2019. gada 21. nov.

Bibliotēka pilsētvides ainavā

Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/biblioteka-pilsetvides-ainava.html


Jau vairākus gadus Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā norisinās telpu un vides labiekārtošanas aktivitātes, pateicoties Krāslavas novada pašvaldības finansējumam, piedaloties projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”. Gadu no gada tiek meklētas jaunas idejas, jaunas iespējas, finansējums un aktīvi ļaudis, kas savā novadā, savā tuvākajā apkārtnē vēlas veikt uzlabojumus, labiekārtojot un pilnveidojot apkārtējo vidi. Ar apziņu, ka mēs darām paši, izzinām vietējos uzņēmējus un sadarbojamies ar viņiem, jūtamies lepni un neatkārtojami.

Šodien bibliotēka nav vienīgi tā vieta, kur cilvēki dodas tikai pēc grāmatām. Lielākas vai mazākas bibliotēkas ir kļuvušas par kultūras un sabiedriskās dzīves centriem, vietu, kur iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iespaidus. Tās ir informācijas apmaiņas vietas, kur var satikties gan Krāslavas novada vietējie iedzīvotāji, gan kaimiņu novadu, gan citu pilsētu un valstu viesi ne tikai iespieddarbu lasīšanas nolūkos, bet arī savas iekšējas inteliģences pilnveidošanā, brīvā laika pavadīšanas nolūkos.  Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā katru dienu tiek domāts, kā uzlabot bibliotēkas tēlu sabiedrības acīs - tiek plānoti darbi un meklēti resursi ideju īstenošanā. Krāslavas novada pašvaldības piedāvātais risinājums ir viena no iespējām vienoties darba grupā ar līdzdomātājiem, darbu realizētājiem kopīgu mērķu sasniegšanā.

Šogad Krāslavas novada centrālā bibliotēka turpināja darbu pie bibliotēkas pieguļošas teritorijas un iekštelpu pilnveidošanas, papildinot to ar jauniem dizaina elementiem. Projekta darbu rezultātā daļēji tika sakārtota bibliotēkas pieguļošā teritorija un atjaunots, kā arī papildināts iekštelpu interjers. Gaiteņu sienas tika nokrāsotas, kāpnes tika aplīmētas ar brīdinājuma joslām, telpu izstāžu vietas tika papildinātas ar jauniem dekoratīviem, praktiskiem elementiem,  ko veica vietējais uzņēmējs Nauris Lipšāns no Skaistas pagasta. Projekta īstenošanas laikā darba grupai pievienojās klāt jauni projekta īstenotāji. Tie bija brīvprātīgie jaunieši – skolēni un studenti, PII pasniedzējas, kas regulāri kopā ar savām ģimenēm un bērnudārzu audzēkņiem apmeklē KNCB, un nav vienaldzīgi par pilsētas kultūras iestādi. Pagatavotās mēbeles un dekoratīvie elementi ieguva krāsaini radošu risinājumu, tika izveidota KNCB apmeklētāju viedokļu kaste – grāmata, kur ikkatrs bibliotēkas apmeklētājs var uzrakstīt un atstāt savu komentāru bibliotēkas tālākai attīstībai. KNCB tagad bez rūpēm var apmeklēt vecāki ar zīdaiņiem, jo bibliotēkā tika iegādāts vecumam atbilstošs zīdaiņu krēsliņš, krāsains grīdas paklājs, tika pagatavota jauna burtiņu Mērķsiena – grīdas spēle bērniem, sašūti jauni grīdas sēžamspilveni un izveidots atbilstošs telpas noformējums. Šo darbu aktīvi veica paši jaunieši un pirmsskolas skolotājas. Bibliotēkas pieguļošās apkārtnes apzaļumošanai, pavasarī tiek plānota zāliena kultivēšana izmīdītājos laukumos. Tā kā šobrīd tas būtu neracionāli pilsētas veikto remontdarbu dēļ. Pērn iekārtotās bibliotēkas dekoratīvās vāzes, vēl šobrīd priecē garāmgājējus ar savu “sudrabziedu” krāšņumu, par ko pateicamies Krāslavas puķkopjiem Lūcijai Kuprevičai un Guntim Oinasam.

Tagad iebraucot Krāslavā no Rīgas puses, visus sveicina pārskatāms un aci žilbinošs ēkas uzraksts BIBLIOTĒKA,  kas veiksmīgi iederas pilsētvides skatos.

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas kolektīvs pateicas visiem  - gan Krāslavas novada pašvaldībai, gan ideju īstenotājiem par atbalstu un veiksmīgu sadarbību,  realizējot projektu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”.
 
