2022. gada 17. okt.

Valsts pamatvērtība - valoda

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/valsts-pamatvertiba-valoda.htmlViena no valstiskās, nacionālās piederības un apziņas pamatvērtībām ir valoda. Mums tā ir latviešu valoda. Lai īpaši godātu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā, svētku, atceres un atzīmējamo dienu kalendārā pēc Valsts prezidenta Egila Levita ierosinājuma 15. oktobrī ir svinēta Valsts valodas diena. Šis datums nav izvēlēts nejauši. 1998. gada 15. oktobrī Satversmes 4. pantā tika nostiprināta valsts konstitucionālā vērtība: „Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda”.

Krāslavas novada Centrālā bibliotēka latviešu valodas dienai par godu popularizē valodas spēles, kas paredzētas, lai veicinātu skolēnus runāt un bagātināt savu vārdu krājumu, ka arī komunikācijas un aktīvās klausīšanās prasmes.

Krāslavas ģimnāzijas 2. klases skolēni ar skolotāju Intu Beikuli apciemoja bibliotēku un izbaudīja īsto prieku, spēlējoties un iepazīstot valodas spēles - „Lilluu”, „Stāstu stāstiem izstāstīju”, lielisko spēli „Abra” ar latviešu tautas mīklām ģimenei un draugiem, krustvārdu spēli „Scrabble oriģināls”. Skolotāju ieinteresēja mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 5-8 gadus veciem bērniem „Atver pasauli!” un arī bibliotekāres aicinājums aktīvi izmantot bagāto materiālu latviešu valodas pilnveidošanai, ko piedāvā „letonika.lv”.

Latviešu dzejnieks, publicists, valodnieks, jaunlatviešu kustības dalībnieks Juris Alunāns ir rakstījis: „Turiet savu Tēvu valodu godā un cieņā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas sevi pašu negodā, to arī citi negodās.”

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja


2022. gada 11. okt.

Tikšanās ar rakstnieci

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/tiksanas-ar-rakstnieci-1.html
Seminārs

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/seminars.htmlPieteikšanās pasākumam līdz 27.10. plkst. 9.00 šeit.