2022. gada 29. nov.

Jaunās grāmatas Krāslavas novads centrālajā bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/noderiga-informacija/article/4/jaunas-gramatas-kraslavas-novada-centralaja-biblioteka-30.html

Ar jaunajām grāmatām var iepazīties šeit.

Ilustratīvs foto no https://momenti.lv

2022. gada 17. nov.

Rītausmas lasījumi PII „Pīlādzītis” un „Pienenīte”

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/ritausmas-lasijumi-pii-piladzitis-un-pienenite.htmlNovembris ir Latvijas mēnesis. Novembris ir sveču mēnesis un arī Ziemeļvalstu literatūras lasījumu laiks. No 14. līdz 20. novembrim jau 24. reizi Latvijā notiek Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļas tēma „Daba Ziemeļvalstīs”.

Kad dabā ir vistumšākais laiks, Krāslavas pirmsskolas iestādes ,,Pīlādzītis” un ,,Pienenīte” audzēkņi kopā ar skolotājām un Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas bibliotekāriem Viktoriju un Margaritu iededzina sveci un dodas kopīgā literārā piedzīvojumā, lai labāk iepazītu Ziemeļvalstu literatūru un kultūru. Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs nedēļas laikā skanēja vieni un tie paši teksti.

Rītausmas stundās mazie lasītāji pārlapoja bilžu grāmatu „Ja tu satiec lāci” (dāņu rakstnieks Martins Glass Serups un Somijas zviedriete Mālina Kivele ir sacerējuši grāmatas tekstu, bet Somijas zviedriete Linda Bundestama - uzzīmējusi ilustrācijas.) Ar sirsnīgu humoru bilžu grāmata pēta jautājumu par to, kas jādara, ja ceļā satiec lāci.

Bērni apskatīja skandināvu rakstnieku grāmatas, salika puzli un uzzināja Ziemeļvalstu nosaukumus un karogus, nodziedāja dziesmu lācim, pārliecinājās, ka ar lāci joki nav labi, tad devās zīmēt un krāsot katrs savu lāci.

Mūsu lasītāji ar vislielāko prieku vienmēr sagaida skandināvu rakstnieku grāmatas, jo tās dod iespēju būt kopā gan ar iemīļotiem, gan vēl neiepazītiem Ziemeļvalstu literatūras varoņiem.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova atzīmē, ka Ziemeļvalstu literatūras iepazīšana ir ceļojums pāri robežām, kas bērniem dod pārliecību, ka skaistums ir oriģinalitātē un arī tradīcijā. Grāmatas dēvē par tiltiem, kas palīdz iepazīt tuvas un tālas zemes un kultūras. Dzīvē visi ceļi ir iespējami.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Autores foto


2022. gada 10. nov.

Jaunās grāmatas Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/noderiga-informacija/article/4/jaunas-gramatas-kraslavas-novada-centralaja-biblioteka-29.html
Ar jaunajām grāmatām var iepazīties šeit.

Ilustratīvs foto no https://momenti.lv

Latvijas un Moldovas sadarbības projekts

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/latvijas-un-moldovas-sadarbibas-projekts.htmlNo 31. oktobra līdz 3. novembrim Latvijā viesojās Moldovas bibliotekāri, kuru vizītes laikā notika konference un vairākas partneru sanāksmes, lai iedvesmotu vietējos bibliotekārus un palīdzētu viņiem attīstīt prasmes reaģēt uz izaicinājumiem un jaunajām lomām, ko nes šā brīža reģionālie drošības izaicinājumi. Pasākumā piedalījās arī Ukrainas bibliotēkas pārstāve, informējot, kā bibliotēkas ir piemērojušās darbam kara apstākļos.

31. oktobrī Latvijas un Moldovas sadarbības projekta ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika konference „Bibliotēkas kā vietējās sociālās noturības un demokrātijas veidotājas drošības izaicinājumu laikos”. Konferencē piedalīties tika aicināti Latvijas un Moldovas bibliotekāri, vietējo kopienu līderi, pašvaldību un NVO pārstāvji, kā arī ikviens, kas ieinteresēts medijpratības, demokrātijas un integrācijas jautājumos.

1. un 2. novembrī turpinājās Latvijas, Moldovas un Ukrainas labākās prakses apmaiņa starp bibliotekāriem Latgalē – Daugavpilī, Latgales Centrālajā bibliotēkā. Ieskatu par demokrātijas ilgtspējas veicināšanu Krāslavas novadā sniedza Krāslavas novada centrālās bibliotēkas speciālisti Žaneta Moiseja un Margarita Žavnerčika ar labās prakses piemēriem starpnozaru pieejā – sadarbībā ar vietējām kopienām, pašvaldību, NVO un starpkultūru pieejā – darbā ar multikulturālās kopienas paradumiem un pilsoniskām aktivitātēm. Pēcpusdienā sekoja lokālās demokrātijas prakses piemēri, dodoties vizītē uz Dagdu, kad bibliotekāru grupa no Moldovas viesojās Krāslavas novada Dagdas bibliotēkā, Dagdas Jauniešu iniciatīvu centrā un Andrupenes lauku sētā.

Veiksmes stāstu prezentācijas un tematiskās aktivitātes izdevās turpināt ar interesantām diskusijām, kontaktinformācijas apmaiņu un protams konstruktīviem partnerības priekšlikumiem.

Pasākumu organizēja biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) sadarbībā ar Moldovas bibliotekāru biedrību, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Vidzemes augstskolu, īstenojot attīstības sadarbības projektu „Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji”.

Projekta mērķis ir sekmēt lokālās demokrātijas attīstību un vietējo kopienu noturību, paaugstinot bibliotekāru zināšanas un prasmes Moldovā un Latvijā. Projekta tiešā mērķa grupa ir bibliotekāri no vietējām kopienām.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada
Centrālās bibliotēkas metodiķe