2023. gada 28. apr.

Par grāmatu un citu izdevumu dāvinājumiem bibliotēkām

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/par-gramatu-un-citu-izdevumu-davinajumiem-bibliotekam.htmlNovada bibliotēku apmeklētāji nereti interesējas par savu personīgo bibliotēku vai tajās esošo izdevumu nodošanu vai dāvināšanu kādai no tuvākajām bibliotēkām. Pārsvarā tā ir iepirkta padomju periodā, kas izdota uz avīžu papīra un laika gaitā ir nodzeltējusi un kļuvusi nepievilcīga. Arī saturiski tā neatbilst bibliotēkas mērķiem un lasītāju pieprasījumam.

Katrā novada bibliotēkā ir izstrādāta „Krājuma komplektēšanas un attīstības koncepcija”, kurā ir noteikti krājuma komplektēšanas noteicošie faktori, dokumentu atlases radītāji un dāvinājumu pieņemšanas kritēriji. Tie paredz, ka bibliotēkas dāvinājumā pieņem tādus izdevumus, kas nav vecāki par pieciem gadiem, nav bibliotēkas krājumā, maz nolietoti, satura ziņā aktuāli un atbilst bibliotēkas profilam. Izņēmums ir novadpētniecības izdevumi ar kultūrvēsturisku nozīmi, kuru izdošanas gads var būt vecāks. Valoda: pamatā latviešu un krievu – detektīvi, fantastika, romantiska un piedzīvojumu literatūra, izdevumi bērniem. Netiek pieņemtas grāmatas krievu valodā par vēsturi, sabiedriskajām zinātnēm, kas ir arī jaunākas par pieciem gadiem.

Izdevumu dāvinātāji interesējas par krievu vai ārzemju klasiķu kopotajiem rakstiem. Tie bibliotēkās ir iegādāti pietiekamā daudzumā un dāvinājumos netiek pieņemti. Skolu programmās ir iekļauti tikai atsevišķi autoru darbi, kas ir pieejami bibliotēkās bez kopotajiem rakstiem.

Grāmatu dāvinājumi ir viens no krājumu papildināšanas veidiem, tādēļ bibliotēkas pieņem gan fizisku, gan juridisku personu dāvinājumus. Tomēr bibliotēkām nav obligāti jāpieņem jebkas, ko kāds grib dāvināt, bet gan tikai tādi dāvinājumi, kas atbilst konkrētās bibliotēkas krājuma veidošanas pamatprincipiem.

Lai novērstu pārpratumus, dāvinātājam vispirms jāsazinās ar izvēlēto bibliotēku un jānoskaidro, vai tā vispār pieņem grāmatu dāvinājumus un kādas grāmatas tai derēs. Bibliotēkām ir tiesības saņemtos dāvinājumus nodot tālāk citām bibliotēkām vai ar dāvinātāja atļauju piedāvāt lietotājiem.

Savu laiku nokalpojušas grāmatas var nodot makulatūrā kādā pārstrādes uzņēmumā, iepriekš sazinoties ar viņiem.

Ar prieku arī turpmāk pieņemsim dāvinājumus no fiziskām un juridiskām personām, iepriekš sazinoties ar konkrētu bibliotēku.

Valentīna Magidas,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore
Anatola Kauškaļa foto

2023. gada 27. apr.

Diskusija

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/diskusija.html
28.04.2023. Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notiks diskusija jauniešiem un pieaugušajiem “Mākslīgais intelekts vai Virtuālā realitāte” Europe Direct Austrumlatgale projekta ietvaros: 

Diskusiju vadīs:

  • Artis Krilovs – radoši digitālās aģentūras Wrong vadītājs un līdzīpašnieks,
  • Agnis Škuškovniks - datu aizsardzības un tehnoloģiju eksperts.


Galvenās tēmas:

  • Kā par mākslīgo intelektu domāt un īss ievads mākslīgā intelekta vēsturē;
  • Nelieli teorētiskie pamati, kas palīdz izprast mākslīgā intelekta darbības principus;
  • Mākslīgais intelekts un rīki, kas palīdz mums kļūt efektīvākiem. Kas ir mākslīgā intelekta rīks chatGPT?
  • Vai un kā mākslīgais intelekts palīdz mums kļūt radošākiem?


Pasākumam var pieteikties līdz 28.04. plkst. 10.00, sūtot savu e-pastu uz kraslbibl@apollo.lv, lai saņemtu pieslēgšanās saiti.

