2015. gada 27. marts

2015. gada 24. marts

E-prasmu nedēļa 2015 Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā


Publicēts:
Ezerzeme - Nr.23 (2015, 24. marts), 8. lpp.

 


E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta GetOnline Week 2015 ietvaros un Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015 ietvaros, kas ir daļa no Grand Coalition for Digital Jobs iniciatīvas.


Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015 galvenie uzdevumi ir radīt kopēju Eiropas mēroga platformu e-prasmju attīstības veicināšanai, iesaistot atbilstošās privātā, publiskā un nevalstiskā sektora organizācijas, veicināt Eiropas un nacionālā līmeņa e-prasmju atbalsta un attīstības aktivitātes, veltot īpašu uzmanību IKT karjeras un ar digitālām tehnoloģijām saistītu darbu izvēles motivēšanai, veidot dialogu starp IKT nozares, publiskā sektora, NVO un mērķa grupu pārstāvošām organizācijām Eiropas un nacionālā mērogā.

E-prasmju nedēļas 2015 galvenie pasākumi ir augsta līmeņa politikas un nozares pārstāvju pasākums Eiropas Savienības mājā, aktivitātes skolēniem un jauniešiem, digitālā diena uzņēmējiem, citas aktivitātes – karjeras dienas, semināri, testi utt.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2015. gadā no 23. līdz 27.martam rīko 6. E-prasmju nedēļu Latvijā.

Krāslavas novada centrālā bibliotēka piedalīsies E-prasmju nedēļā 2015 un organizēs šekojošos pasākumus bibliotēkā - Dīķu ielā 5, Krāslavā (2.stāvā, Lasītavā):