2015. gada 8. janv.

Darbs ar mūžības pieskaņu

Avots:
Ezerzeme - Nr.1 (2015, 6. janv.), 4. lpp.