2018. gada 28. jūn.

Radoši un kreatīvi "Hello"!


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/radosi-un-kreativi-hello.html


Angļu valodas gaisotnē jūnija mēnesis Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā iesākās kreatīvi un ar vārdiņu „Hello!” angļu valodā nelielam bērnu skaitam, taču ar katru nedēļu mūsu kļuva arvien vairāk. Tas nozīmēja, ka papildus iknedēļas mērķiem nāca klāt vēl viens ļoti nozīmīgs uzdevums – sadraudzēties ar pārējiem, neskatoties uz to, ka bija gan lielāki bērni, gan mazāki. Tādēļ vēl vairāk attīstījās komandas gars (to centāmies izkopt jau kopš paša sākuma), jo vecākajiem dalībniekiem nereti nācās palīdzēt jaunākajiem, kuri dažreiz sastapās ar grūtībām, veicot dažādus uzdevumus. Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad, lai izvairītos no haotiskuma darbā, katrai nedēļai bija sava lielā tēma ar konkrēti nospraustiem mērķiem.

Pirmā nedēļa bija veltīta komunikācijas prasmēm un Anglijas pētīšanai. Pirmajā dienā izveidojām savu karogu saules formā. Bērni zīmēja pašportretus, pildīja dažādas darba lapas, kurās izklāstīja savas intereses un hobijus, stāstīja par sevi un mācījās klausīties un sadzirdēt citus, jo komandas darbā taču ir svarīgi sadzirdēt un atbalstīt vienam otru. Kad iepazināmies viens ar otru, sākām pētīt Anglijas skaistākās pilsētas. Vienu dienu veltījām arī ļoti interesantai angļu tradīcijai – tējas dzeršanai. Bērni pētīja dažādas tējas, izdomāja savas un pildīja dažādus uzdevumus.

Otrajā nedēļā pievērsāmiem mākslai un literatūrai. Šī nedēļa bija tā, kura iedvesmoja bērnus, jo komandas vairākumam zīmēšana ir sirdslieta. Bērni pētīja budisma simbolus - mandalas, relaksējās un guva mierīgas sajūtas, krāsojot tās un veidojot pašiem savas. Pēc tā, kad palasījām pasakas, atradām laiku arī apmeklēt mākslinieces un rokdarbnieces Maijas Šuļģas izstādi Krāslavas Kultūras namā un Krāslavas mākslas skolas audzēkņu diplomdarbus. Šīs izstādes visiem ļoti patika un iedvesmoja zīmēt un veidot rokdarbus – krāsainas medūzas no papīra šķīvjiem, lapsiņas no kartona.

Trešo nedēļu pavadījām ļoti koši, katru dienu nākot kādas konkrētas krāsas apģērbā. Zilajā pirmdienā runājām par jūras un okeānu radībām, sarkanajā otrdienā par vasaras ogām un vitamīniem, baltajā trešdienā par aitiņu Šonu no multfilmas, veidojām arī paši savas aitiņas, dzeltenajā ceturtdienā par sauli kā siltuma elementu un kā kosmosa objektu, bet zaļajā piektdienā devāmies dabā, parunāt par vasaras saulgriežiem, paēst sieru un padzert kvasu, kā arī bērni veidoja ar svētkiem saistītus plakātus no dabas materiāliem.
 
Ceturtā nedēļa ir noslēdzošā, tādēļ veltam to mazliet nenopietnākām lietām. Zīmējam dzīvniekus un citas radības ar noslēpumu, mācāmies ne tik pazīstamo, bet populāro „cup song” jeb dziesmu no krūzītēm (katrs ar krūzēm sit konkrētu ritmu, kopā veidojoties melodijai). Izmēģinājām arī visiem pazīstamo orientēšanos, taču neparastā veidā – bērnu literatūras nodaļas telpā, izmantojot grāmatu vākus un lappuses. Noslēgumā plānojam doties nelielā piknikā pie skatu torņa, kur arī sumināsim dalībniekus par piedalīšanos Krāslavas NC bibliotēkas vasaras lasītāju ostā „Creative and English”.
 
Četru nedēļu laikā visi sadraudzējās, iemācījās uzklausīt citus un darboties komandā, kas noteikti noderēs viņiem arī turpmāk. Jūnijs bērniem iezīmējās kā jautrs un radošš mēnesis, par kuru būs daudz ko stāstīt saviem draugiem, kuri, iespējams, nākamgad arī vēlēsies pievienoties Krāslavas NC bibliotēkas „Creative and English” pulciņam. Savukārt man kā skolotājai ir gandarījums par to, ka bērni vienmēr devās mājup labā garastāvoklī un ar smaidu sejā, kas liecina par ļoti labi paveiktu darbu. Laiks pagāja nemanāmi ātri un teikt bērniem „Goodbye!” ir diezgan skumji.
 
Jolanta Marķeviča,
“Creative and English” radošās darbnīcas trenere, Krāslavas novada domes pasākuma "Par jauniešu nodarbināšanu 2018.gada vasaras periodā" dalībniece