2022. gada 29. dec.

Mans vaļasprieks - zīmēšana

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/mans-valasprieks-zimesana.html


Zīmēšana ir mākslas pamats, uz kura var būvēt vispārdrošākās iztēles pilis. Zīmējot tiek nodibināta saikne starp redzi, kas uztver pasauli, prātu, kas izvērtē domu izpausmi un roku, ar kuru tiek radīts attēls.

Zīmēšana visvairāk aizrauj bērnus. Bērni savos zīmējumos parāda lietas no sava skatupunkta, atklāj savu radošumu un fantāziju. Fantāzijas pasaule bērniem ir bagāta, un svarīgi ir ļaut bērnam sev noticēt.

Krāslavas ģimnāzijas 4.b klases skolnieces Anita Uva Friliņa un Emeli Vainovska ir kaislīgas zīmētājas. Savā brīvajā laikā meitenes daudz zīmē. Zīmēt viņām ļoti patīk un ar to viņas nodarbojas jau no mazām dienām. Emeli bieži iedvesmu saviem zīmējumiem smeļas, klausoties mūziku, savukārt Arnitai iedvesma un idejas atnāk pašas par sevi. Tā kā meitenēm ir sakrājušies daudz interesanti un radoši zīmējumi, radās doma izveidot zīmējumu izstādi ārpus skolas telpām.

Sadarbībā ar Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas (KNCB) metodiķi Žanetu Moiseju un, atsaucoties viņas piedāvājumam, bibliotēkas bērnu nodaļas telpās ir izveidotas Arnitas un Emeli zīmējumu izstāde „Mans vaļasprieks – zīmēšana”. Izstādes atklāšanas dienā Arnita un Emeli iepazīstināja klasesbiedrus ar saviem darbiem. Bērni dalījās savos iespaidos, izteica meitenēm labus vārdus un uzdeva interesējošos jautājumus. KNCB darbinieki bija sarūpējuši Emeli un Arnitai pārsteiguma dāvaniņas un, lai ieinteresētu bērnus lasīt, iepazīstināja visus ar jaunāko literatūru un bērnu vecumam atbilstošām grāmatām.

Ir patiess prieks par Arnitas un Emeli aizraušanos, pacietību un neatlaidību, zīmējot savus darbus. Lai arī turpmāk nepietrūkst iedvesmas un jaunu ideju!

Izstāde būs apskatāma līdz janvāra beigām.

Rasma Krumpāne,
Krāslavas ģimnāzijas 4.b klases audzinātāja
Autores foto


2022. gada 22. dec.

Jaunās grāmatas Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/noderiga-informacija/article/4/jaunas-gramatas-kraslavas-novada-centralaja-biblioteka-31.htmlAr jaunajām grāmatām var iepazīties šeit.

Foto no momenti.lv2022. gada 15. dec.

Ziemassvētkus gaidot

Avots:

 http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/ziemassvetkus-gaidot.htmlKrāslavas ģimnāzijas 2.b klases skolēni ar savu klases audzinātāju Intu Beikuli apmeklēja Krāslavas novada Centrālo bibliotēku, lai radītu Ziemassvētku noskaņu sevī.

Bibliotēkas telpās ir ko baudīt. Bērni apskatīja Stanislavas Batarāgas un Jeļenas Juzefovičas teātra leļļu parādi. Skolēniem patika Marijas Žalnerčikas rokdarbu personālizstāde ,,Ziemā atdzimst brīnumu mežs”. Visi nobildējās Ziemassvētku stūrītī, uzzināja vairāk par Ziemassvētku gaidīšanas laiku – Adventi, iepazinās ar jauno grāmatu kolekciju. Palasīja fragmentus no slavenās rakstnieces Lūsindas Railijas un viņas dēla Harija Vitekera grāmatas ,,Greisa un Ziemassvētku eņģelis” par Ziemassvētku maģiju. Krustvārdu mīklas minēšanā skolēni iesaistījās ar prieku. Mīklas atslēgvārdi: ZELTS, MIRRES, VĪRAKA, EŅĢELIS, BETLĒME, MARIJA, SVECE, MĪLESTĪBA, LŪGŠANA, EVANĢĒLIJS, KRISTUS, DIEVS un citi gaišie vārdi aicināja pievērst lielāku uzmanību grāmatai ,,Ilustrētā ģimenes Bībele.” Katrs skolēns uztaisīja sev dekoratīvo eglīti, un visi gandarīti atvadījās no bibliotēkas.

Mēs ceram, ka šī tikšanās Krāslavas bibliotēkā pamudināja katru bērnu ieraudzīt egles svecīšu gaismu arī sevī.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Autores un Intas Japiņas foto

2022. gada 14. dec.

Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri vietnē "blogger.com"

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/kraslavas-novada-graveru-kastulinas-un-skeltovas-pagastu-biblioteku-emuari-vietne-blogge.htmlNo 2022. gada 21. septembra līdz 30. novembrim Krāslavas novada Centrālā bibliotēka sadarbībā ar „Data Media Group”, Kultūras informācijas sistēmu centru „BIBLIO” projekta ietvaros īstenoja jaunu projektu „Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri vietnē blogger.com” (atbilstoši modelim, kuru nodrošina Erasmus+ programma). Šī projekta mērķis bija izveidot un izplatīt kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu publicitātes un jaunumu informācijas saziņas vietni - emuāru, nodrošinot tā pieejamību un digitālā tēla popularizāciju atbilstoši sabiedrības interesēm un bibliotekāru izaugsmes spējām.

Pamatojoties uz 2021. gada administratīvi teritoriālo reformu, no 2021. gada 1. jūlija  trīs Aglonas novada pagasti - Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas - tika iekļauti Krāslavas novadā, kā rezultātā minēto pagastu bibliotēkas tika pievienotas Krāslavas novada Centrālajai bibliotēkai.

Katrai Krāslavas novada bibliotēkai, Dagdas bibliotēkai un tās struktūrvienībām ir savs emuārs un bibliotēku speciālistiem ir atbilstošas kompetences to uzturēšanā. Turpretī iepriekš minēto Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku darbiniekiem nebija pieredzes darbā ar emuāriem. Tāpēc, lai izveidotu vienotu Krāslavas novada bibliotēku informatīvo tīklu, aktualizējās jautājums par šo pagastu bibliotēku digitālo tēlu, sabiedrības informēšanas kanālu un bibliotekāru zināšanām un prasmēm, veidojot emuāra saturu blogspot.com.

Galvenās projekta aktivitātes

1. Izstrādāt projektu.

2. Veikt bibliotēku lietotāju aptauju un apkopot datus par bibliotēkas personīgo zīmolu un to popularizācijas svarīgumu, emuāra pieejamību un aktualitāti, vērtīgu un interesantu saturu lietotājiem pirms projekta realizācijas.
3. Pilnveidot 3 pagastu bibliotēku speciālistu zināšanu un prasmju, veidojot emuāra saturu blogspot.com (praktikumi).
4. Izstrādāt un izveidot 3 pagastu bibliotēku emuārus, veidot efektīvu refleksiju.
5. Kvalitatīvi koordinēt un popularizēt 3 pagastu bibliotēku emuāru vietņu saturu ilgtermiņā.
6. Publicēt un popularizēt projekta rezultātus.

Projekta īstenošanas rezultāti

  • Ir izveidoti 3 Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri, līdz ar to  tagad visām Krāslavas novada bibliotēkām ir emuāri:


Grāveru pagasta bibliotēkas emuārs: https://graverupbiblioteka.blogspot.com/
Kastuļinas pagasta bibliotēkas emuārs: https://kastulinasbiblioteka.blogspot.com/
Šķeltovas pagasta bibliotēkas emuārs: https://skeltovaspbiblioteka.blogspot.com/

  • Ir izveidoti 3 Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku „facebook” konti:


Grāveru pagasta bibliotēkas „facebook” konts: https://www.facebook.com/graverupagastabiblioteka
Kastuļinas pagasta bibliotēkas ,,facebook” konts: https://www.facebook.com/kastulinaspagastabiblioteka/
Šķeltovas pagasta bibliotēkas „facebook” konts: https://www.facebook.com/skeltovaspagastabiblioteka/

Aicinām sekot Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāriem un sociālajiem kontiem  ,,facebook”!

Ilona Cabule,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
sistēmas administratore, idejas autore un projekta īstenotāja
2022. gada 10. dec.

Krāslavas novada centrālajai bibliotēkai 75 gadi!

