2014. gada 28. jūl.

Publicēts:
Ezerzeme - Nr.56 (2014, 25. jūl.), 7.lpp.