2021. gada 27. jūl.

Jaunās grāmatas Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/noderiga-informacija/article/4/jaunas-gramatas-kraslavas-novada-centralaja-biblioteka-15.html


Ar jaunajām grāmatām var iepazīties

 šeit

2021. gada 5. jūl.

Gleznu izstāde

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/gleznu-izstade.html
2021. gada 21. jūn.

Radošā darbnīca

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/radosa-darbnica.html
2021. gada 15. jūn.

Bērnu zīmējumu konkursa rezultāti

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/bernu-zimejumu-konkursa-rezultati.html
Zīmējumu konkursā „Mana bērnība mūsdienīgā Eiropā”, kuru organizēja Krāslavas novada Centrālā bibliotēka sadarbībā ar „Europe Direct Austrumlatgalē”, piedalījās 62 bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Konkursam tika iesniegti 67 zīmējumi. Savos iespaidos un priekā dalījās Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” audzēkņi, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Varavīksnes vidusskolas skolēni, Dagdas vidusskolas un Krāslavas grāfu Plāteru v.n. Poļu pamatskolas un arī Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi. Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore Valentīna Magidas pateicās visiem konkursa dalībniekiem, skolotājiem un vecākiem par līdzdalību konkursā un apsveica uzvarētājus: Anželiku Naumovu, Lāsmu Rubeni, Elzu Ahromkinu, Nikolu Žukovu, Elizabeti Žurovu, Gļebu Čumiku, Diānu un Annu Žuras.

Pasaule bērnu un jauniešu redzējumā ir skaista un droša, uzticības pilna.

Bērna dvēsele saredz un sajūt visas dabas stihijas - Gaisu, Ūdeni, Zemi, Uguni.

Bērnu zīmējumos attēloti saule, debess, varavīksne, upes un jūra, meži, pļavas, puķu košums, putni, taureņi un bites, daba un izklaide dabā.

Daudz, daudz balonu, rotaslietas, māja un mājas mīluļi, velosipēds, traktors un lauku darbi, ugunskurs un kopā būšana ar vecākiem, brāļiem, māsām un draugiem.

Prieks, ka bērni ir uzzīmējuši grāmatu un bibliotēku.

Redzam arī gadžetus, kā tad bez tiem.

Skatoties uz zīmējumiem, rodas sajūta, ka bērns mūsdienīgajā Eiropā, neskatoties uz visām likstām, izjūt pasaules labestību un jutās tajā drošs un pasargāts.

Zīmējumu izstādi var apskatīt Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā Bērnu literatūras nodaļā līdz 30. jūlijam, zīmējumu virtuālo izstādi varēs apskatīt sociālajos tīklos no 18. jūnija.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas NC bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Jurija Rogas foto


2021. gada 14. jūn.

Tiešsaistes tikšanās "Videi draudzīga dzīvesveida labvēlīgā ietekme" ar zaļā dzīvesveida aktīvisti un rakstnieci Zani Nuts

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/tiessaistes-tiksanas-videi-draudziga-dzivesveida-labveliga-ietekme-ar-zala-dzivesve.html
2021. gada 26. maijs

SKALA-2021

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/skala-2021.htmlKrāslavas novada reģionālā bibliotēka jau ceturto gadu pēc kārtas iesaista skolēnus Nacionālajā Skaļās lasīšanas sacensībā.

Mēs ar lepnumu klausījāmies mūsu reģiona čempionu lasījumus no lielās skatuves Ziedoņa zālē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā:

2018. gadā veiksmīgi uzstājās Jurģis Jākobsons no Indras pamatskolas,

2019. gadā - Paula Plivča no Dagdas vidusskolas,

2020. gadā - Emīls Grišāns no Krāslavas Valsts ģimnāzijas.

Šogad reģionālajā sacensībā virtuāli piedalījās Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Varavīksnes vidusskolas un gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas skolēni.

Sarežģītajā pandēmijas laikā šķēršļu lasīšanai nebija. 5. klašu skolēni veidoja savus ierakstus un dalījās ar tiem sociālajos tīklos. Atsūtītos videoierakstus vērtēja žūrija: Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore Valentīna Maģidas, KNCB metodiķe Žaneta Moiseja un Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča.

Pateicības tika pasniegtas Tomasam Bergam, Annai un Diānai Žurām, kā arī Milānai Milaševičai. Par skaļās lasīšanas reģionālo čempionu vienbalsīgi tika atzīts Krāslavas Valsts ģimnāzijas 5. klases skolēns Rihards Jermolajevs.

KNCB direktore Valentīna Maģidas pateicās skolotājām Lolitai Dzalbei, Valentīnai Purpišai un Innai Sevostjanovai par skaļās lasīšanas popularizēšanu un veiksmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu Skaļās lasīšanas sacensībā.

Visi novēlēja Rihardam veiksmīgi konkurēt valsts līmenī un kļūt par valsts lasīšanas čempionu.

Valsts fināls plānots 25. septembrī Gaismas pilī, tā laikā tiks izraudzīts valsts lasīšanas čempions. Ja pulcēšanās noteikumi to atļaus, uz finālu tiks uzaicināta visa klase.

Viktorija Urbanoviča,
sacensības reģionālais kurators

Jurija Rogas foto

 


2021. gada 21. maijs

Tikšanās ar bērnu rakstnieci

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/tiksanas-ar-bernu-rakstnieci.html
Krāslavas novada centrālā bibliotēka aicina iesaistīties „BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJAS” jaunās kolekcijas lasīšanā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/kraslavas-novada-centrala-biblioteka-aicina-iesaistities-bernu-jauniesu-un-vecaku-zuri.html
2021. gada 20. maijs

Sāksim lasīt "BJVŽ-2021!"

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/saksim-lasit-bjvz-2021.html


Krāslavas novada Centrālā bibliotēka aicina iesaistīties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” jaunās grāmatu kolekcijas lasīšanā.

Kas jādara?

Līdz janvāra beigām izlasi sešas izvēlētās grāmatas.

Aizpildi elektronisko anketu, norādot I, II, un III vietu visaugstāk vērtētajām grāmatām.

Saņem balviņu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB).

Elektronisko anketu atradīsi vasaras vidū www.lasamkoks.lv 

2022. gada martā Lielajos lasīšanas svētkos priekpilnā ceremonijā par to „Kurš uzvarēs?” uzzinās visā pasaulē, jo programmā piedalās arī  ap 70 latviešu diasporas centri 30 valstīs.   

Kolekcija, ko izraudzījusi profesionāla žūrija, ir interesanta un sola lasītājiem daudz pārsteigumu, izziņas prieku un emocionālu mirkļu. Tā atrodama LNB tīmekļvietnē: https://www.lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2021

2021. GADA KOLEKCIJA (DOCX)

BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA

Iesaisties bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā, būdams tās eksperts! Tavs viedoklis par izlasītajām grāmatām ļoti svarīgs.

Lasi un vērtē!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Bibliotēku sistēma Alise visās reģiona bibliotēkās

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/biblioteku-sistema-alise-visas-regiona-bibliotekas.html
Bibliotēku informācijas sistēma ALISE (BIS ALISE) ir Latvijā izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums, kurš ieviests Latvijas publiskajās, speciālajās, augstskolu, skolu, organizāciju un uzņēmumu bibliotēkās.

Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā ir iekļauta informācija par pašvaldību un daļēji skolu bibliotēku krājumiem, novada resursu datu bāze (novadpētniecība).

Ar 2021. gada maija mēnesi informācijas sistēma ALISE-i ir ieviesta Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēkās. ALISE-i nodrošina katras bibliotēkas krājuma uzskaiti un cirkulāciju, kā arī piekļuvi informācijai par konkrētās bibliotēkas krājumu publiskajā e-katalogā atbilstoši bibliotēkas statusam. Pēc šāda principa ievadītie dati sistēmā nodrošina atbilstošo uzskaiti un centralizētās statistikas atskaites.

Lai realizētu šo programmu, bija ilgs sagatavošanās process. Paldies abu novadu domēm un vietējām pašvaldībām par atbalstu un finansējuma iedalīšanu darbinieku apmācībām un programmatūras iegādei.

Bibliotēku darbiniekiem līdz sistēmas ieviešanai bija nepieciešams liels priekšdarbs - bibliotēkas krājuma izvērtēšana, nolietotās, saturā novecojušās literatūras atlase un norakstīšana. Pēc tam katram izdevumam tika piešķirti un ielīmēti svītrkodi, nomarķēta katra krājuma vienība. Tagad katra bibliotēka veido lietotāju reģistru. Tiek risināts jautājums par svītrkodu nolasīšanas skeneru iegādi. 

Lasītāju izvēlēto grāmatu svītrkodi tiks ieskenēti, un dati saglabāsies bibliotēkas informācijas sistēmā.

Automatizētā literatūras izsniegšana/saņemšana jeb cirkulācija ļaus uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tā būs ērtāk apkalpot lasītājus, dos iespēju ātrāk uzzināt, pie kura lasītāja ir grāmata, ja tā neatrodas plauktā, kā arī izsniegšanas termiņu. Varēs ātrāk apzināt arī kavētājus, iegūt citus statistikas rādītājus, ko nodrošina bibliotēku informācijas sistēmas Alise programma. Lietotājiem būs iespēja arī internetā rezervēt un pasūtīt
grāmatas no elektroniskā kopkataloga, izmantojot Krāslavas novada  Centrālās bibliotēkas veidoto elektronisko katalogu, varēs pārliecināties, vai pieprasījums ir izsniegts, vai atrodas uz vietas.

Pavisam Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par vairāk nekā 53000 iespieddarbu ierakstiem. Straujā informācijas tehnoloģiju attīstība radusi iespēju izmantot milzīgu informācijas daudzumu un inovatīvu pakalpojumu pieejamību visiem, kam pieejami informācijas tehnoloģiju līdzekļi. Šo piedāvājumu aizvien plašāk cenšas izmantot ikviens iedzīvotājs. Bibliotēka ir vieta, kur iespējams izmantot informācijas tehnoloģijas bez maksas. Šāds pakalpojumu piedāvājums prasa no bibliotēku darbiniekiem nemitīgu apmācību procesu, padziļinātu zināšanu apguvi.

Valentīna Magidas,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore

Ilustratīvs foto no https://momenti.lv

2021. gada 13. maijs

Digitālo stāstu veidošana

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/digitalo-stastu-veidosana.html
2021. gada 7. maijs

Pozitīvs skatījums, radoša pieeja

 Avots:

http://www.ezerzeme.lv/lv/zinas/dzivestasti/19817/pozitivs-skatijums-radosa-pieeja
Šogad maija brīvdienas sakrita ar vēl vieniem lieliem svētkiem daudziem ticīgajiem - Lieldienām. Sestdien Krāslavā notika pavasara gadatirgus, bet pirmdien - mājražotāju tirdziņš. Laika apstākļi nebija labvēlīgi, tomēr tas nav izšķirošs faktors. Kuram bija vēlēšanās, tas pastaigājās un veica nepieciešamos pirkumus.

Redakcijā tikpat interesanta un izzinoša tikšanās notika ar amatnieci Ņinu Vasiļjevu. Piedrujas iedzīvotāja ieradās ar savu auto un pastāstīja par savām daudzpusīgajām interesēm.- Ņina, pastāstiet par Krāslavas novada centrālās bibliotēkas lasītavā šobrīd esošo izstādi. Kā radās jūsu interese par mākslu un amatniecību?- Bija diezgan grūti izvēlēties darbus, kurus var izstādīt izstādē. Man ir daudz darbu par dažādām tēmām un dažādās tehnikās - es nenodarbojos ar kaut ko konkrēti. Es vienkārši mēģinu un daru to, kas man šobrīd patīk vai piesaista. Man ir daudz dažādu rokdarbu, bet izstādei izvēlējos rotaslietas no pērlītēm, darbus no auduma, izmantojot kinusaiga tehniku, un tamborētas cepures. Ar rokdarbiem nodarbojos kopš bērnības. Vēl pirms skolas, es atceros, biju mājās ar mammu, un viņa daudz laika pavadīja, darinot rokdarbus, it īpaši, kad iestājās ziema. Es vēroju procesu un absorbēju mīlestību pret šo mākslu.Jeļena AVSJUKEVIČARaksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.18
Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv


2021. gada 6. maijs

Piedalies zīmējumu konkursā!

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/piedalies-zimejumu-konkursa.html


Maija mēnesis ir bagāts ar pasākumiem. 9. maijā svinēsim – Eiropas dienu un Mātes dienu, 15. maijā – Starptautisko ģimenes dienu.

Krāslavas novada centrālā bibliotēka aicina tevi izjust svētku noskaņu, piedaloties zīmējumu konkursā “Mana bērnība mūsdienīgā Eiropā”. Uzdāvini savas pasaules redzējumu draugiem, ģimenes locekļiem un visiem mums!

Viktorija Urbanoviča,
KNCB BLN vadītāja

2021. gada 30. apr.

Atkal par skaisto - stikla figūriņas

 Avots:

http://ezerzeme.lv/lv/zinas/sabiedriba/19814/atkal-par-skaisto-stikla-figurinasDaudzu ikdiena ir piepildīta ar svarīgiem un ne pārāk svarīgiem notikumiem. Mēs steidzamies dzīvot, cenšamies visu paspēt, uzzināt vairāk, nopirkt izdevīgāk, pārdot par augstāku cenu. Šajā steidzīgajā dzīves ritmā, daudzi aizmirst par skaistuma esamību mums līdzās. Bet, ja apstājamies un palūkojamies apkārt, ieraugām, ka skaistums ir blakus katram no mums, tikai jāprot to redzēt un izbaudīt. Radoši cilvēki to saskata biežāk.

Apmeklējot Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas abonementu, es pamanīju, ka šeit diezgan bieži mainās izstāžu ekspozīcijas. Pēdējo reizi manu uzmanību piesaistīja liels zilonis, kas stāvēja vitrīnas pašā augšpusē. Pienākot tuvāk, ieraudzīju stikla figūras un prezentētās kolekcijas “Stikla brīnumi un brīnumiņi” autores - Viktorijas Cimmermanes vārdu. Tradicionāli es sazinājos ar kolekcionāri, lai uzzinātu par izstādītajiem priekšmetiem.Jeļena AVSJUKEVIČARaksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.17
Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv

2021. gada 26. apr.

