2014. gada 12. nov.

Atbalstīts bibliotēkas veidotais projekts

Atbalstīts Krāslavas novada centrālās bibliotēkas veidotais kultūras projekts Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās.

 
 
 
Katras bibliotēkas galvenais uzdevums ir krājuma veidošana un uzturēšana.

Bibliotēkas iestādes patieso vērtību nosaka tas, cik daudzveidīgu un aktuālu informāciju tajā var saņemt, kādus izdevumus un datu bāzes var izmantot zināšanu ieguvei, neatkarīgi no dzīves vietas, sociālā stāvokļa, nodarbošanās, vecuma un citām atšķirībām.

Grāmatu iegāde ir katras bibliotēkas galvenais uzdevums, tādēļ Krāslavas novada centrālā bibliotēka sagatavoja projektu  un iesniedza Valsts Kultūrkapitāla fondam “ Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”. 
Projekta ideja tika atbalstīta un bibliotēkai tika piešķirti 2 komplekti  grāmatu  887 EUR apmērā. 
 
Kolekcijā ietilpst  Latvijas autoru oriģinālidarbi, pasaules labāko iespieddarbu tulkojumi, mākslas albumi, universāla satura literatūra. Ar vienu grāmatu komplektu varēs iepazīties un lasīt centrālās bibliotēkas apmeklētāji, ar otru – pēc rotācijas principa novada bibliotēku lasītāji.
     
Projekta prezentācija Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notiks 2014.gada 20.novembrī plkst.11.00 „Jauno grāmatu dienā”.

Ziņa publicēta:
http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/article/atbalstits-bibliotekas-veidotais-projekts/
 

2014. gada 7. nov.

Zīmē ar diegiem

Publicēts:
Ezerzeme - Nr.85 (2014, 4.nov.), 4.lpp.