2022. gada 31. maijs

„Mūsu nākotne ir tagad!”

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/musu-nakotne-ir-tagad.html23. maijā Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā notika sabiedrības informēšanas pasākums  par Eiropas Savienības jautājumiem - skolēnu pašpārvaldes līderu labās prakses diskusiju pēcpusdiena ar mērķi veicināt jauniešus kļūt par aktīviem un iesaistītiem pilsoņiem kā vietējās politikas īstenošanas un ES līdzdalības dialogu un pasākumu veidošanas dalībniekiem, ievērojot cilvēktiesības, kultūras tradīcijas un vienlīdzību cieņā, kā arī baudot vienlīdzīgas iespējas un pieredzi, kas ļauj viņiem attīstīt zināšanas, prasmes un kompetences, lai pilnvērtīgi iesaistītos visos sabiedrības aspektos.

 Uz pasākumu tika aicināti Krāslavas novada vidusskolu, ģimnāzijas un PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienības skolēni un pedagogi. Neskatoties uz izglītības iestāžu noslogotību mācību gada nogalē, pasākumu apmeklēja Krāslavas ģimnāzijas Skolēnu padome, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Dagdas vidusskolas skolēni un pedagogi, Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Julianna Moisejenkova, kā arī Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas un Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas speciālisti, un citi interesenti.

 Pasākuma dalībniekus ar savu klātbūtni un aizraujošu stāstījumu priecēja mūsu novadniece, Latvijas Ārpolitikas institūta domnīcas dalībniece, autentiska ekotūrisma piedzīvojuma „Lost in Latgale Kayaking” tūrisma uzņēmēja Evija Djatkoviča, kas iezīmēja Eiropas nākotni, mūsdienu jauniešu perspektīvas, ietekmi uz sabiedrisko politiku un politisko lēmumu pieņemšanu, veicinot dialogu starp jauniešiem un speciālistiem. Ne mazāk svarīga pēcpusdienas tēma bija drošība Latvijas austrumu pierobežas reģionos. Pasākuma raitu gaitu nodrošināja moderatore - Krāslavas ģimnāzijas vēsture un sociālo zinību skolotāja Dzintra Rateniece. Savukārt skolēni dalījās savā un savu skolasbiedru labās prakses pieredzē, piemēram, dalība programmā „Erasmus+ “, Krāslavas novada pašvaldības tradicionālajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”, „Latvijas skolas soma” projekta ietvaros, dalība debašu klubā u.c. pašvaldības un valsts mēroga pasākumos.

Atbalstot ukraiņu bēgļu ģimenes ar bērniem, Varavīksnes vidusskolā šobrīd mācās vairāku ģimeņu jaunieši, kas veiksmīgi iekļāvušies Varavīksnes vidusskolas kolektīvā, apgūst latviešu valodu un aktīvi iesaistās skolas kultūras dzīvē. Kultūras tradīcijām multinacionālā vidē, konkrēti pierobežu ietekmē, pievērsās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas latviešu valodas un krievu valodas skolotāja Irēna Gončarova. Neizpalika arī bez jautājumiem, kas nenoliedzami tika uzdoti gan no jauniešu puses, gan pedagogu puses.

 Par Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu Krāslavas ģimnāzijā un dalībnieku darbu grupās, apspriežot Latvijas demokrātijas stiprās un vājās puses, dalījās skolotāja Viktorija Nalivaiko. Darbs tika organizēts lekciju, atklāto stundu veidā par ES aktualitātēm ar EP deputātiem, praktiskas nodarbības par pilsoniskās līdzdalības tēmu, diskusijas par Latvijas jauniešu iesaisti konferencē par Eiropas nākotni, sarunas ar Latvijas lielāko mediju pārstāvjiem Latvijā par medijpratību u.c. tēmas un šogad, protams, tas notika tiešsaistē.

Vēl pirms pandēmijas Krāslavas ģimnāzijas skolēniem bija iespēja klātienē piedalīties „Euroscolas” programmā un doties uz Eiropas Parlamentu (EP) Strasbūrā, taču šogad tas notika, attālināti pieslēdzoties.

Dagdas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes dalībnieces iezīmēja savus ieguvumus, piedaloties projekta „Erasmus+” aktivitātēs - iepazīstot ES valstis, to kultūru, politiku, dibinot jaunus kontaktus un rosinot jaunas radošas idejas jauniešu vidū.

Attālinātais darbs šodien nozīmē pieejamību un iespēju sasniegt darba rezultātus, izmantojot dažādus digitālus rīkus, ko jaunieši ir iecienījuši un labprāt pielieto. Taču tikpat svarīgi pasākuma laikā bija veicināt jauniešu digitālās prasmes un medijpratības attīstību, mācot atpazīt dezinformāciju, propagandu, un ļaut pilnvērtīgi piedalīties pilsoniskajos un demokrātiskajos procesos. Šai aktivitātei  Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas IT speciāliste Ilona Cabule bija sagatavojusi zināšanu testu, izmantojot  digitālo rīku – „Kahoot”.

Apsveicamus rezultātus uzrādīja Rihards, Milāna un Dēvids

Pasākuma laikā bija vērojama viena no caurviju prasmēm - sadarbības prasme. Sevišķi uzskatāmi tas notika darbojoties radošajā aktivitātē „Spēļošanās vieno mūs”, kur Dagdas bibliotēkas BLN speciālistes Ilona Bronka un Ilona Augustova, uzrunājot klātesošos: „Īpazeisimīs! Putreņvourdu vuoceleite!”, iesaistīja visus pasākuma dalībniekus latgaliešu valodas pilnveides aktivitātē, uzspēlējot galda spēli „Putreņvourdu vuoceleite”.

Un mums tas izdevās!

Pasākums notika ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrija atbalstu.

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas metodiķe,
Eiropas Savienības informācijas punkta koordinatore
Sanitas Karpovičas foto


2022. gada 24. maijs

SKALAS 2022 reģionālā sacensība

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/skalas-2022-regionala-sacensiba.html20. maijā Krāslavas novada Centrālajā (NC) bibliotēkā notika Skaļās lasīšanas reģionālā sacensība, kurā piedalījās Ezernieku un Dagdas vidusskolu, kā arī Krāslavas ģimnāzijas 5. klašu audzēkņi.

Pasākuma dalībniekus apsveica Varavīksnes vidusskolas 6. klašu skolēni.

Sacensības tiesneši - Krāslavas NC bibliotēkas direktore Valentīna Magidas, bibliotekāre Anna Bartuša un Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja speciālists Eduards Danovskis - par reģionālo lasīšanas čempionu atzina Krāslavas ģimnāzijas 5. klases skolnieci Līgu Jakoveli, kura uzstāsies valsts finālā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā septembrī.

Visi dalībnieki saņēma balviņas un pateicības par Skaļās lasīšanas popularizēšanu un diplomus par panākumiem reģionālajā sacensībā, skolotāji – pateicības par veiksmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu Nacionālā Skalās lasīšanas sacensībā.

Pasākumu finansiāli atbalstīja SIA „KRISTAFORS” Krāslavā.

Vislielāko prieku sagādāja Krāslavas leļļu karaļvalsts apmeklējums, kur muzeja saimniece Larisa Gribule laipni sagaidīja lasītājus un uzdrošināja bērnus palasīt grāmatu bīskapa krēslā. Mēs esam pateicīgi visiem labiem cilvēkiem, kuri veicina lasītprieku bērniem!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja


Jura Rogas un Anatola Kauškaļa foto

Fotogalerija

No sentēvu pūralādes

Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/iz-starinnogo-sunduka-s-pridanym.htmlLīdz mēneša beigām Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas lasītavā skatāma Aulejas pagasta rokdarbnieču lietišķās mākslas darbu izstāde „No sentēvu pūra lādes”. Izstādē ir 3 autoru darbi - Regīnas Dzalbes, Sandras Vigules un Mikalinas Matejas, kuras darinājumus iesniedza mazmeita Ārija.

Lielāko eksponātu klāstu veido segas, dvieļi, cimdi, zeķes, jostas. Izstādes mērķis parādīt Aulejas pagasta individuālo meistaru veikumu no senākiem laikiem līdz mūsdienām, atklājot tautas lietišķās mākslas tradicionalitātes un mūsdienīguma izpausmes plašākam interesentu lokam.

Izstādē skatāmi divi Aulejas pagasta tautas tērpi, kurus saviem mazbērniem ir izgatavojusi Regīna Dzalbe. Rokdarbniece cenšas iedziļināties senču mākslā, pārņemt labākās tradīcijas un rūpīgi glabāt savu vecāku atstato mantojumu.

Mikalinas Matejas mazmeita Ārija arī cenšas saglabāt savas vecmāmiņas bagāto pūru, uzskatot to par savu misiju.

Sandra Vigule, kura strādā Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā, atzīst, ka darbošanās ir sava veida dvēseles izkopšana un skaistā radīšana.

Izstāde tapusi projekta „Iepazīstinām ar novada pagastiem” ietvaros. 

Valentīna Magidas,
novada centrālās bibliotēkas direktore


2022. gada 19. maijs

Valoda - kultūras un sirds atslēga (video)

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/valoda-kulturas-un-sirds-atslega-video.html
13. maijā „Europe Direct Austrumlatgalē” projekta ietvaros Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā notika radoša darbnīca „Valoda – kultūras un sirds atslēga”. Pasākumu vadīja Aulejas Tautas nama vadītāja Ilze Vovka.

Pasākuma mērķis bija izveidot dzejoli brīvā formā, kā veltījumu Eiropas dienai no izgrieztiem žurnālu virsrakstiem, fotografēt procesu, rezultātu nofilmēt un ievietot sociālajos tīklos. Mērķauditorija - novada  izglītības iestāžu  audzēkņi, brīvprātīgie jaunieši u.c. interesenti.


Krāslavas ģimnāzijas 8. un 9. klašu audzēkņi (skolotājas - Dzintra Rateniece, Ilga Stikute) aktīvi darbojās un izveidoja oriģinālus veltījumus par godu Eiropas dienai.

2022. gada 12. maijs

Runājošā pildspalva un Lupatiņu grāmatas

Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/runajosa-pildspalva-un-lupatinu-gramatas.htmlKrāslavas NC bibliotēka aicina tevi izbaudīt patieso prieku, lasot Lupatiņu grāmatas.

Sērijas „Kā Lupatiņi mācījās” grāmatas izskatās pēc parastām bilžu grāmatām, bet kļūst ļoti neparastas, kad tiek ieslēgta runājošā pildspalva, kas tiešām prot runāt – gan Kaķa, gan Lupatiņu balsīs. Pietuvinot pildspalvu attēliem, tā stāsta stāstus...

Grāmatas uzdevumu saturs attīsta bērna izpratni par notikumu secību, priekšmetu lielumu un krāsām, paplašina vārdu krājumu, trenē runātprasmi un komunikāciju, palīdz koncentrēt uzmanību, māca klausīties un atdarināt skaņas. Grāmatā ir arī tādi jautājumi, kur mazajam lasītājam jāizmanto iztēle vai jāpastāsta par savu ģimeni, savu ķermeni un ikdienas ieradumiem.

Grāmatu sērijas „Kā Lupatiņi mācījās” grāmatas darbojas kopā ar runājošo pildspalvu.

Runājošo pildspalvu pietuvinot grāmatai, tā sāk runāt, dziedāt, uzdot jautājumus un uzdevumus.

Ar vienu pildspalvu var darboties visās sērijas grāmatās.

https://liels-un-mazs.myshopify.com/products/lupatinu-runajosa-pildspalva


Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas NC bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

2022. gada 6. maijs

Radošā darbnīca

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/radosa-darbnica.htmlEurope Direct Austrumlatgalē kopā ar Krāslavas novada centrālo bibliotēku 13. maijā no plkst. 13.00 organizē radošo darbnīcu "Valoda – kultūras un sirds atslēga" Eiropas dienas ietvaros. 

Mērķis: izveidot dzejoli brīvā formā, kā veltījumu Eiropas dienai no izgrieztiem žurnālu virsrakstiem, fotografēt procesu, rezultātu nofilmēt un ievietot sociālajos tīklos.

Mērķauditorija: novada  izglītības iestāžu  audzēkņi, brīvprātīgie jaunieši u.c. interesenti.Konkurss "Mana mīļākā rotaļlieta"

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/konkurss-mana-milaka-rotallieta.htmlKad skolēns sāk mācīties skolā, tad liela nozīme ir grāmatām, burtnīcām, pildspalvām un zīmuļiem, dažādām modernām viedierīcēm arī, taču mājās pacietīgi gaida rotaļlietas – pelīte, lācis, lelle, kaķis, mašīna, vilcieniņš un vēl kāda spēle. Ikvienam ir sava mīļākā manta, bieži vien uzdāvināta vai speciāli atvesta no tālienes. Rotaļlietas nomierina, ar tām ir interesanti, un ir tik labi, ja vakaros blakus guļ mīļotais lācītis, lelle, sunītis vai cita manta. Krāslavas novada Centrālā bibliotēka aicina bērnus un jauniešus piedalīties konkursā, uzzīmēt savu mīļāko rotaļlietu, uzrakstīt par to trīs piecus teikumus un dalīties savā priekā, mīļumā un bērnības atmiņām ar visiem mums.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

2022. gada 2. maijs

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā Regīnas Dzalbes, Sandras Vigules un Mikalinas Matejas personālizstāde "No sentēva pūra lādes"

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/kraslavas-novada-centralaja-biblioteka-reginas-dzalbes-sandras-vigules-un-mikalinas-matejas-p.html