2018. gada 24. okt.

Ingas un Aleksandra svilpaunieki


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/ingas-un-aleksandra-svilpaunieki.html


Aleksandra un Ingas Maijeru multimediju izstādi „Svilpaunieki plus” atklāja Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas, kas uzsvēra, ka Inga un Aleksandrs ir radoši cilvēki, un viņu mākslas darbi dzimst kā mūzika – pilnīga improvizācija un oriģinalitāte.

Aleksandrs, mūzikas instrumentu meistars, jau sen ir pazīstams Krāslavā un tālu aiz tās robežām. Par to liecina bieza mape ar avīžu rakstiem par Aleksandru, kas tika publicēti vietējos preses izdevumos un republikas laikrakstos. Šos materiālus apkopoja un nokopēja bibliotēkas darbinieki.
 
Taču šoreiz, kā atzīmēja pats Aleksandrs, galvenā izstādes varone ir viņa dzīvesbiedre Inga Maijere.
Izstādē skatītāju uzmanībai ir piedāvāti svilpaunieki, sienas dekori, vēja zvani – tā ir tikai daļa no visiem lietišķās mākslas darbiem, kas rodas, pateicoties mākslinieces fantāzijai, un atdzīvojas viņas talantīgajās rokās.
 
Savu darbu izgatavošanas procesā Inga izmanto dabas materiālus.
 
„Speciālās darbnīcas mūsu mājās nav, taču tie ir maza izmēra izstrādājumi, tāpēc tos var izgatavot arī mājas apstākļos. Mūsu ceplis arī ir neliels,” pastāstīja Inga. „Esmu izgatavojusi jau tūkstošiem svilpaunieku, un, kad man izdodas izdomāt kaut kādu jaunu elementu vai rakstu, es ļoti priecājos.”
 
Ne tikai daiļrade ir tas, kas iepriecina māksliniecei. Iedvesmu un pacilātības izjūtu Ingai dāvā arī cilvēki – pircēji, viesi un izstāžu apmeklētāji, kuriem patīk šīs šķietami pieticīgās māla figūriņas.
 
„Cilvēki priecājas par ļoti vienkāršām lietām!” atzīst amatniece. „Mani tas iedvesmo radīt vēl vairāk šādu mākslas darbu!”
 
Ne mazāku prieku un lepnumu mākslinieki izjūt, kad redz, ka viņu izstrādājumus izmanto ne tikai kā suvenīrus, kas plauktos pārklājas ar putekļiem, bet lieto atbilstoši mērķim. Piemēram, vērojot Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku televīzijas pārraides, dzīvesbiedri Maijeri pamanīja mūziķu rokās vēja zvanus, ko izgatavoja Inga.
 
Interjera kompozīcijas, ko sauc arī par vēja stabulēm, Inga veido no niedrēm un ir pārliecināta, ka izgatavot šādu konstrukciju ir pa spēkam jebkuram cilvēkam.
 
Daudz darbietilpīgāks process, kas prasa pacietību un izturību, ir koka dekoratīvā iededzināšana.
 
Māksliniece papildina dekoratīvos panno, kas izgatavoti šādā tehnikā, ar krāsām, un tie it kā atdzīvojas, iegūstot jaunu dzīvi.
 
Izstādē ir skatāmi vairāk nekā simts svilpaunieki, un ikviens atšķiras no citiem ar savu izmēru, formu vai rakstu, un, protams, skanējumu.
 
Svilpauniekiem, kas dzimuši Ingas rokās, „balsi” piešķir Aleksandrs - viņš norāda, kur jābūt caurumam, lai svilpaunieka skanējums būtu īpašs.

Elvīra Škutāne, autores foto

 

2018. gada 16. okt.

Erudīcijas konkurss 7.-9.kl. skolēniem


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/erudicijas-konkurss-7-9-kl-skoleniem.htmlGatavojoties Latvijas valsts 100. gadadienai, Krāslavas novada Сentrālajā bibliotēka organizēja novada skolu erudīcijas konkursu „Latvijas vēsture skaitļos un faktos”. Konkursa tēma bija Latvijas vēsture, svētku un atceres dienas, vēsturiskās personības, sava novada vēsture. Bibliotēkas pasākuma mērķis – rosināt skolēnu interesi par savas valsts un novada vēsturi, pilnveidot zināšanas, stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko apziņu.
 
Konkursam pieteicās  komandas no Krāslavas pamatskolas, Valsts ģimnāzijas, Varavīksnes vidusskolas, Robežnieku pamatskolas un 2 komandas no Indras pamatskolas.
Konkursa sākumā katra komanda veidoja nelielu prezentāciju, kurā stāstīja, ko ikviens no viņiem var izdarīt, lai Latviju padarītu skaistāku, sakoptāku, mīļāku, tādu, kādu tieši skolēni vēlētos redzēt paši. Tālākā gaitā uz ekrāna parādījās jautājumi. Atvēlētajā laikā 30 sekundēs katra no komandām sagatavoja rakstiski atbildi. Tie jautājumi, kuri prasīja plašāku skaidrojumu, bija atbildami mutiski. Kopumā bija 47 jautājumi, par katru pareizu atbildi varēja saņemt 1 punktu.
 
Konkursa komisija, saskaitot katras komandas vērtējumu, par uzvarētāju noteica Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komandu, kuras zināšanas tika novērtētas ar 67 punktiem. Otro vietu ieguva Indras pamatskolas komanda „Indras vēsturnieki” – 62,5 punkti, trešo vietu – Krāslavas pamatskolas komanda – 60,5 punkti.
 
Visas komandas balvās saņēma pateicības  un saldās balvas. Uzvarētājkomanda dosies ekskursijā pa Jelgavas novada Ziemassvētku kauju takām.
 
 Ar pateicības vārdiem un ziediem tika sveikti vēstures un sociālo zinību skolotāji Margarita Borodina-Ignatoviča, Dzintra Rateniece, Aleksandrs Kadeņecs, Ivars Slesars, Vija Sjadro par skolēnu sagatavošanu konkursam un Viktorija Nalivaiko par metodisko atbalstu konkursa organizēšanā.
Konkursa noslēgumā organizatori un žūrijas komisija vēlēja visiem gribu un pacietību, izzinot Latvijas vēsturi, būt gudrākiem un pārliecinātākiem pašiem par sevi un savu valsti.

Valentīna Magidas,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore
2018. gada 8. okt.

Ieraugi skaisto sev apkārt


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/ieraugi-skaisto-sev-apkart.html


Šī gada saulainā vasara Krāslavas NC bibliotēkā noritēja spraigā tempā, lietderīgi pavadot ikkatru darba dienu.

Pavasarī ieplānotie mērķi, tai skaitā Krāslavas novada domes izsludinātā projektu konkursa iecere, pilnveidot bibliotēkas tēlu, septembrī sasniedza savu galarezultātu un priecē bibliotēkas apmeklētājus arī šodien. Ieraugi skaisto sev apkārt! Ar tādu saukli Krāslavas bibliotekāri gāja pretī savam mērķim, palīgos aicinot brīvprātīgos gan bibliotēkas apmeklētājus, gan ģimenes locekļus, kas vasara mēnešos atbrauca apciemot savus tuvākos no ārzemēm – Nīderlandes un Anglijas. Arī darbu veicēju vecuma amplitūda bija visai plaša no 4 gadiem līdz 74 gadiem. Esam ļoti gandarīti, ka šī projekta realizācijā galvenokārt tika piesaistīti vietējie uzņēmēji, tādi, ka SIA „GSK”, SIA „DĀRZNIEKS”, SIA „VBKL” un SIA „RH BŪVE”.

Bibliotēkas telpās tagad var sastapt mūsdienīgus augus, to izkārtojuma risinājumus, kas izveidoti „florarium akvarium” kompozīcijās. Ar daudzveidīgiem mūžzaļiem augiem un ziemcietēm tika papildināta esošā puķu dobe, kā arī pārstādīti bibliotēkas istabas augi. Veidojot bibliotēkas galvenās ieejas pievilcīgāku izskatu, tika iekārtotas divas betonamakmens vāzes viengadīgo vasaras augu stādīšanai un citu sezonu tematisku noformējumu veidošanai, nokrāsots soliņš. Veicinot bibliotēkas lietotāju velokultūru, tika izveidota velonovietne, izstrādājot neparastu velostatīva dizaina risinājumu – ESLASU sadarbībā ar Aleksandru Savicki.  Bērnu literatūras nodaļā tika iekārtots vismazāko lasītāju stūrītis, tika iegādātas žalūzijas un paklājs.  Bibliotēkas abonementā, 1.stāvā, tagad ir iegādāts un iekārtots stikla skapis – vitrīna apmeklētāju interešu loka paplašināšanai, eksponējot vērtīgus dekoratīvus suvenīrus un lietas. Šobrīd, gatavojoties Latvijas simtgades svētkiem, Krāslavas NC bibliotēkas telpās ir skatāma izstāde „100 lietas Latvijai”. Esiet laipni gaidīti bibliotēkā!
 
Nereģistrēta iedzīvotāju grupa
„Gaismas nesēji”
2018. gada 5. okt.

Savu zemi, savu pilsētu, savu Latviju mīlot!


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/savu-zemi-savu-pilsetu-savu-latviju-milot.html


Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā atklāta gleznu izstāde „Dabas izjūtas”, kurā apskatāmas krāslavieša Feliciana Lukaševiča gleznotās ainavas un klusā daba. Mākslinieks savu izstādi velta Latvijas simtgadei, starp gleznām ir arī kāds viņa radīts plakāts ar nepārprotamu vēstījumu „Tev 100”.

Mākslinieku izstādes atklāšanas pasākuma apmeklētājiem pieteica bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas, kura atgādināja, ka Felicians ilgus gadus strādājis Krāslavas rajona Patērētāju biedrībā par mākslinieku noformētāju, kā arī informēja, ka dzīvē aktīvajam vīrietim ir vairāki hobiji, tostarp dzejas rakstīšana un muzicēšana.

Vārds uzreiz tika dots pašam māksliniekam, kurš īsi pastāstīja par dažām spilgtākām izstādes gleznām un kā tās tapa. Piemēram, glezna ar nosaukumu „Vakara noskaņa pie Daugavas” tapusi pēc agrākajos gados izdarītas fotogrāfijas. Mākslinieks šajā gleznā gribējis parādīt, ka viņš no sirds mīlu savu zemi, savu valsti, savu pilsētu Daugavas lokos un viņam patīk dzīvot Krāslavā. Pēc šī stāstījuma Felicians ņēma rokās akordeonu un izpildīja savas autordziesmas, kas veltītas Latvijas 100 gadu jubilejai, kuras kulminācija būs 18. novembrī. Viņš novēlēja katram baudīt šo svētku sajūtu un izjust lielu prieku par Latviju tās dzimšanas dienā.

„Radošs vai citādi aktīvs cilvēks pensijā nevar sēdēt mājās un neko nedarīt,” turpināja Felicians. „Arī man gribas darboties, kaut ko labu darīt Latvijai un Krāslavai un parādīt to citiem. Ja sanāk, un vēl cilvēki pasaka kādu labu vārdu, tas ļoti priecē un dod lielu gandarījumu. Šī ir mana pirmā izstāde bibliotēkas telpās, paldies, ka atļāva izstādīt darbus! Esmu aktīvs lasītājs, bibliotēkā atrodu un izlasu daudz labu grāmatu. Katra tāda grāmata manī rada sajūsmu un uzreiz gribas dzejot, dziedāt, gleznot. Aicinu visus lasīt grāmatas!”

Juris Roga,
autora foto
 

2018. gada 4. okt.

Nemateriālā mantojuma popularizēšana Krāslavā


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/nemateriala-mantojuma-popularizesana-kraslava.html


Piektdien, 28. septembrī, Krāslavā, Krāslavas pils Amatu mājā, notika Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Latgales nodaļas konference Nemateriālā mantojuma popularizēšana Latgales bibliotēkās”, kas pulcēja aptuveni 95 cilvēkus no visas Latgales. Konferences tēma bija tāda nemateriāli materiāla vērtība kā ēdiens, kam bija veltīti gan vairāku lektoru priekšlasījumi, gan bibliotekāru konkurss.
 
