2024. gada 25. jūn.

„Digitālā nedēļa 2024” Krāslavas novada bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/2/article/3/digitala-nedela-2024-kraslavas-novada-biblioteka-1.htmlNo 13. līdz 18. maijam Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) aicināja ikvienu piedalīties „Digitālā nedēļa 2024” aktivitātēs. Izglītojošās kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt sabiedrības digitālpratību, bet arī pievērst uzmanību digitālajai identitātei, drošībai un kritiskajai domāšanai.

Digitālā nedēļa tika organizēta ALL Digital Weeks 2024 (#ADWeeks2024) ietvaros, un šogad tā Latvijā notika jau 15. reizi. Digitālās nedēļas galvenie partneri kopā ar LIKTA ir DocLogix, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Tet, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Kultūras informācijas sistēmu centrs. Pasākumu organizēšanā iesaistījušies arī daudzi citi informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozares uzņēmumi, valsts iestādes, pašvaldības, bibliotēkas un nevalstiskās organizācijas.

Pirmo reizi „Digitālās nedēļas 2024” noslēdzošā diena – 18. maijs – bija veltīta Muzeju naktij, kurā Latvijas muzeji tika aicināti atklāt iedzīvotājiem savos krājumos digitalizētās vērtības.

Eiropā ALL Digital Weeks 2024 norisinājās no 13. līdz 31. maijam, tās ietvaros tiešraidē bija iespējams sekot līdzi atklāšanas un noslēguma pasākumiem, piedalīties dažādos konkursos un praktiski izmēģināt digitālo prasmju pašnovērtēšanas testus, kā arī bija iespējams piedalīties citos Eiropā organizētajos tiešsaistes pasākumos.

„Digitālās nedēļas 2024” ietvaros Krāslavas novada bibliotēka organizēja sekojošas aktivitātes, kas bija veltītas digitālo prasmju pilnveidošanai un informētības celšanai par dažādām aktuālām tēmām:

⮚ 13.–17. maijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 notika individuālās un grupu (līdz 5 cilvēkiem vienlaicīgi) konsultācijas novada iedzīvotājiem „Digitālās prasmes, medijpratība un e-pakalpojumi”, ko sniedza Krāslavas novada bibliotēkas metodiķe Margarita Žavnerčika un sistēmas administratore Ilona Cabule.

⮚ 13. maijā bija tiešsaistes viktorīna „Digitālās un profesionālās prasmes bibliotekāriem”, ko izveidoja Krāslavas novada bibliotēkas bibliogrāfe Anna Bartuša. Savas digitālās un profesionālās prasmes tiešsaistes viktorīnā pārbaudīja visi Krāslavas novada bibliotēku darbinieki.

⮚ 16., 20. maijā tika piedāvāts pasākums skolēniem un jauniešiem „Kas jāzina par kiberterorizēšanu un ne tikai” par digitālo mediju lietotprasmēm, kritisko domāšanu un mākslīgo intelektu (AI).

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8. b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Agitu Gureviču (16.05.), Krāslavas ģimnāzijas 8. a un 8. b klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājām Ligitu Pelniku un Viju Rabkeviču (20.05.) apmeklēja Krāslavas novada bibliotēku un piedalījās pasākumā „Kas jāzina par kiberterorizēšanu un ne tikai” Digitālās nedēļas 2024 ietvaros.

Pasākumu laikā Krāslavas novada bibliotēkas metodiķe un medijpratības meistars Margarita Žavnerčika apskatīja tēmas:

✔ Kas ir kiberterorisms?

✔ Kā kiberuzbrukumi ietekmē mūsdienu sabiedrību?

✔ Kiberterorizēšanas veidi.

✔ Risku faktori jauniešiem.

Pasākuma turpinājumā Krāslavas novada bibliotēkas sistēmas administratore Ilona Cabule iepazīstināja jauniešus ar prezentāciju ”AI rīki: iepazīsties!” un kopā ar viņiem apskatīja mākslīgā intelekta rīkus: Dream.ai (Wombo), ChatPDF, TinyWow u.c.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8. b klases audzinātāja Agita Gureviča dalījās iespaidos: „Lai pilnveidotu savas digitālās prasmes, kā arī, lai uzzinātu par iespējām un izaicinājumiem, ko mums šobrīd piedāvā tehnoloģijas, 8.b klases jaunieši devās uz Krāslavas novada bibliotēku un ar lielu aizrautību piedalījās „Digitālās nedēļas 2024” aktivitātēs. Nodarbības laikā tika pievērsta uzmanība tādām tēmām kā digitālā identitāte, drošība, kritiskā domāšana un mākslīgais intelekts. Jauniešiem bija iespēja praktiski izmēģināt jaunākos mākslīgā intelekta rīkus, kurus pirms tam nebija lietojuši…”.

Jebkuru panākumu pamatā ir zināšanas un prasmes, kas palīdz ikvienam ikdienā piepildīt vēlmes un vajadzības.

⮚ 16. maijā tika organizēta darbnīca senioriem „Digitālās prasmes un mākslīgais intelekts”.

Šajā darbnīcā Krāslavas novada bibliotēkas sistēmas administratore senioriem stāstīja par mākslīgo intelektu un iepazīstināja ar dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem: Dream.ai, Canva Text To Image (attēlu ģenerēšanai), My Heritage Deep Nostalgia (iespēja pārvērst foto par video) u.c.

Pasākumu mērķi ir sasniegti:

• Pasākumu dalībnieki apguva jaunas digitālās prasmes un uzlaboja savas zināšanas par dažādām digitālajām tehnoloģijām.

• Bija aktīva iedzīvotāju līdzdalība digitālajā vidē.

• Tika skaidrotas digitālo pakalpojumu priekšrocības un to efektīvo izmantošana.

Digitālās nedēļas 2024 aktivitātes Krāslavas novada bibliotēkā izraisīja iedzīvotāju interesi. Pasākumus apmeklēja vairāk nekā 100 cilvēki, gan klātienē, gan tiešsaistē.

Dalībnieki sniedza pozitīvas atsauksmes par pasākumu kvalitāti un lietderīgumu. Daudzi atzīmēja, ka ir apguvuši jaunas prasmes un ieguvuši vērtīgu informāciju, kas palīdzēs viņiem efektīvāk izmantot digitālās tehnoloģijas ikdienā.

Krāslavas novada bibliotēkas dalība Digitālajā nedēļā 2024 apliecināja tās apņemšanos veicināt digitālo iekļaušanu un dot iespēju iedzīvotājiem, arī jauniešiem, apgūt jaunas prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai dzīvei digitālajā sabiedrībā. Bibliotēka turpinās piedāvāt dažādus pasākumus un resursus, lai palīdzētu iedzīvotājiem pilnveidot savas digitālās prasmes un kļūt par pārliecinātiem interneta lietotājiem.

Plašāka informācija par „Digitālās nedēļas” organizētajiem pasākumiem atrodama šeit, kā arī meklējot informāciju ar tēmturiem #eprasmes24, #ADweeks24 un #AllDigitalWeeks.

Krāslavas novada bibliotēkas sagatavotā informācija par pasākumiem tika publicēta bibliotēkas tīmekļvietnē un sociālajos medijos.

Ilona Cabule,
E-prasmju nedēļas reģionālais koordinators Krāslavas novadā,
Krāslavas novada bibliotēkas sistēmas administratore
Autores un Margaritas Žavnerčikas foto


2024. gada 31. maijs

Noslēdzās Krāslavas novada bibliotēkas darbnīcu cikls "Digitālās prasmes un medijpratība" senioriem

 Šī gada 16. maijā Krāslavas novada bibliotēkas telpās tika organizēta devītā, noslēguma, darbnīca “Digitālās prasmes un medijpratība” senioriem, kas norisinājās Digitālās nedēļas 2024 laikā.

Darbnīcā Krāslavas novada bibliotēkas sistēmas administratore stāstīja par mākslīgo intelektu un iepazīstināja seniorus ar dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem. Pasākuma laikā klātesošie aizpildīja darbnīcu satura novērtēšanas anketu un apskatīja prezentāciju – apkopojumu par Krāslavas novada bibliotēkā rīkotajām darbnīcām par visu periodu.

Informācija par visām aktivitātēm darbnīcu ciklā “Digitālās prasmes un medijpratība” senioriem ir atspoguļota gan Krāslavas novada bibliotēkas mājaslapā, gan sociālajos medijos ar tēmturiem #senioruskola, #SenioruSkolaKNB, #Krāslavasnovadabibliotēka, #KrāslavasNB, #KNB.

