2016. gada 26. okt.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsu reģiona bibliotēkām


20. oktobrī Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku speciālisti viesojās Cēsu pusē.
 
Vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar Cēsu Reģiona galvenās bibliotēkas, kā arī Vecpiebalgas novada Taurenes un Vecpiebalgas pagastu bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem, diskutēt ar bibliotēku kolēģiem par nozarē aktuāliem jautājumiem.
 

Prieks par cēsnieku moderno bibliotēku, kas paver viesiem un citiem apmeklētājiem jaunus un kvalitatīvus pakalpojumus sev vēsturiski nozīmīgajā ēkā.
 
 
Arī Taurenes un Vecpiebalgas pagasta bibliotēku darba pieredze ar vietējiem iedzīvotājiem, nezaudējot katras pagasta bibliotēkas identiskumu un nozīmīgumu aktīvās sabiedrības vidū, sniedza mums jaunas idejas gan pasākumiem, gan bibliotēku ikdienas darbam.
 

Pateicamies kolēģiem par pieredzi, inovatīviem risinājumiem bibliotēku pakalpojumu sniegšanā un vizuālā tēla pilnveidošanā, Cēsu bibliotēkas gidam par interesanto stāstījumu un pārdomātu ekskursiju pa pilsētu, kā arī "Lapkovska autobusa parka" autobusa vadītājam Matvejam Ļimonovičam par iejūtīgu attieksmi, ļaujot brauciena laikā baudīt skaistos Vidzemes rudens dabas skatus."
 
Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre
 

  

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru