2010. gada 8. febr.

Bibliotekāru paldies dāvinātājiem!

Avots
Ezerzeme, Nr.10, 5. lpp.
05.02.2010

BIBLIOTEKĀRU PALDIES DĀVINĀTĀJIEM!

отступ28. janvāra vakarā Krāslavas novada centrālā bibliotēka rīkoja pateicības pasākumu saviem atbalstītājiem “Par prieku sev un citiem”, kurā kolektīvs sirsnīgi pateicās tiem Krāslavas iedzīvotājiem, kuri bibliotēkai dāvinājuši labas un vērtīgas grāmatas. Iestādes kolektīvs atrada iespēju, kā pateikties ziedotājiem arī šīsdienas sarežģītajos finansiālajos apstākļos: nelielu koncertu sniedza Krāslavas mūzikas skolas vokālistes - ansamblis “Krāslaviņa”, savukārt bibliotēkas darbinieces pēc pasākuma svinīgās daļas aukstā, vājainā janvāra vakarā aicināja visus iedzert tasi kafijas un nogaršot pašu ceptās kūkas.
отступUzrunājot ziedotājus, novada centrālās bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas atgādināja, ka tieši šajā dienā - 1935. gada 28. janvārī - Ministru prezidents Kārlis Ulmanis nāca klajā ar Draudzīgo aicinājumu, kurā akcentēja: “Grāmata, cilvēka vissirsnīgākais un uzticamākais palīgs, atgūst veco cieņu, atgūst savu vietu. Bibliotēku pārzinātāji bez grāmatu lasītāju, bez kaimiņu, bez plašākas sabiedrības palīdzības nevar grāmatas atjaunot, bibliotēkas papildināt. Iesim viņiem talkā! Atminēsimies, ka bibliotēka ir mums katram savā pagastā, un ja ne savā, tad vismaz katram sava tēva pagastā.”
отступKārlis Ulmanis aicināja dāvināt ne tikai grāmatas, arī mākslas darbus, naudas līdzekļus. Ir dziļi simboliski, ka tieši šajā dienā novada centrālās bibliotēkas kolektīvs aicināja pie sevis visus tos atbalstītājus, kuri iepriekšējā gadā ir dāvinājuši grāmatas.
отступV. Magidas: “Grāmatai vienmēr visos laikos bijusi vislielākā nozīme, it īpaši tagad, kad grāmatas kļuvušas dārgākas, īpaši tāpēc, ka šajos krīzes laikos bibliotēkām klājas ļoti smagi, ļoti grūti nopirkt jaunas grāmatas. Pateicoties lasītājiem un privātdāvinātājiem, mūsu grāmatu krājums papildinājies ar daudzām jaunām grāmatām, vērtīgām un interesantām. Dāvinātāji bijuši dažādu profesiju pārstāvji: gan skolotāji, gan mediķi, gan juristi, gan pensionāri, gan bezdarbnieki, kuriem varbūt nav tā lielākā rocība, bet viņi ir vēlējušies, izlasot paši, dot iespēju izlasīt citiem. Paldies visiem, kuri ziedojuši mums grāmatas!”
отступ“Draudzīgais aicinājums” nāk mums katram līdzi no skolas laikiem, tālab šī ir nozīmīga diena ikvienam, atgādināja Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Platonova. Šodien, kad grāmatas vērtība varbūt kopumā nav tik liela, kad priekšplānā nāk citas problēmas, ir patiess prieks par cilvēkiem, kuri lasa, un divkāršs par tiem, kuri atļaujas grāmatas dāvināt - viņi dala bagātību, kas bijusi viņiem, ar citiem cilvēkiem. Paldies tika sacīts gan grāmatu dāvinātājiem, gan bibliotekāriem, kuri tās sargā, lolo, salīmē saplēstās lapiņas, vienmēr atgādina kādam aizmāršīgam lasītājam, ka kaut kas nav izdarīts.
отступPasākumā piedalījās arī Krāslavas novada domes deputāts Jāzeps Dobkevičs: “Viss notiks, viss būs. Pārliecība par to rodas šajā skaistajā brīdī, kad cilvēki dalās ar savu dārgāko mantu - grāmatu.” Svinīgās daļas beigās bibliotekāres Viktorija Slesare un Olga Skerškāne uzrunāja katru dāvinātāju vārdā un uzvārdā.
отступTie ir: Vera Avota; Oļegs Beinars; Vija Beinaroviča; Sofija Beitāne; Antons Blūzma; Jeva Bojarčuka; Valērijs Bondars; Silvija Brence; Mihails Butāns; Viktorija Cimmermane; Ludmila Daņilova; Donats Dilba; Janīna Dudarjonoka; Jeļena Fertova; Jurijs Fiļipovs; Oksana Frolova; Eriks Gerķis; Alla Girdjuka; Grigorijs Gontmahers; Svetlana Gorenko, Vitolds Griņko; Marija Kikovka; Ļubova Kostecka; Veronika Kovaļova; Jolanta Krasņakova; Janīna Kučinska; Ninele Kukaine; Inga Kursīte; Gaļina Kursīte; Vladislavs Ļebedoks; Mečislavs Lukša; Inga Makņa; Veronika Miglāne; Regīna Mihailova; Olga Mikšta; Tatjana Muļukova; Donāts Orbidāns; Regīna Ostrovska; Raisa Ovsjanikova; Irina Panfilova; Aina Pizāne; Valentīna Pučkina; Timurs Ratkevičs; Boriss Razguļajevs; Staņislavs Rimšāns; Rita Roga; Inese Saksone; Nadežda Sisojeva; Valentīna Šamaka; Malda Šidlovska; Marita Škerškāne; Solvija Škerškāne; Tatjana Šulmane, Lūcija Tribuļkeviča; Jūlija Vakulova; Ruta Zukule; Lauris Zukulis, kā arī Varavīksnes vidusskola.
отступBibliotēkas kolektīvs sirsnīgi pateicas Krāslavas iedzīvotājiem, kuri bibliotēkai dāvinājuši labas, vērtīgas grāmatas, kā arī aicina novadniekus turpināt atbalstīt bibliotēku.

