2010. gada 28. dec.

Gaismiņa tumsā

Avots
Ezerzeme
28. decembris 2010, 22:30

16. decembrī Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā svinīgi atklāja dekoratīvo sveču un filcēšanas darbu izstādi “Gaismiņa tumsā”. Savus darinājumus apskatei piedāvāja Krāslavas bērnu un jauniešu centra čaklie rokdarbnieki. Pasākumā piedalījās dažāda vecuma pulciņu dalībnieki, ciemiņi un citi interesenti.

Klātesošos uzrunāja centrālās bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas: “Redzam, ka šajos darbiņos ir ielikts sirds siltums un liela mīlestība. Bibliotēkas kolektīva vārdā saku paldies mazajiem dalībniekiem un viņu skolotājiem. Bibliotēku apmeklē daudzi cilvēki, visi redzēs šos darbus.”

Šī ir jau otrā bērnu un jauniešu centra piedāvātā svecīšu izstāde, pirmā bibliotēkas telpās bijusi pirms gadiem trim. Savukārt filcēšanas darbi apskatāmi pirmoreiz. Diemžēl izstādes nebūs ilgi, jo bērni savus darbiņus grib dāvināt sev tuviem un mīļiem cilvēkiem svētkos.

Skolotāja Žanna Garbrēdere izstāstīja, kā tapuši skaistie darbi: “Mums ir ļoti radošs kolektīvs, sveču liešanu apgūstam, pielietojot dažādas tehnikas. Ir arī moderns filcēšanas pulciņš, kā bērni paši saka — var uztaisīt jebko. Personīgi es ar sveču liešanu nodarbojos 15 gadus, ar vilnu — trīs gadus. Man tas patīk. Sveču liešanu apgūst 7-16 gadus veci bērni, kopumā viņi ir deviņi. Filcēšanas pulciņu apmeklē 1.-6. klašu astoņi skolēni. Varbūt sveču šajā izstādē ir mazāk nekā tajā pirmajā, bet jāņem vērā, ka te ir tikai un vienīgi sveces ar Ziemassvētku tematiku. Darbi patiesi kvalitatīvi, tos var droši dāvināt. Gatavie darbi paliek autoru īpašumā. Patīk piedalīties izstādēs, šogad divas mūsu bērnu darinātās sveces bija kādā izstādē Rīgā.” Pirmie rezultāti sasniedzami pēc gada darbošanās pulciņā. Lai gan ne visi bērni ir vienādi talantīgi, bet ar skolotāja palīdzību faktiski katrs var dabūt gatavu ļoti labu darbiņu, kuru nav kauns rādīt citiem. Nodarbības interešu pulciņā nekaitē mācībām, jo bērni tajā darbojas pāris stundas nedēļā, ar ko būtībā pietiek.

Astrīda Daņiļeviča ir viena no talantīgākajām audzēknēm, kura pulciņu apmeklē ne pirmo gadu. Meitene izstādei piedāvājusi gan sveces, gan vilnas darbiņus. Klātesošajiem viņa parādīja savus mīļākos darbiņus, pastāstīja par sveču tapšanas tehniku, kā arī atbildēja uz jautājumiem.

Sandra Petroviča tikai nedēļu pirms izstādes atklāšanas pabeidza savu sveci, kas tapusi dekupāžas tehnikā. Meitene žurnālistiem stāstīja, ka sveces liet iemācīja skolotāja. Pulciņā esot ļoti interesanti darboties. Sandrai, kura sveces lej jau divus gadus, patīk tieši dekupāžas tehnika, jo tā top ļoti skaisti darbi. Sveces meitene dāvina, visskaistākā sagatavota māmiņai.
Noslēgumā bērnu un jauniešu centra skolotāja Sanita Kumpiņa aicināja visus, kuriem centrā mācās bērni vai mazbērni, izmantot šī gada pēdējo iespēju vakarpusē apmeklēt radošo darbnīcu mammām, tētiem, brāļiem, māsām, onkuļiem un vecmāmiņām, kurā kopīgiem spēkiem varētu mēģināt izveidot kādu suvenīru.

Savukārt bibliotēkas kolektīvs bērnus cienāja ar konfektēm, bet centra skolotājām uzdāvināja kalendārus jaunajam gadam.

Juris ROGA

2010. gada 7. dec.

Pensionāri arī grib zināt

Avots
Ezerzeme
7. decembris 2010, 12:34


Krāslavas novada centrālās bibliotēka nokomplektējusi kārtējo pensionāru grupu, kuras dalībnieki apgūs informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanas iemaņas.

Kursu vadītāja būs iestādes datortīkla sistēmas administratore Ilona Cabule.
Kursiem bija pieteikušies turpat divi desmiti gribētāju, bet, kā tas dzīvē parasti notiek, daļa vēlāk atteicās, tālab grupa nav tik liela, taču tās galīgās aprises būs redzamas pēc pirmajām nodarbībām. Organizatoriskajā sanāksmē kursu dalībniekus uzrunāja centrālās bibliotēkas vadītāja V. Magidas, kura akcentēja, ka šie kursi to dalībniekiem ir bezmaksas, tā esot bibliotēkas labdarība. Neskatoties uz to, ka nekāda maksa netiek prasīta, kursi ir kvalitatīvi, programma sastādīta, ņemot vērā pensionāru vēlmes un intereses.

Līdz šim bibliotēkā datoru un interneta lietošanas gudrībās ir apmācīta viena ārstu grupa, kā arī divas pensionāru grupas. Vēlēdamies nostiprināt un padziļināt iegūtās zināšanas, aktīvākie pensionāri izveidoja savu interneta klubiņu NEXT, kurā pulcējas reizi divās nedēļās. Viņi jau ir gana zinoši, datoru izmanto aktīvi un dažādām vajadzībām, viņiem rodas daudz jaunu jautājumu datorspeciālistam.

Pensionāri, kuri jau izgājusi šos kursus, sacījuši, ka tas pusotrs mēnesis viņiem bija ļoti nepieciešams visādā nozīmē, pirmām kārtām tā bija iespēja iziet no mājām un satikt domubiedrus, risināt sarunas, diskutēt, kopīgi pasēdēt pie tējas tases. Vārdu sakot, dators un internets viņus padarīja jaunākus un aktīvākus.

Juris ROGA

Turpinot iesākto

Avots
Ezerzeme
7. decembris 2010, 12:33


Krāslavas, Dagdas un Aglonas novada ūdenstilpes un ūdensteces diska prezentācija tā veidotājiem — Krāslavas novada centrālās bibliotēkas darbiniekiem — ir viens no gaidītākajiem gada pasākumiem. Diska izveidē ir ieguldīts ļoti nopietns darbs, kuru padarīja bibliotēkas sistēmas administratore Ilona Cabule, bibliotekāre Anna Bartuša, uz sabiedriskiem pamatiem palīdzēja bijušais praktikants Igors Domanickis.

Pasākumu atklāja bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas, kura atgādināja, ka ne jau pirmo gadu Krāslavas novada centrālā bibliotēka strādā digitalizācijas jomā. Pirms diviem gadiem bibliotēkas lasītavā prezentēja pirmo pašu veidoto disku par mūsu pilsētas pamatlicējiem grāfiem Plāteriem. Plānojot nākamos darbus, bibliotēkas darbinieki izdomāja, ka ir jāapkopo vienuviet informācija par visām bijušā Krāslavas rajona teritorijas ūdenstilpnēm. Pirms gada tika prezentēta saturiski vērtīgā diska pirmā daļa — triju novadu ezeri. Šogad bibliotēkā jauns disks, kurā apkopotas ziņas par triju novadu aptuveni 300 ezeriem un 200 upēm, upītēm un strautiem. Būtībā jaunā informācija ir iepludināta tajā pirmajā diskā, padarot jauno disku krietni vērtīgāku.
Jau pirms gada diska prezentācijā tā veidotājas īpaši uzsvēra, ka šis ir absolūti jauns un nebijis produkts, arī informācijas apjoma ziņā ir visietilpīgākais, kas līdz šim bibliotēkā ir tapis. Šos vārdus pilnībā var attiecināt arī uz šī gada produktu, kas tāpat prasīja lielu darbu un pacietību. Tādu vērtību tik īsā laikā nevar radīt bez kolēģu un citu cilvēku atsaucības, atbalsta. Par ieteikumiem diska satura pilnveidošanai veidotāji pateicas arī Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Iekšējo ūdeņu kontroles daļas Daugavpils sektora vadītājam un vecākajiem inspektoriem, publisko bibliotēku vadītājiem.

Diska ievadā rakstīts: “Ūdeņiem — upei, ezeram, jūrai un pat nelielam dīķim — piemīt īpatnējs skaistums, kas saista cilvēku. Ikviens ceļinieks vietu atpūtai cenšas izvēlēties ūdens malā, ne vien lai dzesētu slāpes, nomazgātu ceļa putekļus, bet arī tādēļ, ka tā tuvums, viļņošanās, mūžīgā kustība sniedz neparastu baudījumu. Daudzi pat nenojauš, ka viņi stāv pie sliekšņa, kas ved līdz galam neizzinātā, tādēļ vēl samērā noslēpumainā pasaulē, kurā dzīve rit pēc saviem likumiem...”

Ar diska saturu klātesošos iepazīstināja tā veidotājas. Tagad jāsaka — tas tapis divos gados un sastāv no piecām daļām: īpaši aizsargājamas dabas teritorijas bijušajā Krāslavas rajonā; latviešu tautas teikas un dzeja par ūdeņiem, upēm un ezeriem; ūdenstilpes; ūdensteces; aktīvā atpūta pie ūdeņiem. Saturiski ūdenstil-pes un ūdensteces ir vislielākā diska daļa. Protams, ir ievads un cita informācija. Tajā pārstāvētas vairākas nozares: ģeogrāfija, li-teratūra, tiesības, tūrisms un sports.

Prezentācijas noslēgumā bibliotēkas vadītāja V. Magidas dis-ka veidotājiem pasniedza nelielas dāvaniņas. Finansiālu apsvērumu dēļ jaunais produkts nav tiražēts lielos apjomos, bet ikvienam interesentam ir pieejams bibliotēkā. Disku bibliotēka dāvinās skolām, muzejam, lai izmanto bērni un pieaugušie, jo informācija vajadzīga vienmēr. Fotoattēli nav pilnībā par visiem ūdeņiem, jo pie katra ezera vai upītes bibliotēkas darbinieki nevarēja aizbraukt ne fiziski, ne finansiālu apsvērumu dēļ.

Par nākotnes iecerēm šoreiz konkrētība netika sniegta, atšķirībā no iepriekšējās prezentācijas, kad tajā visi uzzināja, kāds produkts konkrēti gaidāms pēc gada. Bet ideju bibliotēkas darbiniekiem esot ļoti daudz, tālab pēc gada, novembra beigās vai decembra sākumā, ļaudis atkal tiks aicināti uz jauna diska prezentāciju.

Juris ROGA