2024. gada 26. jūn.

Pasaule ceļotāja acīm

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/pasaule-celotaja-acim.html
Zīmējumu konkursa „Mans mīļākais grāmatu varonis” rezultāti

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/3/article/3/zimejumu-konkursa-mans-milakais-gramatu-varonis-rezultati.htmlKrāslavas novada bibliotēkas izsludinātajā zīmējumu konkursa „Mans mīļākais grāmatu varonis” tika saņemti Krāslavas novada un Daugavpils vispārizglītojošo iestāžu audzēkņu 107 darbi. Zīmējumus vērtēja Krāslavas novada bibliotēkas direktore Valentīna Magidas, Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča un bibliotekāre Sanita Kokina.

Par mīļākiem grāmatu varoņiem bērni atzinuši Karlsonu un Pepiju Garzeķi, Zīļuku un Šreku, Pelnrušķīti un Nāriņu, Lācīti Padingtonu un Mazo pūķi Kokosriekstu, daudzveidīgus Spokus, Klāņu kaķus, Mašu un Lāci, Čeburašku un Skudriņu Kāpēcīti, Sprīdīti, Hariju Poteru, Alisi no Brīnumzemes un daudzus, daudzus citus grāmatu varoņus.

Krāslavas novada bibliotēka pateicās zīmējumu konkursa „Mans mīļākais grāmatu varonis” dalībniekiem. Pateicības un balviņas tika aicināti saņemt 13 konkursa uzvarētāji: Maiks Stikuts, Viktorija Smiļgina, Zahars Aleksejevs, Sabina Ogorelova, Darija Aļekperova, Kaspars Kušnirs, Eliza Tiško, Alina Traškova, Dana Plotka, Kristaps Pizāns, Nikola Žukova, Aleksandra Andruškeviča un Melānija Aprube. Žūrijas simpātiju balviņas saņēma Laila Ulduka un Ilana Garoza. Pateicamies arī Anželikai Naumovai, kura vienmēr atbalsta zīmējumu konkursus bibliotēkā.

Visi zīmējumi rotās Bērnu literatūras nodaļas telpas līdz vasaras beigām.

Zīmējumu izstāde būs apskatāma Krāslavas novada bibliotēkā no 10. jūnija līdz 30. augustam.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Ilona Cabules un Sanitas Kokinas foto
Bildes skaties šeit


2024. gada 25. jūn.

„Digitālā nedēļa 2024” Krāslavas novada bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/2/article/3/digitala-nedela-2024-kraslavas-novada-biblioteka-1.htmlNo 13. līdz 18. maijam Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) aicināja ikvienu piedalīties „Digitālā nedēļa 2024” aktivitātēs. Izglītojošās kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt sabiedrības digitālpratību, bet arī pievērst uzmanību digitālajai identitātei, drošībai un kritiskajai domāšanai.

Digitālā nedēļa tika organizēta ALL Digital Weeks 2024 (#ADWeeks2024) ietvaros, un šogad tā Latvijā notika jau 15. reizi. Digitālās nedēļas galvenie partneri kopā ar LIKTA ir DocLogix, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Tet, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Kultūras informācijas sistēmu centrs. Pasākumu organizēšanā iesaistījušies arī daudzi citi informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozares uzņēmumi, valsts iestādes, pašvaldības, bibliotēkas un nevalstiskās organizācijas.

Pirmo reizi „Digitālās nedēļas 2024” noslēdzošā diena – 18. maijs – bija veltīta Muzeju naktij, kurā Latvijas muzeji tika aicināti atklāt iedzīvotājiem savos krājumos digitalizētās vērtības.

Eiropā ALL Digital Weeks 2024 norisinājās no 13. līdz 31. maijam, tās ietvaros tiešraidē bija iespējams sekot līdzi atklāšanas un noslēguma pasākumiem, piedalīties dažādos konkursos un praktiski izmēģināt digitālo prasmju pašnovērtēšanas testus, kā arī bija iespējams piedalīties citos Eiropā organizētajos tiešsaistes pasākumos.

„Digitālās nedēļas 2024” ietvaros Krāslavas novada bibliotēka organizēja sekojošas aktivitātes, kas bija veltītas digitālo prasmju pilnveidošanai un informētības celšanai par dažādām aktuālām tēmām:

⮚ 13.–17. maijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 notika individuālās un grupu (līdz 5 cilvēkiem vienlaicīgi) konsultācijas novada iedzīvotājiem „Digitālās prasmes, medijpratība un e-pakalpojumi”, ko sniedza Krāslavas novada bibliotēkas metodiķe Margarita Žavnerčika un sistēmas administratore Ilona Cabule.

⮚ 13. maijā bija tiešsaistes viktorīna „Digitālās un profesionālās prasmes bibliotekāriem”, ko izveidoja Krāslavas novada bibliotēkas bibliogrāfe Anna Bartuša. Savas digitālās un profesionālās prasmes tiešsaistes viktorīnā pārbaudīja visi Krāslavas novada bibliotēku darbinieki.

⮚ 16., 20. maijā tika piedāvāts pasākums skolēniem un jauniešiem „Kas jāzina par kiberterorizēšanu un ne tikai” par digitālo mediju lietotprasmēm, kritisko domāšanu un mākslīgo intelektu (AI).

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8. b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Agitu Gureviču (16.05.), Krāslavas ģimnāzijas 8. a un 8. b klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājām Ligitu Pelniku un Viju Rabkeviču (20.05.) apmeklēja Krāslavas novada bibliotēku un piedalījās pasākumā „Kas jāzina par kiberterorizēšanu un ne tikai” Digitālās nedēļas 2024 ietvaros.

Pasākumu laikā Krāslavas novada bibliotēkas metodiķe un medijpratības meistars Margarita Žavnerčika apskatīja tēmas:

✔ Kas ir kiberterorisms?

✔ Kā kiberuzbrukumi ietekmē mūsdienu sabiedrību?

✔ Kiberterorizēšanas veidi.

✔ Risku faktori jauniešiem.

Pasākuma turpinājumā Krāslavas novada bibliotēkas sistēmas administratore Ilona Cabule iepazīstināja jauniešus ar prezentāciju ”AI rīki: iepazīsties!” un kopā ar viņiem apskatīja mākslīgā intelekta rīkus: Dream.ai (Wombo), ChatPDF, TinyWow u.c.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8. b klases audzinātāja Agita Gureviča dalījās iespaidos: „Lai pilnveidotu savas digitālās prasmes, kā arī, lai uzzinātu par iespējām un izaicinājumiem, ko mums šobrīd piedāvā tehnoloģijas, 8.b klases jaunieši devās uz Krāslavas novada bibliotēku un ar lielu aizrautību piedalījās „Digitālās nedēļas 2024” aktivitātēs. Nodarbības laikā tika pievērsta uzmanība tādām tēmām kā digitālā identitāte, drošība, kritiskā domāšana un mākslīgais intelekts. Jauniešiem bija iespēja praktiski izmēģināt jaunākos mākslīgā intelekta rīkus, kurus pirms tam nebija lietojuši…”.

Jebkuru panākumu pamatā ir zināšanas un prasmes, kas palīdz ikvienam ikdienā piepildīt vēlmes un vajadzības.

⮚ 16. maijā tika organizēta darbnīca senioriem „Digitālās prasmes un mākslīgais intelekts”.

Šajā darbnīcā Krāslavas novada bibliotēkas sistēmas administratore senioriem stāstīja par mākslīgo intelektu un iepazīstināja ar dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem: Dream.ai, Canva Text To Image (attēlu ģenerēšanai), My Heritage Deep Nostalgia (iespēja pārvērst foto par video) u.c.

Pasākumu mērķi ir sasniegti:

• Pasākumu dalībnieki apguva jaunas digitālās prasmes un uzlaboja savas zināšanas par dažādām digitālajām tehnoloģijām.

• Bija aktīva iedzīvotāju līdzdalība digitālajā vidē.

• Tika skaidrotas digitālo pakalpojumu priekšrocības un to efektīvo izmantošana.

Digitālās nedēļas 2024 aktivitātes Krāslavas novada bibliotēkā izraisīja iedzīvotāju interesi. Pasākumus apmeklēja vairāk nekā 100 cilvēki, gan klātienē, gan tiešsaistē.

Dalībnieki sniedza pozitīvas atsauksmes par pasākumu kvalitāti un lietderīgumu. Daudzi atzīmēja, ka ir apguvuši jaunas prasmes un ieguvuši vērtīgu informāciju, kas palīdzēs viņiem efektīvāk izmantot digitālās tehnoloģijas ikdienā.

Krāslavas novada bibliotēkas dalība Digitālajā nedēļā 2024 apliecināja tās apņemšanos veicināt digitālo iekļaušanu un dot iespēju iedzīvotājiem, arī jauniešiem, apgūt jaunas prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai dzīvei digitālajā sabiedrībā. Bibliotēka turpinās piedāvāt dažādus pasākumus un resursus, lai palīdzētu iedzīvotājiem pilnveidot savas digitālās prasmes un kļūt par pārliecinātiem interneta lietotājiem.

Plašāka informācija par „Digitālās nedēļas” organizētajiem pasākumiem atrodama šeit, kā arī meklējot informāciju ar tēmturiem #eprasmes24, #ADweeks24 un #AllDigitalWeeks.

Krāslavas novada bibliotēkas sagatavotā informācija par pasākumiem tika publicēta bibliotēkas tīmekļvietnē un sociālajos medijos.

Ilona Cabule,
E-prasmju nedēļas reģionālais koordinators Krāslavas novadā,
Krāslavas novada bibliotēkas sistēmas administratore
Autores un Margaritas Žavnerčikas foto