2017. gada 11. maijs

Pagalmā pie kurmja

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pagalma-pie-kurmja.html

 
9. maijā visā Eiropā tiek atzīmēta Eiropas Savienības dzimšanas diena, atceroties Francijas ārlietu ministra Robēra Šūmana izteikto ierosinājumu par ogļu un tēraudu kopienas izveidi.

Arī Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā Eiropas dienas aktivitātes ir kļuvušas par tradīciju, piemēram, Eiropas eksāmens, kur ikviens, gan liels, gan mazs, tiek aicināts pārbaudīt savas zināšanas ar aizraujoša internettesta palīdzību, kā arī tematiskās izstādes bibliotēkas stāvos, izglītojošas un izklaides aktivitātes bērniem.

Šogad pasākums „Svinam Eiropas dienu” tapa ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu, kurā aktīvi iesaistījās audzēkņi no Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādēm „Pienenīte”, „Pīlādzītis” un Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas pirmsskolas grupas. Par spīti maija dzestrajam vējam, KNCB Bērnu literatūras nodaļas saimnieka - kurmju puikas - aicinājumam piedalīties Kurmja pagalma draugu svētkos, atsaucās krietns pulks interesentu. Bērnus un pieaugušos sagaidīja kustību un radošās aktivitātes - atrast ES dalībvalstu nosaukumus, uzzīmēt un iziet kurmja rakuma labirintu, pagatavot Miera vējdzirnavas, lēkt klasītes, zīmēt un rakstīt vēstījumus Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Noslēgumā visus vienoja kopbilde ar saukli „Miers un vienotība Eiropā!”

Azarts, prieks, smiekli un čalas sveica ziņkārīgos Dīķu ielas garāmgājējus. Noslēgumā katrs KNCB Eiropas dienas dalībnieks saņēma „Kurmja ceļojuma pasi” pateicībā par pasākuma atbalstu un dalību, kā arī zināšanas par Eiropas dienas svarīgumu un vērtībām.

Ar to Eiropas dienu pasākumi Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā nenoslēdzās, līdz maija beigām ikviens interesents tiek aicināts apmeklēt tematiskās izstādes: bibliotēkas lasītavā - izstādi „Skaisto atmiņu klade” un Bērnu literatūras nodaļā – izstādi „Manas iespējas Eiropā”.

Pateicamies LR Ārlietu ministrijai un ESIP par finansējuma piešķiršanu pasākuma organizēšanai, Krāslavas novada pašvaldības policijai par drošības pasākumu nodrošināšanu, Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un skolotājām, vecākiem par veiksmīgu sadarbību un jaunām idejām.

 Žaneta Moiseja, Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre 
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru