2024. gada 24. janv.

Digitālās prasmes

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/digitalas-prasmes.html
Tikšanās

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/tiksanas.html2. februārī plkst. 14.00 Krāslavas novada bibliotēkā notiks grāmatas „Dienvidlatgales stāsti” atvēršanas svētki.

Aicinām piedalīties tikšanās ar literatūrzinātnieku un rakstnieku Valentīnu Lukaševiču!

#pasākumiKNB #KNB #Krāslavasnovadabibliotēka #KrāslavasNB

Krāslavas novada bibliotēka

2024. gada 12. janv.

Cecīlijas Dineres jubilejas gads Krāslavas novada bibliotēkā

 Avots:

http://ezerzeme.lv/lv/zinas/kultura/20598/cecilijas-dineres-jubilejas-gads-kraslavas-novada-biblioteka


2024. gada 25. decembrī apritēs 105 gadi kopš dzejnieces un rakstnieces, kura dzimusi un augusi Krāslavas pagastā, Cecīlijas Dineres (1919 - 1996) dzimšanas. Dinere ir autore vairāk nekā 50 prozas un dzejas grāmatām, kas sarakstītas latviešu valodā, bet tulkotas krievu un daudzās citās valodās.

Pagājušā gada 25. decembrī Krāslavas novada bibliotēkā tika atklāta bibliotēkas apkopoto materiālu ekspozīcija par mūsu slaveno novadnieci.

Bibliotēka nav muzejs, tāpēc bibliotēkas krājumu ekspozīcijas atšķiras no muzeju eksponātiem. Muzejā izstādes paredzētas tiem cilvēkiem, kuri ierodas izstaigāt muzeja zāles, muzejs sagatavo materiālus apskatei šādiem apmeklējumiem. Bibliotēkā ir cits formāts - šeit tas vairāk atgādina cilvēka ierasto lasītavas apmeklējumu. Materiāli par Cecīliju Dineri apkopoti atsevišķā mapē, kuru var droši pētīt bibliotēkas lasītavā. Runājot par “vitrīnu”, ir vairāki plaukti ar dažādiem materiāliem - portretiem, rakstiem presē.


Par Dineri ir rakstīts daudz, arī mūsu laikrakstā. Piemiņu par viņu glabā gan bibliotēka, gan Krāslavas muzejs. Tomēr būtu ļoti labi, ja pilsētā būtu kāds viņai veltīts toponīms - iela, šķērsiela vai aleja, vismaz kaut kas. Lai tā vai citādi katram iedzīvotājam būtu pamats atcerēties Cecīliju un viņas darbu, kurā tik daudz veltīts Krāslavai, viņas dzimtajai pusei. Piemēram, Cecīlijas Dineres bērnības atmiņu tēlojums grāmatā "Upe šalc un šalc", kas izdota gan latviešu, gan krievu valodā. Izdevums latviešu valodā ir Krāslavas novada bibliotēkas krājumā.


Mūsu bibliotēkā ir daudz Dineres grāmatu, lai gan ne visas piecdesmit. Daudzas grāmatas ilustrējusi viņas meita Lilija Dinere, slavena latviešu māksliniece.


Cecīlija piedzima Krāslavas pagastā, nabadzīgā ebreju ģimenē. Mācījās Krāslavas Valsts ģimnāzijā, vēlāk  Rēzeknes skolotāju institūtā. Dinere brīvi pārvaldīja krievu, latīņu, jidišu, vācu, franču un grieķu valodu, tulkoja pasaules klasiku, bet radīt varēja tikai latviešu valodā - tā viņa teica pēdējam viņas dzejas atdzejotājam, jau mūža nogalē. Cecīlija Dinere nomira Izraēlā, kurp bija devusies, lai strādātu pie savas dzejas izlases atdzejojuma krievu valodā.


Cecīlijai Dinerei veltītā izstāde Krāslavas novada bibliotēkā apskatāma līdz šī gada 31. janvārim.

Gļebs BEĻAJEVSFoto no Wikipedia

2024. gada 11. janv.

Diskusija par drošību un drošumspēju

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/diskusija-par-drosibu-un-drosumspeju.htmlŠī gada 19. janvārī Krāslavā un Piedrujā notiks tikšanās ar Iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru, 14. Saeimas deputātu Igoru Rajevu diskusijā „Drošība: kopienas pamats un mērķis”. Tikšanās tēma ir par Latvijas ārējo un iekšējo drošību, kā uzlabot drošumspēju un justies drošiem savā valstī un sava novadā pierobežā.

Pirms diskusijām Igors Rajevs tiksies ar Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku.

Diskusijās piedalīsies Krāslavas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks, Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Aivars Trūlis, un citi novada eksperti.
Katrs dalībnieks varēs rast atbildes ne tikai uz sev aktuāliem jautājumiem, bet arī saņemt izsmeļošas atbildes par svarīgiem jautājumiem.


Aicinām uz tikšanos Krāslavas novada iedzīvotājus un visus interesentus:

  • 19.01. plkst. 11.00 – 12.30 Piedrujas Tautas namā („Jaunība”, Piedrujas pagasts);
  • 19.01. plkst. 14.00 – 16.00 Krāslavas novada bibliotēkā (Dīķu ielā 5, Krāslavā).

2024. gada 9. janv.

2024. gadu sākam ar lasīšanu!

 


Krāslavas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas galvenā prioritāte 2024. gadā ir lasīšana.

Pirmie lasītāji 2024. gadā - Dmitrijs Dilba ar mammu Maritu un brālīti Sergeju - ziemas brīvdienās atnāca uz bibliotēku pēc grāmatām.

Ceram, ka jaunu grāmatu - „Muminielejā atnāk Ziemassvētki” /Haridi Alekss/ un „Vinnijs Pūks. Zvaigznes un vēlēšanās” /Hapka Catherine/ - lasīšana iepriecinās visu ģimeni aukstā ziemas laikā.

Apkopotie rezultāti par 2023. gadu vēsta, ka trīs zēni lielu uzmanību veltīja lasīšanai.

LASĪTĀJI TOP 2023 ir Sergij Luganskyi, kurš izlasīja 66 grāmatas, Kristers Jakovelis izlasīja 54 grāmatas un Miroslavs Baženovs izlasīja 43 grāmatas. Apsveicam!

TOP grāmatas 2023. gadā ir „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas’23” grāmatu kolekcija, komiksu grāmatas „Sibīrijas haiku” /Vile Jurga, Itagaki Lina/, „Kindrerlande /Mavils/u.c., Kārļa Skalbes un Hansa Kristiana Andersena pasakas.

TOP žurnāli 2023. gadā ir „PŪCĪTE”, „BALTAIS VALIS”, „LEGO “ un „MINECRAFT”.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Autores un bērnu vecāku foto


Digitālā līdera konsultācijas Krāslavas novada bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/digitala-lidera-konsultacijas-kraslavas-novada-biblioteka.htmlKrāslavas novada bibliotēkā ikvienam lietotājam ir iespēja izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sasniegumus, lai brīvi piekļūtu informācijai un to izmantotu savu izglītības, profesionālo, sociālo vai citu būtisku vajadzību apmierināšanai. Ja nav pietiekams digitālo prasmju un zināšanu līmenis (digitālā kompetence) un trūkst pieredzes darbā ar IKT, tad palīdz bibliotekārs, kurš ir vai nu digitālais aģents vai arī digitālais līderis. Konsultācija ir padoms, ko sniedz speciālists kādā jautājumā.

Digitālie līderi ir apmācīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) programmas „Dari digitāli” ietvaros. Viņu darba uzdevums ir mazināt Latvijas sabiedrībā pastāvošo digitālo plaisu un veicināt iedzīvotāju iespējas saņemt atbalstu e-risinājumu lietošanā. Digitālie līderi ir apguvuši un izmanto valsts iestāžu e-risinājumus dažādu dzīves situāciju risināšanā un personības testu rezultātā ir identificēta to spēja veikt zināšanu un iemaņu multiplikatora funkcijas. Digitālie līderi ir izglītoti strukturēti mācīt un konsultēt e-prasmju jomā. Digitālie līderi ir tie, kas vistiešāk saskaras ar iedzīvotājiem un sniedz atbalstu e-risinājumu izmantošanā. Latvijā ir vairāk nekā 8000 apmācītu digitālo aģentu un līderu.

Krāslavas novada bibliotēkā digitālais līderis ir sistēmas administratore Ilona Cabule, kura bibliotēkas apmeklētājiem sniedz konsultācijas par datoru un viedierīču lietošanu, problēmsituāciju risināšanu, medijpratībām, drošību internetā un sociālajos medijos, e-risinājumiem u.c.

Portālā „Mana.Latvija.lv” (https://daridigitaliarhivs.lv/) ir digitālo aģentu un līderu kartes, kur ir atspoguļota informācija par iestādēm, kur pieejams apmācītu klientu apkalpošanas speciālistu atbalsts e-risinājumu izmantošanā: https://daridigitaliarhivs.lv/digitalo-agentu-karte/.

2023. gadā Krāslavas novada bibliotēkas digitālais līderis (sistēmas administratore Ilona Cabule) regulāri organizēja konsultācijas par e-risinājumiem - e-pakalpojumiem (e-Adrese), e-rīkiem (eParaksts) un IKT platformām un digitālām prasmēm bibliotēkas lasītavā.

Katrs mēnesis bija veltīts noteiktai tēmai. 2023. gada mēneša tēmas bija „Vai tavam uzņēmumam ir e-adrese? Piesakies!”, „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”, „Nodokļu pārmaksu atgriešana deklarācijā”, „Uzturēšanas atļaujas”, „Valsts valodas prasmes pārbaude”, „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tiešsaistes pieraksts” un „eParaksts, e-adrese”.

Pavisam par 2023. gadu digitālais līderis Ilona Cabule sniedza 242 konsultācijas, šajā skaitā bija digitālā līdera 151 konsultācija. 87 digitālā līdera konsultācijas bija par uzturēšanas atļaujas noformēšanu, kas prasīja vairāku stundu darbu katram klientam, 28 - par rīku „eParaksts”, 18 - par e-pakalpojumiem, e-adresi un 16 konsultācijas par reģistrēšanos valsts valodas prasmes pārbaudei. Mazāk par 10 konsultācijām gada laikā bija par digitālajām prasmēm (viedierīces, planšetdatori, e-pasts u.c.), internetbankām un digitālo mārketingu.

Aizvadītajā 2023. gadā Krāslavas novada bibliotēkā palielinājās to iedzīvotāju īpatsvars, kuri meklēja arī praktisku palīdzību jautājumos par viedtālruņiem, to lietošanu un drošību.

Krāslavas novada bibliotēkā arī šogad, 2024. gadā, digitālais līderis Ilona Cabule turpinās sniegt konsultācijas savas profesionālās kompetences ietvaros. Ir iespēja pieteikties un saņemt atbalstu iedzīvotāju grupām (līdz 5 cilvēkiem vienlaicīgi) vai arī individuāli. Uz konsultāciju vēlams iepriekš pierakstīties, zvanot pa tālruni 65681114 vai rakstot uz e-pastu: bibl.kraslava@kraslava.lv

Jāpiebilst, ka Krāslavas novada bibliotēkā visi bibliotekāri ir digitālie aģenti, ir arī trīs digitālie līderi. Rakstā ir apkopoti tikai viena digitālā līdera dati par sniegtajām konsultācijām 2023. gadā.

Krāslavas novada bibliotēkas informācija
Attēls no https://daridigitaliarhivs.lv


2024. gada 6. janv.

„Zini vai mini, jo Krāslavai 100!" novadpētniecības konkurss ir noslēdzies!

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/zini-vai-mini-jo-kraslavai-100-novadpetniecibas-konkurss-ir-nosledzies.htmlKrāslavas novada bibliotēkā ir noslēdzies Krāslavas pilsētas simtgadei par godu 2023. gadā rīkotais atjautības novadpētniecības konkurss „Zini vai mini, jo Krāslavai 100”.

Konkurss tika veidots filvorda stilā. Filfords ir krustvārdu mīkla, kur viss lauks ir aizpildīts ar burtiem un šajā laukā ir jāatrod „paslēpušies” vārdi. Tas ir interesants veids, lai uzzinātu jaunus vārdus kādā noteiktā tēmu kategorijā (šoreiz tēma bija par Krāslavu un krāslaviešiem), kā arī trenētu uzmanības noturību un koncentrēšanās spējas.

Novadpētniecības konkurss tika rīkots visa 2023. gada garumā, reizi mēnesī, desmitajā datumā, tika publicēts jauns uzdevums. Atrodamo vārdu skaits burtu režģī bija dažāds, no pieciem līdz trīspadsmit vārdiem. Katram mēnesim bija sava ar Krāslavu saistīta tematika, dažāda bija arī uzdevumu sarežģītības pakāpe.

Piemēram, jūlijā burtu režģī bija jāatrod septiņus Krāslavas nosaukumus dažādos vēstures posmos (Kraslaw, Kreslawka, Kreslava, Krōslova, Kruoslova, Krāslava, Креславль); augustā burtu režģī bija jāatrod piecus izcilus Krāslavas māksliniekus, kuru daiļradei Krāslavas pilsētvidē ir veltīta lielformāta izstāde (Zēvalde, Pans, Glaudāns, Āronsons, Mironovičs), bet decembra uzdevumā bija jāatrod trīspadsmit ielu nosaukumi Krāslavā, kas savu nosaukumu ieguva, pateicoties blakus esošajiem objektiem (Baznīcas, Daugavas, Ezera, Krasta, Tirgus, Parka, Pārceltuves, Pils, Pilskalna, Pirts, Sila, Slimnīcas, Upes).

Novadpētniecības konkurss guva lielu Krāslavas novada bibliotēkas draugu atsaucību, jo gada laikā konkursā piedalījās 88 dalībnieki. Konkursa uzdevumi tika publicēti bibliotēkas „facebook” lapā, bibliotēkas „instagram” un „twitter” kontos, tādējādi laika posmā no janvāra līdz decembrim novadpētniecības konkursa uzdevumi un izložu rezultāti virtuāli tika skatīti vairāk kā 10 000 reizes. 

Konkursa noteikumi paredzēja balvu izlozes četras reizes gadā - aprīlī, jūlijā, oktobrī un decembrī. Izložu uzvarētāji tika noteikti, izmantojot rīku „Comment Picker”. Vislielākais dalībnieku skaits (32) tika reģistrēts aprīlī, vismazākais (12) - oktobrī. Aprīlī bibliotēkas sarūpēto balvu izlozes kārtībā ieguva Ilona Ezera, jūlijā - Kaspars Kušnirs, oktobrī - Vija Dzalbe, decembrī - Ināra Mackeviča. Vēlreiz suminām novadpētniecības konkursa uzvarētājus!

Priecājamies par visiem konkursa dalībniekiem, kas iesaistījās šajā Krāslavas pilsētas simtgadei veltītajā novadpētniecības konkursā. Vislielāko aktivitāti konkursā izrādīja Vija Dzalbe, Ināra Mackeviča, Iluta Nartiša, Ināra Ļuta un Grineviču ģimene.


Anna Bartuša,
Krāslavas novada bibliotēkas bibliogrāfe,
novadpētniecības konkursa autore