2021. gada 27. jūl.

Jaunās grāmatas Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/noderiga-informacija/article/4/jaunas-gramatas-kraslavas-novada-centralaja-biblioteka-15.html


Ar jaunajām grāmatām var iepazīties

 šeit

2021. gada 5. jūl.

Gleznu izstāde

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/gleznu-izstade.html