2012. gada 12. marts

Droša digitāla pasaule - 2012


Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā jau trešo gadu pēc kārtas tika rīkots, varētu teikt pat tradicionālais, pasākums par drošību internetā. Šī gada tēma - „Droša digitāla pasaule”. Pasākuma rīkotājas arī jau trešo gadu pēc kārtas bija bibliotēkas darbinieces Ilona Cabule un Anna Bartuša. Neskatoties uz to, ka pasākuma pamattēma ir drošība internetā, pasākuma rīkotājas mēģināja neatkārtoties. Mūsuprāt, tas arī izdevās.


Gatavošanās noslēguma pasākumam 2. martā notika visu februāra mēnesi. No 6. līdz 28. februārim 1. - 9. klašu skolēniem bija iespēja aizpildīt anketu. Aptauja tika veikta ar mērķi noskaidrot skolēnu zināšanas par internetu, par drošības jautājumiem virtuālajā pasaulē. Aptaujā piedalījās galvenokārt skolēni, kuri nāk uz bibliotēku. Kopumā anketu aizpildīja 32 skolēni no Krāslavas pamatskolas, Varavīksnes vidusskolas un Grāfu Plāteru v.n. poļu pamatskolas.


Noslēguma pasākumā datortīkla administratore Ilona skolēniem prezentēja aptaujas rezultātus. Tā kā šī gada tēma ir „Droša digitāla pasaule”, tad bibliotekāre Anna īsumā prezentēja novadpētniecības diskus, kas ir izveidoti mūsu bibliotēkā. Skolēniem tika parādīts, kā ieskenēti avīžu raksti tiek apstrādāti digitālā veidā un tādējādi ir ērti lasīšanai datorā.

Tālāk sekoja komandu darbs, skolēni sadalījās divās grupās. Iesildīšanās spēlē katrai komandai vajadzēja saukt vārdus, ar ko viņiem asociējas drošība internetā, bet tā, lai vārdiņi otrreiz neatkārtojas.


Nākamais uzdevums bija salikt pareizā kārtībā teikumu daļas. Katrai komandai bija doti 5 ar ētikas jautājumiem saistīti teikumi. Piemēram: Nesaki to, ko nedomā nopietni, jo tavs sarunu biedrs var tevi nesaprast, / tāpēc var rasties nepatīkams pārpratums.


Trešais, pēdējais uzdevums, izrādījās vissarežģītākais. Tā bija krustvārdu mīkla. Jautājumi, protams, tika formulēti āķīgi. Lūk, divi piemēri: 1) Burtu, ciparu vai cita veida simbolu virkne, ko izmanto, lai aizsargātu datoru vai kādu sistēmu no svešu personu piekļuves. (Atbilde: parole) 2) Nevēlamais reklāmas un ziņojumu sūtījums pa e-pastu. (Atbilde: surogātpasts)


Pēc trim rūpīgi paveiktajiem uzdevumiem bija pienācis laiks atslodzei. Mēs pētījām „Zudušo Krāslavu” – skenētajos attēlos, kopumā bija izvēlēti 28 slaidi, mēģinājām atpazīt Krāslavas skatus, kas līdz mūsdienām tādā veidā, kādi tie ir šodien, nav saglabājušies. Materiāla tapšanā tika izmantoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Zudusī Latvija” materiāli. Atzīsimies, dažviet Krāslava ir tik ļoti izmainījusies, ka skolēniem bija grūtības atminēt, kur tā vieta mūsu pilsētā atrodas šodien.


Pasākuma noslēgumā skolēni, mūsu bibliotēkas draugi, tika cienāti ar tēju un saldumiem. Pasākuma rīkotājas uzskata, ka šī gada uzdevums interneta drošībā ir veiksmīgi izpildīts. Uz tikšanos nākamgad! Būs jauns gads, būs jaunas idejas!Anna Bartuša,
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bibliotekāre