2023. gada 30. jūn.

Bibliotekāru darbseminārs savstarpējo zināšanu apmaiņai un redzesloka paplašināšanai

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/bibliotekaru-darbseminars-savstarpejo-zinasanu-apmainai-un-redzesloka-paplasinasanai.html27. jūnijā Krāslavas novada bibliotekāri Metodiskās dienas ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā pie kolēģiem uz Augšdaugavas novada Naujenes bibliotēku un izzinošā pārgājienā  „Pa Eiropas meža takām” uz z/s „Kurmīši” Krāslavas novadā. Kopā tika sapulcināti gandrīz piecdesmit speciālisti no Krāslavas un Dagdas bibliotēkām un citi interesenti, lai kopā veidotu izzinošu pasākumu ar kultūras iestāžu pārstāvjiem un vietējo uzņēmēju, stiprinātu pieredzi bibliotekārā darba jomā un diskutētu par aktualitātēm nozarē. Pārgājiena laikā dalībnieki apskatīja Daugavas ielejas mežus un laukus, ieguva zināšanas par bioloģiskās saimniecības augu daudzveidību, „ zaļo saimniekošanas veidu”, ekoloģiskās dzīves pamatprincipiem, apguva atraktīvas tējas pagatavošanas metodes.

Lai precizētu Krāslavas novada bibliotēku darbību turpmāk, vairotu bibliotekāru izpratni par jauno sadarbības modeli, uz tikšanos tika aicināta Krāslavas novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Inga Goldberga. Tikšanās laikā tika aktualizēti jautājumi, kas ir saistīti gan ar novada bibliotēku speciālistu interesēm, gan bibliotekārā darba procesa uzlabojumiem un pakalpojuma klāsta piedāvājumiem.

Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki iepazinās ar Naujenes bibliotēkas  darbību, jauno ēku, bibliotēkas emuāru, aktivitātēm, struktūru, dalījās pieredzē un iedziļinājās Naujenes bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumā. Noslēgumā tika apspriestas dažādas sadarbības iespējas un citas ar bibliotekāro darbu saistītas lietas. Rezultātā bibliotēku speciālisti izvērtēja kolēģu darbu, apmainījās pieredzē, iedvesmojās jauniem darbiem, aktivitātēm un dalībai dažādos projektos.

Krāslavas novada bibliotēku speciālisti augsti novērtēja Naujenes bibliotēkas mūsdienīgo izskatu: „Vienkāršas, bet kompaktas mēbeles, inovatīvs apgaismojums, interesants dizains - nodaļu „saplūšana” un tai pašā laikā pārdomāts sektoru izkārtojums, kur tiek nošķirtas gan  bērnu, gan pieaugušo apkalpošanas nodaļas. Pārdomāts  un racionāli izmantots krājuma izkārtojums. Nekas neliecina par pārblīvējuma sajūtu. Būtu labi arī mūsu bibliotēkas pārveidot mūsdienīgāk! Tas varētu arī vairāk piesaistīt bērnu un jauniešu uzmanību un veicināt gribēšanu pavadīt laiku bibliotēkā. Izcila darbinieku attieksme un mīlestība pret savu darbu! Prieks par bibliotēkas vadītājas Diānas Čiževskas entuziasmu un mīlestību pret savu darbu.”

Bibliotekārus aizkustināja arī zemnieku saimniecības „Kurmīši” saimnieka Ivara tik aizraujoši patiess un no sirds veidots stāstījums par ārstniecības augiem, sausserža svaigo ogu, ievārījuma, medus un tēju degustācija. „Kurmīšu” saimnieka humora izjūta un personalizētā tējas izlase dāvanā! Tā bija jauka pirmā darba diena pēc atvaļinājuma,” tā atzīst Edīte.

Uz kurieni brauksim turpmāk?

Pagaidām tas vēl plānošanā, bet brauciens būs noteikti, un solās būt ne mazāk aizraujošs un vērtīgs. Sekojiet līdzi informācijai www.bibliotekakraslava.lv un Krāslavas novada bibliotēku „facebook” lapās!

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas metodiķe
Margaritas Žavnerčikas foto


Jaunās grāmatas Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/noderiga-informacija/article/4/jaunas-gramatas-kraslavas-novada-centralaja-biblioteka-37.html
Ar jaunajām grāmatām var iepazīties šeit.

Foto no momenti.lv

2023. gada 15. jūn.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2023.html
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs jau 23. reizi izsludina lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” jauno grāmatu kolekciju.

„BJVŽ-23” grāmatu lasīšanā iesaistījās 22 Krāslavas novada publiskas bibliotēkas un arī sešas vispārizglītojošās skolas. Lieli un mazi lasītāji jauno grāmatu kolekciju varēs vērtēt visu gadu un par viņuprāt labāko grāmatu dot savu atsauksmi, lai nākamā gada marta mēnesī Lielajos lasīšanas svētkos varētu paziņot balsojuma rezultātus.

2023. gada programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” katrā vecumgrupā ir jāvērtē piecas grāmatas, bet Vecāku žūrijas kolekcijā – četras, papildus atļaujot izvēlēties jebkuru grāmatu no pārējās kolekcijas, lai arī pieaugušie iedziļinātos bērnu un jauniešu literatūrā.

Šogad iekļauto grāmatu klāsts ir bagāts gan ar mūsdienām aktuālo tematiku, kas ļauj ielūkoties pagātnē, gan aizrauj ar pasakainu fantāzijas lidojumu. Kolekcijā varam lasīt dzeju, aplūkot un izpētīt komiksus, skaitīt skaitāmpantus, izvēlēties un vienā naktī izlasīt romānu, lēnām baudīt stāstu krājumus un priecāties par lielisko ilustratoru devumu.

2023. gada kolekcijā iekļautas 24 grāmatas: astoņi latviešu autoru darbi, piecpadsmit tulkojumi un viens folkloras krājums. Lasītāji varēs iepazīties ar četru franču rakstnieku darbiem, trīs lietuviešu un trīs igauņu grāmatām, kā arī pa vienam tulkojumam no zviedru, vācu, slovāku, poļu un katalāņu valodas.

2023. gada kolekcijas saraksts ir pieejams šeit (DOCX).

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Autores foto


2023. gada 7. jūn.

Konkursa "Mana pilsēta četros gadalaikos" rezultāti

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/konkursa-mana-pilseta-cetros-gadalaikos-rezultati.html


Krāslavas novada izsludinātajā zīmējumu konkursa „Mana pilsēta četros gadalaikos” piedalījās 80 bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Konkursam tika iesniegti 86 zīmējumi. Krāslavas krāšņumu visos gadalaikos var apskatīt pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) „Pīlādzītis” un „Pienenīte” audzēkņu zīmējumos, Krāslavas ģimnāzijas un Varavīksnes vidusskolas skolēnu darbos. Konkursā aktīvi piedalījās arī Piedrujas un Skaistas pagastu bibliotēku jaunie lasītāji. Par labāko zīmējumu autoriem žūrijas komisija, Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore Valentīna Magidas, bibliotekāre Margarita Žavnerčika un datorzinību skolotājs Dāvids Babrovskis, atzina Oliveru Tože un Darinu Plociņu (PII „Pīlādzītis”, 6 gadi), Lauru Kevišu, Kristu Podskočiju, Madaru Grišāni, Elīnu Veceli, Kristeru Jakoveli, Jūliju Krasnopoļsku, Sintiju Jevdokimovu un Martu Kangizeri (Krāslavas ģimnāzijas 1.-8. klašu audzēkņi), Adrianu Kurtišu un Vladimiru Novikovu (Piedrujas bibliotēkas lasītāji, Indras pamatskolas skolēni), par teicamiem atzīti divi origināli PII „Pienenīte” grupas „Taurenīši” darbi.

Konkursa labāko darbu autoriem tika pasniegtas pateicības un uzdāvināti saldumi. Jūsu zīmējumi rotās bibliotēkas telpas vasaras mēnešos un priecēs mūsu lasītājus. Zīmējumu izstāde apskatāma no 5. jūnija līdz 31. jūlijam.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Ināras Pauliņas foto


2023. gada 6. jūn.

