2016. gada 25. janv.

Grāmatu bibliotēkai

 

 

Krāslavas novada centrālā bibliotēka

 

29.janvārī plkst. 17.00

rīko pateicības pasākumu tiem lasītājiem, kuri,

dāvinot grāmatas un žurnālus 2015.gadā,

 palīdzēja papildināt bibliotēkas krājumu.


Publicēts: