2018. gada 31. janv.

Pateicības pasākums Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pateicibas-pasakums-kraslavas-novada-centralaja-biblioteka.html

 
 
26. janvāra pēcpusdienā, pirms Kārļa Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma dienas, Krāslavas novada Centrālā bibliotēka tradicionāli rīkoja pateicības pasākumu grāmatu dāvinātājiem „Grāmata kā dāvana”.
 
Kolektīvs sirsnīgi pateicās visiem, kuri aizvadītajā gadā dāvinājuši labas un vērtīgas grāmatas, žurnālus. 
 
Katrs dāvinātājs tika nosaukts vārdā un uzvārdā. Varbūt kāds arī netika nosaukts, jo dažreiz cilvēki ziedo grāmatas, nepasakot savu uzvārdu. Paldies arī viņiem!
 
Pasākuma viesiem ar savu priekšnesumu uzstājās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas audzēknes pedagoģes Ritas Andrejevas vadībā.
 
Pēc pasākuma svinīgās daļas bibliotekāres aicināja uz tradicionālo tējas tasi ar pašu ceptiem pīrāgiem.
 
Anna Bartuša,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas bibliogrāfe
Faili:
Gramatu_davinataji.pdf


 

2018. gada 24. janv.

Mūsu novadniekam Naumam Aronsonam -145


Avots:
http://www.varaviksne.lv/jaunumi/zinas/musunovadniekamnaumamaronsonam-145


  Šogad pilsēta svin savu 95 gadu jubileju. Mēs domājam, ka, sagaidot to, mums jācenšas pēc iespējas vairāk uzzināt par pilsētas pagātni un cilvēkiem, kas ir no tās nākuši. Tāpēc klases stundu ciklā „Ar saknēm Krāslavā” mēs nolēmām runāt par tiem cilvēkiem, kuri pilsētu darījuši nozīmīgu.

   17.janvārī ārī mēs devāmies uz bibliotēku, kur notika tematisks pasākums „Es dzīvoju Aronsona ielā”. Tas tika veltīts tēlniekam un sabiedriskajam darbiniekam, mūsu novadniekam Naumam Aronsonam . N. Aronsons ir dzimis 1872. gada 25. decembrī ebreju ģimenē Krāslavā. Viņš ir dzīvojis Lietuvā, Francijā, Krievijā, ASV. N.Aronsons ir veidojis daudzu slavenu cilvēku, piemēram, Dantes, Sokrata, Vašingtona, Pastēra, Šopēna, Ļeņina, Bēthovena, Tolstoja, Gorkija krūšutēlus.
   
Mēs noskatījāmies filmu par skulptora dzīvi un daiļradi. Krāslavā Nauma Aronsona vārdā ir nosaukta iela. Mums arī parādīja filmu par Aronsona ielu mūsdienās, un pēc tās noskatīšanās mēs atbildējām uz viktorīnas jautājumiem.

   Pasākums bija interesants un izzinošs. Mēs pateicamies par to bibliotēkas darbiniekiem.
D.Bertulis, 5.a kl., G.Vojeckis, 8.c kl.

 
 

Mana vectēva gājums Latvijas Brīvības ceļā


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/mana-vecteva-gajums-latvijas-brivibas-cela.htmlKrāslavas Bērnu un Jauniešu centra novadpētniecības radošā darbnīca „Jāņtārpiņi” ciešā sadarbībā ar Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu, turpina veiksmīgi iesākto darbu ciklā „Manu senču gājums Latvijas vēstures lappusēs”.

Šoreiz interesanta triju paaudžu tikšanās ar 8. klases skolnieces Lāsmas Kumpiņas godājamo vectēvu Vladislavu Putānu notika Krāslavas Valsts ģimnāzijā. Lāsma izveidoja no ģimenes arhīva materiāliem bagātu prezentāciju, ko nosauca „Dziesmotais strēlnieks”. Stāstījums bija par vectēva dzīves gājumu Latvijas brīvības ceļā. Vectēvs savu mūžu ir saistījis ar kalpošanu kultūrai, jaunībā strādājot Dagdas Kultūras namā, vēlāk turpinot darbu Aizkraukles kultūras sfērā. Teātrim, mūzikai, Dziesmu svētkiem Latvijā tiek dāvāta viņa sirds mīlestība līdz šai baltai dienai. Skolēni ar interesi klausījās par dzīvi Latvijā dažādos vēsturiskajos posmos, stāstījumu par 1991. gada barikāžu laiku, skatījās melnbaltās fotogrāfijas, vectēva apbalvojumus un pētīja padomju laikmeta dažas monētas, nozīmītes un citas interesantas lietas.

Vladislavs Putāns novēlēja jaunajai paaudzei saudzīgi glabāt savu senču dzīves stāstus par izdzīvoto Latvijā, mīlēt dzimto zemi, aktīvi darboties tās labā un atcerēties, ka uz zemeslodes zem saules ir tavu senču zeme, tavu sakņu spēka avots - tava Latvija.
 
Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā turpinājās siltu atmiņu pēcpusdiena par kultūras darbinieku ražīgu sadarbību it ka pavisam ne tik senajos laikos.
 
Viktorija Urbanoviča, Krāslavas BJC skolotāja,
autores foto
 
2018. gada 22. janv.

"Es dzīvoju Aronsona ielā"


Publicēts:
Ezerzeme - Nr.6 2018, 19.janv.), [1.] lpp.


 

2018. gada 19. janv.

Skaļās lasīšanas sacensības pirmā kārta


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/skalas-lasisanas-sacensibas-pirma-karta.html

 
 
18. janvārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētā konkursa ietvaros Krāslavas pamatskolā norisinājās sacensības pirmā kārta, kurā piedalījās 5. un 6. kl. skolēni, kas pārbaudīja savas skaļās lasīšanas prasmes.