Jauni laiki - jauni vaļasprieki

 Avots:

http://ezerzeme.lv/lv/zinas/sabiedriba/19809/jauni-laiki-jauni-valaspriekiIr pieņemts, ka lelles ir nodarbība tikai meitenēm, taču to radīšanas roku darbs ir rūpīgs un darbietilpīgs process. Tas ir vaļasprieks ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Ievēroju, ka tekstilmateriālu lelles ir ieinteresējušas daudzas pieaugušās dāmas. Pateicoties neparastajam Alīnas Grigorjevas vaļaspriekam, man bija iespēja ar viņu iepazīties tuvāk. Uzklausīju aizraujošu stāstu par šī hobija smalkumiem.

Amatniece pastāstīja, ka lellēm pievērsa uzmanību interneta Facebook vietnē, kur ievēroja aicinājumu uz semināru. ''Kāpēc tev to nepamēģināt?'' - jautāja vīrs, kurš arī pamudināja dzīvesbiedri apgūt jaunu amatu. Par to Alīna viņam ir ļoti pateicīga. Tātad - pagājušā gada novembrī viņa piedalījās tiešsaistes apmācībās, un jau aprīlī viņas lelles rotājas Krāslavas novada centrālās bibliotēkas lasītavas stendā. Kā atzīst sieviete, ja nebūtu iespējas apgūt šo detalizēto apmācību ar interneta starpniecību, maz ticams, ka viņa būtu tik ļoti aizrāvusies. Pirmā lelle bija gatava jau pēc mēneša, Jaungada priekšvakarā.Jeļena AVSJUKEVIČA

Foto no Alīnas GRIGORJEVAS personīgā arhīva


2021. gada 23. apr.

SKALAS sacensība

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/skalas-sacensiba.html


2021. gada 21. apr.

Jaunās grāmatas Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/noderiga-informacija/article/4/jaunas-gramatas-kraslavas-novada-centralaja-biblioteka-13.html

Ar jaunajām grāmatām var iepazīties 

šeit

2021. gada 19. apr.

Tiešsaistes viktorīna "Krāslavas ielai pa pēdām Latvijā"

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/tiessaistes-viktorina-kraslavas-ielam-pa-pedam-latvija.html
2021. gada 12. apr.

Tiešsaistes tikšanās ar kultūrvēsturnieci, Latvijas Universitātes profesori

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/tiessaistes-tiksanas-ar-kulturvesturnieci-latvijas-universitates-profesori.html
16. aprīlī plkst. 14:00 notiks tiešsaistes tikšanās ar kultūrvēsturnieci, Latvijas Universitātes profesori Lidiju Leikumu, izmantojot tiešsaistes platformu Zoom.

 Pasākumam var pieteikties līdz 16.04. plkst. 12.00, sūtot savu  e- pastu uz  kraslbibl@apollo.lv , lai saņemtu pieslēgšanās saiti vai seko tiešsaistei Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Facebook lapā - @kraslavasbiblioteka.


Piedalies tiešsaistes pasākumā!


Krāslavas un Dagdas novadu skolu jaunatne dziesmu un deju svētkos Rīgā 1960-2015

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/kraslavas-un-dagdas-novadu-skolu-jaunatne-dziesmu-un-deju-svetkos-riga-1960-2015.htmlDigitālo darbu „Krāslavas un Dagdas novadu skolu jaunatne dziesmu un deju svētkos Rīgā 1960-2015” ir izveidojusi Krāslavas Bērnu un jauniešu centra novadpētniecības radošā darbnīca „Jāņtārpiņi” ciešā sadarbībā ar Krāslavas NC bibliotēku (direktore Valentīna Magidas, tehnisko nodrošinājumu veica sistēmas administratore Ilona Cabule).

Šī lielā darba idejas autore pirms 3 gadiem bija tā laika  Krāslavas BJC direktore Rita Vekšina, metodiskos ieteikumus darba saturiski tematiskajā izklāstā sniedza KBJC metodiķe Sanita Kumpiņa. Prezentāciju var apskatīt un lejupielādēt šeit

Svētku dalībnieki (izglītības iestādes, mūzikas un deju skolotāji, organizatori), kuri aktīvi piedalījās foto materiālu, dzīvesstāstu iesūtīšanā, izveidotos DVD diskus un BJC sagādātās balviņas varēs saņemt Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā, sazvanoties ar mani, radošās darbnīcas „Jāņtārpiņi” skolotāju Viktoriju Urbanoviču (26279693). Paldies pulciņa audzēkņiem un viņu vecākiem par darbošanos divu mācību gadu garumā.