Žaneta Moiseja,
p
rojekta koordinatore
2019. gada 12. nov.

Krāslavas novada centrālā bibliotēka aicina visus interesentus iesaistīties Latgales kulinārā mantojuma ēdienu un dzērienu recepšu vākšanā

Avots:
http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinas-saturs/backto/11/article/kraslavas-novada-centrala-biblioteka-aicina-visus-interesentus-iesaistities-latgales-kulinara.html
Krāslavas novada centrālā bibliotēka sadarbībā ar biedrību “Latgales kulinārā mantojuma centrs” organizē Latgales kulinārā mantojuma ēdienu un dzērienu recepšu vākšanu un apkopošanu, kā arī fotomateriāla izveidi.
 
Recepšu vākšanas mērķis ir apkopot Latgales tradicionālo ēdienu un dzērienu receptes un foto attēlus. Receptes tiks apkopotas šādās kategorijās: Zupas; Otrie ēdieni; Saldie ēdieni; Dzērieni; Citi ēdieni (maize, pīrāgi, sieri u.c.).
 
Atsūtītās Latgales kulinārā mantojuma ēdienu un dzērienu receptes tiks izvērtētas atbilstoši sekojošiem kritērijiem:
  • atbilstība recepšu vākšanas idejai – tā ir tradicionālu ēdienu un dzērienu recepte, kas tiek nodota no paaudzes paaudzei Latgales kultūrvēsturiskā novada teritorijā. Ēdiena pagatavošanā lielākoties tiek izmantotas vietējas izcelsmes izejvielas;
  • receptes apraksts atbilst prasībām – precīzi norādītas sastāvdaļas, skaidri definēts ēdiena pagatavošanas process. Būtu vēlams (bet ne obligāti) pievienot gatava ēdiena vai tā pagatavošanas procesa kvalitatīvu fotogrāfiju;
  • receptes teicēja vārds, uzvārds, apdzīvota vieta;
  • receptes pierakstītāja vārds, uzvārds, kontakti.
Iesniegtās receptes izvērtēs Krāslavas novada centrālās bibliotēkas un biedrības “Latgales kulinārā mantojuma centrs” darbinieki. Līdzīgo recepšu iesniegšanas gadījumā priekšroka tiks dota tai receptei, kuras apraksts būs skaidrāks un precīzāks. Atlasītās receptes un fotogrāfijas tiks ievietotas brošūrā “Latgales kulinārais mantojums”. PĀRSTEIGUMS GARANTĒTS!

Lai popularizētu Latgales nemateriālo mantojumu, Krāslavas novada centrālā bibliotēka patur tiesības izmantot iesūtītās receptes arī savos nolūkos (bukletos, brošūrās, interneta portālos).

Ēdiena/dzēriena recepte (es) atbilstoši iepriekš minētajiem kritērijiem ir jāiesniedz Krāslavas novada centrālajai bibliotēkai ne vēlāk kā līdz 2019. gada 27.novembra plkst.1200. Receptes var atsūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā (Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601) ar norādi “Latgales kulinārais mantojums”. Recepti var arī atsūtīt pa e-pastu: kncb.bln@inbox.lv  ar norādi “Latgales kulinārais mantojums” .
 
Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties pa e-pastu: kncb.bln@inbox.lv
 
Saglabāsim mūsu vecāku un vecvecāku bagāto un daudzveidīgo Latgales kulinārā mantojuma ēdienu un dzērienu recepšu klāstu un izmantosim to šodien, kā arī nodosim nākamajām paaudzēm! Atsauksim atmiņā mūsu vecāku un vecvecāku bērnības ēdienus!
 
Recepšu vākšana un apkopošana notiek projekta Nr. ENI-LLB-1-016 “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana” (BELLA CULTURE) ietvaros.

Pasaku ķēniņam Kārlim Skalbem -140

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pasaku-keninam-karlim-skalbem-140.html

 
 
"Pasaule ir tik gaiša un laimīga,
cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt un citiem parādīt.”
/K.Skalbe/
 
7. novembrī Krāslavas novada Centrālā bibliotēka atzīmēja Kārļa Skalbes 140. gadadienu.
Novembra svētku dienās Kārlis Skalbe ir īpaši pieminams ne tikai tāpēc, ka bijis viens no mūsu valsts pamatlicējiem, bet arī tāpēc, ka viņš ir mūsu brīvības simbolu – Brīvības pieminekli rotājošo vārdu „Tēvzemei un Brīvībai” autors.
 
Pasākumu apmeklēja Krāslavas pamatskolas 5.a klases skolēni ar klases audzinātāju Intu Japiņu, Grāfu Plāteru v.n. pamatskolas audzēkņi ar skolotāju Innu Sevostjanovu un Varavīksnes vidusskolas audzēkņi ar skolotāju Jeļenu Kļimovu.

Mēs godinājām latviešu pasaku ķēniņu Kārli Skalbi, skatījāmies prezentāciju par Kārli Skalbi un video par mūžīgām vērtībām autora pasakās. Krustvārdu mīklas minēšana iesaistīja skolēnus aktīvajā darbībā. Bibliotekāre Viktorija visiem ieteica noskatīties animācijas filmu “Kaķīša dzirnavas.”
Skalbes pasakās galvenais varonis ir Tikums.

Skalbe ir latvju dainu tikumisko pamatprincipu – iejūtības, līdzjūtības, labestības, piedošanas – turpinātājs. Bet par visu vairāk, kā uzsver Skalbes kaķītis, mīlestībā pasauli un cilvēkus vērojošs un izprotošs rakstnieks, kuram pats svarīgākais ir vairot pasaulē labo un prieku, nedarot citiem sāpes un nevairojot pasaulē sāpes.

Lādītē bērna rokas pieskārienu gaidīja 79 Kārļa Skalbes pasaku nosaukumi. Katram tika pa kādai pasakai, ko mājās vajadzēs izlasīt un uzzīmēt zīmējumu, kuru uzdāvināt bibliotēkai.
Bibliotēkas viesu grāmatā skolotāja Inta uzrakstīja:
„Paldies par novadīto stundu, veltītu Kārļa Skalbes 140. gadadienai. Paldies par to gaišumu, ko Jūs mums devāt un likāt atcerēties par mūžīgām cilvēkvērtībām !”

Mēs novēlam saviem lasītājiem smelties dzīves gudrību Kārļa Skalbes pasakās, jo labas pasakas audzina un attīsta dvēseles valodu.

Krāslavas NC Bērnu literatūras nodaļas
vadītāja Viktorija Urbanoviča


2019. gada 4. nov.

Kazimiru Gendelu atceroties

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/kazimiru-gendelu-atceroties.html

 
 
2. novembrī mūsu novadniekam, vairāku grāmatu autoram, kādreizējam Indras pagasta iedzīvotājam, Kazimiram Gendelam apritētu 85 gadi.
 
Pats autors par sevi īsumā rakstīja: „Es, Kazimirs Gendels, esmu dzimis 1934. gada 2. novembrī Krāslavas rajonā. Skolā mācības notika krievu valodā – mūsu apvidū [Indras pusē] latviešu skolu nebija. 1949. gadā kopā ar tēvu tiku izsūtīts uz Sibīriju, kur tēvs nomira. 1955. gadā atgriezos Latvijā un tiku iesaukts armijā. Dienēju Urālos. Strādāju Rīgā, pēc tam Jēkabpilī, kur 1969. gadā pabeidzu vakarskolu un iestājos Jelgavas Akadēmijā. Līdz aiziešanai pensijā, trīsdesmit gadu garumā, strādāju Lauktehnikas sfērā par prečzini.”

Kazimirs Gendels šo pasauli atstāja 2018. gada 5. augustā.

Par 1949. gada 25. marta deportācijām no Indras dzelzceļa stacijas Kazimirs Gendels atceras savā grāmatā „На «вечном» поселении”. Kazimiram togad bija 14 gadu. Viņu paņēma no Indras vidusskolas, kur viņš mācījās 8. klasē, bet viņa tēvu arestēja Ganusovo sādžā, 7 km no Indras. Tēvs un dēls satikās Indrā, kur sākās abu mokošais ceļš uz Sibīriju. Kazimira tēvs uz Latviju vairs neatgriezās.

Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas krājumā ir vairākas Kazimira Gendela grāmatas: „На «вечном» поселении”, „Заболотье. Усюльган”, „Стоячие воды”, „Рассказы. Стихотворения”.
Arī Indras pagasta bibliotēkas krājumā  ir vairākas Kazimira Gendela grāmatas. Pats autors savulaik grāmatu „На «вечном» поселении” ir dāvinājis vairākām pagastu bibliotēkām kā Krāslavas, tā arī Dagdas novadā.

Jautājiet pēc Kazimira Gendela grāmatām savās bibliotēkās!

Anna Bartuša,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas bibliotekāre