Sacensības metodika ir aizgūta no Nīderlandes, kur šāda veida konkurss notiek jau vairāk nekā 20 gadus. Skolēniem ir jāizvēlas fragments no grāmatas un skaļi jāizlasa auditorijas priekšā.

Atklājot pasākumu, sacensības dalībniekus uzrunāja Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu un literatūras nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča.

Bērni noklausījās divdesmit interesantus fragmentus no grāmatām, ko izvēlējās viņu vienaudži. Šie teksti bija smieklīgi, aizraujoši, nopietni, tie lika klātesošajiem domāt un just līdzi.

Izvērtējot konkursa dalībnieku prasmes, sacensības žūrija noteica pirmās kārtas uzvarētājus. Otrajai kārtai – reģionālajai sacensībai – gatavosies Adriana Šuminska, Jānis Vorslovs un Dairis Gasperovičs.
Reģionālās kārtas uzvarētāji pārstāvēs mūsu reģionu valsts finālā un dosies uz Rīgu.

Sagatavoja Elvīra Škutāne, autores foto

Fotogalerija
 

Es dzīvoju Aronsona ielā! (video)


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/es-dzivoju-aronsona-iela-video.html


 
 
Ceturtdienas pēcpusdienā ļaudis piepildīja Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas cokolstāva zāli, kur notika tematisks pasākums „Es dzīvoju Aronsona ielā”, kas tika veltīts Latvijas ebreju izcelsmes tēlniekam un sabiedriskajam darbiniekam, mūsu novadniekam - Naumam Aronsonam - 145.
 
Pasākumu atklāja bibliotēkas direktore Valentīna Magidas: „Apzinot savus novadniekus, mēs priecājamies stāstīt par viņiem arī jaunākai paaudzei un visiem klātesošajiem. Šajā tikšanās reizē būs saruna par vienu no pasaules ievērojamākajiem tēlniekiem, kas nācis no mūsu pilsētas un kura vārdā ir pārdēvēta bijusī Suvorova iela Krāslavā.”
 
Turpinājumā bibliogrāfe Anna Bartuša piedāvāja noskatīties īsfilmu, kas ir pašas veidota virtuālā ekskursija - ieskats Nauma Aronsona dzīves posmos un viņa daiļradē. N. Aronsons ir dzimis 1872. gada 25. decembrī kā devītais bērns ebreju ģimenē Krāslavā. No 1889. līdz 1891. gadam mācījās I. Trutņeva mākslas skolā Viļņā. Skolas direktors, redzot viņa darbaspējas un panākumus tēlniecībā, aizsūtīja jaunieša darbus un dokumentus uz Pēterburgas Mākslas akadēmiju, bet akadēmijā viņu neuzņēma, aizbildinoties ar izglītības trūkumu. Atgriezies Krāslavā un nopelnījis nedaudz naudas, jaunais cilvēks 1891. gadā devās uz Parīzi, kur iestājās bezmaksas dekoratīvās mākslas skolā un Kalarosi privātskolā.
 
Pirmie gadi Parīzē 19 gadīgajam jaunietim bija ļoti grūti, dažreiz pietrūka naudas pat maizei. Tikai 1897. gadā viņš saņēma pirmo lielo pasūtījumu, tālāk jau gūst arvien lielākus panākumus. Dzīves laikā viņš ir radījis vairāku pazīstamu politiķu un slavenību krūšutēlus. Līdz 1917. gadam Aronsons bieži uzturējās Krievijā, kur par viņu un viņa daiļradi daudzos medijos bija pozitīvas atsauksmes. 1940. gadā tēlnieks devās uz Portugāli un no turienes 1941. gadā uz ASV, kur nomira 1943. gada 30. septembrī.
 
Krāslavā Nauma Aronsona vārdā ir nosaukta iela, starp citu, nekur citur Latvijā nav otras tādas ielas. 1988. gadā mūsu pilsētā tika atklāta piemiņas plāksne, kas veltīta tēlnieka 115. dzimšanas dienai, šobrīd plāksne glabājas Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā. Krājuma glabātāja Alla Lomanovska pasākuma dalībniekiem pastāstīja par muzeja centieniem iegūt īpašumā kādu no darbiem, bet pagaidām tie nav vainagojušies ar panākumiem, jo mākslas pasaulē Nauma Aronsona darbiem ir ļoti liela vērtība. Daudziem pasaules muzejiem ir goda lieta ekspozīcijā iekļaut Nauma Aronsona darbus. 

Turpinot prezentāciju, bibliogrāfe Anna Bartuša aicināja no vēstures atgriezties tagadnē un parādīja filmu par Aronsona ielu mūsdienās. Pēc filmas noskatīšanās pasākuma apmeklētāji kļuva par viktorīnas dalībniekiem, cenšoties atrast atbildes uz jautājumiem par Aronsona ielu: cik gara ir iela; cik tajā ir daudzdzīvokļu māju; vai tās visas ir piecstāvu ēkas; kurā ir vislielākais dzīvokļu skaits un cik to ir; cik firmas un iestādes atrodas attiecīgajā adresē utt. Zālē bija vairāki tieši Aronsona ielas iedzīvotāji, kas šajā adresē dzīvo daudzus gadus, dažs pat ļoti ilgu laiku - 34 gadus, taču retais zināja atbildi uz vismaz kādu no jautājumiem un pārsvarā nācās minēt. Uz šādas izzinošas nots pasākums arī noslēdzās.
 
Juris Roga,autora foto
Annas Bartušas filma