Juris ROGA, autora foto

Patiecības pasākums bibliotēkā

Avots
Krāslavas Vestis, Nr.2, 1. lpp.
03.02.2010

PATIECĪBAS PASĀKUMS BIBLIOTĒKĀ


отступAr grāmatām ir kā ar uguni mūsu pavardā: mēs šo uguni nesam no saviem kaimiņiem, mēs saglabājam to savā mājā un dalāmies tanī ar citiem. Un tas pieder mums visiem.
/Voltērs/

отступ28. janvārī Krāslavas novada centrālajā bibliotēka notika pasākums, kurā tika sumināti bibliotēkas draugi, atbalstītāji – tie cilvēki, kuri 2009. gadā savai bibliotēkai ir dāvinājuši labas, vērtīgas grāmatas. Datums netika izvēlēts nejauši, jo šajā dienā Latvijā tiek atzīmēta Kārļa Ulmaņa izveidotās grāmatu dāvināšanas akcijas „Draudzīgais aicinājums” gadadiena. Pasākuma laikā vairākkart skanēja paticības vārdi grāmatu, žurnālu dāvinātājiem. Pavisam tika aicināti vairāk kā piecdesmit grāmatu dāvinātāju, diemžel daudzi ielūgtie viesi nebija ieraudušies.
отступBibliotēkas draugus šajā vakarā uzrunāja bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas, Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Platonova, kultūras metodiķis Jāzeps Dobkevičs, bibliotekāres Viktorija Slesare un Olga Skerškāne.
отступViesus ar skanīgām dziesmām sveica ansamblis „Krāslaviņa”. Ciemiņiem tika uzklāts kafijas galds ar pašceptām kūkām.

Anna Bartuša

Foto