2022. gada 10. jūn.

Ziedu laika mets

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/ziedu-laika-mets.htmlKrāslavas novada Centrālajā bibliotēkā (KNCB) uz jautras nots ar skaistiem ievadvārdiem svinīgi tika atklāta rīdzinieces Vitas Vieses gleznu izstāde „Ziedu laika mets”.

Uzrunājot klātesošos, KNCB direktore Valentīna Magidas cita starpā uzsvēra, ka lielais attālums no Rīgas daudzus baida, bet tikai ne Vitu, kas piekrita atbraukt un parādīt savus darbus krāslaviešiem. Gleznošana nav viņas pamatdarbs, bet viens no vaļaspriekiem (vēl māksliniecei patīk ceļot). Ikdienā Vita nodarbojas ar ļoti nopietnām lietām – ir uzņēmuma komercdirektore, kas nodarbojas ar informācijas tehnoloģiju biznesu.

Viņas gleznās jūtams saulītes tuvums, vēja plūsma, tajās darbojas zīmulis, akrila krāsa, ota, audekls, viss, viss, kas kopā rada šo skaisto darbu spektru no agra pavasara līdz vēlam rudenim.

Vārds tika dots māksliniecei, kura pastāstīja, ka pirmā doma bija dot izstādei nosaukumu „No saknēm līdz ziediem”, jo pašas dzimtas saknes nāk no Krāslavas novada – mamma ir šeit dzimusi. Bet šo ideju neatbalstījusi meita, kas studē Mākslas akadēmijā, un teica, ka nedrīkst likt nosaukumu, kas neatbilst patiesībai – saknes šajās gleznās nav, bet ziedi ir!

Vita: „Man bija jāizdomā cita koncepcija, prātā nāca doma par laikiem, laikmetiem, gadalaikiem. Un tik tiešām šajās gleznās ir viss – sākot ar rozēm, kas izspraucas no sniega, pavasaris visā plaukumā ar ābeļziediem, kastaņiem līdz pat vasaras skurbumam ar nārbuļiem un peonijām. Ar visām ziedu smaržām līdz pat rudenīgām salnām. Tas vairāk ir kā tāds ziedu kalendārs manī un ne vienmēr atbilst tam, kas ir laukā. Vistrakākajā spelgonī var tapt vasaras zieds un ne tikai. Man ziedos patīk ne tikai forma, bet arī smarža, un vienmēr mīļākie bijuši tie, kas labi smaržo!”

Izstāde novada bibliotēkā ir apskatāma līdz pat 3. jūlijam. To noteikti vērts apmeklēt.

Juris Roga,
autora foto


2022. gada 7. jūn.

Zīmējumu konkursa "Mana mīļākā rotaļlieta" rezultāti

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/zimejumu-konkursa-mana-milaka-rotallieta-rezultati.htmlSkaistajā vasaras rītā zīmējumu konkursa „Mana mīļākā rotaļlieta” dalībniekus pie Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas sagaidīja bērnu iemīļotās animācijas pasakas varoņi - Maša (bibliotekāre Anna) un Lācis (bibliotekāre Viktorija), kuri iepazīstināja klātesošos viesus ar konkursa rezultātiem, kuri ir pieejami šeit.

Bibliotēkas direktore Valentīna Maģidas pasniedza uzvarētājiem pateicības, atzinīgi novērtēja skolotāju un vecāku atbalstu. Visi konkursa dalībnieki tika pacienāti ar saldumiem.

Zīmējumu izstāde ir apskatāma Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā no 6. jūnija līdz 29. jūlijam.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Anatola Kauškaļa foto

Fotogalerija

2022. gada 1. jūn.

Vasaras lasīšanas sacensība ,,Lasīt ir moderni!"

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/vasaras-lasisanas-sacensiba-lasit-ir-moderni.html
Krāslavas NC bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa aicina piedalīties vasaras lasīšanas sacensībā „Lasīt ir moderni!” no 1. jūnija līdz 29. augustam.

Kas jādara?

Nāc uz Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu, pasaki, ka piedalīsies sacensībā, izvēlies grāmatas un sāc lasīt! Jo vairāk izlasīsi, jo būsi veiksmīgāks.

Uzvarētāji saņems balvas 1. septembrī.

Lasi, un Tu vienmēr būsi uzvarētājs!  


Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja2022. gada 31. maijs

„Mūsu nākotne ir tagad!”

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/musu-nakotne-ir-tagad.html23. maijā Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā notika sabiedrības informēšanas pasākums  par Eiropas Savienības jautājumiem - skolēnu pašpārvaldes līderu labās prakses diskusiju pēcpusdiena ar mērķi veicināt jauniešus kļūt par aktīviem un iesaistītiem pilsoņiem kā vietējās politikas īstenošanas un ES līdzdalības dialogu un pasākumu veidošanas dalībniekiem, ievērojot cilvēktiesības, kultūras tradīcijas un vienlīdzību cieņā, kā arī baudot vienlīdzīgas iespējas un pieredzi, kas ļauj viņiem attīstīt zināšanas, prasmes un kompetences, lai pilnvērtīgi iesaistītos visos sabiedrības aspektos.

 Uz pasākumu tika aicināti Krāslavas novada vidusskolu, ģimnāzijas un PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienības skolēni un pedagogi. Neskatoties uz izglītības iestāžu noslogotību mācību gada nogalē, pasākumu apmeklēja Krāslavas ģimnāzijas Skolēnu padome, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Dagdas vidusskolas skolēni un pedagogi, Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Julianna Moisejenkova, kā arī Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas un Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas speciālisti, un citi interesenti.

 Pasākuma dalībniekus ar savu klātbūtni un aizraujošu stāstījumu priecēja mūsu novadniece, Latvijas Ārpolitikas institūta domnīcas dalībniece, autentiska ekotūrisma piedzīvojuma „Lost in Latgale Kayaking” tūrisma uzņēmēja Evija Djatkoviča, kas iezīmēja Eiropas nākotni, mūsdienu jauniešu perspektīvas, ietekmi uz sabiedrisko politiku un politisko lēmumu pieņemšanu, veicinot dialogu starp jauniešiem un speciālistiem. Ne mazāk svarīga pēcpusdienas tēma bija drošība Latvijas austrumu pierobežas reģionos. Pasākuma raitu gaitu nodrošināja moderatore - Krāslavas ģimnāzijas vēsture un sociālo zinību skolotāja Dzintra Rateniece. Savukārt skolēni dalījās savā un savu skolasbiedru labās prakses pieredzē, piemēram, dalība programmā „Erasmus+ “, Krāslavas novada pašvaldības tradicionālajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”, „Latvijas skolas soma” projekta ietvaros, dalība debašu klubā u.c. pašvaldības un valsts mēroga pasākumos.

Atbalstot ukraiņu bēgļu ģimenes ar bērniem, Varavīksnes vidusskolā šobrīd mācās vairāku ģimeņu jaunieši, kas veiksmīgi iekļāvušies Varavīksnes vidusskolas kolektīvā, apgūst latviešu valodu un aktīvi iesaistās skolas kultūras dzīvē. Kultūras tradīcijām multinacionālā vidē, konkrēti pierobežu ietekmē, pievērsās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas latviešu valodas un krievu valodas skolotāja Irēna Gončarova. Neizpalika arī bez jautājumiem, kas nenoliedzami tika uzdoti gan no jauniešu puses, gan pedagogu puses.

 Par Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu Krāslavas ģimnāzijā un dalībnieku darbu grupās, apspriežot Latvijas demokrātijas stiprās un vājās puses, dalījās skolotāja Viktorija Nalivaiko. Darbs tika organizēts lekciju, atklāto stundu veidā par ES aktualitātēm ar EP deputātiem, praktiskas nodarbības par pilsoniskās līdzdalības tēmu, diskusijas par Latvijas jauniešu iesaisti konferencē par Eiropas nākotni, sarunas ar Latvijas lielāko mediju pārstāvjiem Latvijā par medijpratību u.c. tēmas un šogad, protams, tas notika tiešsaistē.

Vēl pirms pandēmijas Krāslavas ģimnāzijas skolēniem bija iespēja klātienē piedalīties „Euroscolas” programmā un doties uz Eiropas Parlamentu (EP) Strasbūrā, taču šogad tas notika, attālināti pieslēdzoties.