Īsto rudens dzestrumu palīdzēja kliedēt Krāslavas novada domes priekšsēdētaja vietnieks Viktors Moisejs, kurš sveica visus konferences viesus Krāslavā.
 
Lai plašāk pievērstos tēmas izzināšanai, konferences uzrunu teica LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone, atklājot klātesošajiem IFLA Globālās vīzijas ziņojuma kopsavilkumu, pieminot par vienreizēju notikumu - bibliotekāru modes skati, kas notika IFLA 84. ģenerālkonferencē Kualalumpurā, Malaizijā. Savukārt Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas rīkotajā konferencē tika demonstrēta Latgales bibliotekāru pagatavoto Latgales tradicionālo ēdienu skate.
 
Konferences laikā lektore, grāmatu autore Lolita Šelvaha iepazīstināja klātesošos ar tradicionālajiem latviešu ēdieniem, savukārt par ēdieniem gada ritējumā stāstīja tautas daiļamata meistare un grāmatu autore Maija Kulakova.
 
Biedrības „Latgales Kulinārā mantojuma centrs” valdes priekšsēdētāja Tatjana Kozačuka iepazīstināja klātesošos ar Latgales kulinārā mantojuma tīkla attīstību, projektiem un biedrības darbību, bet Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja speciāliste Baiba Matvejenko stāstīja par jauno ekspozīciju „Pi vīna golda”, kas tiek veidota pils staļļos un tiks atklāta šī gada 25. oktobrī. Pasākums, kā arī šīs dienas laika apstākļi bija notikumiem un emocijām bagāti. Pirms ieturēt pusdienas, viesi varēja izbaudīt romantisku atpūtu pastaigā pa Krāslavas pils parka celiņiem, baudot unikālo skatu uz Daugavas lokiem, īpaši viesiem manot, ka ekskursiju vada pats grāfs - gids no grāfu Plāteru laikiem.
 
Pēc konferences oficiālās daļas visi klātesošie varēja nogaršot Latgales kulinārā mantojuma ēdienus, ko pagatavoja un radoši prezentēja Latgales novadu un pagastu bibliotekāri, kā arī paši Krāslavas novada bibliotekāri, piedāvājot atsevišķi Krāslavas pilsētas 5 pamatiedzīvotāju tautību tradicionālo ēdienu recepšu prezentācijas. Pieteikto ēdienu recepšu izsoles radošais priekšnesums – stāstījumos, video demonstrējumos, teatralizētajā priekšnesumā, stiprināja piederības sajūtu un lepnumu par savu kultūru un konkrētu dzīvesvietu.
 
Komisija izvēlējās 3 ēdienus atbilstoši nominācijām „Garšas inteliģence”, „Dažādais latgalietis” un „Visugunīgākais ēdiens”. Atraktivitāte piemita ikvienai bibliotēkai, kas stiprināja komisijas pārliecību par latgaliešu bagāto un dāsno ēdienu piedāvājuma klāstu un viesu uzņemšanas tradīcijām.
Balvu Сentrālās bibliotēkas kolektīvs savā priekšnesumā īpaši pārsteidza, tādējādi iegūstot gan titulu „Dažādais latgalietis”, gan arī saņemot konferences dalībnieku vislielāko simpātiju skaitu.
 
Nominācijas „Garšas inteliģence” un „Visugunīgākais ēdiens” tika piešķirtas Krāslavas novada bibliotēkām, attiecīgi Izvaltas pagasta bibliotēkai un Kaplavas pagasta bibliotēkai. Savukārt biedrība „Latgales Kulinārā mantojuma centrs” pasniedza pārsteiguma balvu Robežnieku pagasta bibliotēkai par ēdienu vizuālo noformējumu.
 
Krāslavas novada Centrālā bibliotēka pateicas Krāslavas novada domei, īpaši Jānim Geibam, par sapratni konferences organizēšanas darbā, Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra vadītājai Tatjanai Kozačukai par idejas virzību, atsaucību un veiksmīgu sadarbību, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja kolektīvam par darbu ne tikai saimnieciskajā jomā, bet arī konferences radošā gara uzturēšanā; kā arī visiem sadarbības partneriem - Aleksandram Maijeram, Sergejam Jančevskim, Ivaram Geibam, Dacei Samsanovičai, Aleksandram Kadeņecam, Vijai Kancevičai un Larisai Gribulei.
 
Cerēsim, ka tiks īstenota Krāslavas novada Сentrālās bibliotēkas sadarbība ar biedrību „Latgales kulinārā mantojuma centrs” grāmatas „Latgales kulinārā mantojuma pavārgrāmata” izdošanā. Šajā grāmatā tiks apkopotas Latgales tradicionālo ēdienu receptes, kas tika iecienītas konkrētajā Latgales novadā, pagastā laika posmā no 1918. gada līdz mūsdienām, tādējādi saglabājot mūsu vecmāmiņu un māmiņu bagāto un daudzveidīgo kulinārā mantojuma recepšu klāstu, izmantojot tās šodien, kā arī nododot šīs receptes nākamajām paaudzēm.
 
Žaneta Moiseja,Krāslavas NC bibliotēkas metodiķe

Fotogalerija
 

2018. gada 2. okt.

Bibliotēka rīko novada skolu erudīcijas konkursu


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/biblioteka-riko-novada-skolu-erudicijas-konkursu.htmlKrāslavas novada Centrālā bibliotēka, sagaidot Latvijas valsts 100.dzimšanas dienu, rīko novada skolu erudīcijas konkursu „Latvijas vēsture faktos un attēlos” 7. -9. klašu komandām. Tēma - Latvijas vēsture, svētku un atceres dienas, vēsturiskās personības, novada vēsture.
 Mērķis – rosināt skolēnu interesi par savas valsts un novada vēsturi, pilnveidot zināšanas Latvijas vēsturē, stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko apziņu.

 Latvijas simtgadei veltīta 7.-9. klašu erudīcijas konkursa „LATVIJAS VĒSTURE FAKTOS UN ATTĒLOS”  NOLIKUMS
 
 Konkursa norises kārtība
1.Konkursam piesakās Krāslavas novada 7.-9. klašu komandas 5 cilvēku sastāvā.
 2. Reģistrējoties katra komanda iesniedz komandas nosaukumu, minot skolu, klasi, dalībnieku vārdus un uzvārdus.
3.Pieteikšanās līdz 10. oktobrim Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā, tālr.65624096, e-pats: kraslbibl@apollo.lv.
4.Konkurss notiek 2018. gada 12. oktobrī plkst.14.00 Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas lasītavā, Dīķu ielā 5. Līdzi ņemami flomāsteri.
5. Konkursa laikā uz ekrāna parādās jautājumi, atvēlētajā laikā komanda sagatavo atbildes un iesniedz žūrijas komisijai.
6. Konkurss sākas ar komandu 3 minūšu prezentāciju, kurā viņi pastāsta, ko ikviens var izdarīt, lai Latviju darītu skaistāku, sakoptāku, gudrāku, mīļāku, tādu, kādu tieši skolēni vēlētos redzēt.
7. Konkursa uzdevumus izstrādā neatkarīgi vēstures un sociālo zinību skolotāji.
 Konkursa vērtēšana
1.Konkursu vērtē žūrijas komisija 4 cilvēku sastāvā.
2.Par katru pareizu atbildi tiek saņemti punkti.
3. Interesantāko komandu prezentācijas tiek novērtētas ar 5 punktiem.
4. Konkursā uzvar komanda, kas saņēmusi visvairāk punktus.
 Rezultātu paziņošana un apbalvošana
Uzvarētāji tiek paziņoti pēc rezultātu apkopošanas. Visi konkursa dalībnieki saņem pateicības rakstus un saldās balvas. Galvenā balva - ekskursija „Pa Latvijas brīvības cīnītāju takām”.

 

Afiša