2014. gada 28. febr.

2014. gada 12. febr.

Strādā kultūrā un/vai tūrismā? Partnerība aicina būt radošam un apmeklēt NEdarbnīcu Krāslavā!


Krāslavas rajona partnerība aicina bibliotekārus, kultūras namu vadītājus, tūrisma uzņēmējus, TIC ekspertus un vienkārši radošus cilvēkus uz radošo NEdarbnīcu "Inovatīva kultūras produktu pasniegšana tūrismā" ļoti labas lektores Vitas Brakovskas vadībā, kas notiks 11.februārī, Krāslavas novada domes zālē.
 (visa raksta publikāciju skatīt ŠEIT)


Guntas Čižikas foto


Aicinājumam piedalīties radošajā nedarbnīcā pieteicās daudzi kultūras jomā strādājošie gan no Krāslavas, gan Dagdas novadiem, viņu vidū bija arī Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bibliotekāre Anna Bartuša.
 
Seminārā tika gūtas dažādas lieliskas atziņas, kā ar inovatīvu pieeju darbam var iegūt lieliskus rezultātus.
Semināra noslēgumā visiem dalībniekiem tika izsniegti apliecinājumi par dalību nedarbnīcā.
 
Paldies Krāslavas rajona partnerībai par doto iespēju būt klāt un darboties radoši! 
 

2014. gada 7. febr.

"Draudzīgais Aicinājums" jeb uzaicinājums uz tējas tasi

Avots:
Ezerzeme - Nr.10 (2014, 4. febr.), 3.lpp.

“Cilvēki beidz domāt tad, kad beidz lasīt,” teica D. Didro. Grāmatas — saprāta bērni un cilvēka labākie draugi. Tās lasot, mēs ne tikai pilnveidojam savu valodu, bet arī koriģējam sirdsapziņu. Grāmatas — piemineklis mūžībā aizgājušajiem prātiem. Ja vidēji mēnesī cilvēks izlasa 4—5 grāmatas, tad pa savas dzīves laiku viņš izlasa apmēram četrus tūkstošus grāmatu! Un, protams, bez bibliotekāra grāmatu mīļotājam neiztikt. Pat elektronisko iekārtu attīstības gadsimtā Puškina teiktais: “Lasīšana — lūk, labākās mācības!” nezaudē savu aktualitāti.

Vēl pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados Latvijā dzima brīnišķīga tradīcija, kad, prezidenta Kārļa Ulmaņa aicināti, cilvēki skolām un bibliotēkām sāka dāvināt grāmatas. Pirms divdesmit gadiem mēs bijām aculiecinieki labās tradīcijas atjaunošanai.
Krāslavas centrālajā bibliotēkā nu jau sesto reizi notika pateicības pasākums, veltīts grāmatu dāvinātājiem. Gaidītos viesus liriski noskaņot palīdzēja ansambļa “Krāslaviņa” un jauno akordeonistu Artēmija un Annas Kozačuku, kā arī Daniela Dukaļska muzikālie numuri.

Par grāmatu nozīmi izglītota cilvēka dzīvē runāja vadītāja Valentīna Magidas. Viktorija Slesare nolasīja grāmatu dāvinātāju sarakstu, bet Anna Bartuša sniedza informāciju par bibliotēkā esošo novadpētniecības informāciju, tai skaitā arī elektroniskā veidā. Izmantojot iespēju, centrālās bibliotēkas kolektīvs lūdza “Ezerzemē” publicēt dāsno grāmatu dāvinātāju vārdus, novēlot, lai tiem būtu arī turpinātāji.

Vislielākā pateicība: Genādijam Alferovam, Annai Avgucevičai, Inesei Āboltiņai, Ilgai Baumanei, Vijai Beinarovičai, Marijai Bērtiņai - Bērziņai, Aivaram Bērtiņam, Valērijam Bondaram, Viktorijai Cimmermanei, Ritai Čerņenko, Aļonai Čiževskai, Donātam Dilbam, Taisijai Dombrovskai, Mūzai Domčenko, Genovefai Dongai, Žannai Drozdovskai, Vladimiram Dubovam, Inārai Dzalbei, Allai Girdjukai, Gaļinai Jazvinskai, Zinaīdai Karolei, Anatolam Kauškalim, Ingai Kavinskai, Marijai Kikovkai, Jeļenai Kļimovai, Veronikai Kovaļevai, Nineļai Kukainei, Broņislavam Kurtišam, Raimondam Lazdam, Inesei Leonovičai, Mārītei Lodziņai, Mečislavam Lukšam, Olgai Lukšai, Birutai Lūmanei, Borisam Ļahovam, Jānim Ļaksam, Paulam Matulim, Veronikai Miglānei, Gitai Muižniecei, Tatjanai Muļukovai, Ludmilai Murašovai, Rihardam Novikam, Dainai Pauliņai, Lolitai Pomaskovai, Olgai Procevskai, Inārai Punculei, Anitai Rihlickai, Ritai Rogai, Tamārai Rukmanei, Vijai Samulei, Innai Sevastjanovai, Ļenai Suhanovai, Dmitrijam Suško, Maldai Šidlovskai, Tatjanai Širvei, Martai Tračumai, Inesei Urbānei, Gaļinai Vaitļai, Eduardam Voroneckim un Natālijai Zeļenkovai.

Pēc svinīgās daļas turpinājās tējas dzeršana, bet ar mākslu cept pīrāgus šoreiz lielījās Anna Bartuša, Olga Skerškāne un Dina Purpiša.

Aleksejs GONČAROVS

2014. gada 3. febr.

Ko izsenis es mīlu ...

Avots:
Ezerzeme - Nr.9 (2014, 31. janv.), 6.lpp.