No 2023. gada 25. septembra līdz 2024. gada 16. maijam Krāslavas novada bibliotēka organizēja senioriem deviņas darbnīcas cikla “Digitālās prasmes un medijpratība” ietvaros.

Krāslavas novada bibliotēkas darbnīcu cikla “Digitālās prasmes un medijpratība” vīzija ir veicināt senioru aktīvu iesaistīšanos digitālajā vidē, attīstot viņu digitālās prasmes un medijpratību, lai nodrošinātu pilnvērtīgu līdzdalību sabiedrībā un mazinātu sociālo atstumtību.

Darbnīcu cikla “Digitālās prasmes un medijpratība” mērķi:

 • Paaugstināt senioru informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes dažādos digitālajos rīkos un platformās.
 • Attīstīt kritisko domāšanu un spēju izvērtēt informācijas avotus digitālajā vidē.
 • Veicināt medijpratību un apgūt prasmes atpazīt dezinformāciju un viltus ziņas.
 • Stiprināt senioru uzticēšanos un drošību digitālajā vidē.
 • Sekmēt sociālo mijiedarbību un iekļaušanu digitālajā sabiedrībā.


Darbnīcu ciklā piedalījās ievērojams skaits senioru – 147, kas apliecināja interesi par digitālo prasmju un medijpratības apguvi.

Darbnīcu cikla “Digitālās prasmes un medijpratība” aktivitāšu apkopojums:

 • Notika 9 darbnīcas, kas atbilst senioru vajadzībām un interesēm.
 • Darbnīcu tēmas bija:
  • “Drošība internetā”, “Digitālās prasmes un medijpratība”,
  • “Digitālās prasmes un mākslīgais intelekts”,
  • “Metaverss”, “Planšetdatori”, “E-pasts”, “Digitālie rīki”,
  • “eParaksts”, “e-Adrese”, “E-veselības portāls un sistēma (E-Veselība)” un “Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietne un Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)”,
  • “Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogs (Grāmatu elektroniskā rezervēšana, grāmatu lietošanas termiņa pagarināšana utt.)”, “Datubāzes”, “3td E-GRĀMATU bibliotēka”, “Bibliotēkas novadpētniecības e-resursi” utt.
 • Seniori piedalījās novadpētniecības spēlē "Reiz, sen senos laikos Krāslavā" un meistarklasē “Pašdarināti Ziemassvētku dekori”.
 • Lektori – Krāslavas novada bibliotēkas darbinieki: Ilona Cabule (digitālās prasmes, e-pakalpojumi u.c.), datubāzes), Margarita Žavnerčika (medijpratība), Anna Bartuša (novadpētniecības e-resursi), Ināra Pauliņa (bibliotēkas pakalpojumi).
 • Darbnīcā bija paredzēti mācību materiāli, ieskaitot prezentācijas, video demonstrācijas un praktiskās nodarbības, izmantojot Senioru skolas planšetdatorus, dalībnieku klēpjdatorus un viedtālruņus.
 • Atvērta un atbalstoša vide, kurā seniori var droši uzdot jautājumus un mācīties no kļūdām.


Pēc veiksmīgas šī darbnīcu cikla īstenošanas seniori ieguva:

 • Pārliecību un prasmes efektīvi izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ikdienas vajadzībām.
 • Spēju kritiski izvērtēt informācijas avotus digitālajā vidē un atpazīt dezinformāciju.
 • Uzlabotas sociālās mijiedarbības iespējas tiešsaistē un samazinātu sociālo atstumtību.
 • Paaugstinātu pašapziņu un spēju pilnvērtīgi iesaistīties digitālajā sabiedrībā.


Krāslavas novada bibliotēkas rīkotais darbnīcu cikls “Digitālās prasmes un medijpratība” ir vērtīgs ieguldījums senioru digitālajā iekļaušanā un informatīvajā drošībā.

Nekad nav par vēlu apgūt jaunas prasmes!

Digitālās prasmes un medijpratība ir svarīgas ikvienam, neatkarīgi no vecuma.

Krāslavas novada bibliotēka ir šeit, lai palīdzētu ikvienam Krāslavas novada iedzīvotājam spert pirmos soļus digitālajā pasaulē.

