2010. gada 12. apr.

Drošs internets mūsdienās

Avots
Ezerzeme, Nr.27 (2010, 9. apr.), 2.lpp.

Drošs internets mūsdienās

отступInternets mūsu dzīvē ieņem aizvien nozīmīgāku lomu. Tas paver mums lielisku iespēju iegūt nepieciešamo informāciju dažu sekunžu laikā, dod iespēju sazināties ar cilvēkiem visā pasaulē, kā arī radoši izpausties. Tomēr ir būtiski, lai moderno tehnoloģiju iespējas mēs izmantotu apdomīgi un rūpētos par to, lai mūsu darbība internetā mums pašiem un apkārtējiem nerada nepatīkamas vai nevēlamas sekas.
отступ2006. gadā Latvijā tika uzsākts projekts „Net-Safe Latvia”, kas ir nacionālais Insafe un Inhope tīklu atbalsta punkts Latvijā. Projektu īsteno divi partneri - Latvijas Interneta asociācija (http://www.lia.lv/) un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (http://www.bti.gov.lv/). Projekts ir vērsts uz bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku informēšanu un izglītošanu interneta satura drošības jomā – par iespējamajiem draudiem internetā (naida kurināšana, rasisms, bērnu pornogrāfija un pedofilija, emocionāla pazemošana internetā, personas identitātes zagšana un datu ļaunprātīga izmantošana).
отступProjekts arī nodrošina iespēju sabiedrībai mājaslapā http://www.bti.gov.lv/ elektroniski ziņot par atklātajiem pārkāpumiem internetā. Ziņojumi tiek apstrādāti un vajadzības gadījumā nosūtīti izskatīšanai Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas nodaļai. Padomu var lūgt arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālruņa speciālistiem, zvanot pa bezmaksas tālruni 116111 (80006008), kā arī var uzdot savus jautājumus, rakstot uz zinojumi@drossinternets.lv.

отступŠī gada 20. martā, sestdienas pēcpusdienā Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notika tematisks pasākums „Drošs internets”. Šī pasākuma mērķis bija vērst interneta lietotāju uzmanību tādai tēmai kā drošība internetā.
Pasākums saturiski tika dalīts divās daļās. Pasākuma pirmajā daļā klātesošie tika iepazīstināti ar iepriekš minēto projektu „Net-Safe Latvia”. Tika apskatītas un arī kopīgi izanalizētas, pārrunātas vairākas ar interneta vidi saistītas tēmas:
1) interneta drošības galvenie aspekti - datora aizsargāšana, sevis aizsargāšana tiešsaistē, noteikumu ievērošana;
2) iespējas internetā un drošības riski – kādi ir informācijas meklētāji, tematiskās tīmekļa vietnes, e-pasts, datņu apmaiņas programmas, interneta veikali, spēles tiešsaistē, sociālie tīkli, tiešās komunikācijas programmas, iepazīšanās portāli un iespējamie riski.
отступParalēli sniegtajai informācijai mutiskā veidā, tika skatīti arī vērtīgi videomateriāli. Līdz ar videomateriāliem nāca klāt arī dažādi brīdinājumi par savu un citu drošību internetā, lūk, daži no tiem:
- „Ievērojiet piesardzību, lejupielādējot saturu!”;
- „Padomā, pirms ievieto informāciju!”;
- „Esi piesardzīgs, norādot personisku informāciju!”;
- „Atceries, ka tiešsaistē ne uz visu var paļauties un ka ne visi ir godīgi!”;
- „Domājiet, ar ko jūs sarakstāties!”;
- „Neļauj sevi pazemot internetā!”;
- „Atcerieties, ka tiešsaistē jārūpējas ne tikai par savu, bet arī par citu lietotāju drošību!”;
Prezentācijas laikā jauniešiem tika doti ieteikumi un padomi par uzvedību internetā (tīmekļa etiķeti), par drošu profilu veidošanu sociālajos tīklos un par drošām parolēm.
отступPasākuma otrajā daļā tika izspēlēta erudīcijas spēle „Cik labi es orientējos jautājumos par internetu?”
Lūk, daži no erudīcijas konkursa jautājumiem:
1) Kādu informāciju var uzzināt par jebkuru interneta lietotāju?
2) Kāda parole būs drošāka?
3) Kas ir mobings?
4) Kādu profilu var uzskatīt par drošu?
5) Ko nodrošina bloķēšana tiešās saziņas programmās?
6) No kāda vecuma personai var tikt piemērota administratīvā un kriminālā atbildība par veiktām nelikumīgām darbībām?
7) Vai dators var būt inficēts ar vīrusiem, ja tam nav tīkla un interneta pieslēguma?
отступSpēlē kopā tika uzdoti 40 jautājumi, katram jautājumam tika dotas trīs iespējamās atbildes. Pārsteidzoši bija tas, ka pareizi neatbildēti palika vien 2-3 jautājumi. Par katru pareizi sniegto atbildi dalībniekam tika pasniegta medaļa. Jāsaka, ka veiksme iegūt šo medaļu bija atkarīga ne tikai no zināšanām, bet arī no ātras reakcijas, prasmes pirmajam izlasīt jautājumu un atbildēt.
отступVietas tika noteiktas pēc iegūto medaļu skaita. Tā kā tika diviem dalībniekiem bija vienāds punktu skaits, erudīcijas konkursā tika apbalvoti četri dalībnieki. Viens pasākuma dalībnieks arī saņēma balvu kā aktīvākais diskutētājs pasākuma pirmajā daļā. Pārējie dalībnieki tika cienāti ar saldumiem. Pasākuma noslēgumā dalībnieki un rīkotāji tika iemūžināti fotogrāfijā.
отступGan dalībnieki, gan organizētāji mājup devās pacilātā garastāvoklī. Dalībniekiem bija prieks par jauki un dažbrīd arī jautri pavadīto laiku bibliotēkā, saņemtajām dāvanām, jaunām teorētiskām un praktiskām zināšanām internet vidē. Organizētāji arī bija gandarīti, jo izvirzītais mērķis – radoši ieinteresēt jauniešus vēlreiz pārdomāt par drošību internet vidē - tika sasniegts.


Anna Bartuša,
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bibliotekāre
Foto: