2015. gada 18. maijs

Cerībā un mīlestībā dzīvojot


Bibliotēkas foto
Publicēts:
Krāslavas Vēstis - Nr.9 (2015, 15. maijs), 4. lpp.

2015. gada 6. maijs

Erudīcijas konkurss bibliotēkā

Bibliotēkas foto

 


Bibliotēkas foto