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/kraslavas-novada-centralajai-bibliotekai-75-gadi.htmlMūsdienu bibliotēka ir dinamiska, daudzfunkcionāla informācijas, kultūras un mācību telpa, kas lietotājam piedāvā plašu pakalpojumu spektru. Nupat ir aizvadīts kārtējais darba cēliens – 5 gadi kopš iepriekšējās jubilejas. Tas kopā Krāslavas novada centrālai bibliotēkai veido skaitli 75.

Darbīguma, dzīvesprieka un sasniegumu piepildīti gadi — šajā piecgadē mums ir izdevies īstenot ievērojamus projektus, piedzīvot jaunatklājēju priekus un izaicinājumus un vienlaikus saglabāt un kopt tradīcijas.

Atskatoties uz šo laika posmu, katrs bibliotēkas darbinieks tos raksturotu ar vārdiem – komanda, sadarbība, izaicinājums, izaugsme, radošums, prieks.

Mūsu klienti ir dažādu paaudžu cilvēki, kas tiekas ar zināšanām, apgūst prasmes, individuāli vai kopā ar citiem meklē atbildes uz savai dzīvei un sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, pēdējos gados arī aktīvi līdzdarbojas pakalpojumu veidošanā. Darbinieki rūpējas par aktuālu krājumu, pakalpojumiem, vidi un to, lai vietējai kopienai piedāvātu labāko pieredzi. Kopā mēs veidojam dinamisku bibliotēku, kuras ideju un darba vadmotīvs ir Krāslavas novada Centrālā bibliotēka - spilgts Gaismas punkts Latvijas bibliotēku sistēmā.

Piecos gados realizēti nozīmīgi projekti: Latvijas Bibliotēku biedrības Latgales nodaļas konference Krāslavā „Nemateriālā mantojuma popularizēšana Latgales bibliotēkās”, uzvara Pašvaldību Savienības projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli. Iedzīvotāji veido savu vidi” par projektu „Jauniešu istabas iekārtošana Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā”.

Sadarbībā ar biedrību „Latgales kulinārā mantojuma centrs” un Latvijas Bibliotekāru biedrību ir izveidots un realizēts projekts „Kulinārais mantojums un tradīcijas. Latgales kulinārā mantojuma receptes”, kuras rezultātā izdota grāmata ar 125 Latgales ēdienu receptēm un 70 Krāslavas novada 5 tautību receptēm un fotomateriālu.

Izstrādāta un tiek realizēta programma „Medijpratības pamati pirmsskolniekiem”, lai sniegtu priekšstatu medijpratībā 5-6-gadīgajiem bērniem, izmantojot grāmatas, spēles, radošas aktivitātes, praktiski izmantojot internetu.

Visas 24 novada bibliotēkas ir pieslēgušās bibliotēku informācijas sistēmai ALISE, ir vienotais elektroniskais kopkatalogs, un lietotāju apkalpošana notiek šajā integrētajā informācijas sistēmā.

Bibliotēka sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību, Preiļu un Rēzeknes galvenajām bibliotēkām, iesaistījusies projekta „Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” realizācijā, iegūstot Eiropas Kopienas finansējumu. Projekta mērķis ir sniegt zināšanas visiem sabiedrības locekļiem par ES darbības jomām, medijpratību, Eiropas Zaļo kursu.

Sadarbība ar Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju organizētas vairāku grāmatu prezentācijas - „Dienvidlatgalē austās segas”, „Poļu Inflantija” u.c.

Ir uzsākts izstāžu pasākumu cikls „Iepazīstinām ar novada pagastiem”, kura mērķis ir parādīt – cik daudz radošu cilvēku dzīvo mūsu novada pagastos, prezentējot savu iedzīvotāju veikumu, dažādas prasmes, aizraušanās.

Netiek aizmirsti bibliotēkas atbalstītāji, grāmatu dāvinātāji, izstāžu dalībnieki, kuriem atraktīvos pasākumos tiek izteikta pateicība par atsaucību un pretimnākšanu.

Saviem apmeklētājiem piedāvājām tikšanās ar literārajiem darbiniekiem, kā Nora Ikstena, Dzintars Tilaks, Inga Pizāne, Māra Jakubovska, Inese Paklone un citiem rakstniekiem. Par saviem ceļojumiem ir stāstījuši Ainārs Kadišs, Sergejs Šuļga, Evita Buturoviča, Viesu vidū ir bijuši Hosams Abu Meri, bijusī Izraēlas vēstniece Lironi Bar-Sadē, žurnālists Ansis Bogustovs, Eiroparlamenta deputāts Ivars Ījabs, lāču mamma Velga Vītola un citi. Radošiem novada cilvēkiem piedāvājam savu veikumu prezentēt izstādes, pasākumos, darbnīcās.

 Darbā ar bērniem un jauniešiem galvenā misija ir bijusi popularizēt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū, piedaloties mērķprogrammā „Lasīšanas veicināšana un bibliotēkas pakalpojumu attīstīšana. Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”, iesaistot skolēnus Nacionālajā Skaļās lasīšanas sacensībā, veidojot literārās stundas par rakstniekiem, kā O.Vācietis, Rainis, Aspazija, erudīcijas un izziņas konkursus un spēles. Vasaras mēnešos tiek izsludināti „Lasīšanas maratoni”, kuros aktīvākie dalībnieki saņem balvas.

Bibliotēkas darbinieki uzsākuši novadpētniecības materiālu digitalizāciju, nodrošinot kultūrvēsturei nozīmīgu materiālu pieejamību un saglabāšanu, drošību un kvalitāti. Ir izstrādātas unikālas digitālās kolekcijas, virtuālās izstādes un spēles par tēlnieku Naumu Āronsonu, „Kā tapa pilsēta Daugavas krastos”, „Pirkums pirms 290 gadiem” „Plāteru dzimta”, „Mūsu novadnieku devums latgaliešu literatūrā, 18.-20.gs.sākums”, „Krāslavas ielai pa pēdām”.

Šajos gados bibliotēkas speciālisti paaugstināja savas kompetences profesionālās pilnveides apmācības, semināros, izmantojot tiešsaistes pasākumus, vebinārus, dažādu platformu piedāvājumus. Novada bibliotēku darbiniekiem ir sniegta metodiskā palīdzība darbības pamatuzdevumu un pienākumu izpildē, kompetences pilnveidē darbā ar BIS Alise – bibliotēkas darba pārvaldībā, cirkulācijas modulī.

Centrālā bibliotēka uzsākusi sadarbību labas prakses pārmantojamībā ar Lietuvas Zinātņu akadēmijas bibliotēku, Zarasu rajona bibliotēku, Moldovas bibliotēku kolēģiem.

Arī pašu jubilejas datumu bibliotekāri atzīmēja darba atmosfērā – seminārā „Latgaliešu valodas zinātnieki. Sabiedrības izglītošana un korektas politikas veidošana latgaliskajam”.

Bibliotēka mainās līdzi laikam, veicinot garīgi bagātu un veiksmīgu vietējās kopienas dzīvi, tajā pašā laikā pieturoties pamatvērtībām, lai lietotājiem būtu komfortabla vide atpūtai, komunikācijai un pašizpausmei, lai apmierinātu viņu zinātkāri, atbalstītu mūžizglītības iespējas un sekmētu informācijas pieejamību pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam.

Cerēsim un arī turpmāk darīsim visu, lai bibliotēka būtu piepildīta ar zinātgribošiem apmeklētājiem, interesantiem notikumiem un pasākumiem!

Valentīna Magidas,
novada bibliotēkas direktore

2022. gada 9. dec.

Ziemassvētku fotostūrītis

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/ziemassvetku-fotosturitis.html
Marijas Žalnerčikas rokdarbu personālizstāde

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/marijas-zalnercikas-rokdarbu-personalizstade.html
2022. gada 1. dec.

Lūkot pieredzi Kuldīgā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/lukot-pieredzi-kuldiga.htmlLai uzlabotu publisko bibliotēku pakalpojumu kvalitāti un veicinātu inovatīvu risinājumu ieviešanu bibliotekārā darba procesā, veicinot pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņu starp Latvijas novadu bibliotēkām, Krāslavas, Jelgavas un Kuldīgas novadu bibliotēku speciālisti vienojās par sadarbības iespējām lokālās kultūrvides informācijas resursu pārvaldīšanā.

Pasākuma tiešā mērķa grupa bija Krāslavas, Jelgavas un Kuldīgas novadu bibliotēku pārstāvji – reģiona galveno bibliotēku speciālisti, t.sk. bibliotekāri, metodiķi, vietējās nozīmes bibliotēku vadītāji.

Apzinot nozares aktualitātes novadpētniecības informācijas resursu un krājuma organizēšanā, pārvaldīšanā un popularizēšanā, š.g. 19. oktobrī notika tiešsaistes seminārs Krāslavas novada bibliotekāriem, kuru vadīja Kuldīgas galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece metodiskajā darbā Gunta Grundmane. Savukārt Krāslavas novada bibliotekāri izvērtēja Kuldīgas novada vietējās nozīmes bibliotēku speciālistu veidotās virtuālās izstādes 2022 par tēmu „Bibliotēku vēsture”.

24. novembrī Krāslavas un Jelgavas novadu bibliotekāri tika uzaicināti uz Kuldīgas novada bibliotēku metodisko semināru Kuldīgā. Semināra laikā Kuldīgas novada pagastu publisko bibliotēku vadītājas dalījās ar virtuālo izstāžu veidošanas pieredzes stāstiem – ieguvumiem un grūtībām. Bibliotekāru atzinums: „Daudz tika apgūts, taču vēl ir jāpilnveidojas, apgūstot mūsdienīgas dizaina tendences un to tehniskos risinājumus.”

Atlasot labākos virtuālo izstāžu darbus, ņemot vērā tēmas aktualitāti, tehnisko risinājumu un vizuālo noformējumu, no 24 pretendentiem tika izvirzīti 4 nominanti, kuri saņēma Krāslavas un Dagdas suvenīrus un atzinības.

Turpinājumā semināra dalībniekiem bija iespēja klausīties Starpnozaru mākslas grupas „SERDE” tradicionālās kultūras pētnieces un kultūras pasākumu producentes Signes Pucenas lekciju. Starpdisciplinārā mākslas grupa „SERDE” ir publiska biedrība Latvijā, kuras misija ir attīstīt reģionālo un starptautisko sadarbību starp dažādām kultūras jomām, organizācijām un profesionāļiem.

Noslēgumā Krāslavas novada bibliotēku speciālisti - Anna Bartuša (Krāslavas novada Centrālā bibliotēka), Dace Zeiza (Dagdas bibliotēka) un Ludmila Paskačima (Svariņu pagasta bibliotēka) dalījās ar lokālās kultūrvides dokumentu krājuma pārvaldības labās prakses piemēriem un aktīvi iesaistījās diskusijās ar kolēģiem.

Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ilona Bronka apliecina: „Pasākuma tēmai bibliotēku vēstures apzināšanā un saglabāšanā šodien ir ļoti nozīmīga loma arī sabiedrībā un īpaši vietējā kopienā. Un tas, ka paši bibliotekāri spēj to mūsdienīgi un kvalitatīvi pasniegt, sniedz gandarījumu un rezultātus bibliotekārā darba novērtēšanai.”

Izbraukuma laikā tika apskatīta Kuldīgas Galvenās bibliotēka, tās struktūrvienības un izieta ekskursija pa Kuldīgas vecpilsētas skaistākām vietām. Kā atzīst Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēkas vadītāja Diāna Maksimova: „Svarīgi ir apzināt un saglabāt mūsu kultūrvesturisko mantojumu, bibliotekārā piedāvājuma pilnveidošanai, ne tikai šodien, bet arī nākotnē. Vienmēr ir ļoti vērtīgi piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos, lai pilnveidotos un rastu jaunas radošas idejas.”

Ar Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības atbalstu tika realizēts kārtējais labās prakses apmaiņas brauciens uz Kuldīgu bibliotēku attīstības un sadarbības veicināšanas jomā.

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas metodiķe
Autores foto

2022. gada 29. nov.

Jaunās grāmatas Krāslavas novads centrālajā bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/noderiga-informacija/article/4/jaunas-gramatas-kraslavas-novada-centralaja-biblioteka-30.html

Ar jaunajām grāmatām var iepazīties šeit.

Ilustratīvs foto no https://momenti.lv

2022. gada 17. nov.

Rītausmas lasījumi PII „Pīlādzītis” un „Pienenīte”

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/ritausmas-lasijumi-pii-piladzitis-un-pienenite.htmlNovembris ir Latvijas mēnesis. Novembris ir sveču mēnesis un arī Ziemeļvalstu literatūras lasījumu laiks. No 14. līdz 20. novembrim jau 24. reizi Latvijā notiek Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļas tēma „Daba Ziemeļvalstīs”.

Kad dabā ir vistumšākais laiks, Krāslavas pirmsskolas iestādes ,,Pīlādzītis” un ,,Pienenīte” audzēkņi kopā ar skolotājām un Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas bibliotekāriem Viktoriju un Margaritu iededzina sveci un dodas kopīgā literārā piedzīvojumā, lai labāk iepazītu Ziemeļvalstu literatūru un kultūru. Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs nedēļas laikā skanēja vieni un tie paši teksti.

Rītausmas stundās mazie lasītāji pārlapoja bilžu grāmatu „Ja tu satiec lāci” (dāņu rakstnieks Martins Glass Serups un Somijas zviedriete Mālina Kivele ir sacerējuši grāmatas tekstu, bet Somijas zviedriete Linda Bundestama - uzzīmējusi ilustrācijas.) Ar sirsnīgu humoru bilžu grāmata pēta jautājumu par to, kas jādara, ja ceļā satiec lāci.

Bērni apskatīja skandināvu rakstnieku grāmatas, salika puzli un uzzināja Ziemeļvalstu nosaukumus un karogus, nodziedāja dziesmu lācim, pārliecinājās, ka ar lāci joki nav labi, tad devās zīmēt un krāsot katrs savu lāci.

Mūsu lasītāji ar vislielāko prieku vienmēr sagaida skandināvu rakstnieku grāmatas, jo tās dod iespēju būt kopā gan ar iemīļotiem, gan vēl neiepazītiem Ziemeļvalstu literatūras varoņiem.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova atzīmē, ka Ziemeļvalstu literatūras iepazīšana ir ceļojums pāri robežām, kas bērniem dod pārliecību, ka skaistums ir oriģinalitātē un arī tradīcijā. Grāmatas dēvē par tiltiem, kas palīdz iepazīt tuvas un tālas zemes un kultūras. Dzīvē visi ceļi ir iespējami.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Autores foto


2022. gada 10. nov.

Jaunās grāmatas Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/noderiga-informacija/article/4/jaunas-gramatas-kraslavas-novada-centralaja-biblioteka-29.html
Ar jaunajām grāmatām var iepazīties šeit.

Ilustratīvs foto no https://momenti.lv

Latvijas un Moldovas sadarbības projekts

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/latvijas-un-moldovas-sadarbibas-projekts.htmlNo 31. oktobra līdz 3. novembrim Latvijā viesojās Moldovas bibliotekāri, kuru vizītes laikā notika konference un vairākas partneru sanāksmes, lai iedvesmotu vietējos bibliotekārus un palīdzētu viņiem attīstīt prasmes reaģēt uz izaicinājumiem un jaunajām lomām, ko nes šā brīža reģionālie drošības izaicinājumi. Pasākumā piedalījās arī Ukrainas bibliotēkas pārstāve, informējot, kā bibliotēkas ir piemērojušās darbam kara apstākļos.

31. oktobrī Latvijas un Moldovas sadarbības projekta ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika konference „Bibliotēkas kā vietējās sociālās noturības un demokrātijas veidotājas drošības izaicinājumu laikos”. Konferencē piedalīties tika aicināti Latvijas un Moldovas bibliotekāri, vietējo kopienu līderi, pašvaldību un NVO pārstāvji, kā arī ikviens, kas ieinteresēts medijpratības, demokrātijas un integrācijas jautājumos.

1. un 2. novembrī turpinājās Latvijas, Moldovas un Ukrainas labākās prakses apmaiņa starp bibliotekāriem Latgalē – Daugavpilī, Latgales Centrālajā bibliotēkā. Ieskatu par demokrātijas ilgtspējas veicināšanu Krāslavas novadā sniedza Krāslavas novada centrālās bibliotēkas speciālisti Žaneta Moiseja un Margarita Žavnerčika ar labās prakses piemēriem starpnozaru pieejā – sadarbībā ar vietējām kopienām, pašvaldību, NVO un starpkultūru pieejā – darbā ar multikulturālās kopienas paradumiem un pilsoniskām aktivitātēm. Pēcpusdienā sekoja lokālās demokrātijas prakses piemēri, dodoties vizītē uz Dagdu, kad bibliotekāru grupa no Moldovas viesojās Krāslavas novada Dagdas bibliotēkā, Dagdas Jauniešu iniciatīvu centrā un Andrupenes lauku sētā.

Veiksmes stāstu prezentācijas un tematiskās aktivitātes izdevās turpināt ar interesantām diskusijām, kontaktinformācijas apmaiņu un protams konstruktīviem partnerības priekšlikumiem.

Pasākumu organizēja biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) sadarbībā ar Moldovas bibliotekāru biedrību, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Vidzemes augstskolu, īstenojot attīstības sadarbības projektu „Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji”.

Projekta mērķis ir sekmēt lokālās demokrātijas attīstību un vietējo kopienu noturību, paaugstinot bibliotekāru zināšanas un prasmes Moldovā un Latvijā. Projekta tiešā mērķa grupa ir bibliotekāri no vietējām kopienām.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada
Centrālās bibliotēkas metodiķe

2022. gada 17. okt.

Valsts pamatvērtība - valoda

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/valsts-pamatvertiba-valoda.htmlViena no valstiskās, nacionālās piederības un apziņas pamatvērtībām ir valoda. Mums tā ir latviešu valoda. Lai īpaši godātu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā, svētku, atceres un atzīmējamo dienu kalendārā pēc Valsts prezidenta Egila Levita ierosinājuma 15. oktobrī ir svinēta Valsts valodas diena. Šis datums nav izvēlēts nejauši. 1998. gada 15. oktobrī Satversmes 4. pantā tika nostiprināta valsts konstitucionālā vērtība: „Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda”.

Krāslavas novada Centrālā bibliotēka latviešu valodas dienai par godu popularizē valodas spēles, kas paredzētas, lai veicinātu skolēnus runāt un bagātināt savu vārdu krājumu, ka arī komunikācijas un aktīvās klausīšanās prasmes.

Krāslavas ģimnāzijas 2. klases skolēni ar skolotāju Intu Beikuli apciemoja bibliotēku un izbaudīja īsto prieku, spēlējoties un iepazīstot valodas spēles - „Lilluu”, „Stāstu stāstiem izstāstīju”, lielisko spēli „Abra” ar latviešu tautas mīklām ģimenei un draugiem, krustvārdu spēli „Scrabble oriģināls”. Skolotāju ieinteresēja mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 5-8 gadus veciem bērniem „Atver pasauli!” un arī bibliotekāres aicinājums aktīvi izmantot bagāto materiālu latviešu valodas pilnveidošanai, ko piedāvā „letonika.lv”.

Latviešu dzejnieks, publicists, valodnieks, jaunlatviešu kustības dalībnieks Juris Alunāns ir rakstījis: „Turiet savu Tēvu valodu godā un cieņā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas sevi pašu negodā, to arī citi negodās.”

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja


2022. gada 11. okt.

Tikšanās ar rakstnieci

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/tiksanas-ar-rakstnieci-1.html
Seminārs

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/seminars.htmlPieteikšanās pasākumam līdz 27.10. plkst. 9.00 šeit.

2022. gada 28. sept.

Seminārs

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/seminars.html
Skaļās lasīšanas sacensību fināls

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/skalas-lasisanas-sacensibu-finals.html


Sestdien, 24. septembrī, plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē norisināsies Skaļās lasīšanas sacensību fināls. Šogad Rīgā ieradīsies 30 reģionālie lasīšanas čempioni, klātienē viņus atbalstīs līdzjutēji – klasesbiedri, bet video tiešraidi LNB YouTube lapā varēs vērot neierobežots interesentu skaits, kā arī ieraksts būs pieejams pēc pasākuma norises.

Sacensību mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

30 reģionālo čempionu vidū ir Krāslavas ģimnāzijas 6. klases skolniece Līga Jakovele.

Novēlam viņai veiksmi!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

2022. gada 16. sept.

Pauliņu ģimenes māla podi un stāsti

Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/paulinu-gimenes-mala-podi-un-stasti.html14. septembrī Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā svinīgi atklāta keramikas izstrādājumu personālizstāde „Pauliņu ģimenes māla podi un stāsti”, kas būs apskatāma līdz pat 31. oktobrim.

Šī izstāde būtībā ir par radīšanu - tas patiesi ir tas, ko dara Pauliņu ģimene daudzus gadus. Var veidot neskaitāmus vārdu salikumus, kas raksturo Pauliņu mūža aizraušanos, un tie noteikti būs par darbu, pacietību, talantu un mīlestību, tas, ko parāda šī izstāde.

„Latgale ir bagāta keramiķiem, bet mums Krāslavā esat vislabākie no Latgales,” ar uzslavām šajā pasākumā neviens neskopojās, tāpat cilvēki dāsni dalījās atmiņās.

„Valdi pazīstu daudzus gadus,”, sacīja bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas. „Spilgtā atmiņā, kāds viņš atnāca uz Krāslavu un kādi bija tā laika darbi, prieks redzēt, kā tie ir pilnveidojušies, kādas formas un nokrāsas ieguvuši, kas tik nav nācis klāt! Ar Jums viegli komunicēt, ar Jums var sarunāt jebkurā brīdī, Jums katram darbam ir kāds stāsts, un Jūsu aizraujošie joki iederas ikvienā kompānijā. Paldies, ka esat tādi mums, krāslaviešiem!”

Klātesošo jautājumi lielākoties bija adresēti keramiķim Valdim, kurš labprāt pastāstīja, kā pievērsies šim arodam, kā attīstījies un audzis līdz ar laiku. Vispārzināms, ka aiz katra veiksmīga vīrieša stāv spēcīga sieviete, kas viņu iedvesmo un atbalsta, dodot iespēju sasniegt nebijušus augstumus un realizēt savas ieceres. Valda gadījumā tās pat divas: sieva Olga, kas arī ir keramiķe un meita Līga, kas ir jaunā keramiķe ar savu rokrakstu.

„Jau kādu laiciņu es un Olga esam projām no pedagoģiskā darba mākslas skolā, un tagad darām vairāk to, kas mums ļoti patīk – darbs un vaļasprieks „sabiris” vienā čupiņā, ir kustība uz priekšu, un tas ir labi – esam laimīgi cilvēki!” tā Valdis.

Droši vien laimīgs jūtas arī ikviens, kam bijusi iespēja paturēt rokās vai iegādāties Pauliņu uzburtos mākslas darbus. Nudien maķenīt jābūt burvim, lai māls tevi klausītu un uzvestos tieši tā, kā esi iecerējis. Tagad savas zināšanas un prasmes Pauliņi nodod vairs ne tikai mūsu novada, bet visas Latvijas bērniem un arī pieaugušajiem, kuri apmeklē keramikas darbnīcu Krāslavas amatniecības centrā.

Juris Roga
Autora foto2022. gada 14. sept.

Pauliņu ģimenes izstāde

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/paulinu-gimenes-izstade.html
2022. gada 6. sept.

Noskaidroti vasaras lasīšanas sacensības uzvarētāji

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/noskaidroti-vasaras-lasisanas-sacensibas-uzvaretaji.htmlNoslēgusies vasaras lasīšanas sacensība „Lasīt ir moderni!”, kuru rīkoja Krāslavas novada Centrālā bibliotēka. Par uzvarētājiem kļuva:

Darja Ignatjeva - meitene no Ukrainas, mācās Varavīksnes vidusskolā, izlasīja 38 grāmatas;

Kaspars Kušnirs, Krāslavas ģimnāzijas skolēns, izlasīja 29 grāmatas;

Darja Avsjukeviča, Krāslavas ģimnāzijas skolniece, izlasīja 25 grāmatas;

Artūrs Grizāns, Krāslavas ģimnāzijas skolēns, izlasīja 24 grāmatas.

Bibliotēkas direktore pateicās Kušniru ģimenei - mammai Daigai, Kristapam, Kasparam un Kārlim, kuri aktīvi piedalījās vasaras lasīšanā un visi kopā izlasīja 46 grāmatas. Daudzi bērni izlasīja vairāk par 10 grāmatām.

Mums ir prieks un gandarījums par katru čaklo lasītāju un viņu izlasīto grāmatu. Lasot grāmatas, mēs patiesībā visi tiekam apbalvoti, jo vislielākā balva ir iespēja izlasīt labu grāmatu.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Margaritas Žavnerčikas foto