2010. gada 22. sept.

Pilsēta Daugavas krastos

Pilsēta Daugavas krastos

Avots
Ezerzeme, 27. jūlijs 2010, 16:43

Krāslava ir bagāta ne tikai ar māksliniekiem, bet arī ar rakstniekiem un it īpaši ar dzejniekiem. Gleznaino pilsētu Daugavas krastos mākslinieki labprāt attēlo savās gleznās, dzejnieki tai velta aizkustinošas dzejas rindas un sacerējumus. Par godu Krāslavas rakstniekiem un dzejniekiem pilsētas centrālajā bibliotēkā Daugavas festivāla ietvaros notika dzejas pēcpusdiena, kurai Rīgas tirdznie- cības tehnikuma studente krāslaviete Ilze Ļaksa-Timinska bija sagatavojusi prezentāciju “Mana pilsēta Krāslava dzejā, prozā un attēlos”, kā arī tika lasīti visiem tik labi pazīstamo dzejnieku Valda Granta Krāslavieša, Cecīlijas Dineres, Annas Rodes un dzejoļi šobrīd Krāslavā dzīvojošo autoru izpildījumā no Krāslavas dzejnieku veltījumiem pilsētai, kas apkopoti grāmatā ”Mana Krāslava”.

Ilona STEPIŅA