2014. gada 10. okt.

Izstāde "Latvijas pilsētas grāmatās un digitālajās kolekcijās"


Publicēts:
 
 

KNCB foto
 Novadpētniecība ir nozīmīgs Latvijas publisko bibliotēku darba virziens. Daudzi bibliotekāri ir
aktīvi novadpētnieki un autori vai līdzautori par Latvijas apdzīvotajām vietām izdotajām grāmatām. Pēdējos gados strauji aug izdevumu skaits, kuru tematika saistās ar kāda Latvijas novada, pagasta vai pilsētas vēsturi. Taču daudzas grāmatas tiek izdotas lokāli un netiek popularizētas plašāk. Tāpat bibliotēkas veido novadpētniecības datubāzes un novadpētnieciska rakstura digitālās kolekcijas, kuras bieži vien tā arī paliek apslēptas bibliotēkas tīmekļa vietnes dziļumos.

Izstādes mērķis ir popularizēt Latvijas novados izdoto novadpētniecības literatūru un bibliotēku veidotās digitālās kolekcijas, lai Latvijas pilsētu un novadu vēstures lappuses un bibliotēkās glabātie vērtīgie novadpētniecības materiāli būtu pieejami visiem.  [...]
 
Otra izstādes daļa ir planšetes, kas tapušas ciešā sadarbībā ar Gulbenes novada bibliotēku, Jelgavas Zinātnisko bibliotēku, Krāslavas novada centrālo bibliotēku un Ventspils bibliotēku. Planšetēs skatāmas vizuālas liecības no šo pilsētu pagātnes un tagadnes dzīves. Planšetēs redzamās fotogrāfijas papildina saraksts, kas sniedz ieskatu Latvijas bibliotēku veidotajās novadpētnieciska rakstura digitālajās kolekcijās.

Izstādes autores: Māra Jēkabsone un Ilze Ramane. Tā tapusi Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta "Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās" ietvaros.


KNCB foto
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru