2018. gada 20. marts

Bērniem, jauniešiem un lasītprieka vēstnešiem


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/berniem-jauniesiem-un-lasitprieka-vestnesiem.html

  
 
 
Uz 6. Lasīšanas svētkiem Krāslavas Kultūras namā pulcējās lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” (BJVŽ 2017) aktīvākie dalībnieki, kurus sveica Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas (KNCB) vadītāja Valentīna Magidas un iestādes Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā no Dagdas un Krāslava novada piedalījās aptuveni pustūkstotis lasītāju, taču aizpildīja anketu tikai 418 žūrijas eksperti, bet 68 lasītāji anketas neaizpildīja, lai gan grāmatas lasīja. Tie, kuri pārstāvēja mūsu novadu Lielajos lasīšanas svētkos Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, Krāslavas Kultūras namā padalījās savos iespaidos. Pasākuma turpinājumā rīkotāji sveica un apdāvināja žūrijas ekspertu un lasītprieka veicinātājus.

Par Lasīšanas vēstnesi – 2017. Latgales reģionā nominētā Olga Podjava, jau saņemto dāvanu klāstu tagad papildinās ar pateicību no Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas.
 
KNCB Atzinības par aktīvu sadarbību un sekmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā piešķirtas septiņām izglītības iestādēm: Krāslavas Valsts ģimnāzijai, Krāslavas pamatskolai, Krāslavas gr. Plāteru v.n. poļu pamatskolai, Varavīksnes vidusskolai, Indras pamatskolai, Robežnieku pamatskolai un Izvaltas pamatskolai.

Īpašās pateicības pasniegtas Varavīksnes vidusskolas skolotājai Jeļenai Kļimovai un Valentīnai Purpišai, Krāslavas Gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas skolotājai Innai Sevostjanovai, pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pienenīte” skolotājām Ainai Stepiņai un Dzintrai Dzalbei, PII „Pīlādzītis” skolotājām Ilonai Kalinkai un Ilonai Eisakai.

Pateicības saņēma BJVŽ 2017 lasītājas Olga Podjava, Janīna Romanovska un Vija Sjadro.  
Par Superlasītāju 2017. gadā (izlasīja vairāk nekā 150 grāmatu) atzīta Arina Makasejeva un viņas māmiņa Vera Kovaļova.

Par aktīvu dalību konkursā „Margaritas Stārastes tēlu atdzimšana 21. gadsimtā” pateicības saņēma Samanta Adamoviča un Lija Ignatjeva.
 
KNCB Pateicības par ieguldīto darbu lasīšanas veicināšanā „BJVŽ 2017” piešķirtas PII „Pienenīte”, PII „Pīlādzītis” un Varavīksnes vidusskolai.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas balviņas un pateicības pasniegtas PII skolotājām Ainai Stepiņai, Dzintrai Dzalbei, Ilonai Kalinkai, Ilonai Eisakai, Ivetai Aļžanovai, Violetai Bernatei, savukārt LNB pateicības - Valentīnai Purpišai, Ludmilai Buhalovai un Verai Avotai.

Pasākumā sumināja Krāslavas un Dagdas novadu četru skolu bibliotēkas - Dagdas vidusskolas, Krāslavas pamatskolas, Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas un Ezernieku vidusskolas.
Pasākuma rīkotāji pateicās arī visām 16 Krāslavas un Dagdas novada bibliotēkām.

Pasākumā gaitā klātesošie tika iepazīstināti arī ar programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” rezultātiem. Turpinājumā visiem bija iespēja noskatīties Daugavpils novada kultūras centra „Vārpa” izrādi „Maija un Paija”.
 
Juris Roga,
autora foto

Fotogalerija










 

Dārgs tas suvenīrs, kas tapis pašu rokām


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/dargs-tas-suvenirs-kas-tapis-pasu-rokam.html



 
 
Rokdarbu pulciņa „Pozitīvs” dalībnieces skatās uz savu ikdienu no cita redzes leņķa – radoši, optimistiski un, protams, pozitīvi. Katras pirmdienas pēcpusdienu viņas atvēl kopīgam darbošanās priekam. Nodarbības notiek jaunajā Krāslavas novada centrālās bibliotēkas cokolstāva zālē, kur atmosfēra jau rosina radīt kaut ko skaistu un mājīgu.

Savukārt žurnālu un grāmatu izvēle par šo tēmu palīdz visu laiku smelties jaunas idejas un risinājumus, jo pulciņā tiek apgūtas dažādas tehnikas un tās prasa jaunas zināšanas un iemaņas. Iepriekšējos gados Jeļenas Livčas vadībā kundzes dziļāk apguva tamborēšanas un īru mežģīņu rakstus, Regīna Ostrovska dalījās savā pieredzē izšūt gleznas ar lentēm. Šogad mūsu radošā bibliotekāre Ināra Pauliņa, kurai nesen bija personīgā izstāde bibliotēkā, mācīja apgūt tādu jaunu izšūšanas veidu kā simegrāfija. Rezultātā rokdarbnieces ar interesi iesāka ar dažādiem diegiem uz kartona izšūt gleznas un atklātnes. Tam sekoja apjomīgo puķu izšūšana uz auduma.

Kā darbarīki šīs tehnikas apgūšanā tika izmantota stieple, izšūšanas rāmis, diegi. Gatavās puķītes var izmantot dažādu dekoratīvo elementu veidošanā. Pašlaik pulciņa vadītāja pasniedz ļoti populāro pērļošanas tehnikas mākslu un māca veidot dažādas kaklarotas, auskarus, rokassprādzes… Tā darbojas izdomas bagātās un darbīgās pulciņa dalībnieces. Domājam, ka šos savus oriģinālos darbiņus rokdarbnieces var pasniegt saviem radiem un draugiem arī kā dāvanas. Jo paša gatavotā suvenīra pasniegšana ir daudz sirsnīgāka par steigā nopirktu lietu. Tā izstaro cilvēka labos nodomus un roku siltumu. Reizi gadā pulciņa dalībnieces rīko izstādi bibliotēkā. Mums atliek gaidīt. Uz tikšanos!

Viktorija Slesare,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre



2018. gada 14. marts

Diegu fantāzijas


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/diegu-fantazija.html



12. martā Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā atklāta divu novadnieču - Aldonas Rukmanes un Venijas Kozlovskas - krustdūriena tehnikā izšūto gleznu izstāde „Diegu fantāzija”.

Pasākumu ieskandināja vokālais ansamblis „Varavīksne” Tatjanas Vagales vadībā. Klātesošos uzrunāja novada centrālās bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas, kura akcentēja, ka izšūšanas tehnika, kas ir pazīstama jau no seniem laikiem, tagad palikusi īpaši moderna un ienāk jebkurā mājas interjerā.

Šādā tehnikā darinātu gleznu izstāde novada bibliotēkā nav pirmā, bet šoreiz tika uzaicinātas divas kundzes no Kalniešiem, kurām vaļasprieks ir izšūšana. Gan Venijai, gan Aldonai ir sava piemājas saimniecība, bet katrs brīvais brīdis vienmēr tiek veltīts ar rokdarbiem, kurus mēs visi apgūstam no saviem vecākiem, savām mammām, vecmāmiņām un tām iespējām, kuras piedāvā skola, lai pēc tam izmantotu savā dzīvē.

Šī izstāde bagāta dažādiem motīviem, te ir gan ainavas, gan ziedi, gan simpātiski pārīši, gan zirgs, gan kaķītis, gan burinieks, gan bāka, viss šeit ir. Darbu autores piekrita atstāt darbus bibliotēkā uz mēnesi. Pēc apsveikumu saņemšanas plašāk par savu daiļradi pastāstīja Venija, kura izšūšanai krustdūrienā pievērsās pirms aptuveni septiņiem gadiem.
 
„Mana vīramāte arī šuva krustdūrienā, lai gan agrāk nebija pieejami atbilstoši materiāli,” turpina Venija. „Šuva lieliem krustiņiem uz maisu materiāla. Vīramātes izšuvums ar lielu zirgu karājās uz sienas kā tepiķis. Uz to raugoties, man arī gribējās izšūt, bet uzreiz neizdevās. Tagad ar vienu aci skatos televizoru, ar otru – izšuvumā. Divi mani darbiņi šajā izstādē nav izšūti, bet veidoti ar kristāliņiem – tā ir jauna tehnika. Bet jebkurā gadījumā vajag lielu pacietību. Kad reiz esi pamēģinājusi, velk kā ar magnētu - nāku mājās un jau zinu, ka tūlīt sēdīšos izšūt. Mazbērniem šie izšuvumi arī ļoti patīk. Izmantoju mulinē diegus, agrāk izšuvu ar lielākiem krustiņiem, bet tagad - ar maziem, jo ir daudz lielāks efekts. Tas gan ir lēni, šuju pēc krāsainas shēmas, pēc melnbaltas ir grūti panākt vēlamo rezultātu.”
 
Viens no mīļākajiem darbiem Venijai ir „Skūpsts” – iztālēm uz to raugoties, izšuvums atgādina senu fotogrāfiju. Darba ierāmēšanai iztērējusi 20 eiro - vairāk nekā par diegiem un audumu. Ja vien tas ir iespējams, Venija savus izšuvumus ierāmē pati, tomēr vairākumā gadījumu darbs jāved uz Daugavpili un jāmaksā par pakalpojumu. Tai paša laikā savus rokdarbus kundze nepārdod, lai arī bijuši tādi piedāvājumi, vienīgi četrus ir uzdāvinājusi.

Pretēji Venijai, viņas novadniece Aldona izrādījās mazrunīgāka. Tomēr klātesošie uzzināja, ka Aldona agrāk nodarbojās ar grozu pīšanu no klūgām, bet ar izšūšanu tikai pēdējos piecus gadus. Šajā laika posmā viņa radījusi 12 gleznainus rokdarbus. Aldona uzsver: „Jo vairāk tu izšuj, jo dziļāk tevi tas ievelk!”
 
Juris Roga,
autora foto
















Lasīšanas vēstnesis 2017 Latgales reģionā - Olga Podjava!


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/lasisanas-vestnesis-2017-latgales-regiona-olga-podjava.html

 

10. martā Lielajos lasīšanas svētkos Rīgā par Lasīšanas vēstnesi - 2017 Latgales reģionā tika nominēta Olga Podjava. Par iniciatīvu un ieguldīto darbu lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” Olga saņēma pateicību un īpašu jaunāko grāmatu dāvinājumu, ko sarūpēja Latvijas izdevniecības.

Olga ar savu mīlestību pret grāmatu un lasīšanu ir spējusi aizraut un iesaistīt lasīšanā visus ģimenes locekļus - vīru un astoņus talantīgus bērnus. Viņa sacīja: „Ģimenē mēs abi ar vīru lasām un cenšamies lasīšanas atklāsmes prieku nodot bērniem, lai attīstītos viņu fantāzija, paplašinātos pasaules uzskats. Mācām, ka no lasīšanas būs atkarīgs bērna dzīvesveids un arī labklājība kopumā. Es vienmēr atrodu laiku, lai izlasītu kaut dažas lappuses dienā, ja kaut kur braucu vai gaidu, grāmata vienmēr ir man līdzās.”
 
Par vislielāko brīnumu Olga uzskata mirkļus, kad bērns, liekot burtiņu pie burtiņa, zilbīti pie zilbītes, sāk lasīt pats, lai vēlāk gremdētos plašajā grāmatu pasaulē.
 
Pēc dāvanas uz Latvijas Nacionālo bibliotēku Olga devās ar savu atbalsta grupu - četrām meitām Juliānu, Bernadettu, Terēzu un Faustīnu. Meitas no sirds priecājās par māmiņas sasniegumu.
 















 

2018. gada 13. marts

Mēs paši veidojam savu pasauli


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/mes-pasi-veidojam-savu-pasauli.html


Jau divpadsmito reizi Latvijā norisinājās projektu konkurss „Sabiedrība ar dvēseli. Iedzīvotāji veido savu vidi”. Konkursa ietvaros 2017. gadā tika pieteikti 800 projekti, no tiem 528 projekti tika atbalstīti un īstenoti. Projektu iesniedzēji ir iedzīvotāju grupas vai biedrības dažādās Latvijas pašvaldībās. Ir realizētas visdažādākās idejas – sākot ar bērnu rotaļu laukumiem, sakārtotiem vides objektiem, aktivitātēm uzņēmējdarbības veicināšanā un jauniem tautas tērpiem.   

Saliedējot savus spēkus, mēs spējam pierādīt, ka arī, darbojoties mazajos projektos, ir iespēja īstenot mazākas vai lielākas idejas, nežēlojot savu laiku, darbu un līdzfinansējumu.

Ielūgums no pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” šogad atnāca uz Krāslavas novada Centrālo bibliotēku - iniciatīvas grupai „Rubika kubs”- ar aicinājumu piedalīties noslēguma pasākumā šī gada 10. martā Ādažos. Projekts „Jauniešu istabas iekārtojums Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā” tika izvirzīts apbalvošanai!

Ieskatoties projekta idejas vēsturē – bibliotēkas darbinieki iniciēja ideju, ka ir nepieciešama atsevišķa telpa jauniešiem – emocijām, iespaidiem, izglītojošiem un cita veida atbalstošiem pasākumiem bibliotēkā. Jau pati ideja jauniešu istabas tapšanai vienoja tos Krāslavas novada jauniešus, kuri ir aktīvi bibliotēkas apmeklētāji. Iesaistījās ne tikai tie jaunieši, kuri dzīvo Krāslavā, bet arī tie, kuri vasaras mēnešos atbrauc apciemot radus Krāslavā. „Projekts kļuva par iemeslu satikties bibliotēkā, atraktīvi un lietderīgi pavadīt laiku”, atzina projekta īstenotāji. Lielākie un zinošākie uzņēmās smagākus darbus, mazākie un radošākie tika pie krāsošanas un dekorēšanas. Neiztikām bez nevienaldzīgajiem krāslaviešiem, kuri, ikdienā strādājot citā darbā, atrada laiku apmeklēt bibliotēku un īstenot kopīgo ideju. Pateicoties Svetlanas Pitrānes palīdzībai un brīvprātīgajam darbam, radās sienas apgleznojums, īsts mākslas šedevrs – siena ar skatu uz Krāslavu „mūsdienu toņos”.

Pateicamies Krāslavas jauniešiem Evelīnai Saksonei un Armandam Moisejam, kuri godam nesa Krāslavas vārdu, prezentējot realizēto darbu noslēguma pasākumā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” Ādažos un izcīnot pirmo vietu Latgales reģiona mērogā. Prieks un gandarījums mijās ar smiekliem un asarām. Uzslavas un atbalsts no blakus sēdošajiem noslēguma pasākuma dalībniekiem un tiem, kas juta līdzi, esot Krāslavā un aiz tās robežām, lika manīt piederības sajūtu savai zemei, apliecinot dzimtās puses mīlestību un pašaizliedzību.
 
Esam pateicīgi Krāslavas novada pašvaldībai un projekta koordinatorei Inārai Dzalbei par iespēju īstenot Krāslavas bibliotēkas darbinieku ideju. Milzīgs paldies iniciatīvas grupas „Rubika kubs” entuziastiem par padarīto un drosmi cildināt Krāslavas vārdu.
 
 Aicinām krāslaviešus arī turpmāk pierādīt sevi lielākos vai mazākos darbos. Jauniešiem savukārt novēlam izturību jebkuros pārbaudījumos ikdienā - gan mācībās, gan nākotnes plānošanā. Lai piepildās jūsu sapņi!
 
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas
darbinieku vārdā - Žaneta Moiseja
 













 

2018. gada 8. marts

Skaļā lasīšana pieņēmās spēkā

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/skala-lasisana-pienemas-speka.html




7. martā Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā notika Nacionālās Skaļās lasīšanas reģionālās sacensības 2. solis.

Sacensība piedalījās 11 labākie lasītāji no Dagdas un Krāslavas novadu 7 skolām, kuri ir godam spēruši 1. soli, gūstot uzvaru skolas sacensībā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra aicinājumu piedalīties Skaļās lasīšanas sacensībā atbalstīja Dagdas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas un Krāslavas grāfu Plāteru v. n. Poļu pamatskolas, kā arī Robežnieku, Izvaltas un Indras pamatskolu 5. un 6. klases audzēkņi.

Franču rakstnieks un filozofs Voltērs sacīja, ka, lasot autorus, kuri raksta labi, pierodam arī labi runāt. Augstu lasīšanas prasmi parādīja visi 11 sacensības dalībnieki, kuri meistariski nolasīja izvēlēto grāmatu fragmentus.
 
Žūrijas komisijā strādāja KNCB direktore Valentīna Maģidas, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja speciālists Eduards Danovskis un Krāslavas Bērnu un Jauniešu centra metodiķe Sanita Kumpiņa. Komisija vienbalsīgi vienojās par III vietas piešķiršanu Dagdas vidusskolas 5. klases skolniecei Evelīnai Rubcovai, II vietu ieguva Krāslavas pamatskolas 5. b klases skolēns Jānis Vorslovs, I vietu izcīnīja Krāslavas pamatskolas audzēknis Dairis Gasperovičs.
 
Par Nacionālās skaļās lasīšanas čempionu reģionālajā sacensībā kļuva Jurģis Jākobsons, Indras pamatskolas 6. klases skolēns, kurš pārstāvēs Krāslavas reģionu un turpinās sacensības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Valsts finālā maija beigās.
 
Visi novēlēja Jurģim veiksmīgi konkurēt valsts līmenī un kļūt par Valsts Lasīšanas Čempionu.

Viktorija Urbanoviča, sacensības reģionālā kuratoreJura Rogas foto

Fotogalerija

Afiša