Sajūti, izbaudi Svētku noskaņu un esi lepns par dzimto novadu līdzdalību Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Mūsu kopīgais ieguldījums, veidojot darbietilpīgo aprakstu krājumu, tiks saglabāts Dagdas un Krāslavas kultūrizglītības mantojuma vēsturē.

Ar domu par šodienu un rītdienu mēs esam ceļā uz kārtējiem Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Lai visiem spēks, degsme par lietu, ko darām ikdiena, prieku un pavasarīgu pozitīvismu!

Attēli ar cilvēkiem tapuši pirmās prezentācijas laikā KNCB 2019. gada rudenī,  kad vēl varējām pulcēties kopā.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas Bērnu un jauniešu centra skolotāja,
Krāslavas NC bibliotēkas bibliotekāre

2021. gada 29. marts

Lielie lasīšanas svētki

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/3/article/3/lielie-lasisanas-svetki.htmlKrāslavas novada centrālā bibliotēka aicina ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” lasītājus virtuāli piedalīties Lielajos lasīšanas svētkos, kas šogad notiks tiešsaistē.

30. martā plkst. 15.00 tiešsaistē Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Facebook lapā un YouTube kanālā būs skatāma lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” apbalvošanas ceremonija. Tie būs pirmie digitālie “Lielie lasīšanas svētki” – noslēguma pasākums gadu ilgušam lasīšanas maratonam. Pasākumā godinās grāmatu autorus, tulkotājus un izdevējus, kuru radītās grāmatas saņēmušas visaugstāko lasītāju vērtējumu. Vienlaikus tiks sveikti uzņēmīgākie un prasmīgākie bibliotekāri un skolotāji, kuri pandēmijas laikā pratuši piedāvāt lasīšanu un ieinteresēt 13 tūkstošus lielus un mazus lasītājus ne tikai uzsākt grāmatu vērtēšanas darbu, bet arī pabeigt to un uzrakstīt savas domas par lasīto.

Izmanto iespēju redzēt grāmatu burvjus vaigā!

2021. gada 26. marts

Tiešaistes tikšanās ar dzejnieci un tulkotāju Ingmāru Balodi

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article//tiessaistes-tiksanas-ar-dzejnieci-un-tulkotaju-ingmaru-balodi.html
2021. gada 25. marts

„CARITAS GRUPA”” sirsnīgi pateicas visiem ziedotājiem un labvēļiem

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/4/article/3/caritas-grupa-sirsnigi-pateicas-visiem-ziedotajiem-un-labveliem.html


Biedrība „Krāslavas katoļu draudzes „Caritas grupa”” sirsnīgi pateicas visiem ziedotājiem un labvēļiem 2020. gadā, 
kuri nesavtīgi dāvāja savu atbalstu un dalījās Kristus mīlestībā ar saviem līdzcilvēkiem.


Paldies nodibinājumam „Caritas Latvija”, Krāslavas novada domei, SIA „Latgran”, Krāslavas bērnu un jauniešu centram, Krāslavas novada Centrālajai bibliotēkai, Juškeviču ģimenei, Djatkoviču ģimenei, Romualdai Vešterei, prāvestam Eduardam Voroņeckim, Valteram Sičevam, Bartušu ģimenei, Andrijevsku ģimenei, Marijai Baludei, Ņinai Petuhovai, Aleksandrai Štillerei, I. Grišānei, kā arī pārējiem produktu ziedotājiem, visiem anonīmajiem atbalstītājiem un sv. Vincenta altāra Krāslavas katoļu baznīcā ziedotājiem.

Šī gada 9. aprīlī plkst.18.00 Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīcā pasūtīta Svētā Mise par visiem Krāslavas „Caritas” grupas ziedotājiem.


2021. gada 17. marts

Kā pasargāt savu naudu un datus?

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/ka-pasargat-savu-naudu-un-datus.htmlBezmaksas tiešsaistes vebinārs - 23.03. no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.00.

Otrdien, 23. marta, plkst. 11.00 – 12.00 Krāslavas novada Centrālā bibliotēka un „Swedbank” aicina ikvienu interesentu piedalīties bezmaksas tiešsaistes vebinārā „Finanšu drošība digitālajā vidē”, kurā varēs uzzināt, kā justies droši digitālajā vidē, kādi ir potenciālie riski un pats galvenais – kā pasargāt savu naudu un datus.

Tiešsaistes vebināra galvenās tēmas:

- krāpnieku motivācija,

- krāpšanas veidi digitālajā vidē,

- digitālās tendences finanšu jomā.

 Pasākums tiešsaistē tiks organizēts, izmantojot tiešsaistes platformu „ZOOM”. To vadīs „Swedbank” pārstāvji. Visi interesenti tiek aicināti pieteikties vebināram līdz 23.03. plkst. 9.00, sūtot savu e-pastu uz kraslbibl@apollo.lv, lai saņemtu pieslēgšanās saiti.


Aicina apskatīt digitālo kolekciju

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/6/article/3/aicina-apskatit-digitalo-kolekciju.html22. un 26.03. no plkst. 14.00 līdz plkst. 14.40 - Krāslavas Bērnu un jauniešu centra novadpētniecības radošā darbnīca „Jāņtārpiņi” sadarbība ar Krāslavas NC bibliotēku aicina apskatīt digitālo kolekciju „Krāslavas un Dagdas novadu skolu jaunatne Dziesmu un deju svētkos Rīgā 1960-2015”.

Sajūti, izjūti, izbaudi noskaņu un esi lepns par dzimto novadu līdzdalību Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos!

 Pasākums tiešsaistē tiks organizēts, izmantojot tiešsaistes platformu „ZOOM”.  Pasākumam var pieteikties līdz 22.03./26.03. plkst. 12.00, sūtot savu e-pastu uz kraslbibl@apollo.lv, lai saņemtu pieslēgšanās saiti.


 Krāslavas NCB tīmekļvietne

2021. gada 5. marts

Nozīmīgs dāvinājums mūsu novadniekiem

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/nozimigs-davinajums-musu-novadniekiem.html


Krāslavas novada Centrālā bibliotēka dāvinājumā saņēma nesen izdoto Vjačkas (Vjačeslava) Ceļeša monogrāfiju „Baltkrievu mākslinieki Latvijā. 1920-1990”,kurā autors apskata piecus nozīmīgus māksliniekus Latvijas kultūrtelpā ar baltkrievu izcelsmi: Mihailu Kaļiņinu, Arkādu Solovjovu, Dmitriju Godicki-Cvirko, Aleksandru Beļcovu un arī Pēteri Mironoviču.

Īpaši nozīmīgs mūsu novadniekiem varētu likties pētījums par Pēteri Mironoviču, kurš 20. gadsimta 30. gados uzturējās Piedrujā, bija vietējās draudzes loceklis, un viņa gleznotā „Marijas debesīs uzņemšana” greznoja Piedrujas baznīcu. Līdz šim viņa dzīves gājums, kā arī radošais devums ir maz pētīts fenomens, tādēļ Ceļeša monogrāfijas nodaļa ir svarīgs solis, lai apzinātos 20. gadsimta 30. gadu Piedrujas kultūras un mākslinieciskās dzīves veidotājus un personības. Jāpiebilst, ka grāmatā ir ne tikai aizraujoši fakti par māksliniekiem, kā arī viņu radošā devuma analīze, bet arī augstvērtīgas un unikālas gleznu reprodukcijas, kas vēl spilgtāk raksturo ikviena unikālo māksliniecisko rokrakstu. Pētera Mironoviča estētikā samanāmas baltkrievu nacionālās noskaņas, kas sintezējas ar latviešu raksturīgajiem toņiem un noskaņu; dzīvodams gan Daugavpilī, gan Piedrujā, viņš uzsūc multikulturālās vides daudzveidību, kas spilgti atspoguļojas arī viņa mākslā. Paldies autoram par grāmatas dāvinājumu. Visi interesenti mīļi gaidīti bibliotēkā.

Informāciju sagatavoja:
Svetlana Ļaksa-Timinska,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja

Tiešsaistes viktorīnas „Manas e-Zināšanas par drošu internetu” rezultāti

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/tiessaistes-viktorinas-manas-e-zinasanas-par-drosu-internetu-rezultati.htmlDažādās Latvijas pilsētās un novados tika atzīmēta Drošāka interneta diena #DID2021, šoreiz ar pasākumiem un aktivitātēm tiešsaistē, kurus organizēja skolas, bibliotēkas, jauniešu centri un citas organizācijas.

Krāslavas novada Centrālā bibliotēka arī iesaistījās #DID2021 atzīmēšanā: organizēja tiešsaistes viktorīnu „Manas e-Zināšanas par drošu internetu”. Viktorīna sastāvēja no 15 apgalvojumiem, kurus vajadzēja izvērtēt individuāli - vai tie ir patiesi (Patiesība) vai nepatiesi (Meli). Par katru pareizo atbildi tika piešķirts 1 punkts.

Viktorīnas gaitā tika iesūtītas 119 dalībnieku atbildes. Tikai 10 dalībnieki sasniedza maksimālo punktu skaitu - 15! Paldies visiem par piedalīšanos viktorīnā!

Mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā! Kopā veidosim labāku interneta vidi!

Rezultāti tika publicēti Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas tīmekļvietnē un bibliotēkas sociālajos medijos (facebook, instagram, twitter).