Akreditētas Krāslavas novada bibliotēkas

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/6/article/3/akreditetas-kraslavas-novada-bibliotekas.html


Maijs bibliotekāru ikdienā ir profesionālu rīcību un izaicinājumu laiks. 17 un 18. maijā notika Krāslavas novada bibliotēku atkārtota akreditācija, kas tiek organizēta reizi piecos gados. Tas bija bibliotēku darbības kvalitātes vērtējums. Tika vērtēts gan bibliotēku ēku, telpu un krājumu stāvoklis, gan finansiālais un materiālais nodrošinājums, darbinieku kvalifikācija un bibliotēku darbības stratēģija, pakalpojumi un citi bibliotēku attīstībai nozīmīgi kritēriji, pēc kuriem nosakāma bibliotēkas atbilstība iedzīvotāju vajadzībām un interesēm.

Akreditāciju veica Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā Bibliotēku akreditācijas komisija, kuras sastāvā bija eksperti: Zinaīda Rabša – Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas direktore, Skaidrīte Daņiļēviča – Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece un Vanda Bērziņa – Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā eksperte.

Pirms akreditācijas tika ieguldīts liels darbs gan akreditācijas norisei nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, gan bibliotēkas krājumu sakārtošanā, gan infrastruktūras uzlabošanā. Krāslavas novada bibliotēkām tā bija jau trešā akreditācija. Tāpēc Bibliotēku akreditācijas komisija klātienē apmeklēja 12 pagastu bibliotēkas, pārējo 8 pagastu bibliotēku vadītāji ieradās uz intervijām Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā un Dagdas bibliotēkā.

Viena no pozitīvākajām akreditācijas pusēm ir iespēja saņemt bibliotēku nozares profesionāļu vērtējumu, konsultācijas un ieteikumus, kā panākt vēl labāku rezultātu, izmantojot jau esošos resursus. Kopumā bibliotēku darbs tika novērtēts pozitīvi. Komisijas locekļi atzīmēja, ka bibliotēkas bija labi sagatavotas akreditācijas procesam. Komisija bija patīkami pārsteigta par bibliotēku darbinieku profesionālu pieeju darba procesiem, radošo garu un prasmi pulcināt sev apkārt vietējos cilvēkus, organizējot dažādas aktivitātes. Īpaši tika uzteikta iepriekšējās akreditācijas atzinumos ieteikto ieteikumu izpilde visās bibliotēkās, sasniegtais progress bibliotēku attīstībā, darbs ar bērniem, publicitāte sociālajos medijos, atsevišķās bibliotēkās novadpētniecības darbs un elektronisko datu bāzu izmantošana. Bibliotēku pārbaudes gaitā tika norādīts uz darba jomām, kurām būtu jāpievērš lielāka uzmanība nākotnē. Katrai bibliotēkai tie bija savi ieteikumi, tomēr bija arī kopīga norāde visām: rast iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem, palielināt finansējumu grāmatu iegādei, aktīvāk strādāt pie krājuma saturiskās analīzes, veidojot to racionālu un mūsdienīgu, kā arī plašāk izmantot bibliotēku sistēmas ,,ALISE” piedāvātās iespējas.

Otrās dienas noslēgumā komisijas eksperti tikās ar novada pašvaldības vadību. Sarunas gaitā komisijas locekļi izteica viedokli, ka pašvaldība ir izvēlējusies pareizo ceļu bibliotēku darbības sakārtošanā. Komisija ar pašvaldības pārstāvjiem pārrunāja arī atsevišķus jautājumus, kur vēl būtu nepieciešamas pārmaiņas un uzlabojumi, tostarp, atalgojuma palielināšana bibliotekāriem un pilnu slodžu nodrošināšana, dažu bibliotēku pārvietošana uz citām telpām. Eksperti uzsvēra, ka ir redzams novada galvenās bibliotēkas ieguldītais apjomīgais darbs, strādājot ar pagastu bibliotēkām un sniedzot visāda veida palīdzību.

