2023. gada 21. jūl.

Nav labāka veida kā tikties ar dzejnieku klātienē!

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/nav-labaka-veida-ka-tikties-ar-dzejnieku-klatiene.htmlSaulainajā piektdienā, 14. jūlijā, plkst. 15.00 Krāslavas novada bibliotēkas pagalmā mājīgā atmosfērā pagāja tikšanās ar dzejniekiem „Vārdi savai pilsētai” Krāslavas 100. dzimšanas dienas svinību ietvaros. Nav labāka veida kā tikties ar dzejnieku klātienē, klausīties dzejas motīvos, atraisīt iztēli un gūt baudu!

Laipnais „Rainis” un stilīgā „Aspazija” aicināja pilsētas radošās personas uz improvizēto bibliotēkas vietu - „Salonu”. Šeit aicinātie viesi lasīja savas dzejas rindas.

Sākumā krāslavietis Viktors Bernāns visiem klātesošiem uzdāvināja savu dzimtajai pilsētai Krāslavai veltītu dziesmu.

Dzejas lasījumos piedalījās vairāki pasākuma dalībnieki.

  • Ināra Dzalbe - literārajā pasaulē pazīstama ar pseidonīmu I.Nāra, kura ir sagatavojusi Krāslavas autoru kopkrājumu „Mana Krāslava”. Ināras dzejoļi ir iekļauti daudzos krājumos, kā arī aktīvi publicēti personīgajā „facebook” blogā „Laime ir sīkumos”.
  • Jeļena Vorošilova – viena no Krāslavas spilgtākajām personām, kura piedalās pašdarbības amatierkolektīvos, raksta projektus, organizē un iesaistās dažādās pilsētas aktivitātēs.
  • Ērikas Zarovskas dzejas rindas skanēja pazīstamu cilvēku izpildījumā, gandrīz no īstas akas dzīlēm.
  • Ērika Zarovska lasīja arī Ivara Stivriņa dzeju. Krāslavietis Ivars Stivriņš – uzņēmējs, kurš savu dzeju publicē galvenokārt sociālajos tīklos – „facebook” grupā „Dzejas rupors”.
  • Žanna Drozdovska raksta dzejoļus un teikas par Krāslavu, kā arī veido scenārijus pasākumiem. Viņas dzejoļi ir publicēti krājumā „Manai Krāslavai”.
  • Irēna Moreino – mūsu novadniece un dzejniece.


Viesi, ciemiņi un pasākuma dalībnieki pavadīja burvīgu laiku kopā ar Krāslavas pilsētas dzejniekiem.

„Krāslava – maza, bet burvīga pilsētiņa,
Kur sirds sasaucas un sapņi iegūst spārnus.
Krāslavas – vēstures elpu aizraujošs
Rokraksts, kur senie griezti stāsta
Leģendas un tēva dzeja dzīvo
Mūžīgās lappusēs…”

Paldies Mūzai - Ligitai Upeniecei - par skaistajiem zīmējumiem, Aijai Trunovičai-Stivriņai un Krāslavas Kultūras nama speciālistiem!

Paldies visiem par atsaucību un sirds siltumu, godinot Krāslavu pilsētas svētkos!

Margarita Žavnerčika, Ilona Cabule,
Krāslavas novada bibliotēka
Ilonas Cabules foto

2023. gada 19. jūl.

Dzejnieku tikšanās "Vārdi savai pilsētai"

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/galerija/foto/album/dzejnieku-tiksanas-vardi-savai-pilsetai.html2023. gada 17. jūl.

Krāslava un krāslavieši caur tautas skaitīšanas prizmu

 Avots:

Ezerzeme - Nr.19 (2023, 12.maijs), 4., 11.lpp.

2023. gada 5. jūl.

Tikšanās ar pilsētas dzejniekiem

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/tiksanas-ar-pilsetas-dzejniekiem.html#images