2017. gada 21. nov.

Balvas „Krāslavas novada Gada cilvēks 2017” pasniegšana

Pasniegta balva „Krāslavas novada gada cilvēks 2017”


Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pasniegta-balva-kraslavas-novada-gada-cilveks-2017.html

 
 
17. novembrī Krāslavas Kultūras namā notika Valsts svētku svinīgais pasākums, kura laikā godināja balvas „Krāslavas novada gada cilvēks 2017” saņēmējus. Balvas pasniedza Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un domes izpilddirektors Jānis Geiba.

Nominācijā „Mūža ieguldījums” balvu saņēma Māra Miglāne – bijusī Izvaltas un Ūdrīšu pagasta pārvaldes vadītāja. Nominācijā „Gada cilvēks” apbalvoti: Svetlana Ļaksa-Timinska (Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja), Anastasija Platace (Izvaltas Tautas nama vadītāja) un Anna Sprūģe (veterinārārste).

Fragmenti no iedzīvotāju pieteikumiem, kas par pretendenti izvirzīja Māru Miglāni:
 
„Māra spējusi uzklausīt ikvienu cilvēku. Labprāt palīdzējusi pagasta iedzīvotājiem, neskatoties uz to, ka pagasta pārvaldes vadītājas pienākumu izpilde prasa daudz laika un lielu atbildību”;
 
„45 darba gadi Krāslavas novadā ir veltīti attīstībai, kultūras mantojuma saglabāšanai un Ūdrīšu pagasta popularizēšanai citos Latvijas novados. Rakstura īpašības – godīgums, sirsnīga attieksme pret iedzīvotājiem, prasme pieņemt taisnīgu lēmumu”;

„Labsirdīga un vienmēr gatava palīdzēt pagasta iedzīvotājiem grūtajos dzīves brīžos”;
 
„Mēs esam bijušie kolēģi, gribam pateikt paldies par mūsu kopīgo darbu, par sapratni, atbalstu, padomiem un labām idejām, par smaidiem un draudzīgu plecu! Viņas paveiktais darbs ir redzams gan Ūdrīšos un Izvaltā, gan citviet”.

Arī par Anastasiju Plataci iedzīvotāji rakstīja daudz labu vārdu:

„Pateicoties Anastasijas centieniem, Izvaltas pagastā veiksmīgi strādā četri kolektīvi, kas guvuši atzinību valsts līmeņa skatēs. Pagastā ar viņas atbalstu tika izveidots sieviešu vokālais ansamblis „Blāzma” un vīriešu trio „Ozols””;

„Aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē. Pēc viņas iniciatīvas šogad pagastā izveidoti jauni kolektīvi. Četri pagasta kolektīvi kļūs par XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku, kā arī svētku „Latvijai – 100” dalībniekiem.

No pieteikumiem par Svetlanas Ļaksas-Timinskas kandidatūru:

„Viņa veic savu darbu godprātīgi un ar mīlestību. Ne tikai labprāt palīdz bibliotēkas darbiniekiem un apmeklētājiem, bet arī prot nomierināt un teikt sirsnīgus vārdus, kas dziedina un palīdz.

Svetlana ir pieredzējusi darbiniece, labvēlīga, atsaucīga, korekta, labi pārzina bibliotēkas darbu, ir kompetenta un vienmēr ir gatava palīdzēt”;

„Viņa ir ļoti mērķtiecīga un aktīva entuziaste. Tas netraucē viņai regulāri apgūt jaunas zināšanas par bibliotēkas darba plānošanu un organizēšanu, dažāda veida resursu izmantošanu, lai dalītos savā pieredzē ar citiem bibliotekāriem un apmeklētājiem.

Svetlana ir Krāslavas un Dagdas novada bibliotēku līdere, bet reizēm arī menedžere un psiholoģe.

Svetlana ik dienu rūpējas ne tikai par centrālās bibliotēkas darbu, bet arī par mazajām lauku bibliotēkām Krāslavas un Dagdas novadā”.
 
Annu Sprūģi, pēc pieteikumu iesniedzēju domām, ir nepieciešams apbalvot par profesionālu, ilggadēju darbu, atsaucību un personisko ieguldījumu, rūpējoties par Krāslavas novada iedzīvotāju mājlopu veselību.
 
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīti pasākumi notika arī citviet novadā. Ieskatu dažos no tiem var gūt, apskatot foto galerijas.

Balvas „Krāslavas novada gada cilvēks 2017” pasniegšana

Valsts svētki Krāslavas pamatskolā

Valsts svētki Ūdrīšu pagastā

Valsts svētkus svin Krāslavas Valsts ģimnāzija

Valsts svētkus svin Krāslavas Varavīksnes vidusskola
 
 

2017. gada 6. nov.

Balvu „Krāslavas novada Gada cilvēks 2017” saņems četri novada iedzīvotāji


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/balvu-kraslavas-novada-gada-cilveks-2017-sanems-cetri-novada-iedzivotaji.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Līdz 30. oktobrim Krāslavas novada pašvaldība pieņēma iedzīvotāju pieteikumus nominācijai „Krāslavas novada Gada cilvēks 2017”.

Nominācijā „Mūža ieguldījums” bija saņemti pieteikumi par astoņiem pretendentiem, savukārt nominācijā „Gada cilvēks” pašvaldība saņēma anketas par desmit pretendentiem.

Komisija, kuras sastāvā darbojās Viktors Moisejs, domes priekšsēdētāja vietnieks, Jānis Tukāns, sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas priekšsēdētājs, Vitālijs Aišpurs, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Gunārs Upenieks, finanšu komitejas priekšsēdētājs, kā arī Jānis Geiba, domes izpilddirektors, izskatīja iesniegtos pieteikumus un izvērtēja pretendentus.  

Par konkursa uzvarētāju nominācijā „Mūža ieguldījums” vienbalsīgi tika atzīta Māra Miglāne – bijusī Izvaltas un Ūdrīšu pagasta pārvaldes vadītāja. Nominācijā „Gada cilvēks” komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstīja trīs pretendentus. Par uzvarētājiem ir atzīti: Svetlana Ļaksa-Timinska (Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja), Anastasija Platace (Izvaltas Tautas nama vadītāja) un Anna Sprūģe (veterinārārste).

Fragmenti no iedzīvotāju pieteikumiem, kas par pretendenti izvirzīja Māru Miglāni:
„Māra spējusi uzklausīt ikvienu cilvēku. Labprāt palīdzējusi pagasta iedzīvotājiem, neskatoties uz to, ka pagasta pārvaldes vadītājas pienākumu izpilde prasa daudz laika un lielu atbildību”;

„45 darba gadi Krāslavas novadā ir veltīti attīstībai, kultūras mantojuma saglabāšanai un Ūdrīšu pagasta popularizēšanai citos Latvijas novados. Rakstura īpašības – godīgums, sirsnīga attieksme pret iedzīvotājiem, prasme pieņemt taisnīgu lēmumu”;

„Labsirdīga un vienmēr gatava palīdzēt pagasta iedzīvotājiem grūtajos dzīves brīžos”;

„Mēs esam bijušie kolēģi, gribam pateikt paldies par mūsu kopīgo darbu, par sapratni, atbalstu, padomiem un labām idejām, par smaidiem un draudzīgu plecu! Viņas paveiktais darbs ir redzams gan Ūdrīšos un Izvaltā, gan citviet”.

Arī par Anastasiju Plataci iedzīvotāji rakstīja daudz labu vārdu:

„Pateicoties Anastasijas centieniem, Izvaltas pagastā veiksmīgi strādā četri kolektīvi, kas guvuši atzinību valsts līmeņa skatēs. Pagastā ar viņas atbalstu tika izveidots sieviešu vokālais ansamblis „Blāzma” un vīriešu trio „Ozols””;

„Aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē. Pēc viņas iniciatīvas šogad pagastā izveidoti jauni kolektīvi.

Četri pagasta kolektīvi kļūs par XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku, kā arī svētku „Latvijai – 100” dalībniekiem.

No pieteikumiem par Svetlanas Ļaksas-Timinskas kandidatūru:


„Viņa veic savu darbu godprātīgi un ar mīlestību. Ne tikai labprāt palīdz bibliotēkas darbiniekiem un apmeklētājiem, bet arī prot nomierināt un teikt sirsnīgus vārdus, kas dziedina un palīdz.
 

Svetlana ir pieredzējusi darbiniece, labvēlīga, atsaucīga, korekta, labi pārzina bibliotēkas darbu, ir kompetenta un vienmēr ir gatava palīdzēt”;
 

„Viņa ir ļoti mērķtiecīga un aktīva entuziaste. Tas netraucē viņai regulāri apgūt jaunas zināšanas par bibliotēkas darba plānošanu un organizēšanu, dažāda veida resursu izmantošanu, lai dalītos savā pieredzē ar citiem bibliotekāriem un apmeklētājiem.
 

Svetlana ir Krāslavas un Dagdas novada bibliotēku līdere, bet reizēm arī menedžere un psiholoģe.
 

Svetlana ik dienu rūpējas ne tikai par centrālās bibliotēkas darbu, bet arī par mazajām lauku bibliotēkām Krāslavas un Dagdas novadā”.

Annu Sprūģi, pēc pieteikumu iesniedzēju domām, ir nepieciešams apbalvot par profesionālu, ilggadēju darbu, atsaucību un personisko ieguldījumu, rūpējoties par Krāslavas novada iedzīvotāju mājlopu veselību.

Nominācijas ieguvušās personas apbalvojuma saņemšanai tiks aicinātas uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītu svinīgo pasākumu, kas notiks 17. novembrī Krāslavas Kultūras namā.

Sagatavoja Elvīra Škutāne

Mācījās karvinga mākslu

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/macijas-karvinga-makslu.htmlRozītes un margrietiņas, krizantēmas un samtenes, mušmires, čiekuri, lapiņas un groziņi, kā arī krāšņi pāvi un gulbji – pilnīgi visu pat nav iespējams uzskaitīt. Un to visu rada Elvīras Mihailovičas, dekoratīvās dārzeņu un augļu griešanas meistares, prasmīgās rokās.

Nesen Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā notika meistarklase, kur sievietes speciālista vadībā apguva karvinga mākslu.

Karvings tulkojumā no angļu valodas nozīmē „izgriešana”. Kulinārijā tā ir augļu un dārzeņu griešanas māksla, kas radusies Āzijas dienvidaustrumos. Japānas pavāri ielika dažādas lapas māla traukā, kurā pasniedza ēdienu. Viņi ievēroja, ka īpašs lapu salikums piešķir ēdienam pievilcību, un sāka pilnveidot prasmi mākslinieciski griezt augļus un dārzeņus.

Ar griešanas mākslu Elvīra aizrāvās pirms sešiem gadiem.

„Kādreiz es apguvu karvinga mākslu, griešanai izmantojot arbūzu, šos pašus paņēmienus pielietoju arī darbā ar dārzeņiem. Kaut gan es neprotu zīmēt, izgriešana man padodas ļoti labi,” atzinās darbnīcas vadītāja.

Dārzeņu griešanai tiek izmantots speciāls nazis, kas ir līdzīgs īlenam. Pirmo šādu instrumentu ir izgatavojis Elvīras vīrs, bet līdzīgus nažus var iegādāties arī veikalā.
Neskatoties uz to, ka Elvīra kādreiz strādājusi par pavāri, pasūtījumus ēdienu gatavošanai viņa vairs nepieņem.

„Vienam cilvēkam nav pa spēkam gan pagatavot ēdienus svētku galdam, gan izrotāt tos. Griešanas māksla aizņem ļoti daudz laika, tāpēc es pieņēmu pasūtījumus tikai svētku galda rotāšanai,” pastāstīja Elvīra.

Meistarklase sākās ar fotoattēlu prezentāciju. Dekoratīvās dārzeņu un augļu griešanas meistare komentēja katru fotogrāfiju, skaidrojot, kādi produkti izmantoti noformēšanai.

Kad darbnīcas dalībnieces patstāvīgi paņēma rokās nazi, sanāca ne visām un ne uzreiz. Tomēr ar katru izgrieztu ziediņu, ziedlapiņu nazis kļuva arvien paklausīgāks, bet rokas - prasmīgākas.

Ja ir vēlēšanās, karvinga mākslu var apgūt ikviens, taču nepieciešams iegādāties labu nazi, ir jāzina daži darba paņēmieni un, protams, jābūt arī pacietībai.

Elvīra Škutāne, autores foto