2015. gada 19. nov.

Apbalvoti kultūras darbinieki


Avots:
www.kraslava.lvSagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienu,

Kultūras ministrija apbalvoja mūsu novada kultūras darbiniekus -


par ilggadēju, radošu darbu iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā un novada kultūrvides veidošanā
 
LR KULTŪRAS MINISTRIJAS  ATZINĪBAS RAKSTS

piešķirts Krāslavas novada centrālās bibliotēkas direktorei
                                           VALENTĪNAI MAGIDAS                                              


LR KM  LATVIJAS NACIONĀLĀ KULTŪRAS CENTRA  ATZINĪBAS RAKSTI

tika piešķirti -

 ANTOŅINAI TUČEI -
par ilggadēju radošu ieguldījumu, aktīvu līdzdalību novada kultūras tradīciju kopšanā un kultūrvides veidošanā, sveicot  dzīves 70 gadu jubilejā

ALOĪDAI ANDŽĀNEI
par ilggadēju radošu ieguldījumu Dziesmu un Deju svētku tradīcijas  saglabāšanā un novada kultūrvides veidošanā, sveicot dzīves jubilejā

ROMUALDAM RAGINIM -  
par ilggadēju radošu ieguldījumu novada kultūrvides veidošanā, kultūras daudzveidības un starpkultūru dialoga veicināšanā, sveicot dzīves jubilejā

Apsveicam!

Valsts svētkos īpaši sumina deviņus cilvēkus


Avots:
www.kraslava.lv

Vairāk foto skatīt šeit

17. novembrī svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, Krāslavas Kultūras namā Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks pasniedza Pateicības rakstus mūsu novada iedzīvotājiem.

Pašvaldība valsts svētku laikā sumina cilvēkus, kuri ir pelnījuši atzinību par ieguldījumu sabiedrības labā, novada attīstībā, nozīmīgu darbību saimnieciskajā, sabiedriskajā un publiskajā sektorā un novada atpazīstamības veidošanā, kā arī par nopelniem citās novadam nozīmīgās darbības jomās.
 
Šogad Krāslavas novada domes Pateicības raksti tika pasniegti:

Raisai Ozerskai – SIA „Krāslava D” konditorei – par ilggadēju un radošu veikumu konditorejas jomā un par profesionālu un augstvērtīgu jaunās maiņas apmācīšanu;

Tatjanai Rakovskai (Robežnieku pagasts) – par sabiedrisko aktivitāti, sirdssiltumu, sapratni un iejūtību pret līdzcilvēkiem;

Valentīnai Panfilo (Izvaltas pagasts) - par pagasta atpazīstamības veicināšanu, aktivitāti un brīvprātīgo darbu kultūras objektu kopšanā un sargāšanā daudzu gadu garumā;

Ērikai Zarovskai – Indras Mākslas un mūzikas skolas direktorei - par sabiedrisko aktivitāti, par mūsdienīgu, kvalitatīvu un radošu pieeju jaunās paaudzes māksliniecisko talantu veicināšanā;

Intai Babinai (Ūdrīšu pagasts) - par sabiedrisko aktivitāti un Lielo Muļķu sādžas vārda nešanu pasaulē;

Tamārai Rāciņai – ārstei - par mūža ieguldījumu, atsaucību un iejūtību novada iedzīvotāju veselības aprūpē;


Valentīnai Magidas – Krāslavas novada centrālās bibliotēkas direktorei - par lielo ieguldījumu un neizsīkstošo enerģiju Krāslavas novada kultūras dzīves un bibliotēku tīkla attīstībā un modernizēšanā;

Aloīdai Andžānei - par mūža ieguldījumu kultūrā;

Swedbankas balva par spēju iedvesmot un attīstīt bērnos zināšanas un prasmes, lai veidotu Latvijas nākotni gudrāku, konkurētspējīgāku un labāku, saņems Arkādijs Petaško.
  

2015. gada 16. nov.

Piešķirti pateicības raksti

 
 

Publicēts:

 

Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienu, Krāslavas novada pašvaldība piešķīrusi Pateicības rakstus -


1. Raisai Ozerskai – SIA „Krāslava D” konditorei – par ilggadēju un  radošu veikumu konditorejas jomā,  un par profesionālu un augstvērtīgu jaunās maiņas apmācīšanu
 
2. Tatjanai Rakovskai –Robežnieku pagasts – par sabiedrisko aktivitāti, sirdssiltumu, sapratni un iejūtību pret līdzcilvēkiem
 
3. Valentīnai Panfilo – Izvaltas pagasts - Par pagasta atpazīstamības veicināšanu, aktivitāti un brīvprātīgo darbu kultūras objektu kopšanā un sargāšanā daudzu gadu garumā
 
4. Ērikai Zarovskai – Indras Mākslas un mūzikas  skolas direktorei -  par sabiedrisko aktivitāti, par mūsdienīgu, kvalitatīvu un radošu pieeju jaunās paaudzes māksliniecisko talantu veicināšanā 
 
5. Intai Babinai – Ūdrīšu pagasts -  par sabiedrisko aktivitāti un Lielo Muļķu sādžas vārda nešanu pasaulē 
 
6. Tamārai Raciņai – ārstei -  par mūža ieguldījumu, atsaucību un iejūtību novada iedzīvotāju veselības aprūpē
 
7. Valentīnai Magidas – Krāslavas novada centrālās bibliotēkas direktorei - par lielo ieguldījumu un neizsīkstošo enerģiju Krāslavas novada kultūras dzīves un bibliotēku tīkla attīstībā un modernizēšanā
 
8. Aloīdai Andžānei - par mūža ieguldījumu kultūrā, 

kā arī Swedbank pasniegs balvu Arkādijam Petaško  - par spēju iedvesmot un attīstīt bērnos zināšanas un prasmes, lai veidotu Latvijas nākotni  gudrāku, konkurētspējīgāku un labāku.

 
Pateicības rakstu saņēmēji tiks sveikti 17. novembrī plkst. 19.00 Krāslavas kultūras namā novada svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai. 

Pasākumā koncertu sniegs grupa Latvian Voices.

2015. gada 9. nov.

Jaunieguvumi Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā

Avots:

www.kraslava.lv

 

Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursu 2. kārtā tika atbalstīts

Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības

izstrādātais projekts

 

 

“Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās”. 


Arī KRĀSLAVAS NOVADA  Centrālajā bibliotēkā ir saņemta 34 grāmatu kolekcija. 
 
Ar grāmatām var iepazīties un izņemt lasīšanai uz mājām bibliotēkas abonementā.