2016. gada 28. apr.

Izstāde "Visi vienā trauciņā"


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/izstade-visi-viena-traucina.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā 26. aprīlī notika izstādes „Visi vienā trauciņā” atklāšana, kas ir veltīta Daugavpils Universitātes 95. gadadienai.
 
Radošo darbu autori ir Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes Mākslas zinātņu institūta profesionālās bakalaura studiju programmas „Māksla” studējošie: Jevgeņija Muštavinska, Inese Dembovska, Marija Kalnače, Inga Ruskule, Ilze Fetjko, Anna Lāce un Dmitrijs Ivanovs.  
  
Aplūkojot izstādes ekspozīciju, noteikti var ievērot, ka nav divu līdzīgu darbu. Viens autors vairāk ietekmējas no dabas motīviem, otram ir tuvs ziedu dabīgais skaistums, citam kā svarīgākais izpausmes veids ir krāsa, neatkarīgi no tā, ko gleznā attēlojis.  
 
Topošo mākslinieku darbi atšķiras ar savu pasaules redzējumu, uzskatiem un viedokli par dažādām tēmām. „Mums visiem ir kas kopīgs. Ja neskaita mīlestību pret mākslu, tad Daugavpils Universitāte ir tā, kas mūs vieno. Universitāte ir tas „trauciņš”, kas mūs kopā savedis, saliedējis un vienojis kopīgā sadarbībā. Studiju gadu laikā iegūtās zināšanas, satiktie pasniedzēji vienmēr tiks uzskatīti kā viens no pirmajiem, svarīgākajiem atspēriena punktiem mūsu katra radošajā darbībā un attīstībā. Šī nav mūsu pirmā kopīgā izstāde, iepriekš esam vienojušies kopīgās izstādēs turpat Daugavpilī. Ceram, ka mūsu radošie darbi spēs jūs visus uzrunāt, rosināt paraudzīties uz pasauli no nedaudz citādāka skatupunkta un vēlēties ielaist mākslu arī savā dzīvē. Esat laipni aicināti aplūkot darbus un sajust to, ko jutām mēs, kad radījām katru no šīm gleznām. Lai gleznas runā mūsu vietā!”, tā izstādes atklāšanā teica viena no darbu autoriem - Ilze Fetjko.

Radošo atmosfēru šajā pasākumā nodrošināja Krāslavas Mūzikas skolas  ģitāristu klases audzēkne Laura Dzalbe.
 
Izstādes ekspozīcija ir apskatāma līdz 23. maijam.
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Paldies Krāslavas novada centrālai bibliotēkai par piedāvāto iespēju eksponēt mūsu studentu radošos darbus!

Janīna Osnovina, Daugavpils Universitātes MZI  docente 

2016. gada 27. apr.

PBSP „Māksla” studentu radošo darbu izstāde Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā


Avots:
http://du.lv/pbsp-maksla-studentu-radoso-darbu-izstade-kraslavas-novada-centralaja-biblioteka/

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā (Dīķu iela 5, Krāslavā) 2016. gada 26. aprīlī plkst. 16.00 notika izstādes Visi vienā trauciņā atklāšana.

Izstādē ir eksponēti Daugavpils Universitātes MMF Mākslas zinātņu institūta profesionālās bakalaura studiju programmas “Māksla” 4. studiju kursa studējošo radošie darbi, kas tapuši studiju gadu un dažādu plenēru laikā.

Izstādes zīmīgais nosaukums simbolizē to, ka visi topošie mākslinieki – Jevgeņija Muštavinska, Inese Dembovska, Marija Kalnače, Inga Ruskule, Ilze Fetjko, Anna Lāce un Dmitrijs Ivanovs – savu turpmāko māksliniecisko darbību veiks uz DU studiju procesā iegūtās pieredzes, zināšanu un attīstīto māksliniecisko iemaņu bāzes. Izstādes darbu autori, kuru radošās izpausmes veidi, pasaules redzējums ir diezgan atšķirīgs, ir vienoti radošo meklējumu procesā un aicina apmeklētājus kaut uz nelielu brīdi pabūt vienā trauciņā ar topošajiem māksliniekiem.

Izstāde Visi vienā trauciņā veltīta Daugavpils Universitātes 95. jubilejas gadadienai un apskatāma Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā no 2016. gada 26. aprīļa līdz 23. maijam.

Visi mākslas cienītāji laipni gaidīti izstādē!Izstādes kuratores:
MZI PBSP „Māksla ” studente Marija Kalnače
MZI docente Janīna Osnovina

Papildu informācija:
MZI direktore Zeltīte Barševska
E-pasts: zeltite.barsevska@du.lv
 

2016. gada 25. apr.

Izstāde "Visi vienā trauciņā"2016. gada 26. aprīlī plkst. 16.00 Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notiks izstādes
Visi vienā trauciņā
atklāšana.Izstādes ekspozīcijā apskatāmi Daugavpils Universitātes Mākslas zinātņu institūta profesionālās bakalaura studiju programmas “Māksla” studentu Jevģēnijas Muštavinskas, Ineses Dembovskas, Marijas Kalnačes, Ingas Ruskules, Ilzes Fetjko, Annas Lāces un Dmitrija Ivanova radošie darbi.
 
Topošie mākslinieki vēlas dalīties ar apkārtējiem savā pasaules redzējumā.

Mākslas cienītāji laipni gaidīti izstādē, kas būs skatāma
Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā
līdz š.g. 23. maijam.
 

Izstāde Visi vienā trauciņā ir veltīta Daugavpils Universitātes 95. gadadienai.
 

Izstādes kuratores:

Marija Kalnače
Janīna Osnovina 

Avots:
http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/article/izstade-visi-viena-traucina/

2016. gada 13. apr.

Anželikas krāsainā pasauleAvots:
Ezerzeme - Nr.28 (2016, 12. apr.), 8.lpp.