2021. gada 4. marts

Skaļās lasīšanas sacensības (SkaLa) 2021

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/skalas-lasisanas-sacensibas-skala-2021.htmlKrāslavas NC bibliotēka aicina 5. klašu skolēnus piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Skaļās lasīšanas sacensībās.

LNB sadarbībā ar Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padomi arī 2021. gadā turpina Skaļās lasīšanas sacensības. Šobrīd 5. klašu skolēni visā valstī var sākt gatavoties aizraujošam pirmās kārtas konkursam, sadarbojoties ar savu skolu vai bibliotēku. Dalība bez maksas.

LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensībām piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijā, gan tās var būt sen aizmirstas un iemīļotas grāmatas vai arī tikko iznākuši darbi.

Sarežģītajā pandēmijas laikā bibliotēkas darbu turpina, tāpēc lasīšanai nav šķēršļu. Piedaloties Skaļās lasīšanas sacensībās, skolēniem tiek dota brīnišķīga iespēja kļūt par lasīšanas čempionu un konkurēt vietējā, reģionālā un varbūt pat valsts līmenīю Valsts fināls plānots 25. septembrī Gaismas pilī, tā laikā tiks izraudzīts valsts lasīšanas čempions. Ja pulcēšanās noteikumi to atļaus, uz finālu tiks uzaicināta visa klase.

Sacensības notiks trīs kārtās:

  • VIETĒJĀS SACENSĪBAS TIEŠSAISTĒ (MARTS–MAIJS),
  • REĢIONĀLAIS FINĀLS (APRĪĻA BEIGAS–VASARA),
  • NACIONĀLAIS FINĀLS (SEPTEMBRA BEIGAS).

Skolēni, skolotāji un skolu bibliotekāri ir aicināti sazināties ar reģiona kuratoru (Krāslavas NC bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāju Viktoriju Urbanoviču/e-pasts: kraslavasbiblioteka@inbox.lv; dominikavu@inbox.lv) lai pieteiktu dalību sacensībām.

Visu informāciju (NOLIKUMS, PLAKĀTS, LOGO, 2017.-2020. GADU REZULTĀTI, VIDEOIERAKSTI, FOTO IESKATS) skaties

NACIONĀLĀS SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBAS

https://lnb.lv/lv/lnb-aicina-skolenus-piedalities-skalas-lasisanas-sacensibas

Droši veidojiet arī savus ierakstus un izplatiet sociālajos tīklos, tīmekļvietnēs u.c. Šeit var lejuplādēt dažāda izmēra „SkaLas” banerus - gan FB, gan Twitteram, gan Instagramam.

https://wetransfer.com/downloads/a541d7bff3f361b94d48da077b73551620210218003413/c088f59c03d263f86defa675d04e979f20210218003529/3705a0

Lai veicas! 

Informāciju sagatavoja:
Silvija Tretjakova,
Bērnu literatūras centra vadītāja,
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Norišu koordinatore:
Ilze Marga,
Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre

2021. gada 3. marts

BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA (BJVŽ) 2020

 


20. BJVŽ lasīšanas un elektroniskās anketas aizpildīšanas posms ir noslēdzies. Kopīgi esam paveikuši lielu un nozīmīgu darbu lasīšanas veicināšanā dzimtajā novadā un Latvijā, darbojoties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2020”.

Šogad žūrijas grāmatas lasīja un vērtēja 15 Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēkas, Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola un Ezernieku vidusskolas skolēni.

Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā lasīšanas programmā piedalījās 157 žūrijas eksperti.

Visaktīvākie no tiem bija audzēkņi no Krāslavas pirmskolas izglītības iestādēm PII „Pīlādzītis”, „Pienenīte” un skolēni no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas.

Lasīšanas projektu atbalstīja arī vecāki. Šogad žūrijā aktīvi darbojās Vita Valtere un Anita Grineviča ar savām meitām.

Visi žūrijas dalībnieki saņēma LNB Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas balviņas. Šogad tās ir zīmulis ar dzēšgumiju un grāmatzīme-lineāls ar vecāku žūrijas logo un uzrakstu ,,LASĪT - NOZĪMĒ DOMĀT UN JUST”.

Izsakām vissirsnīgāko pateicību visiem lasītājiem par ieguldīto darbu un rūpēm.

Aizpildīto anketu rezultāti tiks apkopoti Latvijas Nacionālas bibliotēkas Bērnu literatūras centrā.

Pacietīgi gaidīsim rezultātus par iecienītākām grāmatām un ļoti ceram, ka Lasīšanas svētki notiks.

Lai lasītveicināšana neapstājas! Mēs priecājamies par iespēju lasīt grāmatas un paust savu viedokli par izlasīto!

Viktorija Urbanoviča, 
Krāslavas NC bibliotēkas BLN vadītāja

Fotogalerija

2021. gada 2. marts

Tiešsaistes saruna ar Egitu Terēzi Jonāni

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/tiessaistes-saruna-ar-egitu-terezi-jonani.html
LASĪJUMI „ES LASU DZIMTAJĀ VALODĀ”

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/lasijumi-es-lasu-dzimtaja-valoda.html
Noslēdzās Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīti lasījumi, visā pasaulē šī diena tiek svinēta 21. februārī. Tās mērķis - pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.

Lasījumos piedalījās 46 lasītāji no Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas gr. Plāteru v. n. Poļu pamatskolas, Dagdas vidusskolas un Dagdas PII iestādes „Saulīte”, kā arī lasītājs no Ezernieku vidusskolas.

Teksta fragmenti skanēja latviešu, latgaļu, poļu, krievu, vācu un holandiešu valodā. Visus ierakstus varēs noklausīties Krāslavas NC bibliotēkas tīmekļvietnē  un bibliotēkas sociālo mediju profilos.

Interesantāko fragmentu lasītāji ir:

Adriana Plakoša – Dagdas vidusskola, 4.a kl. (https://youtu.be/E7AtZcjLGaM); 

Anastasija Vanaga – Krāslavas Varavīksnes vsk., 8.a kl. (https://youtu.be/5W8968WeaHc);

Anna Guba – Krāslavas Valsts ģimnāzija (KVĢ),7. kl. (https://youtu.be/6jHcC_8UudY);

Anna Žura – Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola, 5.kl. (https://youtu.be/6hfn3OXlVPs);

Anna Umbraško – KVĢ, 6.b kl. (https://youtu.be/Pkhrb8d8UMo);

Bernadetta Podjava – KVĢ, 7. kl. (https://youtu.be/GvmBP3MTmD8);

Diāna Žura – Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola, 5.kl. (https://youtu.be/sTyfl9I1Y9w);

Greta Franusch – AFS studente no Vācijas, Varavīksnes vsk.,10.a kl. (https://youtu.be/PW5QsY0N7Vo);

Ivita Kormiļceva – Varavīksnes v.sk., 2.a kl. (https://youtu.be/WQ8bWyjlkSA);

Kamile Svygryte – Varavīksnes vsk., 8.a kl. (https://youtu.be/QTlvb2z2sBk);

Karīna Dudarenoka – Varavīksnes v.sk., 8.a kl. (https://youtu.be/WDzYiBOCEjQ);

Kate Baldiņa – Dagdas vidusskola, 2.a kl. (https://youtu.be/fT5GFS9KyjI);

Kristiāns Dzalbs – KVĢ, 4.a kl. (https://youtu.be/dvF34RqlFXI);

Laura Mežiņa – KVĢ, 10.b kl. (https://youtu.be/sz7UhSjSMsA);

Liene Matjušonoka – Dagdas vsk., 2.b kl. (https://youtu.be/reEVJB_4N0A);

Ļubova Šusta – Varavīksnes v.sk., 7. b kl. (https://youtu.be/yldfOJVVs1I);

Malinda Retzlaff – AFS (vidusskolēnu apmaiņas organizācija) studente no Vācijas, Varavīksnes vsk.,10.a kl. (https://youtu.be/7v84CgL6WkQ);

Marks Plakošs – PII „Saulīte” no Dagdas, 5 gadi (https://youtu.be/AHuS_TbVJOc);

Marta Skripļonoka – Varavīksnes vidusskola, 8.a kl. (https://youtu.be/RlH5sHIYz34);

Miroslavs Baženovs – Varavīksnes vidusskola, 3.b kl. (https://youtu.be/7iFeQh0QfKc);

Paula Murāne – KVĢ, 3.kl. (https://youtu.be/5oYwxGJRtV0);

Samanta Berestneva – Varavīksnes v.sk., 7.kl. (https://youtu.be/Rlc1AhICKC0);

Sintija Barševska – KVĢ, 6. a kl. (https://youtu.be/wqQZg0nratY);

Viktorija Zujeva – Varavīksnes vsk., 8.a kl. (https://youtu.be/fcrH_HXuFow);

Vlada Ļaksa – Timinska – 6. kl., Nīderlande (https://youtu.be/zjhnpPqxhGI).

Krāslavas NC bibliotēka pateicas visiem skolotājiem un vecākiem, kuri iesaistīja bērnus lasījumos, it īpaši pateicamies Valentīnai Purpišai, Jeļenai Kļimovai, Innai Sevostjanovai, Natālijai Baženovai, Valentīnai Ģekai, Ilzei Tukišai.

Pateicības rakstus un balviņas varēs saņemt Krāslavas NC bibliotēkā no 1. marta.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas NC bibliotēkas BLN vadītāja