2021. gada 11. febr.

Tikšanās ar novadnieci Ilzi Vovku

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/tiksanas-ar-novadnieci-ilzi-vovku.htmlPieslēgties ar Zoom 

Konsultācijas identifikators: 716 1417 3303
Pieejas kods: 7mYRji

2021. gada 5. febr.

Dzimtās valodas diena

 Avots:

Ezerzeme - Nr.5 (2021, 5.febr.), 2.lpp.
2021. gada 2. febr.

Bagātini savu dzīvi dāvinādams!

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/bagatini-savu-dzivi-davinadams.html
Katrs cilvēks jau no bērnības ir zinātkārs. Viņam nepietiek ar to, ko viņš redz, dzird un jūt. Viņam gribas arī vairāk zināt. Ja šādam cilvēkam ir iespēja lasīt labu grāmatu, viņš tur atrod nepieciešamās atbildes.

Tautas vēsture ceļ viņa pašapziņu, ievērojamu cilvēku darbi paplašina viņa redzesloku, dzejoļi bagātina jūtu pasauli, bet sadzīvisku notikumu tēlojumi rakstnieku darbos izgaismo dzīves gaišās un tumšās puses.

Lasot cilvēks mācās dzīvot, domāt un spriest. Viņa gars top brīvāks, cilvēka tikumiskā izjūta kļūst tīrāka, un viņa paša dzīve – gaišāka.

Grāmatai visos laikos ir bijusi liela nozīme cilvēka dzīvē, īpaši tagad, kad tās palīdz pārdzīvot pandēmijas laiku.

Ik gadu bibliotēkas krājums papildinās ar vērtīgiem dāvinājumiem. Dāvinātāji ir juridiskās organizācijas un privātpersonas – skolotāji, mediķi, juristi, vienkārši strādājošie un arī bezdarbnieki.

 Atzīmējot Draudzīgā aicinājuma dienu, vēlamies teikt visiem paldies saviem lasītājiem, atbalstītājiem, labvēļiem, kuri bija ieinteresēti Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas krājuma veidošanā un līdz ar to mūsu fonda papildināšanā.

Bibliotēkas kolektīvs izsaka lielu pateicību visiem tiem 69 lasītājiem, kuri 2020. gadā bija atsaucīgi un brīvprātīgi uzdāvināja grāmatas - vairāk nekā 1020 iespieddarbus. Bibliotēkas krājums šogad papildinājās ar 147 jaunām grāmatām, pārējās nonāca pagastu bibliotēku plauktos.

Pateicamies Krāslavas novada domei, Vēstures un mākslas muzejam, Latgales kultūras centra izdevniecībai, laikrakstam „Ezerzeme” un citiem ziedotājiem. Mūsu atbalstītāju vidū ir Kultūras un Ārlietu ministrijas, TPI Latvijas Institūts, A/S „Pasažieru vilciens”, biedrības „Ascendum”, „Centrs Marta” un citi.

Atzinības vārdus sakām Latgales pavārgrāmatas recepšu teicējiem no Krāslavas, Dagdas, Riebiņu, Ilūkstes, Zilupes, Aglonas, Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas, Viļakas un Balvu novadiem, īpaši publisko bibliotēku darbiniekiem, kas ieguldīja personīgo artavu un piesaistīja domubiedrus. Milzīgs paldies Krāslavas novada Tūrisma informācijas centram par iespēju piedalīties vērienīgā darba procesā, apkopojot Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālās receptes, kura rezultātā 2020.–2021. gadā visas Latgales publiskās bibliotēkas saņems vērtīgu kultūras mantojuma grāmatu. Paldies Latvijas Bibliotekāru biedrībai par administratīvu atbalstu, kas tika sniegts Krāslavas novada Centrālajai bibliotēkai, piedaloties minētajā projektā.

Šogad ikgadējo pateicības vakaru grāmatu dāvinātājiem janvārī sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī bibliotēka sarīkot nespēj. Tomēr ir arī priecīga vēsts - pasākumu plānojam rīkot šī gada maijā, protams, kad epidemioloģiskā situācija uzlabosies.

Vēlreiz liels, liels paldies visiem, kas šajā grūtajā laikā ir un paliek ar mums, ir uzticīgi grāmatai, bibliotēkas pakalpojumiem, izrāda iecietību savos spriedumos!

Mēs centīsimies piedāvāt vairāk interesantu grāmatu un preses izdevumu, daudzveidot pasākumus, stāstīt par aktualitātēm bibliotēkas un novada domes tīmekļvietnēs. Sekojiet aktuālajai informācijai arī sociālajos tīklos!

Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas kolektīva vārdā -
direktore Valentīna Magidas

2021. gada 28. janv.

Jauna grāmatu kolekcija

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/jauna-gramatu-kolekcija.htmlKrāslavas novada Centrāla bibliotēka saņēma lielisku dāvanu - grāmatu izlasi no Krievijas Federācijas ģenerālkonsulāta Daugavpilī. Uzdāvinātās grāmatas pārstāv plašu žanru un interešu loku.

Pirmkārt, starp dāvinājumiem ir atrodami klasiskie, hrestomātiskie krievu literatūras diždarbi, kurus tagad iespējams pie mums lasīt ne tikai oriģinālvalodā, bet arī īpaši krāšņos izdevumos. Alekseja Tolstoja romānistika, Ivana Krilova īpašā rakstu izlase, dažādu laikmetu un literāro virzienu pārstāvju dzejas krājumi…

Starp dāvinājumiem var sastapt arī unikālus darbus par mākslas vēsturi un skaistus mākslas albumus. Piemēram, grāmatā „Строгановка: 190 лет русского дизайна” var izsekot krievu dizaina attīstībai, caur to iepazīstot gan vēsturi, gan kultūras īpatnības un specifiku. Aizraujošus vakarus var pavadīt arī lasot par kino vēsturi monogrāfijā „Кино от первого лица”. Šo lasīšanas procesu var padarīt vēl aizraujošāku, paralēli skatoties kino klasiku, par kuru autors raksta – izrādīsies, ka ikviena filma ir daudz slāņaināka un aizraujošāka ar pareizo ceļvedi.

Neizpaliek arī grāmatas vēstures cienītājiem, turklāt lielākā daļa no tām ir uzrakstītas saistošā, vienkāršā valodā, kas kļūst par aizraujošu lasāmvielu ne tikai zinātnes mīļiem, bet arī ikdienas romānu lasītājiem. Piemēram, grāmatā „Дворец на Гороховом поле” ir iespēja iepazīt noslēpumaino, aizraujošo galma dzīvi ar visām tā peripetijām un pārsteigumiem, savukārt „За други своя” vēsta par krievu-turku kara notikumiem 19. gs. izskaņā, ļaujot izprast gan cariskās Krievijas impērijas, gan Osmaņu impērijas uzvaras un priekus, gan arī zaudējumus un plaisas, kas liek abām impērijām sabrukt pēc Pirmā pasaules kara.

Ņemot vērā, ka pēdējā gada laikā ceļošana ir visnotaļ ierobežota, tad, iespējams, daudzus varētu priecēt arī krāšņie ceļveži pa Maskavas un Sanktpēterburgas ielām. Tie varētu noderēt gan tiem, kas vēl tikai sapņo par iespēju doties uz kādu no Krievijas pilsētām kā izzinošs materiāls, gan tiem, kas vienkārši vēlas iztēlē paklejot pa tālo pilsētu ielām, izzinot ne tikai tās slavenākās un krāšņākās vietas, bet arī iepazīstot dažādus noslēpumus un leģendas.

Ikviens ir aicināts novērtēt un iepazīt šīs dažādās, bet ārkārtīgi interesantas, vērtīgās un izzinošās grāmatas!

Svetlana Ļaksa-Timinska,
Krāslavas novada Centrālā bibliotēka

2021. gada 27. janv.

Piedalies viktorīnā!

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/piedalies-viktorina.htmlGatavojoties Drošākai interneta dienai, Krāslavas novada centrālā bibliotēka ir izveidojusi tiešsaistes viktorīnu “Manas e-Zināšanas par drošu internetu”

Viktorīna sastāv no 15 apgalvojumiem, kas ir jāizvērtē individuāli – vai tie ir patiesi (Patiesība) vai nepatiesi (Meli). Par katru pareizo atbildi tiek  piešķirts 1 punkts.

Lūdzam atbildes iesniegt līdz 2021. gada 14. februārim. Rezultāti būs publicēti Krāslavas novada centrālās bibliotēkas mājaslapā un bibliotēkas sociālajos medijos (Facebook, Instagram, Twitter).

2021. gada 21. janv.

Spēle „Kļūšu par profesionāli”

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/1/article/3/spele-klusu-par-profesionali.htmlKrāslavas novada Centrālā bibliotēka aicina izmantot iespēju iesaistīt skolēnus izglītojošā spēlē par profesiju izzināšanu, saite šeit.

„Spēle ir paredzēta jaunāko klašu bērniem, tāpēc tā ir spilgta, krāsaina un to papildina dažādi skaņu efekti. Tajā var satikties ar 37 dažādu profesiju pārstāvjiem viņu darba vidē: dialogos noskaidrot profesijā nepieciešamās prasmes, zināšanas un veicamos pienākumus, un ar aizraujošu mini spēļu palīdzību pierādīt savu veiklību un atjautību. Spēlējot var pārdomāt, vai spēlētājam pašam piemīt attiecīgajam profesionālim vajadzīgās īpašības. „ParProf” iespējams spēlēt gan datorā, gan mobilajā tālrunī vai tā tīmekļa lietotnes formātā, saglabājot telefonā vai datorā bez nepieciešamības to lejuplādēt. Spēli var izmantot patstāvīgi vai kopā ar karjeras konsultantu, skolotāju vai vecākiem, pētot instrukcijas, atlasot profesijas un pārrunājot rezultātus,” raksta Dženija Dzirkale-Maļavkina, LNB Kompetenču attīstības centra mācību koordinētāja.

27. janvārī plkst. 14.00-15.00 „Zoom” platformā notiks spēles prezentācija, kurā būs plašāka informācija par spēles izstrādi un lietošanu. 

Pasākumu aicināti apmeklēt karjeras speciālisti, pašvaldību izglītības speciālisti, jaunāko klašu audzinātāji, metodiķi, kā arī tie karjeras konsultanti, kuriem nebija iespēja aprobēt spēli, un citi interesenti. Vebināra dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām reģistrēties pasākumam tiešsaistē. Reģistrētie dalībnieki saņems uzaicinājumus uz pasākumu „Zoom” platformā. Pēc pasākuma būs pieejams ieraksts VIAA youtube kontā

Publicēšanai sagatavoja KNCB BLN vadītāja Viktorija Urbanoviča

2021. gada 12. janv.

2020. gadā lasītākās grāmatas

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/2020-gada-lasitakas-gramatas.html2021. gada 7. janv.

Čaklākie lasītāji 2020

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/caklakie-lasitaji-2020.html,,No visiem pasaules brīnumiem visbrīnumainākā ir grāmata, un šajos brīnumos tu vari brīvi ieiet. Tu vari sevī uzņemt visu, ko cilvēki gadu tūkstošos domājuši un jutuši. Tā ir tik liela laime, ka tādēļ vien ir vērts dzīvot,” rakstīja Zenta Mauriņa.

2020. gada garumā mūsu čaklākie lasītāji lasītprieku meklēja Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā. Visvairāk grāmatu bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā izlasīja Inese Kleščinska ar meitu Arianu, Miroslavs Baženovs, Armands Vagalis, Samanta un Markuss Adamoviči.

Pateicoties viņiem, 392 grāmatas no grāmatu plauktiem laimīgi aizceļoja pie lasītāja. 

Mēs pateicamies arī vecākiem, kuri stiprina bērnos un jauniešos pārliecību par grāmatu lasīšanas vērtību.

 Tā kā šobrīd ir aizliegti klātienes bibliotēkas apmeklējumi, atgādinām par iespēju aktīvi izmantot Letonikas datubāzi

Datubāzi LETONIKA (daļēji) arī ārpus bibliotēkas var brīvi izmantot ikviens Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas lietotājs, pieejas datus saņemot centrālajā bibliotēkā, Dīķu ielā 5, vai pa e-pastu. 

LETONIKA - Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, jauns interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Patlaban šie resursi ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes.

Letonika.lv resursi nemitīgi tiek papildināti, tie ir sagrupēti 9 sadaļās:

Eniklopēdijas 
Vārdnīcas 
Lasītava 
Multivide 
Valoda 
Ceļvedis
Pasakas
Latvijas Kultūras kanons
Mācībām

Ja rodas jautājumi, zvaniet 65681100

Viktorija Urbanoviča, Krāslavas NCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja