2021. gada 3. dec.

Projekta "„EUROPE DIRECT” Informācijas centra Austrumlatgalē" realizācija

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/projekta-europe-direct-informacijas-centra-austrumlatgale-realizacija.htmlNo 2021. gada maija mēneša Krāslavas novada Centrālā bibliotēka kopā ar Rēzeknes novada pašvaldību, Rēzeknes Centrālo bibliotēku un Preiļu galveno bibliotēku darbojas tīklā „„Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē”.

Rēzeknes novada pašvaldības veidotais projekts sadarbībā ar šīm bibliotēkām ir ieguvis Eiropas Komisijas finansējumu „„Europe Direct” informācijas centrs (EDIC) Austrumlatgalē 2021.–2025.” darbībai. Centra galvenās mērķa grupas ir bērni un jaunieši (skolēni un studenti), pašvaldību darbinieki, uzņēmēji, NVO, pedagogi un bibliotekāri.

„Europe Direct” ir 2005. gadā izveidots Eiropas Komisijas informācijas centru tīkls, kas darbojas visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, lai sniegtu bezmaksas informāciju ikvienam iedzīvotājam par ES darbības jomām, kā arī aicinātu ikvienu iesaistīties ES notiekošajos procesos un izmantot iespējas, ko sniedz dalība ES. Savukārt Eiropas Komisijai ar „Europe Direct” informācijas centru palīdzību ir iespēja uzzināt, ko par ES zina un domā iedzīvotāji reģionos.

 2021. gada projekta galvenās prioritātes bija:

- zaļais kurss Eiropai,

- Eiropa, kas atbilst digitālā laika prasībām.

Nepilna gada laikā Krāslavas novada Centrālā bibliotēka saviem apmeklētājiem un interesentiem visos novados ir piedāvājusi apmācības, izzinošas lekcijas, praktikumus un tiešsaistes pasākumus par digitālo kompetenču attīstību, pilnveidošanu un „zaļo” dzīvesveidu.

Maija mēnesī notika seminārs „Digitālo stāstu veidošana mūsdienīgā Eiropā”, kurā tika runāts par vēsturisko nostāstu saglabāšanu pierobežā audio un video ierakstos, kopā ar pedagoģi Žannu Drozdovsku.

Jūnijā bērniem un jauniešiem tika piedāvātas radošās darbnīcas „Bērnība/jaunieši mūsdienīgā Eiropā”. Bērni un jaunieši no 5 līdz 18 gadiem bija aicināti piedalīties zīmējumu konkursā „Mana bērnība mūsdienīgā Eiropā”, parādot savu pasaules redzējumu visai sabiedrībai kopumā. Laukumā pie bibliotēkas kopā ar mākslinieci Viku Ekstu bija iespēja iepazīties ar mūsdienu kultūras un mākslas telpu Eiropā, ar emociju ikonu dzeju, piedāvāt mūsdienīgus risinājumus dzejā, zīmējot uz trotuāra, tā veicinot resursu efektīvu izmantošanu, pārejot uz tīru ekonomikas apriti.

Pieaugušie tiešsaistē tika aicināti uz tikšanos ar zaļā dzīvesveida aktīvisti un rakstnieci Zani Nuts „Videi draudzīga dzīvesveida labvēlīgā ietekme”. Rakstniece dalījās ar personīgo pieredzi, kā pievērsties šobrīd populārajām kustībām - „zero waste”, minimālisms, vegānisms un „off-the-grid” un kā tās maina dzīvi un domāšanu.

Augustā „Europe Direct Austrumlatgale” sadarbībā ar Krāslavas novada Centrālo bibliotēku  organizēja konkursu „Gudra un ilgtspējīga saimniekošana mazdārziņā vai siltumnīcā”. Konkursa dalībnieki nofotografēja un pastāstīja savu labāko ideju, kā mazdārziņā saimniekot ilgtspējīgi, gudri un „zaļi”.

No Krāslavas novada konkursā piedalījās 7 dalībnieki, kuri balvās saņēma kvalitatīvus dārza instrumentus, kas būs noderīgi turpmākajiem dārza darbiem.

Divu dienu seminārā „Investējot jaunās videi draudzīgās tehnoloģijās bibliotēkās” tika iepazītas Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas viedās bibliotēkas iespējas un pakalpojumi – interaktīvā galda funkcijas, kuras demonstrēja bibliotēkas lietotāji – jaunieši, griešanas un reljefa veidošanas mašīnu iespējas radošām nodarbībām. Latgales Centrālās bibliotēkas Automatizācijas nodaļas sistēmbibliotekāre Valentīna Kezika pastāstīja par Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra nodarbībām: digitālo mājturību - dizaina veidošanu grafikas apstrādes programmā un auduma apdrukas tehnoloģiju izmantošanu. Māksliniece Ingūna Levša rādīja, kā tiek radīti digitālie gobelēni.

Oktobrī tiešsaistes seminārs „Digitālas komunikācijas pamati un komplimentu kultūra Eiropā” iepazīstināja interesentus ar digitālo kompetenču attīstīšanu un pilnveidošanu: kā rakstīt internetā, lai rakstītais sasniegtu mērķi, kā izvēlēties ziņu kanālus, izprast „instagram” un „facebook” algoritma trikus.

Novembra seminārs „Sadarbība ar mēdijiem digitālajā Eiropā” turpināja iepazīstināt dažādu nozaru pārstāvjus, kā veidot tīmekļvietnes, reklāmas, kā tās pielietot sava uzņēmuma popularizēšanai, rādot mēdijpratības lomu informācijas krīzes laikā.

Vislielāko atsaucību un interesi izpelnījās seminārs „Dzimtas koks - savu dzimtas sakņu apzināšana”, kura laikā dalībnieki ieguva plaša spektra informāciju un nepieciešamās priekšzināšanas dzimtas vēstures izpētei un dzimtas koka izveidei. Ieinteresēto bija tik daudz, ka bibliotēkas piedāvātās platformas „ZOOM” iespējas nespēja pieslēgt visus pie tiešsaistes.

Projekta rezultātā iegūtais finansējums deva iespēju uz semināriem pieaicināt labākos lektorus un ekspertus: lektori un pētnieci Gunu Spurava no Tamperes Universitātes Informācijas tehnoloģiju un komunikāciju zinātņu fakultātes (Somijā), multimēdiju dizaineri un e-konceptu izstrādātāju Ilzi Deņisovu, novadpētnieci, profesionālu arhivāri Andru Zubko-Melni un citus.

Bibliotēkas piedāvātās apmācības apmeklētāja vairāk nekā 400 dalībnieku, jo tiešsaiste piedāvā iespēju jebkuram interesentam pieslēgties no jebkuras mobilās ierīces.

2022. gadā turpināsies projekta realizācija, kura prioritātes būs - mūsu eiropeiskā dzīvesziņa un Eiropa, kas atbilst digitālā laikmeta prasībām. Bibliotēka piedāvās pasākumus visdažādākajiem iedzīvotāju slāņiem, īpaši jauniešiem, bibliotēku darbiniekiem un pedagogiem.

Valentīna Magidas,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore


Voldemāra Caunes balva ceļo uz Krāslavas novadu

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/voldemara-caunes-balva-celo-uz-kraslavas-novadu.html
2021. gada 26. novembrī Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 244. gadskārtas konferences otrajā daļā svinīgi tika paziņoti Voldemāra Caunes balvas „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” uzvarētāji.

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka no 2007. gada izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”, kuru piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.

Šogad apbalvojumu minētajā nominācijā saņēma Kalētu pagasta bibliotēkas vadītāja Elita Jaunzeme un Krāslavas novada Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ilona Bronka.

Kopumā balvai tika iesniegti pieci pieteikumi, ko izskatīja konkursa pieteikumu izvērtēšanas žūrijas komisija, ko pārstāvēja arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova.

Krāslavas novada Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītājai balva piešķirta par radošo darbību, aktīvi un sekmīgi veicinot bērnu un jauniešu iesaistīšanu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā, īpaši darbojoties ar bērniem un jauniešiem.

 Nenoliedzami pelnoši Dagdas Bērnu literatūras nodaļa ik gadu saņem atzinības vārdus par mākslinieciskās vides veidošanu un uzturēšanu bibliotēkas telpās. Bibliotēkas telpās manāma identiska un rotaļīga atmosfēra ar līdzsvarotiem vizuāliem elementiem, kas uztur veseluma un gaumes kompozīciju, atbilstoši mērķauditorijai. Suvenīri un dekori, pašu rokām darināti, krāsainās kartiņas, lādītes, rotājumi utt. no grāmatu un žurnālu autoriem, pēc personīgās un speciālistu pieredzes meistarklasēs katrreiz sasauc lielu jaunu un pieredzējušo amatnieku pulku. Vēl viens bibliotekāres nopelns vietējās kopienas saliedēšanā un aktivizēšanā ir pamanīt un uzrunāt vietējos talantīgos bērnus un jauniešus, kas labprāt stāsta un rāda savus sasniegumus mākslā, literatūrā un hobija nozares pārzināšanā.