Kārtējā Latvijas Bibliotēku padomes sēdē tiks apstiprināti bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumi par to, ka visas apsekotās bibliotēkas atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkām tiek piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Valentīna Magidas,
novada centrālās bibliotēkas direktore
Jurija Rogas foto

SKALĀ 2023 reģionālā sacensība

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/6/article/3/skala-2023-regionala-sacensiba.html19. maijā Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā notika Skaļās lasīšanas reģionālā sacensība.

Sacensībā piedalījās un Dagdas vidusskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Ezernieku, Robežnieku un Priežmalas pamatskolu 5. klašu audzēkņi.

Sacensības tiesneši - Krāslavas NC bibliotēkas direktore Valentīna Magidas, Krāslavas Bērnu un jauniešu centra metodiķe Sanita Kumpiņa un Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja speciālists Eduards Danovskis - par reģionālo lasīšanas čempionu atzina Ezernieku pamatskolas 5. klases skolnieku Hugo Zeiliņu, kurš uzstāsies valsts finālā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā septembrī. Uz finālu tiks uzaicināta visa klase.

Visi reģionālās sacensības dalībnieki saņēma balviņas un pateicības par Skaļas lasīšanas popularizēšanu un diplomus par panākumiem reģionālajā sacensībā, skolotāji- grāmatas un pateicības par veiksmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu Nacionālā Skalās lasīšanas sacensībā. Vislielāko prieku sagādāja ekskursija uz Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju, ko novadīja Eduards Danovskis. Muzeja specialists interesanti pastāstīja par izstādi „Krāslavas pilsētai 100. Dzimuši Krāslavai” un iepazīstināja ar Grāfu Plāteru pils kompleksu un parku. Apmeklētājiem īpašu interesi izraisīja mākslinieces Gundegas Rancānes un koktēlnieka Antona Rancānu izstāde „Dienas gaisma”.

Latvijas Nacionālas bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova nodod sveicienu visiem lasītprieka veicinātājiem: ,,Audzināsim, veidosim lasītājus par labiem vecākiem, kuri lasīs grāmatas saviem bērniem priekšā. Augsim ar grāmatu!”

Mēs esam priecīgi par visiem labiem cilvēkiem, kuri veicina lasītprieku bērnos!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Jurija Rogas foto


Fotogalerija

Par Dāvidu

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/6/article/3/par-davidu.html

Krāslavas novada Centrālā bibliotēka aicina apskatīt Dāvida Babrovska burvīgu zīmējumu izstādi ,,Pasaku mistērijā”.

Dāvids mācījās  Krāslavas ģimnāzijā, absolvēja  Daugavpils Universitāti, strādāja par datorzinību skolotāju Varavīksnes vidusskolā. Šobrīd strādā par programmēšanas un datorzinību  pasniedzēju Daugavpili.

Jau skolā Dāvidam patika matemātika, informātika, vizuālā māksla. Un vēl – Dāvids ar aizrautību lasa zinātnisko fantastiku!

Dāvids Babrovskis saka: ,,Man patīk manis izvēlētā profesija”. Augstākā matemātika liek pasvīst un pārbauda tavu profesijas izvēli.

Dāvids demonstrē audzēkņiem savus darbus programmēšanā – spēles, uzdevumus, labirintus, angļu valodas testus u.c. Jaunieši ar aizrautību piedalās aktivitātēs un bieži uzdod jautājumu: - Vai sarežģīti mācīties IT? Uz ko Dāvids atbild: - Ja ir griba un neatlaidība – var visu!

Visiem izstādes apmeklētājiem ļoti patīk Dāvida zīmējumi. Atsauksmju kladē savos iespaidos dalās gan skolotāji, gan bibliotekāri un  bibliotēkas apmeklētāji, pirmskolu un vispārējo izglītības iestāžu audzēkņi. Viena no visbiežāk minētajām atziņām ir tāda, ka Dāvidam novēlē ilustrēt bērnu grāmatas, jo tās noteikti sagādās baudu lieliem un maziem lasītājiem.

Talantīga cilvēka roku pats Dievs vada. Lai Dāvida iedvesma radīt Skaistumu aug plašumā!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Jurija Rogas foto