Dagdas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes dalībnieces iezīmēja savus ieguvumus, piedaloties projekta „Erasmus+” aktivitātēs - iepazīstot ES valstis, to kultūru, politiku, dibinot jaunus kontaktus un rosinot jaunas radošas idejas jauniešu vidū.

Attālinātais darbs šodien nozīmē pieejamību un iespēju sasniegt darba rezultātus, izmantojot dažādus digitālus rīkus, ko jaunieši ir iecienījuši un labprāt pielieto. Taču tikpat svarīgi pasākuma laikā bija veicināt jauniešu digitālās prasmes un medijpratības attīstību, mācot atpazīt dezinformāciju, propagandu, un ļaut pilnvērtīgi piedalīties pilsoniskajos un demokrātiskajos procesos. Šai aktivitātei  Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas IT speciāliste Ilona Cabule bija sagatavojusi zināšanu testu, izmantojot  digitālo rīku – „Kahoot”.

Apsveicamus rezultātus uzrādīja Rihards, Milāna un Dēvids

Pasākuma laikā bija vērojama viena no caurviju prasmēm - sadarbības prasme. Sevišķi uzskatāmi tas notika darbojoties radošajā aktivitātē „Spēļošanās vieno mūs”, kur Dagdas bibliotēkas BLN speciālistes Ilona Bronka un Ilona Augustova, uzrunājot klātesošos: „Īpazeisimīs! Putreņvourdu vuoceleite!”, iesaistīja visus pasākuma dalībniekus latgaliešu valodas pilnveides aktivitātē, uzspēlējot galda spēli „Putreņvourdu vuoceleite”.

Un mums tas izdevās!

Pasākums notika ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrija atbalstu.

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas metodiķe,
Eiropas Savienības informācijas punkta koordinatore
Sanitas Karpovičas foto


2022. gada 24. maijs

SKALAS 2022 reģionālā sacensība

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/skalas-2022-regionala-sacensiba.html20. maijā Krāslavas novada Centrālajā (NC) bibliotēkā notika Skaļās lasīšanas reģionālā sacensība, kurā piedalījās Ezernieku un Dagdas vidusskolu, kā arī Krāslavas ģimnāzijas 5. klašu audzēkņi.

Pasākuma dalībniekus apsveica Varavīksnes vidusskolas 6. klašu skolēni.

Sacensības tiesneši - Krāslavas NC bibliotēkas direktore Valentīna Magidas, bibliotekāre Anna Bartuša un Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja speciālists Eduards Danovskis - par reģionālo lasīšanas čempionu atzina Krāslavas ģimnāzijas 5. klases skolnieci Līgu Jakoveli, kura uzstāsies valsts finālā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā septembrī.

Visi dalībnieki saņēma balviņas un pateicības par Skaļās lasīšanas popularizēšanu un diplomus par panākumiem reģionālajā sacensībā, skolotāji – pateicības par veiksmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu Nacionālā Skalās lasīšanas sacensībā.

Pasākumu finansiāli atbalstīja SIA „KRISTAFORS” Krāslavā.

Vislielāko prieku sagādāja Krāslavas leļļu karaļvalsts apmeklējums, kur muzeja saimniece Larisa Gribule laipni sagaidīja lasītājus un uzdrošināja bērnus palasīt grāmatu bīskapa krēslā. Mēs esam pateicīgi visiem labiem cilvēkiem, kuri veicina lasītprieku bērniem!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja


Jura Rogas un Anatola Kauškaļa foto

Fotogalerija

No sentēvu pūralādes

Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/iz-starinnogo-sunduka-s-pridanym.htmlLīdz mēneša beigām Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas lasītavā skatāma Aulejas pagasta rokdarbnieču lietišķās mākslas darbu izstāde „No sentēvu pūra lādes”. Izstādē ir 3 autoru darbi - Regīnas Dzalbes, Sandras Vigules un Mikalinas Matejas, kuras darinājumus iesniedza mazmeita Ārija.

Lielāko eksponātu klāstu veido segas, dvieļi, cimdi, zeķes, jostas. Izstādes mērķis parādīt Aulejas pagasta individuālo meistaru veikumu no senākiem laikiem līdz mūsdienām, atklājot tautas lietišķās mākslas tradicionalitātes un mūsdienīguma izpausmes plašākam interesentu lokam.

Izstādē skatāmi divi Aulejas pagasta tautas tērpi, kurus saviem mazbērniem ir izgatavojusi Regīna Dzalbe. Rokdarbniece cenšas iedziļināties senču mākslā, pārņemt labākās tradīcijas un rūpīgi glabāt savu vecāku atstato mantojumu.

Mikalinas Matejas mazmeita Ārija arī cenšas saglabāt savas vecmāmiņas bagāto pūru, uzskatot to par savu misiju.

Sandra Vigule, kura strādā Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā, atzīst, ka darbošanās ir sava veida dvēseles izkopšana un skaistā radīšana.

Izstāde tapusi projekta „Iepazīstinām ar novada pagastiem” ietvaros. 

Valentīna Magidas,
novada centrālās bibliotēkas direktore


2022. gada 19. maijs

Valoda - kultūras un sirds atslēga (video)

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/valoda-kulturas-un-sirds-atslega-video.html
13. maijā „Europe Direct Austrumlatgalē” projekta ietvaros Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā notika radoša darbnīca „Valoda – kultūras un sirds atslēga”. Pasākumu vadīja Aulejas Tautas nama vadītāja Ilze Vovka.

Pasākuma mērķis bija izveidot dzejoli brīvā formā, kā veltījumu Eiropas dienai no izgrieztiem žurnālu virsrakstiem, fotografēt procesu, rezultātu nofilmēt un ievietot sociālajos tīklos. Mērķauditorija - novada  izglītības iestāžu  audzēkņi, brīvprātīgie jaunieši u.c. interesenti.


Krāslavas ģimnāzijas 8. un 9. klašu audzēkņi (skolotājas - Dzintra Rateniece, Ilga Stikute) aktīvi darbojās un izveidoja oriģinālus veltījumus par godu Eiropas dienai.

2022. gada 12. maijs

Runājošā pildspalva un Lupatiņu grāmatas

Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/runajosa-pildspalva-un-lupatinu-gramatas.htmlKrāslavas NC bibliotēka aicina tevi izbaudīt patieso prieku, lasot Lupatiņu grāmatas.

Sērijas „Kā Lupatiņi mācījās” grāmatas izskatās pēc parastām bilžu grāmatām, bet kļūst ļoti neparastas, kad tiek ieslēgta runājošā pildspalva, kas tiešām prot runāt – gan Kaķa, gan Lupatiņu balsīs. Pietuvinot pildspalvu attēliem, tā stāsta stāstus...

Grāmatas uzdevumu saturs attīsta bērna izpratni par notikumu secību, priekšmetu lielumu un krāsām, paplašina vārdu krājumu, trenē runātprasmi un komunikāciju, palīdz koncentrēt uzmanību, māca klausīties un atdarināt skaņas. Grāmatā ir arī tādi jautājumi, kur mazajam lasītājam jāizmanto iztēle vai jāpastāsta par savu ģimeni, savu ķermeni un ikdienas ieradumiem.

Grāmatu sērijas „Kā Lupatiņi mācījās” grāmatas darbojas kopā ar runājošo pildspalvu.

Runājošo pildspalvu pietuvinot grāmatai, tā sāk runāt, dziedāt, uzdot jautājumus un uzdevumus.

Ar vienu pildspalvu var darboties visās sērijas grāmatās.

https://liels-un-mazs.myshopify.com/products/lupatinu-runajosa-pildspalva


Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas NC bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

2022. gada 6. maijs

Radošā darbnīca

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/radosa-darbnica.htmlEurope Direct Austrumlatgalē kopā ar Krāslavas novada centrālo bibliotēku 13. maijā no plkst. 13.00 organizē radošo darbnīcu "Valoda – kultūras un sirds atslēga" Eiropas dienas ietvaros. 

Mērķis: izveidot dzejoli brīvā formā, kā veltījumu Eiropas dienai no izgrieztiem žurnālu virsrakstiem, fotografēt procesu, rezultātu nofilmēt un ievietot sociālajos tīklos.

Mērķauditorija: novada  izglītības iestāžu  audzēkņi, brīvprātīgie jaunieši u.c. interesenti.Konkurss "Mana mīļākā rotaļlieta"

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/konkurss-mana-milaka-rotallieta.htmlKad skolēns sāk mācīties skolā, tad liela nozīme ir grāmatām, burtnīcām, pildspalvām un zīmuļiem, dažādām modernām viedierīcēm arī, taču mājās pacietīgi gaida rotaļlietas – pelīte, lācis, lelle, kaķis, mašīna, vilcieniņš un vēl kāda spēle. Ikvienam ir sava mīļākā manta, bieži vien uzdāvināta vai speciāli atvesta no tālienes. Rotaļlietas nomierina, ar tām ir interesanti, un ir tik labi, ja vakaros blakus guļ mīļotais lācītis, lelle, sunītis vai cita manta. Krāslavas novada Centrālā bibliotēka aicina bērnus un jauniešus piedalīties konkursā, uzzīmēt savu mīļāko rotaļlietu, uzrakstīt par to trīs piecus teikumus un dalīties savā priekā, mīļumā un bērnības atmiņām ar visiem mums.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

2022. gada 2. maijs

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā Regīnas Dzalbes, Sandras Vigules un Mikalinas Matejas personālizstāde "No sentēva pūra lādes"

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/kraslavas-novada-centralaja-biblioteka-reginas-dzalbes-sandras-vigules-un-mikalinas-matejas-p.html
2022. gada 29. apr.

Tikšanās ar žurnālistu Ansi Bogustovu

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/tiksanas-ar-zurnalistu-ansi-bogustovu.htmlTuvojoties Eiropas dienai un Eiropas eksāmenam, Krāslavas novada Centrālā bibliotēka sadarbībā ar ES māju projekta „Europe Direct Austrumlatgalē” ietvaros 25. aprīlī organizēja tikšanos ar žurnālistu Ansi Bogustovu.

Tikšanās mērķis - spodrināt savas zināšanas un izpratni par mums Eiropas Savienībā, par līdzdalību, vienotību un solidaritāti, par Eiropas Savienības prioritātēm un demokrātiju. 

Ansis Bogustovs ir Latvijas televīzijas un radio žurnālists, pasākumu moderators, „3x3” nometņu rīkotājs, vēstures skolotājs programmā „Mācībspēks”, ir pabijis pasaules karstākajos punktos, karaļu pilīs, dzīvojis Beļģijā, regulāri ticies ar dažādu valstu prezidentiem un ārzemju latviešiem.

Sarunas „22 jautājumi par ES 2022. gadā” laikā viņš mudināja Latvijas iedzīvotājus, īpaši skolēnus, būt zinošiem un kompetentiem jautājumos par Eiropas Savienības (ES) aktualitātēm un citiem nozīmīgiem tematiem, īpaši šajā laikā, par konfliktiem pasaulē un karu Ukrainā.

Katram no 22 jautājumiem tika sniegtas atbildes un ietvertas aktīvas līdzdalības metodes no auditorijas, bija iespēja uzdot savus jautājumus, sarunāties, kā arī noslēgumā – zināšanu pārbaude un balvas.

Valentīna Magidas,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore


2022. gada 28. apr.

Apsveikumi Krāslavas pilsētai

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/apsveikumi-kraslavas-pilsetai.html
16. aprīlī tiek svinēta Krāslavas pilsētas dzimšanas diena, jo 1923. gadā tai tika piešķirtas pilsētas tiesības. Projekta „Europe Direct Austrumlatgalē” ietvaros Krāslavas novada Centrāla bibliotēka organizēja konkursu „Digitālo apsveikumu veidošana Eiropas Savienības pilsētai Krāslavai”. Konkursa mērķis – apsveikumu veidošana pilsētas dzimšanas dienā, izmantojot digitālos rīkus. Apsveikums bija jāveido jebkurā formātā ar tekstu, attēlu, video ar ierobežotu laiku līdz pusotrai minūtei.

Apsveikumus iesniedza 46 konkursa dalībnieki, izmantojot fotoattēlus no pilsētas vēstures, mūsdienām, pašu sacerētu dzeju vai izmantojot kādu gatavu apsveikuma šablonu. Centrālā bibliotēka izsaka pateicību Varavīksnes skolas audzēkņiem par aktīvu dalību konkursā. Apsveikumi tika saņemti no novada pagastu iedzīvotājiem, Rēzeknes, Holandes un Adigejas Republikas. Krāslavas bijušie iedzīvotāji sastopami daudzās valstīs un savu pilsētu atceras ar lielu sirds siltumu.

Par konkursa uzvarētājiem tika atzīti apsveikumi, kurus sagatavoja Lilita Garbaceviča, Ilona Kravcova (Adigejas Republika, Krievija), Maksims Boroviks, Ināra Dzalbe, Margarita Žavnerčika un Viktorija Urbanoviča.

Tika atzīmēti arī sagatavotie apsveikumi, kurus iesniedza Zigrida Gorsvane, Ļubova Šusta, Ilze Vovka, Andrejs Poltarenoks, Žanna Ļaksa-Timinska, Liāna Kovaļevska, Artūrs Milaševičs, Renāts Maksimovs, Sandija Ignatoviča, Andrejs Maksimovs, Maksims Hoduļevs, Mārtiņš Lubgāns, Iveta Švilpa, Veronika Rukmane un Samanta Berestneva.

Visi konkursa dalībnieki saņēma nelielas balvas no Centrālās bibliotēkas un projekta „Europe Direct Austrumlatgalē”, kuras tika pasniegtas pasākumā „99+1 vārdi Krāslavai” Krāslavas Kultūras namā.

Labākie apsveikumi tiks publicēti Centrālās bibliotēkas „facebook” lapā.

Valentīna Magidas,
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas direktore


2022. gada 13. apr.

Skaļā lasīšana 2022

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/skala-lasisana-2022.html
2022. gada 12. apr.

SKALA 2022

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/skala-2022.htmlKrāslavas novada reģionālā bibliotēka jau piekto gadu pēc kārtas iesaista skolēnus Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensībā. Krāslavas ģimnāzija organizēja sacensības I kārtu 5. klasēs. Par klases skaļās lasīšanas čempioniem kļuva Melinda Ilze Zemberga, Liliana Dzalbe un Līga Jakovele. Meitenes veiksmīgi uzstājās arī skolas sacensībās. Par skolas eksčempioni kļuva Līga Jakovele, kura uzstāsies reģionālajā finālā maija vidū.  Visas dalībnieces saņēma skolas skaļās lasīšanas čempionu diplomus un balviņas. Skolotājas Aija Jakovele un Ilga Stikute iedvesmo savus audzēkņus lasīt grāmatas un veiksmīgi iesaista skolēnus skaļās lasīšanas popularizēšanā vienaudžu vidū.

Krāslavas novada vispārizglītojošās skolās sacensības vēlams novadīt līdz aprīļa beigām, tad līderus (novada skolu čempionus) aicināsim uz reģionālo finālu maija vidū.

Valsts fināls būs krāšņi svētki, uz kuriem tiks ielūgta visa reģionālā čempiona klase.

Visu iepriekšējo gadu Nacionālās sacensības tiešraides ierakstus var apskatīt 
https://lnb.lv/lv/lnb-aicina-skolenus-piedalities-skalas-lasisanas-sacensibas
NACIONĀLĀS SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBAS
Mazliet no vēstures: Valsts finālā sacensībās godam uzstājās

Jurģis Jākobsons - Indras pamatskola - 2017./2018. m.g.
 Paula Plivča - Dagdas vidusskola - 2018./2019.m.g.
 Emīls Grišāns - Krāslavas  ģimnāzija - 2019./2020.m.g.
 Rihards Jermolajevs - Krāslavas ģimnāzija - 2020./2021.m.g.

Valsts fināls plānots septembra beigās Gaismas pilī, tā laikā tiks izraudzīts valsts lasīšanas čempions.
Skolēni, skolotāji un skolu bibliotekāri ir aicināti sazināties ar reģiona kuratoru, (Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāju Viktoriju Urbanoviču/tel. 26279693, e-pasts: dominikavu@inbox.lv/, lai pieteiktu dalību reģionālajam finālam līdz 10. maijam. 

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

 


2022. gada 8. apr.

Iepazīstinām ar novada pagastiem

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/iepazistinam-ar-novada-pagastiem.html


Talantīgi cilvēki dzīvo visapkārt mums, kuri ikdienā strādā dažādās profesijās, darbojas visdažādākajās jomās, bet brīvajos brīžos piedalās dažādās aktivitātēs un velta laiku saviem vaļaspriekiem. Dzīvošana pandēmijas laikā, kas ir saistījusies ar dažādiem ierobežojumiem, ir veicinājusi to, kam cilvēkiem agrāk trūcis laika, apņēmības vai prasmju. No aktivitātēm sociālajos medijos redzam, ka iedzīvotāji kļuvuši radošāki, vairāk laika pavada, nododoties vaļaspriekiem, apgūst dažādas zināšanas, kuras pielieto ikdienā. Visas darbošanās uzlabo viņu pašsajūtu, dot prieku un aizrautību ikdienā.

Katram cilvēkam ir savi iedzimti talanti, kurus nepieciešams pilnveidot. Mēs savus talantus izmantojam ne tikai veiksmei un priekam, bet arī atpazīstamībai sabiedrībā. Krāslavas novada Centrālā bibliotēka aizsāk pasākumu ciklu, kura mērķis ir parādīt – cik daudz radošu cilvēku dzīvo mūsu novada pagastos. Ar izstāžu ciklu „Iepazīstinām ar novada pagastiem” mēs dosim iespēju katram pagastam prezentēt savu iedzīvotāju veikumu, dažādas prasmes, aizraušanās, parādot, kā laikmetīgais savijas ar tradicionālo. Visus darbus būs iespēja aplūkot klātienē Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas lasītavā.

Pirmie šajā divus gadus garajā izstāžu ciklā piekrita piedalīties Skaistas pagasta radošie un aktīvie iedzīvotāji ar izstādi „Ko mēs protam?”. Izstādē var aplūkot visdažādākos darinājumus – izšuvumus, adījumus, dimanta pērlīšu mozaīkas, dekupāžas darbus, dekoratīvos ziedus, gleznas, apsveikumu kartītes un kārbiņas. Skaistiešiem patīk veidot no dažādiem materiāliem - pogām, papīra, vilnas. Un, kā jau laukos pienākas, daudziem vaļasprieki ir saistīti ar dabu – kādam prieku sagādā čubināšanās dārzā ap puķēm, bet citam prieku sagādā vākt tējas pļavās, vārīt veselīgus ievārījumus. Visus talantus nemaz nav iespējams uzskaitīt, parādīt un aprakstīt vārdos. Izstāde palīdzēs autoriem augt un pilnveidoties, skatītājiem - vērtēt šo cilvēku prasmes. Nāciet, skatieties, vērtējiet radošo Skaistas iedzīvotāju veikumu un gūstiet jaunas ierosmes centrālajā bibliotēkā līdz 1. maijam!

Kā nākamie šo stafeti pārņems Piedrujas pagasta radošie cilvēki.

Valentīna Magidas,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore2022. gada 7. apr.

Saruna ar Māru Jakubovsku

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/saruna-ar-maru-jakubovsku.htmlKrāslavas novada centrālā bibliotēka 19. aprīlī no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00 organizē tiešsaistes sarunu ar bērnu grāmatu autori Māru Jakubovsku, izmantojot tiešsaistes platformu ZOOM. 

Pieteikšanās tiešsaistes pasākumam līdz 19.04. plkst. 10.00:

https://ej.uz/kncb_saruna_māra-jakubovska 

ZOOM saite pirms pasākuma tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu.


2022. gada 6. apr.

Konkurss "Digitālais apsveikums ES pilsētai Krāslavai"

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/konkurss-digitalais-apsveikums-es-pilsetai-kraslavai.htmlPapildu informācija ir atrodama šeit.

2022. gada 4. apr.

Informatīvs seminārs

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/informativs-seminars.html
2022. gada 28. marts

Pateicības stunda

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pateicibas-stunda.htmlKrāslavas novada centrāla bibliotēka velta prezentāciju visiem lasīšanas projekta “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021" ekspertiem.


Paldies par atbalstu un dalību!Krāslavas novada centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Viktorija Urbanoviča

2022. gada 23. marts

Digitālā nedēļa 2022

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/digitala-nedela-2022.html