Ilona Cabule,
Krāslavas novada bibliotēkas sistēmas administratore,
darbnīcu cikla “Digitālās prasmes un medijpratība” organizētāja
Krāslavas novada bibliotēkas arhīva foto


2024. gada 24. maijs

Krāslavas Eiropas Savienības Informācijas Punkta (ESIP) rīkotā konkursa „Mini un atklāj" rezultāti

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/kraslavas-eiropas-savienibas-informacijas-punkta-esip-rikota-konkursa-mini-un-atklaj.htmlSagaidot Eiropas Savienības paplašināšanās 20-gades atzīmēšanu, no šī gada 1. maija līdz 13. maijam tika izsludināts krustvārdu mīklas konkurss „Mini un atklāj!”. Konkursa noslēgumā čaklākie minētāji tika pie savām piemiņas balviņām no Eiropas Komisijas pārstāvniecības un Krāslavas novada bibliotēkas ESIP.

Dalībniekiem bija nepieciešams sniegt atbildes uz 20 jautājumiem (piem. Kāda ir teritorijas ziņā mazākā ES valsts? Kura Latvijas pilsēta 2027. gadā būs viena no Eiropas Kultūras galvaspilsētām? Kāda ir pēdējā valsts, kas līdz šim pievienojusies ES? Kāda ir ES valsts, kura atrodas vistālāk ziemeļos?).

Interese par konkursu ir bijusi pietiekama, kā arī praktiski visas iesniegtās atbildes – pareizas, līdz ar to tika izlozēti 3 uzvarētāji – Anita, Agita un Vija, bet arī pārējie dalībnieki saņēma piemiņas balvas Krāslavas novada bibliotēkā (3. stāvā), Dīķu ielā 5.

Sanita Kokina,
Krāslavas novada bibliotēkas Eiropas Savienības Informācijas punkta koordinatore

2024. gada 21. maijs

Pasaule ceļotāja acīm

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/pasaule-celotaja-acim.html#images
2024. gada 7. maijs

Tematisks pasākums „DEMOKRĀTIJA UN TU” Krāslavas novada bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/galerija/foto/album/tematiskais-pasakums-demokratija-un-tu-kraslavas-novada-biblioteka.html


2024. gada 29. apr.

SKALS reģionālais fināls

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/skalas-regionalais-finals.html26. aprīlī Krāslavas novada bibliotēkā notika Skaļās lasīšanas reģionālā sacensība. Sacensībā piedalījās Krāslavas ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes un Dagdas vidusskolu, kā arī Ezernieku, Indras un Andrupenes pamatskolu 5. klašu audzēkņi. 

Sacensības tiesneši - Krāslavas novada bibliotēkas direktore Valentīna Magidas, Krāslavas Bērnu un jauniešu centra metodiķe Sanita Kumpiņa un Krāslavas Kultūras nama pasākumu režisore Inga Pudnika-Skerškāne - par reģionālo lasīšanas čempioni atzina Dagdas vidusskolas 5. klases skolnieci Lieni Matjušonoku, kura uzstāsies maijā Latgales novada starpfinālā pēc vienošanās ar LNB kādā no reģionālajām bibliotēkām Latgalē.

Visi reģionālās sacensības dalībnieki saņēma balviņas un pateicības par Skaļas lasīšanas popularizēšanu un diplomus par panākumiem reģionālajā sacensībā, skolotāji – grāmatas un pateicības par veiksmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu Nacionālajā Skalās lasīšanas sacensībā. Vislielāko prieku sagādāja ekskursija uz Krāslavas Bērnu un jauniešu centru. Skolotāja Aina Guba interesanti pastāstīja par grāmatzīmes tapšanas vēsturi un iesaistīja visus konkursa dalībniekus dažāda veida grāmatzīmju veidošanā. Radoši darbojās gan zēni un meitenes, gan arī skolotāji. Izveidotās grāmatzīmes katrs paņēma sev par piemiņu.

Mēs esam pateicīgi visiem labiem cilvēkiem, kuri veicina lasītprieku bērnā!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja


Jura Rogas foto


Fotogalerija

2024. gada 23. apr.

Skaļā lasīšana

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/skala-lasisana.html

2024. gada 19. apr.

Šajā dienā Krāslavā ...

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/saja-diena-kraslava.htmlAr šādu nosaukumu Krāslavas novada bibliotēkas novadpētniecības krājumu ir papildinājusi jauna novadpētniecības spēle. Spēle attīsta intuīciju, loģisko domāšanu un papildina zināšanas par Krāslavas pilsētas vēsturi. Novadpētniecības spēle var palīdzēt veidot nostalģiskas atmiņas par notikumiem Krāslavā kopš 1923. gada līdz mūsdienām. Spēles mērķis ir veicināt izglītošanos un izpratni par notikumiem pilsētas vēsturē.

Novadpētniecības spēles „Šajā dienā Krāslavā ... ” veidošanā spēles un šī raksta autore par pamatu ir izmantojusi 2017. gadā izveidoto datubāzi „Krāslavas vēsture kalendāra formātā”, ko aizvien papildina ar jaunākiem ierakstiem. Ieraksti tiek veidoti, balstoties uz publikācijām vietējos preses izdevumos.

16. aprīlī Krāslavas novada bibliotēkā, pilsētas dzimšanas dienas svētku ietvaros, notika jaunās novadpētniecības spēles „Šajā dienā Krāslavā ...” prezentēšana un spēlēšana. Novadpētniecības spēli spēlēja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 6. a klases skolēni ar klases audzinātāju Nadeždu Adamoviču. Skolēniem spēle patika, viņi atzinās, ka, pateicoties šai spēlei, uzzināja par vairākiem notikumiem Krāslavā, par kuriem līdz šim nebija zinājuši, ka tādi Krāslavā ir bijuši. Skolēni atzina, ka šādā veidā veidotas erudīcijas spēles novadpētniecībā palīdz iedziļināties un labāk izprast lokālo vēsturi, kultūru, sabiedrību, notikumus.

Novadpētniecības spēle „Šajā dienā Krāslavā ...” tiek piedāvāta tiešsaistē kā izglītojošs un reizē arī izklaidējošs resurss, kas palīdzēs veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo zinātkāri un interesi par Krāslavas pilsētas vēsturi. Vakardiena jau ir vēsture, bet rītdiena vēl ir noslēpums. Šodiena ir tā diena, kad mēs paši, krāslavieši, varam darīt darbus, lai citi tos ievērotu, par tiem atcerētos un runātu nākotnē.

Novadpētniecības spēle „Šajā dienā Krāslavā ...” ir atrodama šeit.

Anna Bartuša,
Krāslavas novada bibliotēkas
Novadpētniecības nodaļas vadītāja

Viktorijas Urbanovičas, Margaritas Žavnerčikas un Nadeždas Adamovičas foto


2024. gada 18. apr.

Darbnīcu cikla senioriem „Digitālās prasmes un medijpratība” 8. darbnīca

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/darbnicu-cikla-senioriem-digitalas-prasmes-un-medijpratiba-8-darbnica.htmlLai mazinātu risku, ka nozīmīgai sabiedrības daļai primāri nepieciešamie pakalpojumi ir pieejami ierobežotā apjomā vai nav pieejami vispār, Krāslavas novada bibliotēkas darbinieki turpina atbalstīt seniorus un stiprina viņiem digitālās prasmes un rīko medijpratību darbnīcas, tādējādi uzlabojot pakalpojumu pieejamību un dzīves kvalitāti.

Šī gada 8. aprīlī Krāslavas novada bibliotēkā norisinājās darbnīcu cikla senioriem „Digitālās prasmes un medijpratība” 8. darbnīca. Darbnīcu novadīja Krāslavas novada bibliotēkas sistēmas administratore.

Šoreiz klātesošie tika iepazīstināti ar E-veselības portālu un E-veselības sistēmu, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmu.

Svarīgi zināt, ka E-veselības portāla www.eveseliba.gov.lv sadaļā „Informatīvi materiāli” ir pieejami informatīvi materiāli par E-veselību iedzīvotājiem, kā arī par ārstniecības iestādēm un aptiekām.

E-veselība ir elektroniska valsts veselības aprūpes informācijas sistēma drošai, ērtai un ātrai medicīniskās informācijas uzkrāšanai un apmaiņai starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām. Izmantojot E-veselību, medicīniskie dokumenti vairs nav jāraksta ar roku, jādrukā vai fiziski jānogādā. Visa informācija pakāpeniski uzkrāsies un būs pieejama vienuviet gan iedzīvotājiem, gan ārstējošajiem ārstiem.

No 2018. gada 1. janvāra Latvijā ir uzsākta obligāta E-veselības sistēmas lietošana.

