar lāci joki nav labi, tad devās zīmēt un krāsot katrs savu lāci.

Mūsu lasītāji ar vislielāko prieku vienmēr sagaida skandināvu rakstnieku grāmatas, jo tās dod iespēju būt kopā gan ar iemīļotiem, gan vēl neiepazītiem Ziemeļvalstu literatūras varoņiem.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova atzīmē, ka Ziemeļvalstu literatūras iepazīšana ir ceļojums pāri robežām, kas bērniem dod pārliecību, ka skaistums ir oriģinalitātē un arī tradīcijā. Grāmatas dēvē par tiltiem, kas palīdz iepazīt tuvas un tālas zemes un kultūras. Dzīvē visi ceļi ir iespējami.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Autores foto