2017. gada 21. nov.

Pasniegta balva „Krāslavas novada gada cilvēks 2017”


Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pasniegta-balva-kraslavas-novada-gada-cilveks-2017.html

 
 
17. novembrī Krāslavas Kultūras namā notika Valsts svētku svinīgais pasākums, kura laikā godināja balvas „Krāslavas novada gada cilvēks 2017” saņēmējus. Balvas pasniedza Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un domes izpilddirektors Jānis Geiba.

Nominācijā „Mūža ieguldījums” balvu saņēma Māra Miglāne – bijusī Izvaltas un Ūdrīšu pagasta pārvaldes vadītāja. Nominācijā „Gada cilvēks” apbalvoti: Svetlana Ļaksa-Timinska (Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja), Anastasija Platace (Izvaltas Tautas nama vadītāja) un Anna Sprūģe (veterinārārste).

Fragmenti no iedzīvotāju pieteikumiem, kas par pretendenti izvirzīja Māru Miglāni:
 
„Māra spējusi uzklausīt ikvienu cilvēku. Labprāt palīdzējusi pagasta iedzīvotājiem, neskatoties uz to, ka pagasta pārvaldes vadītājas pienākumu izpilde prasa daudz laika un lielu atbildību”;
 
„45 darba gadi Krāslavas novadā ir veltīti attīstībai, kultūras mantojuma saglabāšanai un Ūdrīšu pagasta popularizēšanai citos Latvijas novados. Rakstura īpašības – godīgums, sirsnīga attieksme pret iedzīvotājiem, prasme pieņemt taisnīgu lēmumu”;

„Labsirdīga un vienmēr gatava palīdzēt pagasta iedzīvotājiem grūtajos dzīves brīžos”;
 
„Mēs esam bijušie kolēģi, gribam pateikt paldies par mūsu kopīgo darbu, par sapratni, atbalstu, padomiem un labām idejām, par smaidiem un draudzīgu plecu! Viņas paveiktais darbs ir redzams gan Ūdrīšos un Izvaltā, gan citviet”.

Arī par Anastasiju Plataci iedzīvotāji rakstīja daudz labu vārdu:

„Pateicoties Anastasijas centieniem, Izvaltas pagastā veiksmīgi strādā četri kolektīvi, kas guvuši atzinību valsts līmeņa skatēs. Pagastā ar viņas atbalstu tika izveidots sieviešu vokālais ansamblis „Blāzma” un vīriešu trio „Ozols””;

„Aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē. Pēc viņas iniciatīvas šogad pagastā izveidoti jauni kolektīvi. Četri pagasta kolektīvi kļūs par XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku, kā arī svētku „Latvijai – 100” dalībniekiem.

No pieteikumiem par Svetlanas Ļaksas-Timinskas kandidatūru:

„Viņa veic savu darbu godprātīgi un ar mīlestību. Ne tikai labprāt palīdz bibliotēkas darbiniekiem un apmeklētājiem, bet arī prot nomierināt un teikt sirsnīgus vārdus, kas dziedina un palīdz.

Svetlana ir pieredzējusi darbiniece, labvēlīga, atsaucīga, korekta, labi pārzina bibliotēkas darbu, ir kompetenta un vienmēr ir gatava palīdzēt”;

„Viņa ir ļoti mērķtiecīga un aktīva entuziaste. Tas netraucē viņai regulāri apgūt jaunas zināšanas par bibliotēkas darba plānošanu un organizēšanu, dažāda veida resursu izmantošanu, lai dalītos savā pieredzē ar citiem bibliotekāriem un apmeklētājiem.

Svetlana ir Krāslavas un Dagdas novada bibliotēku līdere, bet reizēm arī menedžere un psiholoģe.

Svetlana ik dienu rūpējas ne tikai par centrālās bibliotēkas darbu, bet arī par mazajām lauku bibliotēkām Krāslavas un Dagdas novadā”.
 
Annu Sprūģi, pēc pieteikumu iesniedzēju domām, ir nepieciešams apbalvot par profesionālu, ilggadēju darbu, atsaucību un personisko ieguldījumu, rūpējoties par Krāslavas novada iedzīvotāju mājlopu veselību.
 
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīti pasākumi notika arī citviet novadā. Ieskatu dažos no tiem var gūt, apskatot foto galerijas.

Balvas „Krāslavas novada gada cilvēks 2017” pasniegšana

Valsts svētki Krāslavas pamatskolā

Valsts svētki Ūdrīšu pagastā

Valsts svētkus svin Krāslavas Valsts ģimnāzija

Valsts svētkus svin Krāslavas Varavīksnes vidusskola
 
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru