2012. gada 28. sept.

Šodien bez valodas kā bez rokāmFoto no bibliotēkas arhīva.
Vairāk foto  no pasākuma
skatieties šeit
  25. septembra vēlā pēcpusdienā Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notika Eiropas valodu dienai veltīts tematisks pasākums, kurā tika apbalvoti erudītu konkursa “Es Eiropas valodu pasaulē” dalībnieki. Turpinājumā savos iespaidos dalījās Latvijas Lauksaimniecības universitātes stu- dente Inese Urbāne, kura Erasmus programmas ietvaros studēja Spānijā un pabija praksē Portugālē, līdz ar to praktiski pielietojot spāņu un portugāļu valodu.

Pasākumu atklāja centrālās bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas, uz- sverot tās priekšrocības, kuras cilvēkam dod valodu zināšanas. Eiropas Savienībā (ES) oficiāli ir 23 valodas un dzīvo 60 etniskās kopienas. Pēc pētījumiem ES 36% no iedzīvotājiem nezina nevienu svešvalodu, toties apmēram puse prot komunicēt dažādās valodās. Valodu diena mudina ne tikai iepazīt citu tautu valodas, bet arī zināt un saprast savu dzimto valodu. Ja cilvēks zina svešvalodas, viņš ir konkurētspējīgs darba tirgū un spēj sameklēt sev jaunus draugus. Stāstot par Eiropas valodu dienu, bibliotēkas vadītāja atgādināja, ka ES dominē angļu valoda, bet blakus tai ļoti populāra ir gan franču, gan spāņu, gan vācu valoda. Kas ir ļoti svarīgi, visu, arī ES jauno dalībvalstu iedzīvotājiem ir iespēja iegūt informāciju savā dzimtajā valodā.

Tematiskā pasākuma stafeti pārņēma Svetlana Ļaksa-Timinska, kura atbild par Krāslavas Eiropas Savienības informācijas punktu (ESIP). Viņa paziņoja erudītu konkursa rezultātus. Konkursantiem bija jāsameklē un jāiesniedz bibliotēkā atbildes uz 14 jautājumiem, tostarp: cik valstīs svinēja pirmo Eiropas Valodu dienu pēc Eiropas Padomes iniciatīvas; kādai valstij ir šis sakāmvārds: “Tu dzīvo tik reižu, cik valodu tu zini. Ja zini tikai vienu valodu, tu dzīvo tikai vienreiz.”; kāda vissenākā valoda ir? (pirms mūsu ēras); kādas ir visretākās valodas un citiem. Būtībā tie nebija pārāk sarežģīti jautājumi, atbildes varēja sameklēt salīdzinoši viegli. Paldies tika sacīts Rīgas valsts tehnikuma studentiem Jānim Kuklim, Kirilam Trifonovam, Pāvelam Babinam; Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 12. klases meitenēm Olgai Kovaļovai, Olgai Bondarevai un Intai Zukulei, 11. klases skolniecei Katrīnai Volkovičai. Balvu saņēma arī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8. klases grupa, kas atbildes meklēja kolektīvi.

Pasākumā bija neliels pārsteigums, kas ļoti iederējās tieši šajā pasākumā. Kā zināms, Varavīksnes vidusskola jau gadiem ilgi piedalās AFS projektā. Jaunajam mācību gadam sākoties, šajā vidusskolā mācības uzsāka trīs jaunieši no ārzemēm: Mareike Schulz no Vācijas, Annalisa Sala un Andrea Nicolai no Itālijas. Itāļu jaunieši Annalisa un Andrea bija ieradušies uz valodu dienas tematisko pasākumu un tika iepazīstināti ar au- ditoriju. Latvijā viņi uzturēsies gadu, šeit mācīsies, apgūs krievu valodu, centīsies nodibināt jaunus kontaktus, kā arī palīdzēs vienaudžiem labāk apgūt tās valodas, kas viņiem labi zināmas. Annalisa un Andrea ne- daudz padalījās savos ie- spaidos par Krāslavu.

