2016. gada 18. marts

Krāslavā pavasarī iegavilē putni un lasītprieka vēstneši!17. martā Krāslavas Kultūras namā pulcējās skolu bērni, vecāki un bibliotēku vadītājas, lai piedalītos pasākumā „Rakstnieku devums Eiropas vērtību stiprināšanā”. Pirms izskanēja uzrunas, varēja nojaust, ka pasākuma rīkotāji bija tam cītīgi gatavojušies. Skatuves noformējums bija bērnu gaumei atbilstošs, pirms pasākuma fonā skanēja bērnu dziesmas, bet uz ekrāna visu pasākuma laiku demonstrēja prezentāciju – „Dagdas un Krāslavas novadu BJŽ dalībnieku pasākumi”.

Svētkus, uz kuriem ieradās ļoti daudz lasītāju, atklāja Krāslavas novada centrālās bibliotēkas direktore Valentīna Magidas. Mazos un lielos cilvēkus zālē ar Jāņa Raiņa dzejoli „Lakstīgala” sveica pirmskolas izglītības iestādes „Pienenīte” audzēkne četrgadīgā Nellija Aleksandroviča. Savukārt Rēzeknes jauniešu teātris „Joriks” iepriecināja ar izrādi „Burvju vārdi”. Pasākumu bagātināja meiteņu ansamblis „Krāslaviņa” un Krāslavas pamatskolas skolēnu muzikālais apsveikums. Sveicienus no Lielajiem lasīšanas svētkiem nodeva Olga Sprance – Krāslavas Valsts ģimnāzijas 10. klases skolniece un vecāku žūrijas pārstāve Maija Mjadjuta. Čaklos lasītājus apsveica arī Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītājas vietniece Sņežana Petroviča.

Pasākuma gaitā tika sniegta informācija, ka Dagdas un Krāslavas novada bibliotēkas apmeklējuši 2602 vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) audzēkņi, t.sk. citu Latvijas skolu bērni skolas brīvdienu laikā. Bibliotēkas sadarbojas ar 18 skolām un piecām PII, kurās 2015./2016. mācību gadā izglītojas 2667 audzēkņi. Izskanēja aicinājums pieteikties BJŽ-2016 un, gatavojoties Latvijas 100 gadu jubilejai, visiem izlasīt 100 gudru un labestīgu grāmatu, lai prāts skaidrojas, sirds piepildās ar mīlestību un labestību pret Latviju, lai valsts vēsturē nekad vairs neatkārtojas kļūdas, lai tauta dzīvo labklājībā un mierā.

Juris Roga, autora foto

Fotogalerija: http://www.kraslavasvestis.lv/galerija/foto/album/eiropas-lasisanas-svetki-kraslavas-kulturas-nama.html

 Krāslavas novada centrālās bibliotēkas (KNCB) Pateicības par aktīvu līdzdarbošanos lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu/Jauniešu/ Vecāku žūrija 2015” saņēma:
 
1. Krāslavas PII „Pienenīte” un Krāslavas PII „Pīlādzītis”- kopā 67 lasītāji.
2. Krāslavas un Dagdas novada septiņu skolu bibliotēkas (Dagdas vidusskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas pamatskolas, Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas, Asūnes pamatskolas, Robežnieku pamatskolas, Ezernieku vidusskolas).
Krāslavas un Dagdas novada 17 bibliotēkas (Dagdas pilsētas bērnu bibliotēka, Izvaltas pagasta bibliotēka, Kalniešu pagasta bibliotēka, Kaplavas pagasta bibliotēka, Kombuļu pagasta bibliotēka, Piedrujas pagasta bibliotēka, Skaistas pagasta bibliotēka, Andrupenes tautas bibliotēka, Andzeļu tautas bibliotēka, Asūnes tautas bibliotēka, Bērziņu tautas bibliotēka, Indras pagasta bibliotēka, Ezernieku tautas bibliotēka, Konstantinovas tautas bibliotēka, Svariņu tautas bibliotēka, Šķaunes tautas bibliotēka, Krāslavas NCB BLN).
3. Vecāku žūrijas lasītāja Maija Mjadjuta.

KNCB BLN Visaktīvākie lasītāji 2015. gadā:
 
1. Lija Ignatjeva (izlasīja 89 grāmatas);
2. Nika Nipāne (izlasīja 77 grāmatas);
3. Maija Bogdāne (izlasīja 88 grāmatas);
„Superlasītājs 2015” - Sergejs Žunda (izlasīja 111 grāmatas).

Vislasošākās ģimenes:
 
Olgas un Jevģēnija Podjavu ģimene (Marija, Pāvels, Dominika, Faustina, Mareks, Terēze, Bernadetta, Juliana).
Nadeždas Pavlenokas ģimene (Berestņevi Dmitrijs, Samanta, Maksims, Aleks Pavlenoks).
Andra un Irēnas Pauliņu ģimene (Agate, Gregors, Agnese, Leons). Andris ir superīgs tēvs, kurš vienmēr atrod laiku un ar visiem bērniem regulāri nāk uz bibliotēku pēc grāmatām. Tēvi bibliotēkā diemžēl nav bieži viesi, tālab tādi kā Andris saņem īpašu uzslavu.
 
Avots:
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru