2017. gada 22. marts

Jaunās grāmatas Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā


Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/noderiga-informacija/article/4/jaunas-gramatas-kraslavas-novada-centralaja-biblioteka-marta.html

   
                                                           Gramatu_saraksts.pdf 

Lasīšana māca mīlēt un piedot

Avots:19. martā Krāslavas Kultūras namā norisa Eiropas Lasīšanas svētku pasākums, kuru apmeklēja 300 dalībnieku: bērni, vecāki, skolotāji un bibliotekāri. Šogad „Lasīšanas svētkiem” Krāslavā ir piecu gadu jubileja. Grāmatu mīlētāji sapulcējās, lai kopā papriecātos par paveikto darbu lasīšanas veicināšanā „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2016”.

Svētkus atklāja Krāslavas novada centrālās bibliotēkas (KNCB) direktore Valentīna Magidas: „Lasīšana - tā ir mīlestība uz grāmatu, un tas ir arī piedzīvojums. Grāmatā, ko mēs lasām, meklējam sev gan mierinājumu, gan kādu piedzīvojumu, gan arī gribam uzzināt kaut ko jaunu. Šie svētki notiek ar „Europe Direct” informācijas centra Austrumlatgalē atbalstu, un šie lasīšanas svētki ir Eiropas kultūras rakstnieku devums Eiropas vērtību stiprināšanā cilvēktiesībās, demokrātijā un tiesiskumā.  Lasot mēs varbūt arī neiedziļināmies, kādas valsts autors ir uzrakstījis šo grāmatu. Šogad bērnu žūrijā ir bijis ļoti daudz rakstnieku no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Francijas, Anglijas un, protams, arī latviešu autori. Gribu vēlēt, lai jums šie svētki vienmēr ir gaidīti, lai jūs aktīvi lasāt grāmatas, uzzināt daudz ko jaunu un varat ar to dalīties ar citiem.”

Svētku dalībniekus ar dziesmām sveica aktīvākie lasīšanas veicināšanas projekta atbalstītāji no PII „Pienenīte” un „Pīlādzītis”. Lielisku svētku dāvanu visiem lasītājiem atveda Rēzeknes Jauniešu teātris „JORIKS”, kura aktieri parādīja izrādi „Princeses Smurfiņu brīnumzemē”.

Viena no aktīvākajam un čaklākajām lasītājām - Krāslavas pamatskolas skolniece Vita Stivriņa pastāstīja par saviem iespaidiem pēc Lielajiem lasīšanas svētkiem, kas norisa Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Rīgā.

KNCB Pateicības par ieguldīto darbu lasīšanas veicināšanā „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijā 2016” saņēma Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pienenīte” un „Pīlādzītis”, sešas skolu un 16 Krāslavas un Dagdas novada bibliotēkas: Dagdas vidusskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas pamatskolas, Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas, Asūnes pamatskolas, Ezernieku vidusskolas un Dagdas pilsētas bērnu bibliotēka; Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Piedrujas, Skaistas, Andrupenes, Andzeļu, Robežnieku, Bērziņu, Indras, Ezernieku, Konstantinovas, Svariņu, Šķaunes un Krāslavas KNCB bērnu literatūras nodaļa.

LNB Pateicības tika pasniegtas PII „Pienenīte” un PII „Pīlādzītis” skolotājām Vinetai Vigulei, Ritai Zvidriņai, Ainai Stepiņai, Dzintrai Dzalbei, Leonginai Krasņakovai un Džeinai Vīksnai.

KNCB Atzinības par aktīvu sadarbību un sekmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā saņēma: Varavīksnes vidusskolas skolotājas Jeļena Kļimova un Vera Avota, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Daina Andžāne, Krāslavas pamatskolas skolotāja Anita Teiviša un Indras pamatskola.

Apbalvoti zīmējumu konkursa „Mana sapņu bibliotēka” uzvarētāji:
I vieta - Krāslavas pamatskolas skolniecei Evai Bubinai;
II vieta - Varavīksnes vidusskolas skolniekam Ruslanam Baranovam;
III vieta - Indras pamatskolas skolniecei Arinai Kangizerei.

Pasākumā tika apbalvoti arī vairāki aktīvākie lasītāji.

Klātesošie ar aplausiem uzņēma vēl kādu priecīgu ziņu. Tētis Andris Pauliņš, kura bērni katru gadu piedalās Latvijas Nacionālas bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”, šogad ar savu meitu Agati piedalījās Lielajos lasīšanas svētkos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Viņš ir viens no uzvarētājiem akcijā „Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!” un ir laimējis ieejas kartes četrām personām Latvijas Leļļu teātrī Rīgā.

Lasīšanas svētki noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos.

Juris Roga, autora foto

Fotogalerija: http://www.kraslavasvestis.lv/galerija/foto/album/lasisanas-svetkiem-kraslava-piecu-gadu-jubileja.html

       
 

2017. gada 21. marts

Lasīšanas svētki Krāslavā


Avots:
http://ezerzeme.lv/lv/zinas/sabiedriba/18284/i-lasisanas-svetki-kraslava
Draugi, daudz lasiet, izgudrojiet prātu un jūtas, lai dvēselē rodas dziļums. /Rūdolfs Blaumanis/ Jau piekto gadu lasīšanas svētki tika organizēti Krāslavā. Tos ar nosaukumu  “Eiropas kultūras darbinieku, rakstnieku devums Eiropas vērtību stiprināšanā cilvēktiesībās, demokrātijā, tiesiskumā” atbalsta informācijas centra EUROPE DIRECT AUSTRUMLATGALĒ. 300 svētku dalībnieki atnāca, lai papriecātos un saņemtu dāvanas par “Bērnu/Jauniešu/ Vecāku žūrijas 2016” paveikto darbu, kā arī par aktīvu līdzdalību bibliotēkas organizētājos pasākumos.Svētkus ar pavasarīgajām dziesmiņām ieskandināja visjaunāko lasītāju kuplais skaits no PII “Pienenīte” un “Pīlādzītis”.
KNCB direktore Valentīna Magidas apsveica lasītājus, uzsverot projekta doto iespēju lasīt grāmatas latviešu valodā, tulkotas no daudzām Eiropas valodām, atzīmēja arī grāmatu lasīšanas svarīgumu mūsdienu tehnoloģiju attīstītajā pasaulē. Rēzeknes Jauniešu teātra “JORIKS” izrāde “Princese Smurfiņu brīnumzemē” uzjautrināja gan mazus, gan lielus lasītājus


Turpinājums laikrakstā “Ezerzeme” nr. 23 (21.03.2017.)

“Lasīšanas svētkiem” Krāslavā piecu gadu jubileja

2017. gada 15. marts

E-prasmju nedēļa 2017 Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā


Publicēts:
http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/article/e-prasmju-nedela-2017-kraslavas-novada-centralaja-biblioteka/

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un nacionālajiem partneriem 2017.gadā no 27. marta līdz 2.aprīlim rīko gadskārtējo E-prasmju nedēļu Latvijā.

 
.
.
.

 
Latvijā E-prasmju nedēļa notiek jau astoto reizi. Šogad tā norisinās no 27.marta līdz 2.aprīlim, un to koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA). Nedēļas organizēšanā iesaistījušies arī partneri no IKT nozares uzņēmumiem, valsts pārvaldes un nevalstiskā sektora.
 
E-prasmju nedēļas norise Latvijā ir daļa no Eiropas kampaņu e-Skills for Jobs 2017 un  Get Online week 2017  aktivitātēm. Tās mērķis ir veicināt visas sabiedrības diskusiju par digitālo prasmju nozīmi, iepazīstināt ar jaunākajām digitālo prasmju apmācības programmām un rīkiem, kā arī e-pakalpojumiem.

 
2017. gada E-prasmju nedēļa paredz šādas galvenās tēmas:
Kiberdrošība: kā droši izmantot internetu un digitālos rīkus, pasargāt savu digitālo identitāti un datus;
E-Pakalpojumi: aicinām iepazīt un apgūt jaunākos e-pakalpojumus, tai skaitā mobilos risinājumus;
E-prasmes nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai.

Krāslavas novada centrālā bibliotēka piedalīsies E-prasmju nedēļā 2017 un organizēs sekojošos pasākumus bibliotēkā - Dīķu ielā 5, Krāslavā:


 
 

Aicinām piedalīties E-prasmju nedēļā 2017 Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā!

 

15. reizi uz lielajiem Lasīšanas svētkiem


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/15-reizi-uz-lielajiem-lasisanas-svetkiem.html


 


Sestdien, 11. martā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā jau 15. reizi notika lielākās lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” noslēguma pasākums - „Lielie lasīšanas svētki”. Svētkos piedalījās ap 800 žūrijas ekspertu – bērni, jaunieši un pieaugušie no dažādiem Latvijas novadiem, pārstāvot skolas un bibliotēkas.
 
Kā ik gadu, arī šogad Krāslavas novada vārds izskanēja, sveicot lasīšanas vēstnešus, aizvadītā gada iecienītāko grāmatu autorus, ilustratorus, tulkotājus un izdevējus. Starp 712 bibliotēkām, kur lasīšanas maratonā ir piedalījušies 19 969 lasītāji, bija 11 Krāslavas novada bibliotēkas, 3 Krāslavas pilsētas skolu bibliotēkas, vienojot 294 novada lasītājus.
 
Kā parasti svētki noritēja divās daļās: pasākums lasītājiem vecuma grupā 5+ un 9+ un pasākums jauniešiem vecuma grupā 11+ un 15+. Vienlaikus tika sveikti aktīvākie vecāki, skolotāji, bibliotekāri nominācijās „Lasīšanas vēstnesis” un „Tēvu kampaņa”, kuri rūpējas, lai bērni un jaunieši mantotu lasītprieku un turētu godā saukli nominācijās „Lasīšanas vēstnesis” un „Tēvu kampaņa” Lasīt ir stilīgi!”
 
„Tēvu kampaņas” loterijas izlozes laureātu vidū iekļuva arī Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas izvirzītais Pauliņu ģimenes tēvs – Andris Pauliņš, kurš mūsu bibliotēkā ir biežs apmeklētājs, četru lasošu un aktīvu bērniņu tētis. Pateicoties svētku atbalstītājiem, Pauliņu ģimene saņēma laimīgās biļetes uz Latvijas Leļļu teātri.
 
Pateicamies Krāslavas novada domei par transporta nodrošinājumu un personīgi autobusa vadītājam Alfrēdam Glaudānam par komfortablu braucienu uz Rīgu. Sakām paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas nozaru literatūras centra galvenajai bibliogrāfei, mūsu novadniecei, Irēnai Moreino, kura ļoti sirsnīgi atsaucās aicinājumam vadīt mūs ekskursijā pa Latvijas Nacionālo bibliotēku. Un, protams, paldies bērnu vecākiem, skolotājām, bibliotekārēm, kas allaž rūpējas, lai bērni un jaunieši varētu lasīt aktuālu literatūru un iemantotu lasītprieku.
 
Žaneta Moiseja, Krāslavas novada centrālās bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre
 

 


2017. gada 6. marts

Imigrācija, bēgļi un nacionālā identitāte


Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/imigracija-begli-un-nacionala-identitate.html


Krāslavas novada Centrālajā bibliotēka viesojās TV un Latvijas radio žurnālists Ansis Bogustovs. Uzstāšanās tēma bija „Par migrāciju, emigrāciju ES valstīs un mediju ietekmi uz šiem procesiem”. Tikšanās mērķis – noteikt, vai mediji palīdz izprast migrācijas iemeslus un veidot attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām, to kultūru, valodu. Pēc žurnālista teiktā, pastāv vairāki migrācijas cēloņi.

Pašreizējās imigrācijas plūsmas pamatā ir karadarbības sekas Tuvajos Austrumos un ekonomiskie apsvērumi, augstākas darba algas un dzīves līmeņa meklējumi salīdzinājumā ar izcelsmes valsti. Ansis Bogustovs nupat atgriezās no komandējuma Irākā, pabija bēgļu nometnēs, netālu no karadarbības zonas Mosulā, dalījās savos iespaidos par redzēto un uzsvēra, ka gan sīrieši, gan irākieši alkst pēc miera savās valstīs un gaida to brīdi, kad varēs atgriezties savā dzimtenē un atjaunot sagrautās mājas.
 
 Diskusija izvērtās arī par atsevišķu ES valstu politiku, kuras rezultātā šo valstu galvaspilsētas pārpludinātas ar ekonomiskajiem bēgļiem un kādas sekas tas rada valsts ekonomikai un izaugsmei. Vai liberālas politikas rezultātā šāds scenārijs nav gaidāms Latvijā? Vai nav apdraudēta mūsu valsts nacionālā identitāte?
 
Semināra dalībnieki žurnālista Anša Bogustova vadībā mēģināja noskaidrot, vai arī Krāslavā varētu sagaidīt imigrantu pieplūdumu no trešajām valstīm.

Klausītāji izteica pateicību žurnālistam un ES lietu ekspertam Ansim Bogustovam par radošu pieeju semināra tēmas iztirzājumam un stāstījumu par lietām, kas satrauc ikvienu Latvijas iedzīvotāju.
 
 Valentīna Magidas, Krāslavas novada Centrālā bibliotēka2017. gada 3. marts

Tikšanās ar Ansi Bogustovu

Avots:
http://ezerzeme.lv/lv/zinas/sabiedriba/18203/tiksanas-ar-ansi-bogustovu

Tēma par migrāciju, emigrāciju ES valstīs un mediju ietekmi uz šiem procesiem augstas klases žurnālista skatījumā 27. februārī pulcēja daudz interesentu Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā. Žurnālists, RīgaTV 24 raidījumu vadītājs Ansis Bogustovs bija ieradies Krāslavā, viņa vārdiem: “Pamodināt jūs neviennozīmībai tēmā par migrāciju un emigrāciju”.
Par to, ka Ansis Bogustovs ir ļoti atklāts, sirsnīgs, pretimnākošs cilvēks un kolēģis, pārliecinājos komandējuma laikā, ceļā uz Strasbūru, pagājušā gada nogalē. Jau Frankfurtes lidostā viņš mūs, četras reģionālo mediju pārstāves, “savāca” kā cāļu māte cālēnus zem sava spārna, un veikli izvadīja cauri visiem iespējamiem sarežģījumiem, kādos mēs noteikti būtu iekūlušās bez Anša palīdzības. Bija ļoti interesanti komunicēt un vērot viņa darbu Eiropas Parlamentā Strasbūrā un prieks tikties Krāslavā.

“Būt par žurnālistu nav nemaz tik grūti, ja vien tu turi acis un ausis vaļā un pielīdzini pasaulei Latviju vai Latviju pasaulei,” klātesošajiem atklāja Ansis Bogustovs, būdams žurnālists ar nelieliem pārtraukumiem jau 25 gadus.
Sākot darboties žurnālistikā, viņš sapratis, ka grib strādāt ziņu dienestā un vairāk nodarboties ar starptautiskajām ziņām. 90. gadu vidū, kad valdīja pirmā ekonomiskā krīze, viņš bija korespondents Maskavā. Tur viņš darbojās 2 gadus. Pēc tam kādu laiku strādāja starptautiskās politikas raidījumā “Globuss” Latvijas Televīzijā. Pēc tam – Briselē, kur nodzīvoja 8 gadus. Briselē ir dzimusi viņa pirmā meita. Tagad Ansis ir 4 bērnu tēvs.
 
“Jums jāmācās ķīniešu un arābu valoda. Ja jūs gribat pasaulē kaut ko nopelnīt,” Ansis ieteica jauniešiem, kuri bija ieradušies uz tikšanos. Saviem bērniem Ansis māca krievu un franču valodu. “Es zinu tikai 5 valodas un man žēl, ka tikai...”
 
“Dzīvodams Beļģijā, es esmu izjutis visu “skaistumu”, ko nozīmē būt nepilsonim Eiropas Savienībā (ES) – stāvēt rindā un pazemot sevi, lai tiktu pie numuriņa, kurš atļauj sarunu ar ierēdni. Tas bija 2000. gadā. Abi ar sievu bijām korespondenti no Latvijas un, lai varētu strādāt, mums bija nepieciešams reģistrēties un saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Stāvējām rindā kopā ar visiem patvēruma meklētājiem. Ne ar ko nebijām ne labāki, ne sliktāki. Tas nebija patīkams process. Tagad, kad mums ir ES pilsoņu pases, vairs nekas tāds nav jāpiedzīvo. To vajag novērtēt.

Turpinājums laikrakstā “Ezerzeme” nr. 18 (03.03.2017.)


img