2024. gada 5. apr.

Izstāde

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/izstade-5.htmlVairāk informācijas šeit.

Lekcija par digitāliem rīkiem Krāslavas novada bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/lekcija-par-digitaliem-rikiem-kraslavas-novada-biblioteka.htmlŠī gada 21. martā „Europe Direct Austrumlatgale” projekta ietvaros Krāslavas novada bibliotēkā norisinājās lekcija/darbnīca „Digitālo rīku jēgpilna izmantošana pieaugušo izglītībā”.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektors, Mg.sc.comp. Mihails Kijaško klātesošos iepazīstināja ar populārākiem digitāliem rīkiem izglītībā un RTA pieredzi, ieteikumiem lekciju plānošanai un īstenošanai tiešsaistē, ģeneratīvo mākslīgo intelektu un citām tēmām.

 • Digitālie rīki izglītībā.
 • Digitālas kompetences.
 • Attālināto mācīšanas risinājumu ieviešana iestādēs.
 • Drošība un sociālie tīkli.
 • MOOC.
 • Populārākie bezmaksas rīki ikdienai. 
 • Mākslīgais intelekts, iespējas un riski.


Lektors piedāvāja apskatīt šādas filmas par un ap sociālajiem tīkliem, to ietekmi uz indivīdu un sabiedrību:

 • „The Great Hack” (2019) par „Cambridge Analytica” stratēģiju un skandālu „facebook” datu izmantošanā ASV 2016. gada vēlēšanās;
 • „The Social Dilemma” (2020) - Lielbritānijas interneta laikrakstā „The Independent” pat lasāms virsraksts, kurā „The Social Dilemma” nodēvēta par mūsdienu nozīmīgāko dokumentālo filmu. Noskatieties kopā ar ģimeni! Tā būs perfekta medijpratības stunda;
 • „Sociālais tīkls” („The Social Network”, 2010). Filma ir stāsts par interneta sociālā tīkla „facebook” izveidi.


Mihails Kijaško pievērsa uzmanību tēmai par drošību, rādīja statistiku - Latvijas kibertelpu skaitļos (publicēts Cert.lv) un aicināja apskatīt, vai mūsu dati ir nopludināti. Lektors deva drošības rekomendācijas:

 • pēc iespējas neizmantot neuzticamas iekārtas;
 • izlogoties no konta uz „svešiem” datoriem;
 • nesaglabāt paroles pārlūkprogrammā;
 • neizmantot vienādas paroles dažādās informācijas sistēmās;
 • izmantot paroļu pārvaldniekus.


Lektors minēja dažādus populārus rīkus, piemēram:


Protams, Krāslavas novada bibliotekāri jau pārzina un izmanto dažādus rīkus, piemēram, digitālo sienu „Padlet”, digitālo satura izveides platformu „Canva”, bezmaksas fotogrāfijas un grafiku. Bet lekcijas laikā uzzināja arī par citiem jauniem digitāliem rīkiem.

Pasākuma noslēgumā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektors, Mg.sc.comp. Mihails Kijaško iepazīstināja ar ģeneratīvo mākslīgo intelektu, kā arī deva ieteikumus lekciju plānošanai un īstenošanai tiešsaistē, nosauca uzvedības aspektus tiešsaistē, efektīvus vides radīšanas aspektus u.c.

Ilona Cabule,
Krāslavas novada bibliotēkas
sistēmas administratore
Margaritas Žavnerčikas foto


Krāslavas senioriem par „3td e-grāmatu bibliotēku”, Letonikas datubāzi un Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogu

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/kraslavas-senioriem-par-3td-e-gramatu-biblioteku-letonikas-datubazi-un-kraslavas-novada.htmlTehnoloģijām ir svarīga loma dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tāpēc Krāslavas novada bibliotēka piedāvā senioriem pilnveidot digitālās prasmes un medijpratību, organizējot regulāras darbnīcas no cikla „Digitālās prasmes un medijpratība”.

Šī gada 18. martā Krāslavas novada bibliotēka organizēja darbnīcu cikla senioriem „Digitālās prasmes un medijpratība” 7. darbnīcu. Šajā darbnīcā pasākuma lektore bija Krāslavas novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre Ināra Pauliņa, kura iepazīstināja klātesošos ar attālinātiem bibliotēkas pakalpojumiem.

Darbnīcas pirmajā daļā Ināra stāstīja par Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogu, tā funkcijām, radot tās lietotāju saskarni un arī mobilo versiju. Lektore nodemonstrēja, kā notiek grāmatu rezervēšana un lietošanas termiņu pagarināšana, izmantojot Krāslavas novada bibliotēku elektronisko kopkatalogu. Tas satur informāciju par Krāslavas novada publisko bibliotēku krājumos esošiem iespieddarbiem un cita veida izdevumiem. Katalogā pieejamas ziņas arī par Dagdas vidusskolas, Krāslavas ģimnāzijas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas bibliotēkas krājumiem. Kopkatalogā izmantojamas divas datubāzes – „Elektroniskais katalogs” un „Novadpētniecība”. Papildus katalogā var redzēt arī aktuālo informāciju par jaunieguvumiem.

Pasākuma laikā klātesošie tika iepazīstināti ar elektroniskā kopkataloga mobilo versiju. Ievadot meklētājā adresi kraslava.biblioteka.lv/Alise ierīces atpazīst mobilo versiju vai apakšējā labajā stūrī jāuzklikšķina un jāpārslēdz uz mobilo versiju.

Lai izmantotu iespēju rezervēt sev interesējošos izdevumus attālināti, reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem bibliotēkā jāsaņem autorizācijas dati - lietotājvārds un parole un rezervācijai jāizmanto bibliotēkas elektroniskā kataloga saskarne.

Piedāvātais attālinātais pakalpojums ir ērts un ļauj ietaupīt laiku, jo bibliotēkas lietotājs var, nenākot uz bibliotēku, iestāties elektroniskajā rindā uz izdevumu, kas ir bibliotēkas krājumā, bet izsniegts citam lasītājam, pārraudzīt savu kontu – apskatīt izsniegto un rezervēto izdevumu sarakstu, izdevumu nodošanas un rezervēšanas termiņus, pieprasīt grāmatu nodošanas termiņa pagarinājumu.

Darbnīcas dalībnieki izmantoja savu bibliotēkas lietotāja kontu, pieslēdzās Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogam un strādāja kopā ar lektori.

Pasākuma otrajā daļā Ināra Pauliņa iepazīstināja klātesošos ar „3td E-GRĀMATU bibliotēku” un Letonikas datubāzi.

2024. gada 7. janvārī atzīmējām 5 gadu jubileju, kopš ikvienam interesentam bez maksas tiešsaistē pieejams bagātīgs dažādas tematikas un žanru literatūras resurss latviešu valodā – 3td e-GRĀMATU bibliotēka platformā - www.3td.lv, kuru ar Latvijas Kultūras ministrijas starpniecību finansiāli atbalsta Latvijas valsts.

Vietnē www.3td.lv lasītājiem tiek piedāvātas gandrīz 600 e-grāmatas no dažādām izdevniecībām. 3td.lv bibliotēka nodrošina vienlīdzīgas iespējas piekļuvei grāmatām plašā sabiedrībā neatkarīgi no cilvēka atrašanās vietas, materiālā un veselības stāvokļa.

Iespēju lasīt e-grāmatas latviešu valodā vietnē 3td.lv Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā nodrošina projekta pārvaldītājs – Latvijas Kultūras ministrijas padotības iestāde Kultūras informācijas sistēmu centrs un platformas izstrādātājs – informācijas tehnoloģiju uzņēmums „Tietoevry”.

Lektore Ināra Pauliņa rādīja visu procesu: autorizējās „3td E-grāmatu bibliotēkā”, izvēlējās e-grāmatu lasīšanai un lasīja, rādot ērtu un vienkāršu pakalpojuma vidi.

Stāstot par Letonikas datubāzi (https://letonika.lv/), vecākā bibliotekāre Ināra uzsvēra, ka „Letonika.lv” ir uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju - viena no apjomīgākajām un kvalitatīvākajām digitālās informācijas krātuvēm latviešu valodā.

Portāls letonika.lv piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos, 13 vārdnīcās – tulkojošajās, skaidrojošajās, terminoloģijas, kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem, latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem, valodas atbalsta krātuvē ar palīgrīkiem latviešu valodai.

Letonikas datubāze bibliotēkas lietotājiem pieejama arī attālināti - no sava mājas datora. Senioriem tika iedoti pieejas dati – lietotājvārds un parole, lai veiksmīgi lietotu „Letonika.lv” datubāzi attālināti.

Darbnīca noritēja ātri un lietderīgi.

Izmantojiet piedāvātos Krāslavas novada bibliotēkas piedāvātos attālinātos pakalpojumus!

Izmantojiet iespēju bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā!

Nāciet un uzziniet vairāk par „Letonika.lv” - ceļvedi Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā!

Ilona Cabule,
Krāslavas novada bibliotēkas
sistēmas administratore
Tatjanas Azamatovas un autores foto