2023. gada 30. sept.

Skaties „SKALA 2023” valsts finālu!

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/skaties-skala-2023-valsts-finalu.htmlŠosestdien, 30. septembrī, no plkst. 12.00 līdz 16.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē norisināsies Skaļo lasīšanas sacensību nacionālais fināls. Rīgā ieradīsies 30 reģionālie lasīšanas čempioni no visas Latvijas. Tajā skaitā Krāslavas novada reģionālais čempions Hugo Zeiliņš no Ezernieku pamatskolas, kurš lasīs fragmentu no Arno Jundzes grāmatas „Kristofers un Ēnu ordenis”.

Arī šogad reģionālos lasīšanas čempionus klātienē atbalstīs līdzjutēji - klases biedri. 2023. gadā sacensībās Latvijā piedalījās vairāk nekā pieci tūkstoši 5. un 6. klašu skolēni.

Aicinām vērot video tiešraidē LNB „youtube” kanālāLNB „facebook” lapāLNB.lvLSM.lv un „LSM Bērnistaba” lapā sociālajā tīklā „facebook”. 

Video ieraksts būs pieejams arī pēc pasākuma norises.

Turēsim īkšķi par mūsu novadnieku! Novēlām veiksmi noslēgumā valsts finālā! Lai viss izdodas!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja


2023. gada 21. sept.

Pateicības pasākums bibliotēkas atbalstītājiem un dāvinātājiem

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pateicibas-pasakums-bibliotekas-atbalstitajiem-un-davinatajiem.htmlKrāslavas novada bibliotēkā (KNB) arī šogad turpinājās pirms vairākiem gadiem aizsāktā tradīcija satikties bibliotēkas pagalmā, lai pateiktu Pateicības vārdus saviem atbalstītājiem, lietotājiem un dāvinātājiem, kas pauž domas un sajūtas, lai izceltu mūsu kopīgas vērtības.

Šī gada 15. septembrī skaisto rudens ainavu rotāja novada iedzīvotāju, pilsētas viesu un garāmgājēju sarunas un melodijas, krēslu un gleznu skati, pateicības vārdi un domu apmaiņa.

Bija ļoti patīkami satikt tik kuplu bibliotēkas lietotāju pulku - lasītājus, grāmatu un periodikas abonementa dāvinātājus, sadarbības partnerus un citus viesus, kuri atbalsta Krāslavas novada bibliotēkas, dod spēku plānot nākotnes darbus un ļauj būt tādiem, kādi mēs esam!

Daži fakti no Krāslavas novada bibliotēkas statistikas datiem: Krāslavas novada bibliotēku 2023. gadā ir apmeklējuši 18240 lietotāju gan klātienē, gan piesakot attālinātos pakalpojumus; šajā gadā ir iegādāti 1359 grāmatu, periodisko izdevumu un citu dokumentu eksemplāri, no tiem 640 ir bibliotēkas atbalstītāju dāvinājums.

Svinīgajā atmosfērā bibliotēkas direktore Valentīna Magidas izteica Pateicības vārdus mūsu viesiem un kolēģiem.

Šis pasākums ir patīkama tikšanās ar novadniekiem, novada pašvaldības pārstāvjiem, kultūras iestāžu kolēģiem, vietējiem uzņēmējiem, novada radošām personībām, bibliotēkas lasītāju klubiņa un aktivitāšu atbalstītājiem un citiem, kas nav iespējams ikdienā.

Tika sumināti Krāslavas novada bibliotēkas 155 dāvinātāji, atbalstītāji un iedvesmotāji.

Pateicības pasākuma laikā bija iespēja iepazīties ar trim tematiskām ekspozīcijām: „Latviešu nacionālās kultūras bagātība – koka krēsls”, „Vilciena tējas krūzes turētājs” un Vjačeslava Aprupa gleznu personālizstādi „Mākslas īpašā noskaņa”.

Par pasākuma skanīgo noskaņu pateicamies Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas ansambļa „Krāslaviņa” dalībniecēm, vadītājai Olgai Greckai un mūsu bibliotēkas ilggadējam atbalstītājam Jevģēnijam Tadello, kurš visus klātesošos priecēja, piedāvājot melodijas romantiskā saksofona izpildījumā.

Vēl vienu skaistu pārsteigumu - melnbaltās tērpu kolekcijas performanci un eksponēšanu uz manekeniem - bibliotēkas viesiem sarūpēja Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovācijas centra jaunieši un pedagoģi, prezentējot savu radošumu un praktiskā darba iemaņas, strādājot ar tekstilu. Apskatei tika piedāvāti arī koka krēsli un lāva, ko savām meistarīgām rokām izgatavoja Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovācijas centra jaunieši. Koka krēsli pērn tika prezentēti Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kokapstrādes nozares profesiju 30. profesionālās meistarības konkursā „Krēsls 2022”, savukārt lāvu izgatavoja 1. kursa audzēkņi kā moduļa noslēguma darbu.

Protams, noslēgumā tradicionālais našķu galds. Šoreiz Piedrujas pagasta bibliotēkas vadītāja ar saviem lasītāju kluba dalībniekiem piedāvāja izgaršot vietējo kulināro piedāvājumu, pagatavojot turpat bibliotēkas pagalmā dārzeņu ragū sautējumu.

Esat laipni gaidīti Krāslavas novada bibliotēkā. Bibliotēkas durvis jums vienmēr ir atvērtas!

Margarita Žavnerčika,
KNB lasītavas vadītāja
Ilonas Cabules foto


Fotogalerija

2023. gada 18. sept.

Aizraujošs piedzīvojums lasītveicināšanā „BJVŽ’23”

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/aizraujoss-piedzivojumus-lasitveicinasana-bjvz23.html

Krāslavas pirmsskolu izglītības iestāžu „Pīlādzītis” un „Pienenīte” 140 audzēkņi ar savām skolotājām saņēma jaunu, Krāslavas novada bibliotēkas sagādāto „Bērnu žūrijas 5+" grāmatu kolekciju un kļuva par bibliotēkas lasītājiem. 

Jaunie lasītāji līdz gada beigām apņēmās izlasīt piecas grāmatas, veikt radošus uzdevumus, izteikt savu viedokli par izlasīto, aizpildīt elektronisko anketu, papriecāties par kopā paveikto un saņemt pelnītās LNB balviņas.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcijas iegādi un norišu īstenošanu atbalstīja LR Kultūras ministrija. Satura pilnveidošanu un organizatorisko darbu veica Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar reģionālajām bibliotēkām. Šogad iekļauto grāmatu klāsts ir bagāts gan ar mūsdienām aktuālo tematiku, kas ļauj ielūkoties pagātnē, gan aizrauj ar pasakainu fantāzijas lidojumu. Kolekcijā varam lasīt dzeju, aplūkot un izpētīt komiksus, skaitīt skaitāmpantus, izvēlēties un vienā naktī izlasīt romānu, lēnām baudīt stāstu krājumus un priecāties par lielisko ilustratoru devumu. 

5+ kolekcijā iekļautas trīs latviešu autoru darbi, un divas tulkotas bērnu grāmatas.

Aicinām arī jauniešus un vecākus draudzīgi pievienoties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas’23” grāmatu kolekcijas lasīšanā un vērtēšanā.

Ceļojums aizraujošā lasīšanā turpinās!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Ainas Stepiņas un Veltas Tiško foto


2023. gada 1. sept.

Vasaras lasīšanas aktivitātes „Atpūties ar grāmatu!” čaklākie lasītāji

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/vasaras-lasisanas-aktivitates-atputies-ar-gramatu-caklakie-lasitaji.html


Vasara — brīnišķais gadalaiks, pilns ar piedzīvojumiem dabā, ceļojumos. Taču vasaru var bagātināt arī ar ceļojumiem grāmatu pasaulē.

Krāslavas novada bibliotēka aicināja bērnus un jauniešus iesaistīties vasaras lasīšanas aktivitātē „Atpūties ar grāmatu, kā arī lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” jaunās kolekcijas baudīšanā un vērtēšanā. Vasaras mēnešu laikā, pateicoties bērnu un jauniešu atsauksmei, 954 grāmatas no bibliotēkas plauktiem laimīgi aizceļoja pie 240 lasītājiem. 

Grāmatas tika lasītas latviešu, krievu, angļu un ukraiņu valodā.

Lasīšana un lasītprieks iet roku rokā. Lasot grāmatu, var bagātināt savu iztēli - piedzīvot vairākus notikumus kopā ar tās varoņiem, iegūt jaunus draugus.

Mūsu čaklākie lasītāji lasītprieku meklēja Krāslavas novada bibliotēkā. Visvairāk grāmatu bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā izlasīja Kaspars un Kristaps Kušņiri, Madara Grišāne, Alise un Artjoms Pizāni, Miroslavs Baženovs, Sergijs Luganskis, Armands Pigins, Evelīna Kripašova, Dāvis Kardels, Līna Ignatjeva, Devids Avotiņš, Karolina Urbanoviča, Justīne Semjonova, Ivita Kormiļceva, Amanda Grineviča, Artūrs Grizāns, Artūrs Tukāns, Jegors Bluss, Milena Kovaļova.

Pasākuma dalībnieki lasīja fragmentus no izlasītajām grāmatām.

Lasot grāmatas, jau mēs visi tiekam apbalvoti, jo vislielākā balva ir iespēja izlasīt labu grāmatu. Mēs vienmēr priecājamies par katru lasītāju!

„No visiem pasaules brīnumiem visbrīnumainākā ir grāmata, un šajos brīnumos tu vari brīvi ieiet. Tu vari sevī uzņemt visu, ko cilvēki gadu tūkstošos domājuši un jutuši. Tā ir tik liela laime, ka tādēļ vien ir vērts dzīvot”, rakstīja Zenta Mauriņa.

Lasi vairāk, redzi tālāk!

Novēlām sekmīgu jauno 2023./2024. mācību gadu!

Sveikas, grāmatas un skola!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Margaritas Žavnerčikas foto


Fotogalerija