Nākamā iznāca auditorijas priekšā un uzstājās Latvijas Lauksaimniecības universitātes studente Inese Urbāne. Viņa pa- stāstīja par studējošās jaunatnes aprindās populāro Erasmus programmu. Inese pati Erasmus programmas sniegtās iespējas izbaudīja nesen — programmā viņa iesaistījās pirms gada, bet agrāk nebija daudz ceļojusi, nebija arī pārliecināta par valodas prasmēm. Tas bija viņas pirmais lidojums un pirmais piedzīvojums, ar ko studenti ātri saslimst, un Inese ieteica katram izmēģināt šo iespēju. Viņa arī pastāstīja pamatfaktus par Erasmus programmu — tā ir augstākās izglītības apmaiņas programma, kas piedāvā iespēju doties studēt uz citu valsti vai iziet praksi koledžu un augstskolu studentiem.

Inese: “Visi uztraucas, cik labi jāzina svešvalodas. Vidusskolā angļu valodas zināšanas man bija labā līmeni, es tā uzskatīju, bet augstskolā tā man bija pilnīgi aizmirsusies. Uz ārzemēm devos uz labu laimi, cerot, ka viss atsvaidzināsies, un tā arī notika. Esiet droši, pilnībā pietiks ar vidusskolā gūtajām angļu valodas zināšanām. Citreiz ir tā, ka daļa priekšmetu notiek valsts valodā, nevis angļu valodā, un Erasmus piedāvā bezmaksas intensīvus svešvalodu kursus pirms semestra sākuma, tos arī ir vērts izmantot. Par dalību Erasmus programmā nav jāmaksā, jums būs stipendija, kuras pietiek dzīvošanai, pārtikai, ceļošanai un citam. Ceļš turp un atpakaļ arī tiek pilnībā apmaksāts.”

Lai tagadējos skolēnus pārliecinātu un iedrošinātu izmantot šīs iespējas, Inese sagatavoja prezentāciju jeb izklaidējošo daļu ar Spānijā un Portugālē safotografēto materiālu. Nobeigumā viņa akcentēja galvenos iemeslus, kāpēc stu- dentam būtu vēlams piedalīties Erasmus programmā. Vispirms tas ir ieraksts CV, kas darba devēju acīs ir vērtīga lieta, un intervijās viņi interesējas, kur konkrēti ir bijis potenciālais darbinieks, ko darīja, ko ieguva. To ļoti novērtē, tas paaugstina konkurētspēju.

“Kad studē Latvijā, viss kārtībā, es esmu ļoti apmierināta gan ar izglītības līmeni, gan ar studiju programmām,” turpina Inese. “Bet, ja nokļūsti darbā ārzemēs vai dodies ārzemju komandējumā, tur jūties nesagatavots. Pēc Erasmus esmu gatava visiem izaicinājumiem. Būtiski arī tas, ka Erasmus studiju laiku vai prakses laiku ieskaita studiju periodā Latvijā.”

Uz klātesošo jautājumu, kurā valstī Inese izvēlētos apmesties uz dzīvi, jauniete atbildēja patriotiski — Latvijā. Nav sliktākas vai labākas valsts, tās vienkārši ir atšķirīgas, ar visiem konkrētiem trūkumiem, Latvijā ir daudz pozitīvā. Ja izvēle ir starp Spāniju un Portugāli, tad Ineses atbilde: “Tomēr Portugālē, bet brauktu atpūsties uz Spāniju. Spāņu valoda ir vieglāka nekā portugāļu, bet, ja zini vienu, tad kaut ko saproti arī no otras!”

Juris ROGA

Avots: Ezerzeme - Nr.77 (2012, 2. okt.), 2. lpp.: il.

2012. gada 20. sept.

Maize - saimes barotāja

Krāslavas PII "Pīlādzītis" 18. septembrī notika tematisks pasākums "Maize - saimes barotāja". Bērni tika iepazīstināti ar maizītes tapšanas procesu - no rudzu lauka līdz galdam. Bija apskatāma īsta abra, sieks, rudzu vārpas, mīkla, milti un citi uzskates rīki. Tāpat vēl bija lieliska literatūras izstāde ar bagātu ilustratīvu materiālu, ko sarūpēja KNCB filiālnodaļas Ezerkalnā vadītāja Valentīna Moiseja.