2024. gada 29. apr.

SKALS reģionālais fināls

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/skalas-regionalais-finals.html26. aprīlī Krāslavas novada bibliotēkā notika Skaļās lasīšanas reģionālā sacensība. Sacensībā piedalījās Krāslavas ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes un Dagdas vidusskolu, kā arī Ezernieku, Indras un Andrupenes pamatskolu 5. klašu audzēkņi. 

Sacensības tiesneši - Krāslavas novada bibliotēkas direktore Valentīna Magidas, Krāslavas Bērnu un jauniešu centra metodiķe Sanita Kumpiņa un Krāslavas Kultūras nama pasākumu režisore Inga Pudnika-Skerškāne - par reģionālo lasīšanas čempioni atzina Dagdas vidusskolas 5. klases skolnieci Lieni Matjušonoku, kura uzstāsies maijā Latgales novada starpfinālā pēc vienošanās ar LNB kādā no reģionālajām bibliotēkām Latgalē.

Visi reģionālās sacensības dalībnieki saņēma balviņas un pateicības par Skaļas lasīšanas popularizēšanu un diplomus par panākumiem reģionālajā sacensībā, skolotāji – grāmatas un pateicības par veiksmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu Nacionālajā Skalās lasīšanas sacensībā. Vislielāko prieku sagādāja ekskursija uz Krāslavas Bērnu un jauniešu centru. Skolotāja Aina Guba interesanti pastāstīja par grāmatzīmes tapšanas vēsturi un iesaistīja visus konkursa dalībniekus dažāda veida grāmatzīmju veidošanā. Radoši darbojās gan zēni un meitenes, gan arī skolotāji. Izveidotās grāmatzīmes katrs paņēma sev par piemiņu.

Mēs esam pateicīgi visiem labiem cilvēkiem, kuri veicina lasītprieku bērnā!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja


Jura Rogas foto


Fotogalerija

2024. gada 23. apr.

Skaļā lasīšana

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/skala-lasisana.html

2024. gada 19. apr.

Šajā dienā Krāslavā ...

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/saja-diena-kraslava.htmlAr šādu nosaukumu Krāslavas novada bibliotēkas novadpētniecības krājumu ir papildinājusi jauna novadpētniecības spēle. Spēle attīsta intuīciju, loģisko domāšanu un papildina zināšanas par Krāslavas pilsētas vēsturi. Novadpētniecības spēle var palīdzēt veidot nostalģiskas atmiņas par notikumiem Krāslavā kopš 1923. gada līdz mūsdienām. Spēles mērķis ir veicināt izglītošanos un izpratni par notikumiem pilsētas vēsturē.

Novadpētniecības spēles „Šajā dienā Krāslavā ... ” veidošanā spēles un šī raksta autore par pamatu ir izmantojusi 2017. gadā izveidoto datubāzi „Krāslavas vēsture kalendāra formātā”, ko aizvien papildina ar jaunākiem ierakstiem. Ieraksti tiek veidoti, balstoties uz publikācijām vietējos preses izdevumos.

16. aprīlī Krāslavas novada bibliotēkā, pilsētas dzimšanas dienas svētku ietvaros, notika jaunās novadpētniecības spēles „Šajā dienā Krāslavā ...” prezentēšana un spēlēšana. Novadpētniecības spēli spēlēja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 6. a klases skolēni ar klases audzinātāju Nadeždu Adamoviču. Skolēniem spēle patika, viņi atzinās, ka, pateicoties šai spēlei, uzzināja par vairākiem notikumiem Krāslavā, par kuriem līdz šim nebija zinājuši, ka tādi Krāslavā ir bijuši. Skolēni atzina, ka šādā veidā veidotas erudīcijas spēles novadpētniecībā palīdz iedziļināties un labāk izprast lokālo vēsturi, kultūru, sabiedrību, notikumus.

Novadpētniecības spēle „Šajā dienā Krāslavā ...” tiek piedāvāta tiešsaistē kā izglītojošs un reizē arī izklaidējošs resurss, kas palīdzēs veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo zinātkāri un interesi par Krāslavas pilsētas vēsturi. Vakardiena jau ir vēsture, bet rītdiena vēl ir noslēpums. Šodiena ir tā diena, kad mēs paši, krāslavieši, varam darīt darbus, lai citi tos ievērotu, par tiem atcerētos un runātu nākotnē.

Novadpētniecības spēle „Šajā dienā Krāslavā ...” ir atrodama šeit.

Anna Bartuša,
Krāslavas novada bibliotēkas
Novadpētniecības nodaļas vadītāja

Viktorijas Urbanovičas, Margaritas Žavnerčikas un Nadeždas Adamovičas foto


2024. gada 18. apr.

Darbnīcu cikla senioriem „Digitālās prasmes un medijpratība” 8. darbnīca

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/darbnicu-cikla-senioriem-digitalas-prasmes-un-medijpratiba-8-darbnica.htmlLai mazinātu risku, ka nozīmīgai sabiedrības daļai primāri nepieciešamie pakalpojumi ir pieejami ierobežotā apjomā vai nav pieejami vispār, Krāslavas novada bibliotēkas darbinieki turpina atbalstīt seniorus un stiprina viņiem digitālās prasmes un rīko medijpratību darbnīcas, tādējādi uzlabojot pakalpojumu pieejamību un dzīves kvalitāti.

Šī gada 8. aprīlī Krāslavas novada bibliotēkā norisinājās darbnīcu cikla senioriem „Digitālās prasmes un medijpratība” 8. darbnīca. Darbnīcu novadīja Krāslavas novada bibliotēkas sistēmas administratore.

Šoreiz klātesošie tika iepazīstināti ar E-veselības portālu un E-veselības sistēmu, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmu.

Svarīgi zināt, ka E-veselības portāla www.eveseliba.gov.lv sadaļā „Informatīvi materiāli” ir pieejami informatīvi materiāli par E-veselību iedzīvotājiem, kā arī par ārstniecības iestādēm un aptiekām.

E-veselība ir elektroniska valsts veselības aprūpes informācijas sistēma drošai, ērtai un ātrai medicīniskās informācijas uzkrāšanai un apmaiņai starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām. Izmantojot E-veselību, medicīniskie dokumenti vairs nav jāraksta ar roku, jādrukā vai fiziski jānogādā. Visa informācija pakāpeniski uzkrāsies un būs pieejama vienuviet gan iedzīvotājiem, gan ārstējošajiem ārstiem.

No 2018. gada 1. janvāra Latvijā ir uzsākta obligāta E-veselības sistēmas lietošana.

Iedzīvotāji E-veselības sistēmā var norādīt:

 • savu kontaktinformāciju,
 • kontaktpersonu (-as) saziņai neatliekamos gadījumos,
 • pilnvarot vai liegt piekļuvi saviem datiem E-veselības sistēmā,
 • sadaļā „Audita pieraksti” apskatīt informāciju par personām, kuras skatījušas viņu datus (sadaļā „Audita pieraksti”),
 • norādīt informāciju par savu apdrošināšanas polisi,
 • nosūtīt pieteikumu Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) saņemšanai.


Aktuālā informācija par plānoto jaunumu un izmaiņu ieviešanu tiek publicēta E-veselības portāla sadaļā „E-veselības jaunumi”. No 2024. gada 1. janvāra E-veselības sistēmā tika ieviesti dažādi jaunumi un izmaiņas.

1) Stiprinot E-veselības sistēmas drošību, no 2024. gada 1. janvāra ir pieslēgšanās jeb personas identifikācijas izmaiņas E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv.

No 1. janvāra autentificēšanās E-veselības portālā tiek nodrošināta:

 • iedzīvotājiem tikai ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – mobilo lietotni SmartID, mobilo lietotni eParaksts mobile un personas apliecību (eID karti);
 • veselības nozares profesionāļiem tikai ar kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – mobilo lietotni eParaksts mobile, eParaksts karti un personas apliecību (eID karti).

 
2) No šī gada 2. aprīļa informācija par saņemtajām darbnespējas lapām, e-receptēm, medicīnas pamatdatiem, kā arī pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), reģistrēties pie ģimenes ārsta un noteikt piekļuvi ārstiem saviem medicīnas datiem var tikai portālā www.eveseliba.gov.lv.

E-veselības sistēmā senioriem tika skaidrots, kā elektroniski iesniegt pieteikumu jaunas EVAK kartes saņemšanai. Iegūtās zināšanas bija noderīgas, jo vairāki darbnīcas dalībnieki uzreiz pieteica EVAK karti sev. Eiropas veselības apdrošināšanas karte ir dokuments, kas, uzturoties citā Eiropas Savienības valstī, kā arī Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā vai Šveicē, apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā kā šīs valsts iedzīvotājiem.

Klātesošie darbnīcā tika iepazīstināti arī ar Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietni un Elektronisko deklarēšanas sistēmu. Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) ir drošs un ērts veids, kā fiziskām un juridiskām personām iesniegt visas nodokļu un informatīvās deklarācijas, kā arī VID adresētus iesniegumus, tiešsaistes pakalpojumus. EDS ir bezmaksas pakalpojums un nodrošina datu drošību un precizitāti, kā arī taupa laiku.

Krāslavas seniori apskatīja Valsts ieņēmumu dienesta Elektronisko deklarēšanas sistēmu, kur ir iesniedzama gada ienākumu deklarācija.

Seniori atzina, ka darbnīcā apskatītās tīmekļvietnes un sistēmas bija noderīgas, ko turpmāk pielietos savā ikdienā.

Ilona Cabule,
Krāslavas novada bibliotēkas sistēmas administratore
Annas Bartušas foto


2024. gada 15. apr.

„PINOKIO PIEDZĪVOJUMI” Krāslavas novada bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pinokio-piedzivojumi-kraslavas-novada-biblioteka.htmlKrāslavas novada bibliotēkā Eiropas autoru dienas ietvaros no 22. marta līdz 10. aprīlim Bērnu literatūras nodaļā tika apskatāma itāļu rakstnieka Karlo Kollodi grāmatas „Pinocchio” ceļojošā izstāde 38 eiropiešu valodās, ko ierosināja organizēt bibliotēkās Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

Stāsts par koka lelli, kuras sapnis bija kļūt par dzīvu zēnu, ir tulkots 87 pasaules valodās, tajā skaita arī latviešu valodā.

Krāslavas ģimnāzijas sākumklašu skolēni nepalaida garām iespēju apskatīt tik retu izstādi un aktīvi apmeklēja bibliotēku. Audzēkņi labprāt skatījās animācijas filmiņas par Pinokio piedzīvojumiem dažādās valodās, risināja krustvārdu mīklas par koka lelles piedzīvojumiem un arī izvēlējās lasīšanai mājās Karlo Kollodi grāmatu latviešu tulkojumā.


Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Ilonas Cabules foto


Pasākums

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/pasakums.html
25. aprīlī plkst. 14.00 Krāslavas novada bibliotēkā notiks pasākums "Demokrātija un Tu".

Gatavojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, būs iespēja uzzināt par vēlēšanu procesu Krāslavas novadā. Saruna un Jūsu jautājumi. Atbildes sniegs Krāslavas novada  vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Zane Ločmele.

Pēc sarunas unikāla iespēja noskatīties teātra grupas "Kvadrifons" politisko stendapu. Izrādes laikā skatītāji piedalīsies aizklātā balsojumā, kurā kopīgi lems par populāro salātu ideālās receptes sastāvdaļām un tādējādi caur humoru atklās, cik svarīga ir katra cilvēka dalība vēlēšanās.

Izrādē var piedalīties ierobežots skaits skatītāju. Pieteikšanās uz izrādi līdz 24.04. plkst. 17.00 šeit.


2024. gada 5. apr.

Izstāde

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/izstade-5.htmlVairāk informācijas šeit.

Lekcija par digitāliem rīkiem Krāslavas novada bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/lekcija-par-digitaliem-rikiem-kraslavas-novada-biblioteka.htmlŠī gada 21. martā „Europe Direct Austrumlatgale” projekta ietvaros Krāslavas novada bibliotēkā norisinājās lekcija/darbnīca „Digitālo rīku jēgpilna izmantošana pieaugušo izglītībā”.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektors, Mg.sc.comp. Mihails Kijaško klātesošos iepazīstināja ar populārākiem digitāliem rīkiem izglītībā un RTA pieredzi, ieteikumiem lekciju plānošanai un īstenošanai tiešsaistē, ģeneratīvo mākslīgo intelektu un citām tēmām.

 • Digitālie rīki izglītībā.
 • Digitālas kompetences.
 • Attālināto mācīšanas risinājumu ieviešana iestādēs.
 • Drošība un sociālie tīkli.
 • MOOC.
 • Populārākie bezmaksas rīki ikdienai. 
 • Mākslīgais intelekts, iespējas un riski.


Lektors piedāvāja apskatīt šādas filmas par un ap sociālajiem tīkliem, to ietekmi uz indivīdu un sabiedrību:

 • „The Great Hack” (2019) par „Cambridge Analytica” stratēģiju un skandālu „facebook” datu izmantošanā ASV 2016. gada vēlēšanās;
 • „The Social Dilemma” (2020) - Lielbritānijas interneta laikrakstā „The Independent” pat lasāms virsraksts, kurā „The Social Dilemma” nodēvēta par mūsdienu nozīmīgāko dokumentālo filmu. Noskatieties kopā ar ģimeni! Tā būs perfekta medijpratības stunda;
 • „Sociālais tīkls” („The Social Network”, 2010). Filma ir stāsts par interneta sociālā tīkla „facebook” izveidi.


Mihails Kijaško pievērsa uzmanību tēmai par drošību, rādīja statistiku - Latvijas kibertelpu skaitļos (publicēts Cert.lv) un aicināja apskatīt, vai mūsu dati ir nopludināti. Lektors deva drošības rekomendācijas:

 • pēc iespējas neizmantot neuzticamas iekārtas;
 • izlogoties no konta uz „svešiem” datoriem;
 • nesaglabāt paroles pārlūkprogrammā;
 • neizmantot vienādas paroles dažādās informācijas sistēmās;
 • izmantot paroļu pārvaldniekus.


Lektors minēja dažādus populārus rīkus, piemēram:


Protams, Krāslavas novada bibliotekāri jau pārzina un izmanto dažādus rīkus, piemēram, digitālo sienu „Padlet”, digitālo satura izveides platformu „Canva”, bezmaksas fotogrāfijas un grafiku. Bet lekcijas laikā uzzināja arī par citiem jauniem digitāliem rīkiem.

Pasākuma noslēgumā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektors, Mg.sc.comp. Mihails Kijaško iepazīstināja ar ģeneratīvo mākslīgo intelektu, kā arī deva ieteikumus lekciju plānošanai un īstenošanai tiešsaistē, nosauca uzvedības aspektus tiešsaistē, efektīvus vides radīšanas aspektus u.c.

Ilona Cabule,
Krāslavas novada bibliotēkas
sistēmas administratore
Margaritas Žavnerčikas foto


Krāslavas senioriem par „3td e-grāmatu bibliotēku”, Letonikas datubāzi un Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogu

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/kraslavas-senioriem-par-3td-e-gramatu-biblioteku-letonikas-datubazi-un-kraslavas-novada.htmlTehnoloģijām ir svarīga loma dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tāpēc Krāslavas novada bibliotēka piedāvā senioriem pilnveidot digitālās prasmes un medijpratību, organizējot regulāras darbnīcas no cikla „Digitālās prasmes un medijpratība”.

Šī gada 18. martā Krāslavas novada bibliotēka organizēja darbnīcu cikla senioriem „Digitālās prasmes un medijpratība” 7. darbnīcu. Šajā darbnīcā pasākuma lektore bija Krāslavas novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre Ināra Pauliņa, kura iepazīstināja klātesošos ar attālinātiem bibliotēkas pakalpojumiem.

Darbnīcas pirmajā daļā Ināra stāstīja par Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogu, tā funkcijām, radot tās lietotāju saskarni un arī mobilo versiju. Lektore nodemonstrēja, kā notiek grāmatu rezervēšana un lietošanas termiņu pagarināšana, izmantojot Krāslavas novada bibliotēku elektronisko kopkatalogu. Tas satur informāciju par Krāslavas novada publisko bibliotēku krājumos esošiem iespieddarbiem un cita veida izdevumiem. Katalogā pieejamas ziņas arī par Dagdas vidusskolas, Krāslavas ģimnāzijas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas bibliotēkas krājumiem. Kopkatalogā izmantojamas divas datubāzes – „Elektroniskais katalogs” un „Novadpētniecība”. Papildus katalogā var redzēt arī aktuālo informāciju par jaunieguvumiem.

Pasākuma laikā klātesošie tika iepazīstināti ar elektroniskā kopkataloga mobilo versiju. Ievadot meklētājā adresi kraslava.biblioteka.lv/Alise ierīces atpazīst mobilo versiju vai apakšējā labajā stūrī jāuzklikšķina un jāpārslēdz uz mobilo versiju.

Lai izmantotu iespēju rezervēt sev interesējošos izdevumus attālināti, reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem bibliotēkā jāsaņem autorizācijas dati - lietotājvārds un parole un rezervācijai jāizmanto bibliotēkas elektroniskā kataloga saskarne.

Piedāvātais attālinātais pakalpojums ir ērts un ļauj ietaupīt laiku, jo bibliotēkas lietotājs var, nenākot uz bibliotēku, iestāties elektroniskajā rindā uz izdevumu, kas ir bibliotēkas krājumā, bet izsniegts citam lasītājam, pārraudzīt savu kontu – apskatīt izsniegto un rezervēto izdevumu sarakstu, izdevumu nodošanas un rezervēšanas termiņus, pieprasīt grāmatu nodošanas termiņa pagarinājumu.

Darbnīcas dalībnieki izmantoja savu bibliotēkas lietotāja kontu, pieslēdzās Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogam un strādāja kopā ar lektori.

Pasākuma otrajā daļā Ināra Pauliņa iepazīstināja klātesošos ar „3td E-GRĀMATU bibliotēku” un Letonikas datubāzi.

2024. gada 7. janvārī atzīmējām 5 gadu jubileju, kopš ikvienam interesentam bez maksas tiešsaistē pieejams bagātīgs dažādas tematikas un žanru literatūras resurss latviešu valodā – 3td e-GRĀMATU bibliotēka platformā - www.3td.lv, kuru ar Latvijas Kultūras ministrijas starpniecību finansiāli atbalsta Latvijas valsts.

Vietnē www.3td.lv lasītājiem tiek piedāvātas gandrīz 600 e-grāmatas no dažādām izdevniecībām. 3td.lv bibliotēka nodrošina vienlīdzīgas iespējas piekļuvei grāmatām plašā sabiedrībā neatkarīgi no cilvēka atrašanās vietas, materiālā un veselības stāvokļa.

Iespēju lasīt e-grāmatas latviešu valodā vietnē 3td.lv Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā nodrošina projekta pārvaldītājs – Latvijas Kultūras ministrijas padotības iestāde Kultūras informācijas sistēmu centrs un platformas izstrādātājs – informācijas tehnoloģiju uzņēmums „Tietoevry”.

Lektore Ināra Pauliņa rādīja visu procesu: autorizējās „3td E-grāmatu bibliotēkā”, izvēlējās e-grāmatu lasīšanai un lasīja, rādot ērtu un vienkāršu pakalpojuma vidi.

Stāstot par Letonikas datubāzi (https://letonika.lv/), vecākā bibliotekāre Ināra uzsvēra, ka „Letonika.lv” ir uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju - viena no apjomīgākajām un kvalitatīvākajām digitālās informācijas krātuvēm latviešu valodā.

Portāls letonika.lv piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos, 13 vārdnīcās – tulkojošajās, skaidrojošajās, terminoloģijas, kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem, latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem, valodas atbalsta krātuvē ar palīgrīkiem latviešu valodai.

Letonikas datubāze bibliotēkas lietotājiem pieejama arī attālināti - no sava mājas datora. Senioriem tika iedoti pieejas dati – lietotājvārds un parole, lai veiksmīgi lietotu „Letonika.lv” datubāzi attālināti.

Darbnīca noritēja ātri un lietderīgi.

Izmantojiet piedāvātos Krāslavas novada bibliotēkas piedāvātos attālinātos pakalpojumus!

Izmantojiet iespēju bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā!

Nāciet un uzziniet vairāk par „Letonika.lv” - ceļvedi Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā!

Ilona Cabule,
Krāslavas novada bibliotēkas
sistēmas administratore
Tatjanas Azamatovas un autores foto