2023. gada 22. nov.

Vebinārs

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/vebinars.html
2023. gada 15. nov.

Ziemeļvalstu literatūras lasījumi 2023

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/ziemelvalstu-literaturas-lasijumi-2023.html

Krāslavas novada bibliotēka iesaistījās „Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 2023” lasījumos. Šīgada tēma ir „Ziemassvētki ziemeļvalstīs”.

Lielajā skaļās lasīšanas dienā, 13. novembrī, lieli un mazi pulcējās skolās un bibliotēkās visās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, lai klausītos vienus un tos pašus tekstus. Rītausmas lasīšanas stunda bērniem un jauniešiem sākās pulksten 9.00 no rīta. Krāslavas novada pirmsskolas iestāžu „Pīlādzītis” un „Pienenīte” audzēkņi ar savām skolotājām lasīja fragmentus no Astridas Lindgrēnes klasiskā darba „Lennebergas Emīla jaunie nedarbi”.

Šogad aprit apaļi 60 gadi, kopš mūs smīdina plaši pazīstamais Lennebergas Emīls. Pasaule, kuru Astrida Lindgrēne radīja ap Emīlu, ir kļuvusi par daļu no Ziemeļvalstu kultūras mantojuma. Varbūt tā ir noticis tāpēc, ka gan pieaugušie, gan bērni atpazīst sevi Emīlā un pārējos tēlos, kas dzīvo Kathultā?

Laipni lūgti Ziemeļvalstu literatūras nedēļā arī Jūs.

Video skaties YouTube šeit.
Bildes skaties šeit.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Oksanas Dilbas un Ainas Rihlickas foto


2023. gada 14. nov.

Izstāde

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/izstade-1.html
Krāslavas novada bibliotēka atver savu grāmatu skapi Krāslavas novada mūzikas un mākslas skolai

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/kraslavas-novada-biblioteka-atver-savu-gramatu-skapi-kraslavas-novada-muzikas-un-makslas-skola.htmlŠis sadarbības projekts tika uzsākts 2023. gada 8. novembrī. Ja gribam precizēt vārda ATVĒRTS nozīmi, tad, ieskatoties vārdnīcā, redzam šādu skaidrojumu: „ATVĒRTS - tāds, kas ir brīvs, pieejams, nenorobežots, saistīts ar apkārtējo”. Šo vārdu mēs bieži lietojam gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Mēs visi zinām, ka mūsu novada kultūras jomas un kultūrizglītības iestādes - kultūras nami, bibliotēkas un muzeji ir ATVĒRTAS - darbojas, organizē pasākumus un gaida savus apmeklētājus. ATVĒRTAS un saistītas ar apkārtējo vidi un procesiem, jo aizvien biežāk kultūras iestādes aktīvi līdzdarbojas kultūras norisēs ārpus savām telpām, kļūstot vēl pieejamākas sabiedrībai.

Mūsdienu kultūras procesi ir sinkrētiski, dažādi mākslas veidi papildina viens otru, dažreiz saplūst vienā veselā, bet citreiz izaicina un provocē viens otru, rodot kaut ko jaunu. Nevar iedomāties literatūru bez mākslas, jo ikkatra grāmatai ir ne tikai literārā, bet arī mākslas vērtība. Nevaram iedomāties mūziku bez literatūras un mākslas, jo bieži vien māksla kļūst par mūzikas iedvesmas avotu, un tāds vokālās mūzikas žanrs kā dziesma nevar eksistēt bez literārā teksta. Šādi piemēri ir neskaitāmi un apliecina to, ka mākslas jomas jau kopš pirmsākumiem, precīzāk kopš akmens laikmeta perioda pastāvēja un attīstījās kopā. 

Domājot par atvērtības veicināšanu, Krāslavas novada bibliotēkai, radās ideja veidot jaunu sadarbības modeli ar Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolu. Kopš 8. novembra skolas telpās Krāslavā, Raiņa ielā 25 sāka darboties ceļojošais grāmatu skapis, kurā ar Krāslavas novada bibliotēkas gādību tika izvietota mūzikas un mākslas nozaru literatūra mācību procesa bagātināšanai, pedagogu un audzēkņu redzesloka paplašināšanai. Tiek plānots krājuma saturu regulāri papildināt un apmainīt pēc abu ieinteresēto pušu iniciatīvas. Tagad grāmatas ir lasītāju rīcībā - izmantošanai un izaicinājumiem uz jauniem atklājumiem!

Ērika Zarovska, Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas direktore
Žaneta Moiseja, Krāslavas novada bibliotēkas metodiķe
Darjas Smoļaninovas foto