Aicinām piedalīties!

Krāslavas novada centrālā bibliotēka | Europe Direct Austrumlatgale


2023. gada 26. apr.

Skaļās lasīšanas sacensība 2023 tuvojas

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/skalas-lasisanas-sacensibas-2023-tuvojas.htmlLatvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) turpina ikgadējās Skaļās lasīšanas sacensības. Krāslavas novada vispārizglītojošo skolu 5. klašu skolēni jau piedalās pirmās kārtas konkursā savās skolās un bibliotēkās.

Lai piedalītos skolas konkursā, dalībniekam jāsagatavo uzstāšanās, kas sastāv no īsa ievada un literārā darba fragmenta lasīšanas. Kopējais uzstāšanas laiks ir trīs minūtes, kurās jāpasaka grāmatas nosaukums, autors un ja grāmatā būtiska loma ir ilustrācijai, tad arī ilustrators. Lai fragments lasītajiem būtu saprotams, ļoti īsi jāpastāsta, kas ir noticis līdz vietai, no kuras dalībnieks sāk lasīt.

Krāslavas novada Centrālā bibliotēka aicina skolu čempionus uz sacensības 2. kārtu - reģionālo finālu 19. maijā.

Visu iepriekšējo gadu Nacionālās sacensības tiešraides ierakstus var apskatīt šeit.

Skaļās lasīšanas čempiona 2022 Gustava Liepājnieka video uzruna turpmākajiem sacensību dalībniekiem šeit.

Īss ieskats vēsturē par mūsējiem konkursa dalībniekiem. Valsts finālā sacensībās godam uzstājās Jurģis Jākobsons - Indras pamatskola (2017./2018. m.g.), Paula Plivča - Dagdas vidusskola (2018./2019. m.g.), Emīls Grišāns - Krāslavas ģimnāzija (2019./2020. m.g.), Rihards Jermolajevs - Krāslavas ģimnāzija (2020./2021. m.g.) un Līga Jakovele - Krāslavas ģimnāzija (2021./2022. m.g.).

Vēlam visiem veiksmi jaunā čempiona meklēšanā un skaļās lasīšanas piedzīvojumā!

Lai izdodas rast spēku un enerģiju pavasarī!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) turpina ikgadējās Skaļās lasīšanas sacensības. Krāslavas novada vispārizglītojošo skolu 5. klašu skolēni jau piedalās pirmās kārtas konkursā savās skolās un bibliotēkās.

Lai piedalītos skolas konkursā, dalībniekam jāsagatavo uzstāšanās, kas sastāv no īsa ievada un literārā darba fragmenta lasīšanas. Kopējais uzstāšanas laiks ir trīs minūtes, kurās jāpasaka grāmatas nosaukums, autors un ja grāmatā būtiska loma ir ilustrācijai, tad arī ilustrators. Lai fragments lasītajiem būtu saprotams, ļoti īsi jāpastāsta, kas ir noticis līdz vietai, no kuras dalībnieks sāk lasīt.

Krāslavas novada Centrālā bibliotēka aicina skolu čempionus uz sacensības 2. kārtu - reģionālo finālu 19. maijā.

 

Visu iepriekšējo gadu Nacionālās sacensības tiešraides ierakstus var apskatīt šeit.

Skaļās lasīšanas čempiona 2022 Gustava Liepājnieka video uzruna turpmākajiem sacensību dalībniekiem šeit.

Īss ieskats vēsturē par mūsējiem konkursa dalībniekiem. Valsts finālā sacensībās godam uzstājās Jurģis Jākobsons - Indras pamatskola (2017./2018. m.g.), Paula Plivča - Dagdas vidusskola (2018./2019. m.g.), Emīls Grišāns - Krāslavas ģimnāzija (2019./2020. m.g.), Rihards Jermolajevs - Krāslavas ģimnāzija (2020./2021. m.g.) un Līga Jakovele - Krāslavas ģimnāzija (2021./2022. m.g.).

Vēlam visiem veiksmi jaunā čempiona meklēšanā un skaļās lasīšanas piedzīvojumā!

Lai izdodas rast spēku un enerģiju pavasarī!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja


2023. gada 25. apr.

Skaļās lasīšanas sacensības

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/skalas-lasisanas-sacensibas.html
2023. gada 22. apr.

Digitālā nedēļa Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/digitala-nedela-2023.html
Ar detalizētu informāciju var iepazīties bibliotēkas tīmekļvietnē šeit.

Digitālās nedēļas 2023 aktivitātes Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/1/article/3/digitalas-nedelas-2023-aktivitates-kraslavas-novada-centralaja-biblioteka.htmlTuvojas Digitālā nedēļa Latvijā, ko organizē LIKTA sadarbībā ar Latvijas Digitālo prasmju partnerības partneriem. Digitālā nedēļa Latvijā (#eprasmes23) tiek organizēta no 24. līdz 28. aprīlim Eiropas Savienības prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) un „ALL Digital Weeks 2023” (#ADWeeks2023) ietvaros.

Krāslavas novada Centrālā bibliotēka no 24. aprīļa līdz 28. aprīlim visus interesentus aicina piedalīties bezmaksas klātienes un tiešsaistes pasākumos. Pasākumu dalībniekiem būs iespēja uzzināt par e-pakalpojumiem un e-risinājumiem, drošību un kritisko domāšanu u.c. aktuālām tēmām.

Ar detalizētu informāciju var iepazīties bibliotēkas tīmekļvietnē šeit un sociālo mediju profilos.

Iesaisties Digitālajā nedēļā 2023 Latvijā un Eiropā!

Ilona Cabule,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas sistēmas administratore

2023. gada 20. apr.

Krāslavas simtajā dzimšanas dienā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/kraslavas-simtaja-dzimsanas-diena.html
Krāslavas pilsētas 100 gadu jubilejas pasākumus 16. aprīlī ieskandināja baznīcas garīgās mūzikas kora „Gloria” koncerts un pilsētas dibināšanas gadadienai veltīts dievkalpojums Krāslavas Svētā Ludvika Romas katoļu baznīcā.

Pēcpusdienā ļaudis pulcējās 18. novembra laukumā, kur priecājās par Latgales retro automašīnu parādi un sekoja līdzi laika ritējumam līdz svētku sākuma atskaites punktam uz lielā ekrāna, kā arī noskatījās foto materiālu „Krāslavas vēsturiskie stāsti”.

Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja izstādes „Krāslavas pilsētai 100. Dzimuši Krāslavai” apmeklētāji noklausījās Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka oficiālo uzrunu: „Atļaujiet man sveikt jūs šodien vēsturiskajā gadadienā! Krāslavai tik tiešām ir bagāta vēsture, te jāsaka paldies mūsu senčiem, kuri Krāslavu kā skaistu vietu izvēlējās ne tikai apmetnei, bet domāja to attīstīt gadu desmitiem uz priekšu. Dažādi vēji ir gājuši pāri, ne visu mēs esam spējuši saglabāt. Bet pierādījums attīstībai ir izglītības un medicīnas virziens, ar ko Krāslava tomēr ir viena no pirmajām Latvijā. Jebkuras apdzīvotas vietas galvenais dārgums ir cilvēki. Cilvēki, kas ir patrioti savai vietai, cilvēki, kas mīl savu zemi, cilvēki kas, māk izaudzēt vislabākos gurķus… Es gribu novēlēt, lai Krāslavai ir prieks par jums katru, par jūsu ģimenēm, lai jūs būtu tie, kas dara bagātāku Krāslavas vēsturi. Paldies!”

Tieši muzeja telpās bija pirmatskaņojums dziesmai par mūsu pilsētu Krāslavu, kuras vārdu autore ir Zenta Meldere. Svinīgajā atmosfērā tika atklāta izstāde „Dzimuši Krāslavai”, ekskursiju vadīja muzeja vēstures speciāliste Baiba Mileika. 

Noslēgumā savu vēlējumu pilsētai simtgades jostā ierakstīja Gunārs Upenieks, kā arī citi krāslavieši un pilsētas un viesi.

Svētki turpinājās staļļos, kur klātesošie ar lielu interesi klausījās un skatījās e-grāmatas prezentāciju „Krāslava un krāslavieši caur tautas skaitīšanas prizmu”. Protams, šeit bija neliels muzikāls priekšnesums, kā arī pilsētas jubilejas tortes baudīšana.

Svētku kulminācija tika sagaidīta Krāslavas Kultūras namā, kur izskanēja svētku koncerts - orķestris „Daugavpils Sinfonietta”.

