2012. gada 29. nov.

Bagāta nedēļa

Avots:
Ezerzeme - Nr.95 (2012, 4. dec.), 5.lpp.
 
Pagājušā nedēļa bija notikumiem bagāts laiks Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā. 27. novembrī centrālās bibliotēkas lietotājiem bija iespēja apmeklēt dabas aizsardzības simtgadei veltītu pasākumu “Zilā krāsa dabā”, apskatīt fotogrāfiju izstādi, vērot prezentāciju un klausīties speciālistu stāstus. Pasākumā piedalījās Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore Irēna Muskare un viņas kolēģi.

Bibliotēkas foto
28. novembrī bibliotēkas lasītava atkal bija pilna cilvēku, kuri atnāca uz tematisko pasākumu “Izcept maizīti, baltu kā saulīti”. Par maizes cepšanas vēsturi klātesošajiem stāstīja bibliotekāres, tostarp arī par tradīcijām, kas atspoguļotas latviešu tautas ticējumos, teikās, mīklās, sakāmvārdos, parunās, tautasdziesmās. Bibliotekāres ierīkoja nelielu izstādi, kurā varēja apskatīties grāmatas un žurnālus, iegūst interesantu informāciju. Tiesa, tā bija tikai neliela daļa no visa literatūras krājuma, kas veltīts maizei, jo vienkārši nav vietas, kur izvietot visu. Bet maizi mūsdienās ļoti reti kurš cep mājās. Firmas ”Krāslava D” pārtikas tehnoloģe Anna Večkina pastāstīja, kā top maizīte pie viņiem un atbildēja uz interesentu visdažādākajiem jautājumiem. Arī tehnoloģe uzdeva jautājumus pasākuma dalībniekiem, zinošākie saņēma balvā pa maizes klaipam. Pasākuma noslēgumā notika dažādu maizes ēdienu degustācija.
 
Bibliotēkas foto
29. novembrī bibliotēkā pulcējās mākslas cienītāji, lai tiktos ar mākslinieku Valēriju Dičkovski pie gleznu izstādes “Pieskāriens dabai”. Atgādināšu, ka šī gada vasarā Dičkovskis savas gleznas izstādīja Ezernieku pagasta bibliotēkā, kur tās bija apskatāmas turpat divus mēnešus, pēc tam mākslas darbi tika transportēti uz Krāslavas novada centrālo bibliotēku. Par Valēriju Dičkovski bija plašs materiāls laikrakstā “Ezerzemē” (”Bērnības lielā aizraušanās”, 2012. gada 9. oktobris).
 
Juris ROGA
 
Bibliotēkas foto

Bibliotēkas foto
 

2012. gada 1. nov.

Bibliotēka. Grāmata. Lasītājs

Bibliotēka ir gan zinību, gan izklaides, gan prieka krātuve, kura jau kopš senseniem laikiem vienmēr ir bijusi neatņemama gandrīz visu cilvēku sastāvdaļa, jo tā bija un ir vieta, kur var smelties un gūt gan zināšanas, gan iedvesmu. Kas gan ir grāmata? Grāmata ir divdesmit sešu fonētisku simbolu, desmit ciparu un apmēram astoņu pieturzīmju izkārtojums, bet cilvēki spēj laist pār to skatu un iztēloties Vezuva izvirdumu vai Vaterlo kauju.Un tas ir kaut kas unikāls!


Mēs, Krāslavas novada centrālās bibliotēkas darbinieki, ļoti cenšamies, lai mūsu bibliotēkā vienmēr būtu atrodamas jaunākās, pieprasītākās, interesantākās un nepieciešamākās grāmatas; mācību un izklaižu materiāli. Mēs rakstām dažādus projektus, pieteikumus, saņemam naudiņu no pašvaldības un meklējam citus veidus, kā papildināt mūsu bibliotēkas grāmatu klāstu. Visi darbinieki nenoliedzami cenšas, lai bibliotēkas krājums tiktu papildināts un attīstītos, taču tas nav viegls prieks, jo grāmatas ir visnotaļ dārgas un lasītāji ir ļoti dažādi, grūti izdabāt un apmierināt daudzveidīgās vēlmes un vajadzības. Pēdējos gados grāmatu cenas ir krietni pieaugušas: vidējā cena ir seši, deviņi lati. Paši varat parēķināt, cik vienību gada laikā var iegādāties bibliotēka. Bet lasīt jaunāko grib visas lasītāju grupas: gan pensionāri, gan strādājošie, gan bērni un jaunieši. Tad nu ar šīm jaunajām grāmatām veidojas īpaša situācija. VISAS grāmatas lasītājiem tiek izsniegtas uz 2 nedēļām.Uz jaunākām grāmatām veidojas rinda.

Lielu paldies gribas pateikt tiem lasītājiem, bibliotēkas apmeklētājiem un draugiem, kuri saprot un palīdz mums papildināt grāmatu klāstu, dāvinot grāmatas vai papildinot bibliotēkas fondus no saviem privātajiem. Tas mums ir ļoti nozīmīgi un svarīgi! Liels paldies arī lasītājiem, kuri apzinīgi un godbijīgi attiecas pret bibliotēkas inventāru un grāmatām, kā arī ciena citus cilvēkus, laicīgi un kārtīgi tās atdodot atpakaļ, lai arī citi var tās izlasīt.

Taču diemžēl ir arī lasītāju grupa, kas ir paņēmuši grāmatas un pazuduši uz neatgriešanos. Mīļie lasītāji, lūdzu, atgrieziet sen neatdotās grāmatas, jo, iespējams, jums tās vairs nav vajadzīgas, bet kādam citam šī grāmata tagad ir ļoti nozīmīga. Mēs, protams, cenšamies uzrakstīt atgādinājumus sociālajos tīklos vai uz mobilo telefonu, zvanīt, taču daži lasītāji to uztver kā ielaušanos privātajā telpā, tādēļ piedodiet, lūdzu, bet jums ir jāatdod tas, kas nepieder tikai jums.

Es vēlos atgādināt VISIEM mūsu lasītājiem, kas lasīšanai paņem bibliotēkas grāmatas, ievērojiet atdošanas laikus!!! Arī citi mūsu klienti vēlas lasīt!!! Ja saprotat, ka nevarēsiet laikā grāmatu atdot, vismaz piezvaniet uz bibliotēku (65681100) vai uzrakstiet e- pastu (kraslbibl@apollo.lv) un pagariniet atdošanas termiņu. Ja saprotat, ka grāmatu no jaunumu kolekcijas nevarēsiet tik ātri izlasīt, varbūt kādu mēnesi pagaidiet, paņemsiet vēlāk, bet tagad lai paņem tas, kurš nodos laikā. Krāslavas novada centrālās bibliotēkas fonds ir daudzveidīgs, un katrs lasītājs var izvēlēties literatūru pēc savas gaumes. Ja mūsu fondā nav kādas konkrētas grāmatas, to iespējams pasūtīt, tikai — atkal jāievēro atdošanas termiņi. Mums ir iespēja pasūtīt grāmatas gan no LNB, gan no mūsu tuvākajām bibliotēkām.

Sevišķi liels lūgums vecākiem, pasekojiet, kā lasa jūsu bērni, vai laikā nodod bibliotēkā paņemtās grāmatas. Vasarā ir ļoti liels pieprasījums pēc obligātās literatūras, un te nu sanāk, ka viens paņem un neatgriež... Zaudētājos ir visi pārējie.

MĪĻIE KRĀSLAVAS novada centrālās bibliotēkas un bērnu nodaļas GRĀMATU PARĀDNIEKI, ieprieciniet bibliotekārus un arī citus mūsu bibliotēkas klientus! Atnesiet sen paņemto, bet atdot aizmirsto grāmatu! Gaidīsim visus lasītājus mūsu bibliotēkā, gan tos, kuriem ir ko atdot, gan tos, kuri vēlas ko paņemt, gan tos, kuri vēlas ko ieteikt, gan tos, kuri — aizrādīt. Tas viss ir lai uzlabotu mūsu bibliotēkas darbu un kopīgo attīstību.

Uz jūsu sapratni cerot —
Krāslavas NCB KAN Svetlana ĻAKSA-TIMINSKA

Avots:
Ezerzeme - Nr.85 (2012, 30. okt.), 5. lpp.