Iedzīvotāji E-veselības sistēmā var norādīt:

 • savu kontaktinformāciju,
 • kontaktpersonu (-as) saziņai neatliekamos gadījumos,
 • pilnvarot vai liegt piekļuvi saviem datiem E-veselības sistēmā,
 • sadaļā „Audita pieraksti” apskatīt informāciju par personām, kuras skatījušas viņu datus (sadaļā „Audita pieraksti”),
 • norādīt informāciju par savu apdrošināšanas polisi,
 • nosūtīt pieteikumu Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) saņemšanai.


Aktuālā informācija par plānoto jaunumu un izmaiņu ieviešanu tiek publicēta E-veselības portāla sadaļā „E-veselības jaunumi”. No 2024. gada 1. janvāra E-veselības sistēmā tika ieviesti dažādi jaunumi un izmaiņas.

1) Stiprinot E-veselības sistēmas drošību, no 2024. gada 1. janvāra ir pieslēgšanās jeb personas identifikācijas izmaiņas E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv.

No 1. janvāra autentificēšanās E-veselības portālā tiek nodrošināta:

 • iedzīvotājiem tikai ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – mobilo lietotni SmartID, mobilo lietotni eParaksts mobile un personas apliecību (eID karti);
 • veselības nozares profesionāļiem tikai ar kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – mobilo lietotni eParaksts mobile, eParaksts karti un personas apliecību (eID karti).

 
2) No šī gada 2. aprīļa informācija par saņemtajām darbnespējas lapām, e-receptēm, medicīnas pamatdatiem, kā arī pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), reģistrēties pie ģimenes ārsta un noteikt piekļuvi ārstiem saviem medicīnas datiem var tikai portālā www.eveseliba.gov.lv.

E-veselības sistēmā senioriem tika skaidrots, kā elektroniski iesniegt pieteikumu jaunas EVAK kartes saņemšanai. Iegūtās zināšanas bija noderīgas, jo vairāki darbnīcas dalībnieki uzreiz pieteica EVAK karti sev. Eiropas veselības apdrošināšanas karte ir dokuments, kas, uzturoties citā Eiropas Savienības valstī, kā arī Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā vai Šveicē, apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā kā šīs valsts iedzīvotājiem.

Klātesošie darbnīcā tika iepazīstināti arī ar Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietni un Elektronisko deklarēšanas sistēmu. Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) ir drošs un ērts veids, kā fiziskām un juridiskām personām iesniegt visas nodokļu un informatīvās deklarācijas, kā arī VID adresētus iesniegumus, tiešsaistes pakalpojumus. EDS ir bezmaksas pakalpojums un nodrošina datu drošību un precizitāti, kā arī taupa laiku.

Krāslavas seniori apskatīja Valsts ieņēmumu dienesta Elektronisko deklarēšanas sistēmu, kur ir iesniedzama gada ienākumu deklarācija.

Seniori atzina, ka darbnīcā apskatītās tīmekļvietnes un sistēmas bija noderīgas, ko turpmāk pielietos savā ikdienā.

Ilona Cabule,
Krāslavas novada bibliotēkas sistēmas administratore
Annas Bartušas foto


2024. gada 15. apr.

„PINOKIO PIEDZĪVOJUMI” Krāslavas novada bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pinokio-piedzivojumi-kraslavas-novada-biblioteka.htmlKrāslavas novada bibliotēkā Eiropas autoru dienas ietvaros no 22. marta līdz 10. aprīlim Bērnu literatūras nodaļā tika apskatāma itāļu rakstnieka Karlo Kollodi grāmatas „Pinocchio” ceļojošā izstāde 38 eiropiešu valodās, ko ierosināja organizēt bibliotēkās Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

Stāsts par koka lelli, kuras sapnis bija kļūt par dzīvu zēnu, ir tulkots 87 pasaules valodās, tajā skaita arī latviešu valodā.

Krāslavas ģimnāzijas sākumklašu skolēni nepalaida garām iespēju apskatīt tik retu izstādi un aktīvi apmeklēja bibliotēku. Audzēkņi labprāt skatījās animācijas filmiņas par Pinokio piedzīvojumiem dažādās valodās, risināja krustvārdu mīklas par koka lelles piedzīvojumiem un arī izvēlējās lasīšanai mājās Karlo Kollodi grāmatu latviešu tulkojumā.


Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Ilonas Cabules foto