Juris Roga
Anatola Kauškaļa foto

Fotokonkurss

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/fotokonkurss.html
Fotoizstāde

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/browse/1/article/5/fotoizstade.html

Zīmējumu konkurss

Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/browse/1/article/5/zimejumu-konkurss-1.html Zīmējumi tiks izmantoti izstādē par godu Krāslavas pilsētas simtgades jubilejai. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā. Izstāde būs apskatāma bibliotēkā no 4. maija līdz 31. jūlijam.

2023. gada 13. apr.

Pasaule ceļotāja acīm

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/pasaule-celotaja-acim.html
2023. gada 12. apr.

Jubilejas pasākumi

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/jubilejas-pasakumi.html
2023. gada 11. apr.

Permakultūra un tās metodes

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/permakultura-un-tas-metodes.html30. martā Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā „Europe Direct Austrumlatgalē” projekta ietvaros notika seminārs „No lauka līdz galdam: taisnīga, veselīga un videi draudzīga pārtikas sistēma”.

Semināru vadīja dārzu plānošanas un iekārtošanas speciāliste Daina Zvejsalniece kopā ar savu meitu Martu. Daina, kura ir arī dārzkopības pasniedzēja, aizraujoši stāstīja par permakultūru, tās metodēm un deva vērtīgus padomus.

Dainai ir zemnieku saimniecība „Gunda Z”, augu kolekcija un permakultūras daiļdārzs, kurā viņa eksperimentē ar augu kombinācijām un permakultūras metodēm.

Par aktuālajiem pasākumiem, floristu nometnēm, „Mājas kafejnīcas” dienām, dārza svētkiem un semināriem pie Dainas varat uzzināt facebook lapā šeit.

12.-13.augustā, Rogovkā, Dainas dārznieku skolā notiks 10.Permakultūras festivāls 2023. Vairāk informācijas, pasākumu programmas un reģistrācijas anketa atradāmas šeit.

Paldies Dainai Zvejsalniecei par iedvesmojošu stāstījumu. Daudzi semināra dalībnieki ar nepacietību gaida pavasara darbu sākumu dārzā, lai dzirdētais seminārā īstenotos dzīvē.

#EuropeDirectAustrumlatgalē #Krāslavasnovadacentrālābibliotēka #KrāslavasNCB #KNCB

Ilona Cabule,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
sistēmas administratore


Autores un Martas Zvejsalnieces foto
2023. gada 5. apr.

Lasīšanā ir spēks un cerība

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/lasisana-ir-speks-un-ceriba.htmlPērnā gada rudenī Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas lasītāju pulkam pievienojušies trīs Luhanskas apgabala (Ukraina) iedzīvotāji, kuri ieradušies Latvijā un šobrīd dzīvo mūsu pilsētā.

Lugansku ģimenes vīrieši, divi dēli - Sergejs un Maksims - kopā ar tēti Jevgeniju, pirmajās dienās pēc ierašanās Latvijā atnāca uz novada centrālo bibliotēku. Kopš 13. oktobra ģimenē ir izlasītas 47 grāmatas.

Tētim Jevgenijam patīk detektīvi un vēsturiska satura grāmatas. Sergejs mācās attālināti savā skolā 7. klasē un klātienē apmeklē Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas vijoles klasi. Sergejs lasa krievu un ukraiņu valodā, un ir interesanti sarunāties ar viņu par grāmatām. Skatoties uz grāmatām mūsu bibliotēkā, pusaudzis saka: „Es daudzas tās jau izlasīju mājās. Mūsu ģimenē grāmatu netrūkst, jo mums patīk lasīt”.

Sergejs iesaka saviem draugiem un vienaudžiem izlasīt divas Annas Rues grāmatas no sērijas „Аптека ароматiв”. Grāmatas būs interesantas gan bērniem, gan pusaudžiem.

Viņa jaunākais brālis Maksims mācās 3. klasē. Gudrinieku Maksimu interesē nopietnas grāmatas par kosmosu un enciklopēdijas par pasaules uzbūvi. Brīvajā laikā Maksims apgūst lietišķo mākslu interešu pulciņā Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolā.
Mēs esam ļoti pateicīgi saviem jaunajiem lasītājiem par neviltoto interesi pret grāmatām. Novēlam nezaudēt cerību atgriezties dzimtenē! Ģimene, kurā trīs vīrieši atrod spēku un cerību lasīšanā, izturēs visu, sagaidīs mieru dzimtenē, izgaisīs skumjas un prieks virmos bērnu acīs.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Ilonas Cabules foto