2024. gada 31. maijs

 

NOSLĒDZĀS KRĀSLAVAS NOVADA BIBLIOTĒKAS DARBNĪCU CIKLS “DIGITĀLĀS PRASMES UN MEDIJPRATĪBA” SENIORIEM
2024. gada 24. maijs

Krāslavas Eiropas Savienības Informācijas Punkta (ESIP) rīkotā konkursa „Mini un atklāj" rezultāti

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/kraslavas-eiropas-savienibas-informacijas-punkta-esip-rikota-konkursa-mini-un-atklaj.htmlSagaidot Eiropas Savienības paplašināšanās 20-gades atzīmēšanu, no šī gada 1. maija līdz 13. maijam tika izsludināts krustvārdu mīklas konkurss „Mini un atklāj!”. Konkursa noslēgumā čaklākie minētāji tika pie savām piemiņas balviņām no Eiropas Komisijas pārstāvniecības un Krāslavas novada bibliotēkas ESIP.

Dalībniekiem bija nepieciešams sniegt atbildes uz 20 jautājumiem (piem. Kāda ir teritorijas ziņā mazākā ES valsts? Kura Latvijas pilsēta 2027. gadā būs viena no Eiropas Kultūras galvaspilsētām? Kāda ir pēdējā valsts, kas līdz šim pievienojusies ES? Kāda ir ES valsts, kura atrodas vistālāk ziemeļos?).

Interese par konkursu ir bijusi pietiekama, kā arī praktiski visas iesniegtās atbildes – pareizas, līdz ar to tika izlozēti 3 uzvarētāji – Anita, Agita un Vija, bet arī pārējie dalībnieki saņēma piemiņas balvas Krāslavas novada bibliotēkā (3. stāvā), Dīķu ielā 5.

Sanita Kokina,
Krāslavas novada bibliotēkas Eiropas Savienības Informācijas punkta koordinatore

2024. gada 21. maijs

Pasaule ceļotāja acīm

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/pasaule-celotaja-acim.html#images
2024. gada 7. maijs

Tematisks pasākums „DEMOKRĀTIJA UN TU” Krāslavas novada bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/galerija/foto/album/tematiskais-pasakums-demokratija-un-tu-kraslavas-novada-biblioteka.html