2015. gada 17. febr.

Mēs par labāku internetu!


Publicēts:
Ezerzeme - Nr.13 (2015, 17.febr.), 6.lpp.

Bibliotēkas foto

2015. gada 6. febr.

Interesantākie fakti un notikumi Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā 2014. gadā

  
Mūsdienu bibliotēka ir dinamiska, daudzfunkcionāla informācijas, kultūras un mācību telpa, kas lietotājam piedāvā plašu pakalpojumu spektru.
 
 Nupat it aizvadīts kārtējais darba cēliens Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā.
 
Apkopojot pērngad paveikto, piedāvājam dažus interesantus faktus un skaitļus par 2014. gadu.
 
 Bibliotēka un lietotāji: cik mūsu ir?
 
Salīdzinot ar 2013. gadu, lasītāju skaits  bibliotēkā ir audzis par 133. Tādējādi aizvadītā gada nogalē  bija 3193 reģistrētu lietotāju. Patīkami, ka reģiona iedzīvotāji un atpūtnieki novērtē bibliotēkas darbu, un ceram, ka šī pozitīvā tendence turpināsies.

Bibliotēka visiem: kas mēs esam?
 
Visbiežāk Krāslavas novada centrālo  bibliotēku apmeklē bērni vecumā no 9 līdz 14 gadiem, jaunieši no 15 līdz 20 gadiem un pieaugušie no 20 līdz 30 gadiem. Arī seniori vecumā no 62 līdz 80 gadiem ir aktīvi bibliotēkas lietotāji. Visjaunākajam lasītājam, kuru bibliotēkā pierakstīja vecāki, ir 3 gadi, bet visvecākajam – 90 gadi. Bibliotēka ir atvērta visiem!
 
 Bibliotēka aicina: kādēļ mēs esam?
 
2014. gadā bibliotēku apmeklēja 41865 reizes līdzņemot lasīšanai 113332 izdevumus. Cilvēki nāk palasīt avīzi vai žurnālu, apmainīt grāmatas un pasērfot internetā. Cits ienāk vienkārši aprunāties, cits nāk uz lietišķu vai draudzīgu tikšanos. Arī turpmāk aicinām tikšanās vietu nemainīt! Gaidām Jūs arī šogad!
 
 Bibliotēka un grāmata: ko mēs lasām?
 
Aizvadītā gada laikā  bibliotēkas krājums ir papildināts par vairāk nekā 3296 eksemplāriem. Vislielāko jaunieguvumu skaitu sastāda izdevumi, iepirktie par novada domes līdzekļiem, tad dalība projektos un lasītāju dāvinājumi. Visvairāk lasītājus interesē daiļliteratūra latviešu un krievu valodā – pārsvarā tie ir romāni, kas palīdz īsināt laiku un spēj aizraut. Stabils ir pieprasījums pēc nozaru literatūras. Vispopulārākās ir mākslas, valodniecības, literatūrzinātnes, vēstures un dabaszinātņu jomas. 
 
 Bibliotēka internetā: mūsu e-resursi
 
Krāslavas novada bibliotēkas veidoto e-resursu vidū vispopulārākā ir bibliotēkas mājas lapa, kas sniedz aktuālu informāciju par bibliotēkas pakalpojumiem un pasākumiem. Pagājušajā gadā izveidots jauns diģitālais disks “ Krāslavas un Dagdas novadu reliģisko draudžu konfesijas” , kurš ir pieejams arī internetā. Virtuāli bibliotēkas pakalpojumus lietotāji izmantojuši 15448 reizi.
 
Bibliotēkas  jaunumiem sekojuši lietotāji no dažādām valstīm, tai skaitā no Lielbritānijas, Īrijas, Igaunijas, Krievijas, Itālijas, Portugāles un pat Brazīlijas. Gaidām jaunus sekotājus arī 2015. gadā!
 
 Bibliotēka un darbs ar bērniem
 
2014. gadā  bibliotēkā  organizēts  31 pasākums bērniem , kuru laikā bērnu grupas iepazīstinātas ar dažādu autoru daiļradi, bibliotēkas lietošanas noteikumiem, uzziņu literatūras krājumu, bibliotēkas e-katalogu un datubāzēm. Bērni piedalījušies radošās darbnīcās, viktorīnās, konkursos, izzinošās ekskursijās, zīmējuši, rakstījuši domrakstus.
 
Jau otro gadu čaklākiem lasītājiem piedāvāta iespēja piedalīties bibliotēkas 2.Lielajos Lasīšanas svētkos un līdzdarboties“ Pirātu šovā” .
 
 Bibliotēka un notikums: interesantākie pasākumi
 
2014. gada laikā  bibliotēkā notika  mākslinieku, fotogrāfu un rokdarbnieču darbu izstādes. Pasākumu spektru papildināja interesantas tikšanās ar literātiem,  pedagogiem, deputātiem, kā arī Bibliotēku, E-prasmju, UNESCO nedēļas pasākumi. Īpaši akcentēti tika  Rīgas kā kultūras galvaspilsētas  notikumi.
 
2014. gadā tika aizsākta jauna tradīcija – latviešu valodas nedēļas ietvaros, organizēt   Varavīksnes skolā literārās stundas , par pamatu ņemot erudīcijas spēles. Šīs norises apstiprināja pārliecību, ka tāda veida pasākumi jāturpina arī nākamajā gadā.
 
 Bibliotēkas rekords: aktīvākais lasītājs
 
Gada laikā viens no čaklākajiem lietotājiem ir paspējis izņemt lasīšanai 263 grāmatas! Kā jūs domājat, vai gada laikā ir iespējams izlasīt tik daudz grāmatu? Varbūt lasīšanas procesā bija iesaistīta visa ģimene?
 
Bibliotēka pateicas saviem lietotājiem un sadarbības partneriem. Gaidām mūsu uzticamos lasītājus arī 2015. gadā un aicinām arī jaunus interesentus pievienoties bibliotēkas lietotāju saimei.
 
   
Lasīt ir stilīgi! Nāc un kļūsti par lasītāju!
 
Publicēts:
Krāslavas novada domes mājas lapā www.kraslava.lv

2015. gada 3. febr.

Pateicības pasākums bibliotēkā


Publicēts:
Krāslavas novada mājas lapā www.kraslava.lv

Jau vairāk kā 10 gadus 28.janvārī Krāslavas novada centrālā bibliotēka aicina uz Pateicības pasākumu tos lasītājus, kuri dāvinājuši bibliotēkai grāmatas.

Tieši šai dienā 1935.gadā Valsts prezidents Kārlis Ulmanis vērsās pie tautiešiem ar Draudzīgo aicinājumu - aicinājumu dāvināt grāmatas un gleznas savām skolām un bibliotēkām.

Šis lieliskais aicinājums, ar vēstures gaitā radušos pārtraukumu, savu atbalsi nu jau daudzus gadus radis arī mūsu bibliotēkas lasītājos. 

"Šogad mūsu bibliotēkai ir uzdāvināti vairāki simti grāmatu, no kurām 388 ir mūsu krājumā, bet pārējās nonākušas pagastu bibliotēkās", stāsta bibliotēkas direktore Valentīna Magidas.

Domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka svarīgi ir ne tikai mīlēt un lasīt grāmatas, bet prast ar tām dalīties ar citiem.   
 Mūsdienu attīstītajā informatīvo tehnoloģiju laikā papīra formāta grāmatas lasa aizvien mazāk, tāpēc liels prieks bija aicināto vidū redzēt pavisam jaunas sejas. 

"Mums skolotāja lika atnes uz bibliotēku kādu grāmatu no mājām, kuru mamma jau izlasījusi, to izdarījām un mūs uzaicināja uz pasākumu" - tik tieši atbild uzrunātie Varavīksnes vidusskolas 5.c klases audzēkņi.

Viņu skolotāja Jeļena Kļimova uzskata, ka ar grāmatām vajag dalīties un to sākt darīt nekad nav par agru  - "pati esmu bijusi bibliotekāre, daudz lasu un  cenšos grāmatu mīlestību ieaudzināt arī saviem skolniekiem."

Pasākuma noslēgumā bibliogrāfe Anna Bartuša prezentēja klātesošajiem digitālo disku par Krāslavas un Dagdas novadu dievnamiem.