Ilona ar savu iniciatīvu aktīvi iesaistās valsts valodas, latgaliešu valodas, senvārdu un apvidvārdu saglabāšanā. Mēneša joku sleja, viktorīnas, anagrammas, krustvārdu mīklas, vārdu spēles, virtuālais dialogs u.c. - to Ilona integrē savā darbā ar bibliotēkas lietotājiem, neskatoties uz saspringto laiku. Šogad sadarbībā ar kolēģi, vietējiem pagastu iedzīvotājiem un uzņēmējiem tika izgatavota galda spēle „Putreņvourdu vuoceleite”, kas atspoguļo vietējo pagastu latgaliešu apvidvārdu izmantošanas prasmes un tradīcijas.

Lai veicinātu Dagdas BLN lietotāju komunikācijas pilnveidošanas iespējas, projekta ietvaros Dagdas bērnu literatūras nodaļas apmeklētāji tika nodrošināti ar jaunām modernām tehnoloģijām, papildus nodrošinot pilnvērtīgu komunikācijas iespēju jauniešu vidū, iesaistot tos grupas darbā, izmantojot interaktīvas iekārtas. Dagdas BLN vadītāja Ilona Bronka aktīvi papildina savas viedās prasmes, kas līdzi nes medijpratību zināšanu un prasmju kopumu, piedāvājot viedās iespējas un pakalpojumus ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī bibliotēku darbiniekiem. Šogad aktīvi tika aprobētas LEADER programmas projekta iekārtas un programmas, kas manāmi piesaista mūsdienu jaunatni bibliotēkas grupu tiešsaistes un klātienes pasākumos un ikdienas apmeklējumos.

Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa ar savu darbību veicina bibliotēkas atpazīstamību vietējā kopienā un popularizē tās pozitīvu tēlu.

Voldemārs Caune, bibliotekārs, bibliogrāfs un žurnālists, no 1919. gada līdz 1923.

gadam strādāja par pārzini Liepājas pilsētas bibliotēkā, kur 1919. gada 16. decembrī atklāja

pirmo bērnu literatūras nodaļu. 1947. gadā, paplašinot pilsētas 1.bibliotēkas bērnu nodaļu, tika

izveidota Liepājas 1.bērnu bibliotēka.

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas metodiķe


2021. gada 1. dec.

Tiešsaistes seminārs “Sadarbība ar medijiem digitālajā Eiropā”

 Avots:

https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/tiessaistes-seminars-sadarbiba-ar-medijiem-digitalaja-eiropaLektore un pētniece Guna Spurava no Tamperes Universitātes Informācijas tehnoloģiju un komunikāciju zinātņu fakultātes (Somijā) stāstīs par izmaiņām mediju vidē un mediju lietojumā digitālajā laikmetā, mākslīgā intelekta un algoritmu lomu digitālajos medijos, medijpratības lomu informācijas krīzes laikā un par mediju lietotāju kā mediju satura radītājs un izplatītājs digitālajā vidē.

Gunas galvenais darbības virziens ir izpratnes veicināšana par medijpratības un digitālās pratības lomu sabiedrībā, ar īpašu uzsvaru uz pedagogu, bibliotekāru un neformālās izglītības pārstāvju lomu medijpratības veicināšanā. Semināra laikā dalībnieki iegūs plaša spektra informāciju, kas palīdzēs veidot zpratni par aktuālo situāciju mediju vidē un medijpratības pieaugošo lomu.

Semināra laikā dalībnieki iegūs plaša spektra informāciju, kas palīdzēs veidot izpratni par aktuālo situāciju mediju vidē un medijpratības pieaugošo lomu.

Seminārs notiks projekta „Europe Direct Austrumlatgalē” ietvaros.

Interesentus lūdzam pieteikties līdz 17. novembrim plkst. 9.00, aizpildot reģistrēšanās lapu, norādot savu e-pasta adresi, uz kuru nosūtīsim saiti semināra pieslēgumam.

Reģistrēšanās vietne dalībai seminārā: https://forms.gle/gh3ou6o4XpEWsedn8  

Informējam, ka tiešsaistes seminārs tiks fotografēts. Iegūtie materiāli var tikt publicēti EDICA un bibliotēkas sociālajos medijos.

#europedirectinformācijascentrsAustrumlatgalē #europedirectinformācijascentri

#EDAustrumlatgale #tiešsaistespasākumi #pasākumiKNCB

#krāslavasnovadacentrālābibliotēka #KNCB

Rēzeknes Centrālā bibliotēka Preiļu Galvenā bibliotēka Krāslavas novada centrālā bibliotēka