2014. gada 24. marts

JAUNO BIBLIOTĒKU UN INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTU KONFERENCE PREIĻOS


Preiļu Galvenās bibliotēkas foto. Vairāk foto skatiet ŠEIT
 
2014. gada 21. un 22. martā Preiļu Galvenajā bibliotēkā
notika  


JAUNO BIBLIOTĒKU UN INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTU KONFERENCE "4CanGurus",
 
kurā iepriekš tika aicināts piedalīties ikviens bibliotēku nozares pārstāvis,
kurš sevi identificē kā jauno speciālistu.
Aicinājumam piedalīties konferencē atsaucās 48 bibliotēku speciālisti no visas Latvijas - no Saldus, Salaspils, Valmieras, Rīgas, Jelgavas, Līvāniem, Ventspils, arī no Krāslavas.
Latvijas Konferencē bija iespēja satikt arī gados jaunos speciālistus no Lietuvas un Igaunijas.

Divu dienu laikā dalībnieki apguva:
- pozitīvu ieradumu veidošanas iemaņas personīgās efektivitātes paaugstināšanai;
- bērnu atraisīšanas un iesaistīšanas metodes bibliotēkas aktivitātēs;
- stāstniecības prasmes;
- video veidošanas prasmes.


Paldies konferences organizatoriem -
Latvijas Bibliotekāru Biedrības Jauno speciālistu sekcijai,
kā arī Preiļu Galvenās bibliotēkas kolektīvam -
par iespēju apgūt praktiskas un radošas iemaņas bibliotēkas darbā.