2020. gada 21. apr.

Bibliotēku nedēļa „Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/biblioteku-nedela-iedvesmo-iesaisti-iespejo-vieno.html

 
Šī gada Bibliotēku nedēļu Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludināja jau pagājušā gada oktobrī. Tā notiks no 20.–26. aprīlim, un tās tēma– „Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”.
Lai gan bibliotēkas dažādas norises organizē nepārtraukti, Bibliotēku nedēļa ir laiks, kad bibliotēkas ar savām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un profesijai, bibliotēku nozīmei sabiedrībā.

Moto „Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” vīrusa „Covid-19” izraisītajos ārkārtas apstākļos ir īpaši spēcīgs, jo šādā situācijā cilvēkiem iedvesmošana, iesaiste, iespējas un vienotība ir būtiski nepieciešama, un arī bibliotēkas ir tās, kas var palīdzēt cilvēkiem izturēt šo saspringto laiku. Lai gan esam ierobežoti savās iespējās organizēt Bibliotēku nedēļas pasākumus klātienē, mēs piedāvājam izmantot moderno tehnoloģiju iespējas, tādējādi vēl vairāk demonstrējot bibliotēku lomu un nozīmi sabiedrībā.

Krāslavas novada Centrālā bibliotēka šogad piedāvā visiem interesentiem piedalīties dažādos attālinātos pasākumos - virtuālās izstādes varēs vērot, uzklikšķinot uz tabulā zemāk vai Krāslavas NC bibliotēkas tīmekļvietnē publicētā pasākuma nosaukuma saites.

Uzmanību!  Saite atvērsies tikai norādītajā publicitātes datumā. Lai saņemtu piekļuves saiti dalībai pasākuma tiešsaistes sarunai, lūgums pieteikties iepriekš pa tālr. 65681114 vai rakstot uz e-pastu: kncb.bln@inbox.lv. Tādējādi tiks nosūtīta pasākuma reģistrācijas forma un tiešsaistes platformas „Zoom” lietošanas instrukcija.

Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas pasākumi Bibliotēku nedēļā 2020:

 Nr. Pasākuma nosaukumsDatums, laiks 
 1.Virtuālais stāsts „Kad tapa pilsēta Daugavas krastā”20.04.2020.
 2.Krāslavas un Dagdas novada bibliotekāru vebinārs21.04.2020. plkst. 1300
 3.„Uz šo zemi es atnācu mīlēt un būt mīlētai” tiešsaistes saruna - atmiņas un lasījumi veltīti rakstnieces, dzejnieces un novadnieces Cecīlijas Dineres atcerei21.04.2020. no plkst. 1400 līdz plkst. 1430
 4.„Atmiņas par Kabatas pilsētiņu un ne tikai” - virtuālā tikšanās ar grāmatas „Kas te notiek” autoru Rvīnu Vardi 22.04.2020. no plkst. 1100 līdz plkst. 1200
 5.Virtuāls daiļliteratūras apskats „Grāmatas, kur minēta Krāslava”23.04.2020.  
 6.Allas Karabaņas virtuālā izstāde „Krāsainais vaļasprieks”24.04.2020. 
 7.Krustvārdu mīkla „Lasītprieks!”24.04.2020. 

Tiekamies Bibliotēku nedēļā 2020 attālināti, paliekot mājās!
 

2020. gada 17. apr.

Konkurss noslēdzies, uzvarētāji noskaidroti

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/konkurss-nosledzies-uzvaretaji-noskaidroti.html

 
Ir noslēdzies Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas rīkotais konkurss novadpētniecībā „Orientēšanās lokālās novadpētniecības digitālajā vidē”.

Paldies konkursa dalībniekiem par atsaucību! Jūs esat pierādījuši to, ka protat darboties digitālajā vidē un ka piedalīties konkursā var arī attālināti – nemaz nenākot uz bibliotēku. Viss, kas ir vajadzīgs, tas ir dators ar interneta pieslēgumu un protams, orientēšanās prasme Krāslavas novada centrālās bibliotēkas izveidotajā novadpētniecības digitālajā kolekcijā. Atbildes uz visiem jautājumiem bija „paslēpušās” tieši šajā novadpētniecības kolekcijā.

Balviņas par piedalīšanos konkursā gan nebūs virtuālas, pēc tām konkursa uzvarētājiem būs jānāk uz bibliotēku. Pareizi uz visiem jautājumiem atbildēja Ilona Augustova un Inga Fadejeva. Apsveicam! Veicināšanas balva tiek piešķirta Laurai Putnei, kura pirmā iesūtīja atbildes. Gaidām bibliotēkā pēc balviņām darba dienās no plkst.11.00 līdz plkst.17.00, iepriekš piezvanot pa tālr. 65681101.

Publicējam pareizās atbildes uz novadpētniecības konkursa jautājumiem
1. Krāslavā ir iela, kas ir tāda vienīgā Latvijā. Nosauciet to! (Pekinas iela)
2. Cik daudz ielu ir Krāslavā? (110 ielas)
3. Nosauciet visvecāko dzejnieku/rakstnieku, kurš ir minēts novadpētniecības diskā „Krāslavas dzejnieki un rakstnieki”! (Kazimirs Buiņickis)
4. Nosauciet pasākumu Krāslavas Kultūras namā, kas notika 2013. gada 27. martā! (pirmie Lasīšanas svētki)
5. Kurā gadā 1. jūnijā Krāslavā tika atklāta dzimtsarakstu nodaļa? (1922. gadā)
6. Kurā gadā Krāslavas slimnīca svinēja 140 gadu jubileju? (2011. gadā)
7. Krāslavas novadā vienā no pagastiem ir tikai viens ezers. Nosauciet šo pagastu! (Izvaltas pagasts)
8. Cik luterāņu dievnamu ir Krāslavas novadā? (divi)
9. Nosauciet dievnamu Dagdas novadā, kuram šogad aprit 190 gadi. (Bukmuižas Svētā Ludviga Romas katoļu baznīca)

Aicinām piedalīties Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas rīkotajos konkursos arī turpmāk.

Anna Bartuša,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas bibliotekāre

2020. gada 9. apr.

Virtuālie svētki jaunajiem lasītājiem


Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/virtualie-svetki-jaunajiem-lasitajiem.html

 
 
Šogad LNB lasīšanas veicināšanas programmai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” aprit jau 20. gads. Tās mērķis ir - nodrošināt piekļuvi interesantai lasāmvielai it visur, kur ir bērni, un iesaistīt priekpilnā sacensībā jaunos lasītājus. Krāslavas un Dagdas novadu skolu un bibliotēku lasītāji šos visus gadus aktīvi darbojās projektā.

Krāslavas novada Centrālā bibliotēka ar prieku pateicas visiem projekta dalībniekiem. Mums ir izveidojusies skaista tradīcija – projekta noslēgumā rīkot Lasīšanas svētkus Krāslavā visiem žūrijas ekspertiem, centīgiem lasītājiem un arī bibliotēkas draugiem. Arī šogad 8. Lasīšanas svētkos Krāslavas NC bibliotēka vēlējās pateikties Dagdas un Krāslavas novada lasītājiem par paveikto, par katra lasītāja izaugsmi.

Covid-19 radītās krīzes dēļ nesanāca. Bet mēs varam sadarboties virtuāli. Dāvinām jums prezentāciju, kurā pateicamies visiem dalībniekiem par lasīšanas veicināšanas atbalstu, par sadarbību ar bibliotēkām.

Krāslavā paredzēto Lasīšanas svētku saturu vari noskatīties KNCB tīmekļvietnē http://www.bibliotekakraslava.lv/aktualitates/8lasisanas-svetki-kraslava?pp=

Prezentāciju „8. LASĪŠANAS SVĒTKI KRĀSLAVĀ” (2020) var lejupielādēt šeit (Microsoft PowerPoint fails - 124 mb). Visi prezentācijā minētie lasīšanas veicināšanas programmas „BJVŽ 2019” dalībnieki ir aicināti saņemt balviņas un pateicības Krāslavas NC bibliotēkā darba dienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 17.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 65681101 vai 65623572.

Tas, kurš daudz lasa, neslimos!

Viktorija Urbanoviča,
KNCB BLN vadītāja

Zīmējumu konkursa „Ak, šie kaķi!” rezultāti


Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/zimejumu-konkursa-ak-sie-kaki-rezultati.htmlAk, šie burvīgie un neparastie kaķi! Kaķis vienmēr prot pārsteigt. Tas, kas citai nevienai dzīvai radībai nav pa spēkam vai šķiet neērti, kaķiem ir tīrais nieks un pat bauda. Viņš var gulēt visneiedomājamākās vietās, jūtoties ērti gan trauslā koka zarā, gan mazā kastītē, gan uz trepju margām, murrāt, pieglausties pie kājām un šņākt nepatikā.
 
Kaķi ir vispopulārākie dzīvnieki pasaulē. Ir pagājuši vismaz četri tūkstoši gadu, kopš kaķi pirmo reizi ienākuši cilvēka mājās un, visticamāk, tādēļ, lai ķertu žurkas un peles. Mūsdienās kaķus lielākoties tur kā mājdzīvniekus un cilvēku kompanjonus. Cilvēki visā pasaulē mīl kaķus tādēļ, ka tie ir skaisti, maigi, pūkaini un mīloši.

Gatavojoties Vispasaules kaķu dienai martā, Krāslavas novada Centrālā bibliotēka izsludināja bērnu zīmējumu konkursu „Ak, šie kaķi!”. Pasākumā piedalījās negaidīti liels skaits dažāda vecuma bērnu. Tika iesniegti 118 zīmējumi no Krāslavas pamatskolas, Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, grāfu Plāteru Poļu pamatskolas, PII „Pienenīte”, BJC kluba „Saulessvece”, kā arī individuālie zīmētāji.  Paldies visiem pedagogiem, kas palīdzēja un iedvesmoja audzēkņus zīmēt un rādīt savus darbiņus!

Apkopojot interneta skatītāju balsojumu (kuru bija 400) un pievienojot žūrijas komisijas vērtējumu, tika noteikti 5 labākie autori. Tie ir Raivis Marcinkevičs, Samanta Prikšāne, Karīna Prudņikova, Laura Mežiņa un Laura Mihejeva.

Pateicības balviņas var saņemt Centrālajā bibliotēkā, piezvanot pa tālr. 65681100
 

2020. gada 1. apr.

Labākās grāmatas bērniem 2020

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/labakas-gramatas-berniem-2020.html 
Ar sociālo tīklu starpniecību 31. martā paziņoti Latvijas Literatūras gada balvas LALIGABA nominanti, kā arī mūža balvas ieguvējs – rakstnieks Juris Zvirgzdiņš.

Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā ir visas Zvirgzdiņa grāmatas.

Par labākajiem darbiem bērniem atzītas:
Rasa Bugavičute-Pēce „Puika, kurš redzēja tumsā” (Latvijas Mediji),
Viesturs Ķerus „Meža meitene Maija” (Liels un mazs),
Inese Zandere „Bērns, kas neiekrita” (Liels un mazs).
Ir iespēja izlasīt arī „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 15 TOP grāmatas.

Zvaniet 65623572 un pasūtiet vislabākās grāmatas pasaulē!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja