2021. gada 26. maijs

SKALA-2021

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/skala-2021.htmlKrāslavas novada reģionālā bibliotēka jau ceturto gadu pēc kārtas iesaista skolēnus Nacionālajā Skaļās lasīšanas sacensībā.

Mēs ar lepnumu klausījāmies mūsu reģiona čempionu lasījumus no lielās skatuves Ziedoņa zālē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā:

2018. gadā veiksmīgi uzstājās Jurģis Jākobsons no Indras pamatskolas,

2019. gadā - Paula Plivča no Dagdas vidusskolas,

2020. gadā - Emīls Grišāns no Krāslavas Valsts ģimnāzijas.

Šogad reģionālajā sacensībā virtuāli piedalījās Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Varavīksnes vidusskolas un gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas skolēni.

Sarežģītajā pandēmijas laikā šķēršļu lasīšanai nebija. 5. klašu skolēni veidoja savus ierakstus un dalījās ar tiem sociālajos tīklos. Atsūtītos videoierakstus vērtēja žūrija: Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore Valentīna Maģidas, KNCB metodiķe Žaneta Moiseja un Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča.

Pateicības tika pasniegtas Tomasam Bergam, Annai un Diānai Žurām, kā arī Milānai Milaševičai. Par skaļās lasīšanas reģionālo čempionu vienbalsīgi tika atzīts Krāslavas Valsts ģimnāzijas 5. klases skolēns Rihards Jermolajevs.

KNCB direktore Valentīna Maģidas pateicās skolotājām Lolitai Dzalbei, Valentīnai Purpišai un Innai Sevostjanovai par skaļās lasīšanas popularizēšanu un veiksmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu Skaļās lasīšanas sacensībā.

Visi novēlēja Rihardam veiksmīgi konkurēt valsts līmenī un kļūt par valsts lasīšanas čempionu.

Valsts fināls plānots 25. septembrī Gaismas pilī, tā laikā tiks izraudzīts valsts lasīšanas čempions. Ja pulcēšanās noteikumi to atļaus, uz finālu tiks uzaicināta visa klase.

Viktorija Urbanoviča,
sacensības reģionālais kurators

Jurija Rogas foto

 


2021. gada 21. maijs

Tikšanās ar bērnu rakstnieci

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/tiksanas-ar-bernu-rakstnieci.html
Krāslavas novada centrālā bibliotēka aicina iesaistīties „BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJAS” jaunās kolekcijas lasīšanā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/kraslavas-novada-centrala-biblioteka-aicina-iesaistities-bernu-jauniesu-un-vecaku-zuri.html
2021. gada 20. maijs

Sāksim lasīt "BJVŽ-2021!"

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/saksim-lasit-bjvz-2021.html


Krāslavas novada Centrālā bibliotēka aicina iesaistīties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” jaunās grāmatu kolekcijas lasīšanā.

Kas jādara?

Līdz janvāra beigām izlasi sešas izvēlētās grāmatas.

Aizpildi elektronisko anketu, norādot I, II, un III vietu visaugstāk vērtētajām grāmatām.

Saņem balviņu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB).

Elektronisko anketu atradīsi vasaras vidū www.lasamkoks.lv 

2022. gada martā Lielajos lasīšanas svētkos priekpilnā ceremonijā par to „Kurš uzvarēs?” uzzinās visā pasaulē, jo programmā piedalās arī  ap 70 latviešu diasporas centri 30 valstīs.   

Kolekcija, ko izraudzījusi profesionāla žūrija, ir interesanta un sola lasītājiem daudz pārsteigumu, izziņas prieku un emocionālu mirkļu. Tā atrodama LNB tīmekļvietnē: https://www.lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2021

2021. GADA KOLEKCIJA (DOCX)

BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA

Iesaisties bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā, būdams tās eksperts! Tavs viedoklis par izlasītajām grāmatām ļoti svarīgs.

Lasi un vērtē!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Bibliotēku sistēma Alise visās reģiona bibliotēkās

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/biblioteku-sistema-alise-visas-regiona-bibliotekas.html
Bibliotēku informācijas sistēma ALISE (BIS ALISE) ir Latvijā izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums, kurš ieviests Latvijas publiskajās, speciālajās, augstskolu, skolu, organizāciju un uzņēmumu bibliotēkās.

Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā ir iekļauta informācija par pašvaldību un daļēji skolu bibliotēku krājumiem, novada resursu datu bāze (novadpētniecība).

Ar 2021. gada maija mēnesi informācijas sistēma ALISE-i ir ieviesta Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēkās. ALISE-i nodrošina katras bibliotēkas krājuma uzskaiti un cirkulāciju, kā arī piekļuvi informācijai par konkrētās bibliotēkas krājumu publiskajā e-katalogā atbilstoši bibliotēkas statusam. Pēc šāda principa ievadītie dati sistēmā nodrošina atbilstošo uzskaiti un centralizētās statistikas atskaites.

Lai realizētu šo programmu, bija ilgs sagatavošanās process. Paldies abu novadu domēm un vietējām pašvaldībām par atbalstu un finansējuma iedalīšanu darbinieku apmācībām un programmatūras iegādei.

Bibliotēku darbiniekiem līdz sistēmas ieviešanai bija nepieciešams liels priekšdarbs - bibliotēkas krājuma izvērtēšana, nolietotās, saturā novecojušās literatūras atlase un norakstīšana. Pēc tam katram izdevumam tika piešķirti un ielīmēti svītrkodi, nomarķēta katra krājuma vienība. Tagad katra bibliotēka veido lietotāju reģistru. Tiek risināts jautājums par svītrkodu nolasīšanas skeneru iegādi. 

Lasītāju izvēlēto grāmatu svītrkodi tiks ieskenēti, un dati saglabāsies bibliotēkas informācijas sistēmā.

Automatizētā literatūras izsniegšana/saņemšana jeb cirkulācija ļaus uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tā būs ērtāk apkalpot lasītājus, dos iespēju ātrāk uzzināt, pie kura lasītāja ir grāmata, ja tā neatrodas plauktā, kā arī izsniegšanas termiņu. Varēs ātrāk apzināt arī kavētājus, iegūt citus statistikas rādītājus, ko nodrošina bibliotēku informācijas sistēmas Alise programma. Lietotājiem būs iespēja arī internetā rezervēt un pasūtīt
grāmatas no elektroniskā kopkataloga, izmantojot Krāslavas novada  Centrālās bibliotēkas veidoto elektronisko katalogu, varēs pārliecināties, vai pieprasījums ir izsniegts, vai atrodas uz vietas.

Pavisam Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par vairāk nekā 53000 iespieddarbu ierakstiem. Straujā informācijas tehnoloģiju attīstība radusi iespēju izmantot milzīgu informācijas daudzumu un inovatīvu pakalpojumu pieejamību visiem, kam pieejami informācijas tehnoloģiju līdzekļi. Šo piedāvājumu aizvien plašāk cenšas izmantot ikviens iedzīvotājs. Bibliotēka ir vieta, kur iespējams izmantot informācijas tehnoloģijas bez maksas. Šāds pakalpojumu piedāvājums prasa no bibliotēku darbiniekiem nemitīgu apmācību procesu, padziļinātu zināšanu apguvi.

Valentīna Magidas,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore

Ilustratīvs foto no https://momenti.lv

2021. gada 13. maijs

Digitālo stāstu veidošana

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/digitalo-stastu-veidosana.html
2021. gada 7. maijs

Pozitīvs skatījums, radoša pieeja

 Avots:

http://www.ezerzeme.lv/lv/zinas/dzivestasti/19817/pozitivs-skatijums-radosa-pieeja
Šogad maija brīvdienas sakrita ar vēl vieniem lieliem svētkiem daudziem ticīgajiem - Lieldienām. Sestdien Krāslavā notika pavasara gadatirgus, bet pirmdien - mājražotāju tirdziņš. Laika apstākļi nebija labvēlīgi, tomēr tas nav izšķirošs faktors. Kuram bija vēlēšanās, tas pastaigājās un veica nepieciešamos pirkumus.

Redakcijā tikpat interesanta un izzinoša tikšanās notika ar amatnieci Ņinu Vasiļjevu. Piedrujas iedzīvotāja ieradās ar savu auto un pastāstīja par savām daudzpusīgajām interesēm.- Ņina, pastāstiet par Krāslavas novada centrālās bibliotēkas lasītavā šobrīd esošo izstādi. Kā radās jūsu interese par mākslu un amatniecību?- Bija diezgan grūti izvēlēties darbus, kurus var izstādīt izstādē. Man ir daudz darbu par dažādām tēmām un dažādās tehnikās - es nenodarbojos ar kaut ko konkrēti. Es vienkārši mēģinu un daru to, kas man šobrīd patīk vai piesaista. Man ir daudz dažādu rokdarbu, bet izstādei izvēlējos rotaslietas no pērlītēm, darbus no auduma, izmantojot kinusaiga tehniku, un tamborētas cepures. Ar rokdarbiem nodarbojos kopš bērnības. Vēl pirms skolas, es atceros, biju mājās ar mammu, un viņa daudz laika pavadīja, darinot rokdarbus, it īpaši, kad iestājās ziema. Es vēroju procesu un absorbēju mīlestību pret šo mākslu.Jeļena AVSJUKEVIČARaksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.18
Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv


2021. gada 6. maijs

Piedalies zīmējumu konkursā!

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/piedalies-zimejumu-konkursa.html


Maija mēnesis ir bagāts ar pasākumiem. 9. maijā svinēsim – Eiropas dienu un Mātes dienu, 15. maijā – Starptautisko ģimenes dienu.

Krāslavas novada centrālā bibliotēka aicina tevi izjust svētku noskaņu, piedaloties zīmējumu konkursā “Mana bērnība mūsdienīgā Eiropā”. Uzdāvini savas pasaules redzējumu draugiem, ģimenes locekļiem un visiem mums!

Viktorija Urbanoviča,
KNCB BLN vadītāja